måndag 30 januari 2012

Nu på Facebook

Från och med i dag så har jag en officiell sida på Facebook. På sidan så kommer jag att skriva om mitt politiska arbete, publicera blogginlägg och en massa annat. Vill du inte missa något så gör du rätt i att gilla sidan redan nu.

Genom att ha en officiell sida så tror jag att det kommer att bli enklare att nå ut till en större krets av människor, och samtidigt ha en bra kontakt med dem. Det blir helt enkelt ett bra komplement till bloggen och andra sociala medier. Dessutom så tror jag att det blir smidigare att fokusera mitt politiska arbete på sidan så att jag kan ha min privata användare mer privat.

Nu kan du följa mitt politiska arbete på Facebook genom att gilla min sida.

För att gilla sidan så behöver du nödvändigtvis inte hålla med mig rent politiskt. Du kanske ändå tycker att det är intressant att följa mitt politiska arbete, eller så kanske du helt enkelt tycker att jag är en hygglig ung herre :)

Länk
Facebook-sida: Rasmus Gårdebrink

fredag 27 januari 2012

I dag skall vi minnas för att spotta på oss själva

I dag så är det åter den där dagen, den där dagen då vi av någon anledning skall känna skam inför oss själva och obehag för vår historia. Det är den där dagen då skolor, torg och medier fylls av propaganda som åsyftar att kväsa ett fritt tänkande. Det är den så kallade förintelsens minnesdag.

Förra året så besökte jag ett minnesjippo i Kisa, där Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson talade inför en skara bestående av cirka 40 personer. I år så har jag ingen möjlighet att närvara vid något arrangemang, men trots det så är jag övertygad om att jag vet vad som kommer att sägas.

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson i Kisa förra året.

Fokus kommer att ligga på förmedlandet av skuldkänslor inför oss själva, självförnekelsen av vårt etniska ursprung. All form av kritiskt samhällstänkande, etniskt- och kulturellt medvetande kommer att attackeras. Vi skall visa lidande och böja våra huvuden, samtidigt som det hetsas och uppmanas att bekämpa oliktänkande (invandringskritiker). Intressant ekvation!

Den så kallade förintelsen är ett mycket tacksamt verktyg för etablissemanget, då meningen är att spela på människors känslor. Finns det möjligen något samband, någon bakomliggande skolningsfaktor, som gör att det i dag är regel att ta upp detta i landets skolor?

Var kritisk!

Länkar
Bloggen - Minnesdagen som utmynnar i hat
Bloggen - Bok: En tom säck kan inte stå

torsdag 26 januari 2012

Öppet möte om asylverksamheten i Mariannelund

Migrationsverkets asylverksamhet i den småländska orten Mariannelund har kantats av omfattande problem, bland annat en gruppvåldtäkt på en svensk tvåbarnsmamma i december förra året. Trots att verksamheten har bedrivits på orten under en längre tid, så dröjde det ända till den 25 januari innan ett allmänt möte arrangerades. Oaktat den senaste tidens händelser så valde de mötesansvariga att fokusera på asylinformation och påpeka hur berikande det är med andra kulturer.

Många hade sökt sig till Folkets Hus i centrala Mariannelund, för att ta del av åsikter och resonemang kring asylverksamheten som bedrivs på orten. Vid utsatt tid så var det fullsatt och Eksjös kommundirektör Stefan Elm, mötets moderator, presenterade upplägget för mötet och pratade kort om vikten av att skapa gemenskap mellan asylsökande och svenskar.

Folkets Hus.

Många av mötesdeltagarna hade säkert hoppats på att de ansvariga skulle börja mötet med att be om ursäkt för vad de har ställt till med. Detta skedde dock inte, inte över huvud taget. I stället så uppträdde de precis som att de inte kände till vad som har utspelat sig efter att Migrationsverket kom till orten. Den uppmärksammade gruppvåldtäkten nämndes vid ett tillfälle, och detta i korta ordalag. Fokus lades i stället på att påtala hur berikande andra kulturer är och hur viktigt det är med integration. Detta blandades med opassande humor och rena svenskfientliga uttalanden. Ungefär som ett psykologiskt skådespel.

Kommundirektör Stefan Elm var moderator.

Möte, som fått benämningen Leva och bo tillsammans i Mariannelund, bestod av tre delar. Information från myndigheter och föreningar, fika samt frågeställningar från allmänheten. Först ut var Lise-Lotte Ingesson Politis från Migrationsverket. Hon började med att berätta om specifika individer som har sökt asyl, bland annat en basketspelare. Precis som att vi svenskar skall känna oss tacksamma och berikade. Hon fortsatte sedan med att berätta om asylprocessen, asylsökandes rättigheter och Migrationsverkets verksamhet.

De som sökte asyl i Sverige under år 2011 kom, i storleksordning, främst från Afghanistan, Somalia, Serbien (romer), Eritrea och Irak.

Migrationsverkets verksamhet i Mariannelund är dyr.

Hon berättade vidare att antalet asylsökande på orten i dagsläget ligger på cirka 170 stycken, men med variationer. Hon presenterade även vissa kostnader för verksamheten i Mariannelund för år 2011, betänk att till exempel polisinsatser och hyror inte finns medräknat. Siffrorna ser ut enligt följande:

Hälsoundersökningar: 157 160 kronor
Schablonersättning till Landstinget: 3 416 700 kronor
Skolan: 1 491 590 kronor
Insatser barn: 358 340 kronor
Dagersättning: 4 634 000 kronor
Apoteket: 305 246 kronor
Totalt: 10 363 036 kronor

Efter Migrationsverkets information så tog Petra Andersson från Arbetsförmedlingen vid. Hon presenterade en allmän information om Arbetsförmedlingens arbete och påtalade vikten av att ta hand om de asylsökande och deras kompetenser. När en asylsökande har fått uppehållstillstånd så är det Arbetsförmedlingens uppgift att lösa arbetssituationen. Hon avslutade med att uppmana alla att räcka ut en hjälpande hand.

På tur står nu Stefan Augustsson från Polisen som bland annat presenterade delar av brottsstatistiken för Mariannelund. Han berättar att de har lagt ned mycket resurser på orten och att det, enligt statistiken, har gett resultat. Han konstaterar att brottsligheten ligger i nivå med övriga länet, trots att antalet händelserapporter har ökat från 300 (år 2010) till 474 (år 2011).

Efter Polisen så följer Peter Wallenberg, ansvarig för bland annat flykting- och integrationsfrågor i Eksjö kommun. Han informerar om kommunens verksamhet och berättar bland annat att de har tagit emot sju ”flyktingbarn”. Wallenberg avslutar med att säga att han hoppas att fler personer skall flytta till Eksjö.

På tur efter Wallenberg står nu Hans Månsson från samhällsföreningen. Han berättar om föreningens verksamhet och om hur de jobbar för att förbättra orten på olika plan. Månsson fokuserar mer på promenader och fiske än på det verkliga problemet.

Birgitta Johansson passade på att vurma för mångkulturen samtidigt som hon slängde sig med flera svenskfientliga uttalanden under kvällen.

Sist ut är Birgitta Johansson som berättar om arbetet med fritidslokalen i Centrumhuset. Hon efterlyser människor som vill ställa upp med ideellt arbete vid Centrumhuset. Johansson visar även upp en lista, på prylar och annat, som hon hoppas att invånarna skall bidra med. Hon efterlyser även frivilliga till en städgrupp, något som får en kvinna i publiken att tänka högt. ”Kan de inte städa själva”, säger hon. Fram till sommaren så står Migrationsverket för hyran av lokalen. Fritidslokalen ordnades snabbt efter gruppvåldtäkten, något som kom att skapa irritation då det sågs som en belöning till de asylsökande.

Panelen.

Efter en fikapaus så återgår mötet till den sista punkten, nämligen frågeställningar från allmänheten som besvaras av en panel. Vissa delar av frågeställningen bestod av rent trams och ointressanta resonemang. Därför så har jag valt ut några frågor med tillhörande svar, som jag anser vara av intresse. Jag vill även påpeka att allt kanske inte är ordagrant, men i alla fall snarlikt då jag har skrivit av från en ljudupptagning.

Deltagare: Varför kommer det så många asylsökande till Mariannelund?
Lise-Lotte Ingesson Politis: Vi koncentrerar oss till platser där det finns bostäder och i dagsläget så finns vi på 13 orter i länet. I Mariannelund så har vi fått säga nej till 4-5 fastighetsägare som har velat hyra ut, då vi har bedömt att antalet asylsökande i Mariannelund räcker som det är nu. Vi försöker dock att komma in i andra kommuner, och detta som ett långsiktigt arbete.

Deltagare: Skriver ni seriösa avtal med fastighetsägare eller skor de sig på avtalen?
Lise-Lotte Ingesson Politis: Det är samma avtal som för vem som helst. Vi köper dock till extra tjänster för att få det att fungera bättre. Det är många som passerar bostäderna och således ökar slitaget. Därmed måste vi göra insatser för att bibehålla standarden.

Deltagare: Anlitar ni städhjälp på asylboendena?
Lise-Lotte Ingesson Politis: Inte i Mariannelund, utan det gäller för ett korridorboende med gemensamma ytor i Eksjö.

Deltagare: Kan Migrationsverket teckna avtal med Migrationsverket utan inblandning av kommunen?
Lise-Lotte Ingesson Politis: Ja, men vi vill ändå ha en dialog med kommunen. Uppdraget står dock mellan staten och fastighetsägarna.

Deltagare: Du visade upp de asylsökandes rättigheter. Har de inga skyldigheter, till exempel renhållning?
Lise-Lotte Ingesson Politis: Vi informerar om skyldigheter och om att ta ansvar för sitt eget boende. Det behövs dock uppföljning och olika insatser från vår sida. Vi måste dock tänka på att många av de asylsökande mår dåligt.

Deltagare: Du nämner att de inte mår bra. Då tar du inte hänsyn till oss som bor vid jämte det ena asylboendet. Det är ständigt nedskräpning och andra bekymmer.
Lise-Lotte Ingesson Politis: Det är inte okej.

Marcus Kyllenbeck, VD för Bruzahem.

Deltagare: Varför är boendet i så dåligt skick? Jag skäms över att låta medmänniskor bo där.
Lise-Lotte Ingesson Politis: Det är upp till fastighetsägaren.
Marcus Kyllenbeck (VD Bruzahem): Bland annat en vattenskada har skadat fasaden och det skall lösas.

Deltagare: Informerar ni om vad som är ditt och mitt? Ibland är det ungar inne på trädgårdarna. I somras så fick jag hela min trädgårdsodling förstörd. Vart kan jag skicka räkningen? Är det taggtråd eller elstängsel jag ska sätta upp?
Lise-Lotte Ingesson Politis: Vi har fått många påringningar om detta. Vi lokaliserar och informerar.
Deltagare: Kan du se till att detta åtgärdas till sommaren?
Lise-Lotte Ingesson Politis: Nej, det kan jag inte.

Deltagare: Begås brottsligheten mest av svenskar eller invandrare?
Polis: Det går inte att härleda till någon grupp, absolut inte.

Jag: Vad kostar polisens resurser som kan härledas till Migrationsverkets verksamhet?
Polis: Det finns ingen sådan statistik.
Jag: Det måste handla om omfattande kostnader med tanke på er ökade närvaro på orten.

Mycket folk.

Deltagare: Tar de asylsökande över Mariannelund?
Hans Månsson: Det kan jag knappast tänka mig. Jag tror inte att invånarna vill bli av med de asylsökande. Skulle vi ta bort Migrationsverkets verksamhet så skulle vi gå miste om läkarstationen, tandvården etc.
Journalist: Det stämmer inte! Ring upp chefen på Landstinget. Det skulle inte alls påverka läkarstationen.
Hans Månsson: Den tragiska händelse som inträffade i december var en isolerad företeelse. Jag tror att den har svetsat samman invånarna.
Många deltagare protesterar.
Deltagare: Ordna mer gruppvåldtäkter så blir det väl ännu bättre sammanhållning!?
Hans Månsson: Lyft ut honom!
Polisen går mot deltagaren, men backar sedan undan.

Jag: Många asylsökande män som kommer från speciella kulturer har ofta en destruktiv syn på kvinnor i allmänhet, och svenska kvinnor i synnerhet. Informerar ni dem om hur de skall bemöta och uppträda mot kvinnor.
Lise-Lotte Ingesson Politis: Om jag kan vända på frågan…
Jag: Nej, ge mig bara ett rakt svar på frågan.
Lise-Lotte Ingesson Politis: Okej, vi informerar allmänt under introduktionen men vi lägger ingen stor vikt vid just det. Jag håller inte med dig om att asylsökande män har en dålig kvinnosyn.

Deltagare: Mycket av det som tas upp är rena petitesser i sammanhanget. Hur kommer framtiden att bli om utvecklingen fortsätter på detta viset? Kulturkrockar?
Deltagare: Det är bra om vi får lära oss av andra kulturer. Medierna lyfter bara upp det negativa, men det finns så mycket som är positivt. Utan invandringen så skulle vi inte klara oss.
Flera deltagare applåderar.

Birgitta Johansson avslutar med följande: Utnyttja förmånen med det mångkulturella samhället. Om vi inte hade haft inflyttning från andra länder så skulle det säkert bara ha funnits blonda människor här som skulle ha pratat obegriplig svenska. Svenskan kommer förresten också utifrån, det gör vi alla.

Jag delar ut tidningen Nationell Idag.

På plats under mötet fanns även närmare tio nationalister för att rapportera, ställa frågor och visa sitt stöd. Efter mötet så delades tidningen Nationell Idag ut till mötesdeltagarna. Numret som delades ut tar bland annat upp det stängda krismötet, som jag och en kamrat lyckades vara med på, som hölls i september förra året.
Under utdelningens gång så kom en kvinna fram till mig och gav mig ett exemplar av SD-kuriren och en man berättade att han brukar läsa min blogg.

Trots den senaste tidens händelser så var Mariannelundsborna försiktiga med kritiken. Dock så var det enbart en bråkdel av mötets cirka 150 deltagare som yttrade sig. Vad den tysta skaran egentligen tycker är därför svårt att säga. Hur som helst så lär inte detta vara det sista jag skriver om situationen i Mariannelund.

Länk
Dråpförsök på asylboende i Mariannelund
Intervju om situationen i Mariannelund efter gruppvåldtäktenFritidslokal skall lösa asylproblemen i Mariannelund
På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund

söndag 22 januari 2012

Flattr, donationer och ekonomi

För en månad sedan så började jag använda mikrodonationstjänsten Flattr, som ett komplement till vanliga kontodonationer. Är det fel att erbjuda donationsmöjligheter, där läsare och sympatisörer kan bidra med några kronor om de uppskattar ens arbete? Självklart inte anser jag.

Det har under den senaste tiden uppkommit diskussioner, bland nationalistiska bloggare, som berör ämnet donationer. Frågeställningen har handlat om huruvida det är rätt eller fel att erbjuda donationsmöjligheter. Att döma av de förda diskussionerna så anser de flesta att det är rätt att ha donationsmöjligheter, även om det kan ta emot. När det kommer till ekonomi så tycks vi nationalister uppleva det som obekvämt att be om pengar, även om det är till ytterst goda syften. Detta både på gott och på ont naturligtvis.

Jag anser att det är helt rätt att kunna erbjuda läsare möjligheten att bidra med några kronor, om de uppskattar ens arbete. Både jag och flera av mina bloggkollegor offrar mycket tid för att kunna hålla våra bloggar uppdaterade. Utöver detta så tillkommer resor, inköp, marknadsföring, avgifter och så vidare som kostar pengar. Uträknat på ett helt år så handlar det inte om kronor, hundralappar eller enstaka tusenlappar. Utgifterna är således stora, medan inkomsterna är små. Hade vi bedrivit varsina företag så hade vi gått i konkurs för länge sedan.

Pengar - ett nödvändigt ont i det politiska arbetet.

Nu är det dock så att jag och mina bloggkollegor inte gör detta för att bli förmögna, utan för att vi tror på oss själva, på våra kamrater och på nationalismen. Vi är beredda att fortsätta vår kamp utan ett öre i inkomst, eftersom att vi har en odödlig tro och en vilja av stål. Det enda problemet, utan betydande inkomster, är egentligen att vi blir begränsade i vårt arbete. Detta då pengar är oerhört viktigt för att kunna avancera.

Jag har ingen exakt kolla på siffrorna för förra året, men i vilket fall som helst så kan jag meddela att det blev ett omfattande minus. Det jag fick in pengar på var mindre donationer, mindre annonsintäkter (nationalistiska annonser då jag inte vill ha annonser från andra aktörer som jag inte kan kontrollera) och försäljning av nationalistiska produkter. Inför detta år så har jag funderat lite på hur jag skall kunna öka mina inkomster. Till exempel så har jag ordnat ett Flattr-konto som är en tjänst för mikrodonationer. Första månadsresultat med Flattr genererade 160 kronor, något som jag är nöjd med då det är en så pass ny tjänst som få använder.

Den ekonomiska målsättningens första steg är att inkomsterna skall gå jämt ut med de nödvändigaste utgifterna, alltså ett nollresultat. Efter att detta steg är uppnått så kommer möjligheterna att öka dramatiskt.

Summa summarum så hoppas jag att du som läser min och andras bloggar verkligen överväger att bidra med några kronor, om du finner arbetet viktigt och intressant. Inte bara för siffrorna i bokföringens skull, utan också för att det skapar positiv energi och ger ökade möjligheter. Hur stor summan blir är givetvis upp till var och en, men tänk på att varje krona är betydelsefull. För att jag till exempel skall kunna besöka Mariannelund och avslöja något intressant med text och bild så krävs det endast några guldpengar.

Tycker du om min blogg och det arbete jag gör? Bidra då med några kronor för att visa detta och öka mina möjligheter att göra bloggen bättre. Du kan bidra på följande sätt:

Alternativ 1: Sätt in valfritt belopp på Swedbankkontonummer 8401-2, 003 713 888-0
Alternativ 2: Skaffa ett Flattr-konto på flattr.com och klicka på min Flattr-knapp, uppe till höger.

PS. Glöm inte mina bloggkollegor!


Länk
Min profil på Flattr

fredag 20 januari 2012

Dråpförsök på asylboende i Mariannelund

Efter ett år kantat av oroligheter, snatterier, stölder, nedskräpning, skottlossning och en gruppvåldtäkt så valde de ansvariga att belöna de asylsökande med en fritidslokal. Som tack så begicks ett dråpförsök på ett asylboende under onsdagskvällen.

Dråpförsöket handlar om två män i 20-års åldern som, enligt en Mariannelundsbo som jag har pratat med, skall ha bråkat om ett sim-kort. Under händelsen så skall den ena av dem helt enkelt ha försökt att ha ihjäl den andra, med både nävar och tillhyggen. Den angripna mannen lyckades dock värja sig och fördes senare till sjukhus. Gärningsmannen skall vara anhållen.

I detta område skall dråpförsöket ha utspelat sig.

Intressant i sammanhanget är att lokala medier som Vimmerby Tidning och SR Jönköping utelämnar uppgifter om att dråpförsöket skall ha begåtts på ett av Migrationsverkets asylboenden. Den senare av medierna hoppar även över att nämna Mariannelund över huvud taget och skriver i stället Eksjö kommun. Är detta en medveten strategi för att dölja verkligheten, en verklighet som med all rätt skapar samhälls- och invandringskritiker?

Det verkar inte finnas något slut på hur illa situationen kan bli i den lilla småländska orten. De ansvariga för den uppstådda situationen tycks bli allt blindare ju värre det blir. Efter gruppvåldtäkten på en svensk tvåbarnsmamma så valde de ansvariga att belöna de asylsökande med en fritidslokal. Frågan är vad belöningen blir denna gången? En simhall kanske?

Det är kanske hög tid att byta ut ortens välkomstskyltar, som i dagsläget pryds av Emil i Lönneberga, till varningsskyltar som berättar att orten beträdes på egen risk? Emil må ha gjort ett och annat hyss, men han roade sig definitivt inte med att gruppvåldta och medvetet försöka ha ihjäl andra.

Jag är ledsen alla Mariannelundsbor, men Migrationsverkets verksamhet har tyvärr dragit ned er ort i ett helvetes träsk. Jag förstår att ni känner er maktlösa och inte vet hur ni skall agera. Att vara passiv får dock aldrig vara ett alternativ, inte nu. Prata med varandra, organisera er och gör motstånd. Behöver ni på något sätt hjälp så är ni mer än välkomna att kontakta mig.


Länkar
Intervju om situationen i Mariannelund efter gruppvåldtäkten

torsdag 19 januari 2012

Bloggläsare iakttog lyxkonsumerande ”flyktingbarn” i Vimmerby

En bloggläsare har hört av sig och berättat om en iakttagelse i en av Vimmerbys elektronikbutiker. Det handlar om så kallade flyktingbarn som har handlat dyr elektronik tillsammans med personal från gruppboendet i Södra Vi. Fakturan går till skattebetalarna.

Bloggläsaren, som vi kan kalla Henrik, berättar att han direkt uppmärksammar en grupp på tre stycken unga män när han kommer in i butiken. Han bedömer att de är av afghansk härkomst och runt 20 år gamla.

- Anledningen till att de direkt märks är att de inte verkar ha ett uppenbart ärende i butiken utan bara står och pratar högljutt med varandra på något arabiskt-klingande språk.
De gestikulerar vilt och för en ganska vild, och av skratten att bedöma rolig, diskussion. De står och pekar på varor, jämför och verkar ha det bra. "Detta måste vara välbeställda ungdomar" minns jag att jag tänkte eftersom det är dyra varor de tittar på och totala paket, både bild och ljud, säger Henrik.

Han fortsätter och berättar att han ställer sig vid sidan av kassan för att invänta att personalen skall bli ledig. Han hör då diskussionen mellan gruppen från boendet och personalen som håller på att göra upp betalningen av ett stort elektronikpaket bestående av bland annat en stor ”platt-tv” av värre modell, med en uppskattad kostnad av närmare tio tusen kronor.

- Jag spetsar öronen då jag hör att butikspersonalen frågar om detta ska faktureras på "Hemmet för ensamkommande flyktingbarn i Södra Vi" eller direkt till Socialförvaltningen. Detta ska alltså betalas av skattepengar är min tanke, jag minns bilder jag sett av standarden på det omnämnda flyktingboendet, "platt-tv" var ju inte direkt något som de saknade, säger han och fortsätter.

- Jag lyssnar vidare på konversationen och hör hur de nonchalant tecknar extra försäkringar på detta som kostar en massa extra, en normal hemförsäkring täcker detta, men denna försäkring är av den typen jag kallar "lyxförsäkring" då man redan är täckt av hemförsäkringen och det enda denna försäkring gör är att man slipper att betala självrisken på den egna försäkringen OM något skulle hända, säger han.

När jag besökte gruppboendet för så kallade flyktingbarn i Södra Vi för två år sedan så såg det ut så här...

...och så här.

Henrik berättar vidare att de yngre männen nu har förflyttat sig och står och tittar på stereopaket som de vill köpa, utöver de tusentals skattekronor som redan spenderats på dyr hemelektronik. Boendepersonalen lovar då ungdomarna att det får bli en annan gång.


- Sedan börjar mannen som rett ut faktureringsadress med butikspersonalen bära ut de inköpta varorna, ungdomarna strosar ut utan att hjälpa till... Varför skulle de? De verkar ju ha personal som sköter detta åt dem, skattepengar som betalar räkningarna för lyxkonsumtion och ett ungdomens oförstånd inför hur mycket det har gått åt av någon annans arbete för att få in dessa skattepengar de nu spenderat på lyx. Hade de förstått att detta är någon annans svett kanske de nöjt sig med en begagnad "tjock-tv" på Blocket av samma storlek för 500 kronor, förmodligen inte då de är ungdomar... Kanske skulle vi vuxna, skattebetalare se det ologiska i detta och sätta stopp för det? Är man "rasist" om man tycker så?, avslutar Henrik.

Elektronikprylarna skall alltså till gruppboendet för de så kallade flyktingbarnen i Södra Vi. Samma boende som jag besökte i juli år 2010. Mitt besök blev dock kortvarigt då personalen inte uppskattade min närvaro, men innan jag lämnade så hann jag med att fotografera ett av boendets alla rum. I rummet så fanns det bland annat två platta tv-apparter och ett Playstation 3. Nu skall elektronikstandarden alltså utökas. Efter att jag blev kontaktad av bloggläsaren så ringde jag upp gruppboendets föreståndare som bekräftade att uppgifterna, om att de besökt elektronikbutiken, stämde.

Länk
Hög standard på gruppboende för ”flyktingbarn” i Södra Vi

måndag 16 januari 2012

Intervju med Daniel Bergman inför spelningen i mars

Den senaste spelningen blev succé, och den 3 mars så är det åter dags. Scenen kommer att äntras av flera band med varierande musikstilar. Jag har intervjuat Daniel Bergman, som är en drivande kraft i arrangörsgruppen tillika musiker, för att kolla läget inför spelningen.

I september så arrangerades ISD Memorial 2011 i Jönköpingstrakten. Det blev startskottet i ett försök att åter dra igång den nationella scenen i Sverige. Resultatet blev en succé och inför den kommande spelningen så har arrangörsgruppen flera nyheter att presentera.

Daniel Bergman, aktiv i arrangörsgruppen och frontfigur i det Jönköpingsbaserade bandet Endless Pride.

Missade du den förra spelningen så bör du se till så att du inte missar den kommande. För den musikaliska underhållningen står P.W.A (Estland), Tors Vrede (Sverige), Frontsoldat (Sverige) och Henrik Pihlström (Sverige). Inträdet kostar 150 kronor.

Nedan följer intervjun med Daniel Bergman.

Inför premiärspelningen, ISD Memorial 2011, så berättade du om stora ambitioner med att dra igång den nationella scenen. Allt skulle vara perfekt. Vad har du att säga om spelningen?
- Vi hade ett mål; vi skulle dra igång scenen i Sverige igen. Och vad kan jag säga... Vi lyckades med bravur. Bollen är i rullning och fler gig är på gång, var så säker!
Vi sa från början att om det inte går bra på premiärspelningen så lägger vi ned direkt, men om det går bra, då satsar vi stenhårt. Cirka 300 personer deltog på förra spelningen, så vi satsar på allvar nu. Förra spelningen var en succé!

Är besöksantalet ett tecken på att det finns hopp för den nationella scenen i Sverige?
- Verkligen! Många som var skeptiska tyckte att detta var en dålig idé, att den tiden är över. Men vad kan jag säga? 300 personer har inte fel! Det finns ett stort intresse, det visste jag från första början.

Efter förra spelningen så valde flera några medier att dra igång en hetskampanj. Har du någon kommentar till det?
- Ja, det var lögner hit och dit. De påstod bland annat att vi hade en ”negerdocka” med en dolk i bröstet utanför lokalen. Alla som var där kan säkert intyga att så inte var fallet. "Vanlig" svensk media, de skriver det som de måste. De kontrolleras utav sionstiska/marxistiska mannar, de jobbar åt de som skapat detta samhälle som vi alla tyvärr tvingas leva i. Vad kan man som nationell förvänta sig att de skall skriva? Det är inget som bekommer oss, och jag tror att ingen som var där heller tror på eller bryr sig om vad massmedia skriver nu för tiden.

Informationsflyer inför spelningen.

I början av mars så är det dags för en ny spelning. Vad kan du berätta om den?
- Detta är vår andra spelning som vi satsar stort på. Vi har redan nu kapital, på grund av förra spelningen. Så vi har investerat en del pengar i bland annat ljud, men också i diverse saker såsom rökmaskin etc. Vi kommer fortsätta investera så länge vi har pengar. Ljudet är det viktigaste för oss, och den kommande spelningen kommer att ha mycket bättre ljud än den senaste.

- Banden som lirar är P.W.A från Estland, de har släppt många skivor och är väl kända här i Sverige, så vi hoppas att de drar mycket folk. Tors Vrede är det många som har tjatat om att de skall lira mer live, nu har de chansen att se dem. Frontsoldat kör klassisk 90-tals R.A.C, så som många gillar. De har aldrig tidigare lirat live, därför kommer jag med flera att backa upp dem på scenen, då de inte har tillräckligt med medlemmar som kan ställa upp. Henrik Pihlström behöver väl knappast någon presentation. Han är en gedigen textförfattare och låtskrivare, likaså aktiv i Svenska motståndsrörelsen.

Hur kommer ni att gå till väga för att marknadsföra spelningen? Finns det anledning att hoppas på ett högre besöksantal än senast?
- Vi satsar som sist stort på reklam. För att nämna några så gör bland annat Nationell.nu och Midgård reklam för spelningen. Vi har även skrivit om den på forum som Nordisk.nu och Frihet.nu. Vi sprider även flyern till många nationella kamrater i andra länder. Vi hoppas givetvis på lika stor uppslutning som sist, men det hade varit kul om det kom ännu fler den här gången.

Du är själv med i bandet Endless Pride. Hur går det för er i dagsläget och när kommer ni att gå upp på scenen nästa gång?
- Vi lirar på i vanlig ordning. I år så firar vi 10 år som band. Vi ska in i studio nu i februari för att lira in en ny skiva som också kommer markera våra 10 år som band. På skivan kommer vi ha tre kända svenska gästsångare och vi tror att det kommer bli en utav de bästa skivor vi släppt.

- Vi lirar en hel del runt om i Europa och kommer fortsätta med det. Bland annat så kommer vi spela i Schweiz snart, likaså i Tyskland. Vi har inte lika mycket tid längre då jag har skaffat familj (2 barn) men vi ger aldrig upp bandet och kommer fortsätta lira så länge vi känner att det är nödvändigt. Endless Pride kommer lira i Sverige på Legionens sommarspelning, bland annat med två riktigt stora tyska band. Mer info kommer på Frihetsrock.nu.

Länkar
Frihetsrock.nu
Bloggen - Lyckad spelning - ISD Memorial 2011
Bloggen - Intervju inför spelningen ISD Memorial 2011
Bloggen - Gahh..! De hemska nazisterna har hyrt en lokal i Ölmstad

lördag 14 januari 2012

Framåt – nytt nationalistiskt magasin

Under manifestationen mot svenskfientlighet i Stockholm i slutet av förra året så fick deltagarna bekanta sig med ett nytt nationalistiskt magasin. Magasinet har fått namnet Framåt och är tänkt att komma ut mer tio nummer per år. I och med detta så kan den nationalistiska oppositionen uppvisa två medier i tryckt format.

Magasinet började som en bulletin för medlemmar i Svenskarnas Parti, men har nu utvecklats för att passa en bredare målgrupp. Det inledande gratisnumret, som delades ut under manifestationen i Stockholm, imponerade. Det innehöll bland annat krönikor, ideologi, kultur och recensioner. Med en smidig design så lockade det till läsning. Framtiden kommer att bli spännande, och om alla bitar faller på plats så kan det bli riktigt bra.

Magasinet Framåt.

Utöver att magasinet har delats ut så har det även skickats ut till närmare 2000 nationalister. Jag fick själv ett i brevlådan för några veckor sedan. Till det kommande numret så blev jag tillfrågad om att läsa den nya boken Ett annat Tyskland för att sedan recensera den i magasinet. Jag ansåg dock att det var alldeles för kort tid till deadline, så jag valde att avstå. Förhoppningsvis så kan jag bidra med något annat framöver.

Veckotidningen Nationell Idag.

I och med detta så kan den nationalistiska oppositionen numer visa upp två medier i tryckt format, två medier som är frekvent utkommande: veckotidningen Nationell Idag och magasinet Framåt. Egna medier är ytterst viktigt, då vi genom dessa erhåller fördelar som annars skulle gå förlorade. Vi kan förmedla nyheter som etablerade medier väljer att tysta ned, vi kan visa att det finns människor som kämpar och vi kan måla upp och låta andra ta del av våra visioner om ett bättre Sverige. Att ha egna medier är således betydelsefullt och det är därför viktigt att så många som möjligt väljer att stödja dessa två tidningar genom att teckna prenumerationer och uppmana andra att göra det samma. Minst lika viktigt är det också att stödja nätbaserade medier och bloggare.

Besök de både medierna genom att följa länkarna nedan. Glöm inte bort att teckna en prenumeration.

Länkar

Framåt
Nationell Idag

tisdag 10 januari 2012

Samtal med kvinna som blev antastad på nyårsfest i Vimmerby

På nyårskvällen så begav sig Anna och hennes sällskap till utestället Chaplin i centrala Vimmerby. Tanken var att fira det nya året med en rolig utekväll. Det hela slutade dock inte som planerat då två främlingar valde att ”roa” sig på deras bekostnad. Jag har samtalat med Anna för att få klarhet i vad som egentligen hände.

Anna berättar att hon besökte utestället Chaplin med sina vänner för att fira det nya året med en rolig utekväll. Det hela började trevligt och de hade kul tillsammans. Senare när sällskapet var på väg ut från utestället så hade två främlingar placerat sig vid ingången. Anna berättar att det var livat och stämningen var upprörd när de närmade sig.

Händelsen utspelade sig på Chaplin i Vimmerby.

Anna och hennes sällskap visste inte vad som pågick utan de valde att ta sig ut. Samtidigt som kvinnorna passerar de två främlingarna så blir de antastade. Anna själv blev tagen mellan benen, precis som en av hennes väninnor. En tredje blev tagen på brösten. Anna tror även att andra kvinnor blev antastade av männen, därav den upprörda stämningen.

Männen skall ha tagit på dem i flera sekunder, samtidigt som de skall ha visat upp en förnedrande attityd genom att skratta. Kvinnorna skrek och blev samtidigt väldigt upprörda över männens beteende. Främlingarna skall ha uttryckt något i stil med att de skulle visitera kvinnorna. Männen skall ha varit i 25-års åldern och kan möjligen ha varit från Afghanistan, ingen av kvinnorna har dock sett dem tidigare. Överlag så var männen inte välklädda, en av dem bar en röd/svart schackrutig jacka.

Efter ett tag så uppmärksammade polisen situationen och bad då männen att visa legitimation. Någon legitimation kunde de dock inte visa, utan försökte i stället förklara att de inte kunde svenska. De ryckte på axlarna och försökte verka oskyldiga. Polisen valde att leda dem från platsen, vartefter de blängde och såg irriterade ut.

Anna berättar att hon blev förbannad över männens agerande. Samtidigt så upplevde hon obehag och började tänka på händelsen i Mariannelund, där en svensk tvåbarnsmamma blev gruppvåldtagen av flertalet afghaner. Det är trots allt bara två mil mellan Vimmerby och Mariannelund.

Anna heter egentligen något annat. Hon vill vara anonym, men tycker ändå att det är viktigt att berätta om vad som kan hända, och att det kan hända vem som helst. Hon uppmanar även kvinnor som blir utsatta för liknande händelser att ordentligt säga ifrån och visa sin avsky.

Händelsen är på intet sätt unik för svenska kvinnor, utan det är något som är allt för vanligt förekommande. Det är en skrämmande utveckling, men mest skrämmande av allt är avsaknaden av svenska män som reser sig upp till försvar för vårt folks kvinnor.

onsdag 4 januari 2012

Julklapp från en bloggläsare

I går så fann jag ytterligare ett paket i min brevlåda. Denna gången en försenad julklapp från en bloggläsare som uppenbarligen tycker att jag har varit snäll, eller kanske helt enkelt för att hon uppskattar min blogg.

Julklappen bestod av en ljudbok samt ett julkort med några skrivna rader. Väldigt omtänksamt och uppmuntrande. Tack så mycket!


Julklapp från en bloggläsare.

tisdag 3 januari 2012

Kultorg i brevlådan

I går så fann jag ett paket i min brevlåda från Norge. Med nyfikenhet så öppnade jag det och fann tidskriften Kultorg Nr 27. Den innehåller flertalet artiklar med fokus på bland annat skandinavisk historia, kultur och identitet.

Efter att ha bläddrat igenom tidskriften, som har formen av en bok, så fann jag den intressant. Den består av 185 sidor som innehåller flertalet artiklar om skandinavisk historia, religion, friluftsliv, kultur och identitet.

Kultorg Nr 27.

I tidskriftens så finns samtliga skandinaviska språk representerade. Det är dock bara en artikel som är på svenska och den heter Ringens herre: kulten kring Ull i Mälardalen. Den handlar bland annat om olika synsätt och betydelser av solguden i Norden. I sinom tid så skall jag även ta mig igenom artiklarna på de andra språken. Det kan möjligen också bli en recension.

Jag känner sedan tidigare inte till Kultorg, varken föreningen eller tidskriften som delar samma namn. En kamrat som jag pratade med senare under kvällen hade dock lite information att dela med sig av.

På deras hemsida, som efter en ytlig avsyning bjuder på intressant läsning, så framgår det att tidskriften startade år 2000 och föreningen år 2002. Tidskriftens huvudteman är följande: arkeologi, folkminne, natur och motkultur. Föreningen arbetar bland annat med publicering, sociala och kulturella aktiviteter.

Ta gärna en titt på deras hemsida. Till sist så vill jag tacka personen som skickade tidskriften till mig.

Länk
Kultorg

måndag 2 januari 2012

Polisen kritisk efter nya asylproblem på Öland

Öland har på nytt drabbats av oroligheter sedan Migrationsverket låtit placera närmare 700 asylsökande på privata campingplatser. Nu så handlar det om en man som är misstänkt för mordförsök samt att han skall ha sparkat en gravid kvinna i magen. Även denna gången så uttalar sig polisen kritiskt mot uppblandning.

Att asylboendena i regionen ger upphov till oroligheter är inget nytt för den som följer utvecklingen. Bara under den senaste månaden så har det varit alltifrån etniska upplopp på Öland till den uppmärksammade gruppvåldtäkten i Mariannelund. Nyligen så dömdes även två asylsökande i Vetlanda kommun för misshandel.

Migrationsverkets verksamhet fortsätter att skapa problem i regionen.

Den senaste händelsen utspelade sig vid Lundegåds camping på Öland under nyårsdagen, tidigt på morgonen. En man skall där ha knivhuggit en annan man i ansiktet och sparkat en gravid kvinna i magen. När ordningsvakterna kom till platsen så skall han även ha knivhotat dessa. Den asylsökande mannen är nu misstänkt för mordförsök, grov misshandel och olaga hot. De tre inblandade är asylsökande, men uppges vara från olika länder.

Vid det etniska upploppet på campingen för ett par veckor sedan så uttalade sig en polisman kritiskt till uppblandning av olika etniska grupper. Även denna gången så väljer polisen att kritisera uppblandningen.

- De ansvariga tycker inte att det är problem med olika etniska grupper, men vi har en annan uppfattning, säger Nicklas Gorton, inre befäl vid Kalmarpolisen, till tidningen Östran.

Poliskåren verkar ha insett problematiken med den etniska uppblandningen, så pass mycket att de gång på gång uttalar sig kritiskt i medierna. Även på andra platser där Migrationsverket har öppnat asylboenden så är polisen kritiskt inställd. Missnöjet har även börjat gro ordentligt bland vanligt folk. Frågan är hur länge det svenska folket skall tillåta detta förljugna skådespel?

Länk
Bloggen - Asylproblem på Öland
Östran - 35-åring misstänkt för mordförsök