lördag 25 september 2010

Valrörelsen är förbi

Valrörelsen är över för denna gång och det parlamentariska klimatet har till ytan förändrats dramatiskt. Flera hundra tusen svenskar har i tysthet sagt ifrån och röstat in ett invandringskritiskt parti i riksdagen. Etablissemanget sliter sig i håret i besvikelse över att de toleranta svenskarna nu har börjat öppna ögonen.

Årets val var verkligen Sverigedemokraternas val. Något som märktes både innan och efter valet. Med tanke på att SD knackade på dörren till riksdagen och att folk längtade efter att något skulle hända i den svenska parlamentarismen så försvårades möjligheterna för etno-nationalistiska partier. Nationaldemokraterna utökade inte, men lyckades behålla de tidigare mandaten.

Aktivister utanför en vallokal

I Vimmerby gjorde vi en bra valrörelse med tanke på de knappa resurser som fanns till förfogande. Tusentals informationsblad, tidningar och annat spreds över hela kommunen, banderoller och flera hundra plakat sattes upp, torgmöte och andra torgaktiviteter genomfördes, vi deltog på informationsdagen på gymnasiet, vi stod utanför vallokalerna på valdagen och mycket mera. Det räckte dock inte till något mandat, men jag är övertygad om att vårt arbete hjälpte SD att nå två mandat. Inte minst med bakgrund av att SD knappt gjorde något i Vimmerby till skillnad från oss, samtidigt som många fortfarande tror att vi är SD.

Jag sätter upp ett plakat

Parlamentarismen är enbart ett av flera verktyg i vår verksamhet. Jag känner ingen besvikelse över att vi inte fick något mandat, även om det hade varit fördelaktigt om vi fått det. Vi har gjort ett bra arbete, inte minst genom opinionsbildning under åren, något som vi vet har skapat reaktioner hos folk. Jag hoppas nu att SD gör ett bra jobb med de två mandat som de erhållit i kommunen.

Många känner sig säkert lättade över att SD har kommit in i riksdagen och tror samtidigt att saker kommer att förändras. Jag är dock övertygad om att SD inte kommer att ges möjligheten att påverka i de viktiga och fundamentala frågorna. Sverige sitter fortfarande fast i de nyliberala klorna. Skulle SD ges möjligheten att påverka så kommer de inte att påverka tillräckligt, då de saknar visionen om ett etniskt överlevande för vårt folk.

SD saknar dessutom den utomparlamentariska verksamheten, en verksamhet som jag anser vara oerhört betydelsefull för att påverka samhället i en positiv och nödvändig riktning, bortom parlamentarismens församlingar.

Kampen fortsätter därför i oförminskad takt.

måndag 13 september 2010

Den politiskt korrekta desperationen kring skolvalsresultatet fortsätter

Efter att skolvalsresultatet på Vimmerby gymnasium pressenterades så har det, en gång för alla, konstaterats att vi lever i en demokratisk illusion. Det som nu händer, i kölvattnet av resultatet, är inte några felsteg som går att gömma i parenteserna. Det som sker är inget annat än ett allvarligt hot mot fri opinionsbildning och framför allt så är det ett hot mot vårt folk.

Bland annat Nationaldemokraternas deltagande på informationsdagen och det efterföljande resultat i skolvalet har lett till märkliga utspel

Den 9 september publicerade gymnasiets skoltidning, Frizon, en artikel med rubriken Skolvalet. I artikeln, vars ingress avslutas med meningen ”Anmärkningsvärt är att totalt röstade ungefär var tredje elev på Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna.”, så har även kristdemokraten Masi Aurfan, elever och samhällskunskapsläraren Peter Gustavsson intervjuats.

Aurfan förklarar resultatet med att eleverna inte tog skolvalet på allvar. Förmodligen är han besviken eftersom att hans eget parti enbart fick 1,4 procent av rösterna. Då måste givetvis både eleverna och valsystemet ifrågasättas. Det är även tråkigt att han begagnar sig av smutskastning, men det är å andra sidan vanligt förekommande hos människor som saknar argument.

- Det finns också elever som är lättpåverkade och påverkades av att både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna hade bra talare. Men det är också ett tecken på att politikerna har misslyckats med integrationsfrågorna. Jag tycker att det är skrämmande att så många kan rösta på ett parti som t.ex. nationaldemokraterna. Enligt mig och många andra är det ett odemokratiskt parti. Jag tycker att vi borde ha lärt oss av historien, säger Aurfan till Frizon.

Hela denna politiskt korrekta cirkus som har följt efter att valresultatet presenterades tyder på att det inte finns någon respekt för demokratin när ”fel partier” lyckas bra. Hade det blivit samma följder om ND och SD enbart hade fått någon procent? Hade Frizon då kontaktat mig för att få min syn på det hela? Troligtvis inte!

En, säkert mycket noga utvald, elev ifrågasätter åldersgränsen för att få rösta. Frågan är om eleven hade haft samma inställning om något av de etablerade partierna hade vunnit?

- Jag tycker att det här talar för att 18 år inte är rätt röstålder. Den borde höjas, säger eleven till Frizon.

Samhällskunskapsläraren Peter Gustavsson försöker förklara valresultatet med både det ena och det andra, men desperationen lyser igenom så att det hela blir komiskt.

- Det är allvarligt att ungdomarna inte engagerar sig i politiken längre. De sätter sig inte in ordentligt och tog inte skolvalet på allvar, säger Peter Gustavsson till Frizon.

Gustavsson uttalade sig i både odemokratiska och politiskt korrekta ordalag tidigare i veckan till Vimmerby Tidning.

- Vi ska diskutera resultatet och varför det blivit så här. För att se över om vi måste bli tydligare i vår undervisning. Men man kan också se på resultatet och konstatera att det är en demokratisk majoritet, sa han till VT.

Med tanke på deltagandet under informationsdagen så tycker jag att intresset ändå verkade vara stort bland eleverna. Jag är fundersam över vilka belägg Gustavsson har för att eleverna inte skulle ha tagit skolvalet på allvar. Har han gjort en undersökning eller är det rent av så att han spottar på eleverna för att de hade fräckheten att protestera mot de etablerade politikernas destruktiva samhällsbygge. Eller innebar resultatet att han fick ett kvitto på att han har misslyckats med den politiskt korrekta undervisningen, och där av känner sig frustrerad.

Jag skulle även vilja höra Gustavssons anledning till att resultatet måste diskuteras. Hade han velat diskutera resultatet och se över undervisningen om det hade varit Socialdemokraterna som hade vunnit valet? Hur är det tänkt att undervisningen skall ses över? Om det är något som bör diskuteras och ses över så är det om Gustavsson verkligen skall få fortsätta att undervisa våra ungdomar.

Efter att ha läst artikeln så står det även klart att undervisningen på medieprogrammet är väldigt undermålig. Eller är det så enkelt att medielärarna helt avsiktligt har glömt att undervisa om objektivitetens betydelse inom journalistiken? Hur kommer det sig att enbart den ena sidan fick komma till tals? Är det bra och objektiv journalistik?

Svensk ungdom – Stå på er!

lördag 11 september 2010

Torgmöte i Vimmerby

Som ett led i Nationaldemokraternas aktiva valrörelse så arrangerades ett torgmöte på torget i Vimmerby under lördagen den 11 september. Talade gjorde jag själv, andra kandidat Rikard Brand samt partiledare Marc Abramsson.

Jag talar på torget i Vimmerby

Läs mer

ND Vimmerby - Torgmöte i Vimmerby

fredag 10 september 2010

Skolvalet gav Nationaldemokraterna 7 procent

Den 8 september arrangerades en politisk informationsdag på Vimmerby gymnasium. Samma dag fick även eleverna rösta i ett traditionellt skolval. I dag presenterades resultatet och det var ett resultat som framkallade chockvågor hos de politiskt korrekta.

Många elever var intresserade av Nationaldemokraterna

I en artikel med rubriken Elever röstar främlingsfientligt, skriver Vimmerby Tidning följande: ”Efter att skolvalsrösterna räknats visar de att var tredje elev på gymnasiet sympatiserar med partier som driver en odemokratisk och främlingsfientlig politik.

- Det här är inte något som speglar förhållandena på vår skola och jag är väldigt förvånad över resultatet. Resultatet går att tolka på många sätt och risken är att man blir blind av vissa siffror, säger samhällskunskapsläraren Peter Gustavsson, som inte är glad över siffrorna.

Vidare tror han att resultatet kan bero på att eleverna fått partiinformationen så tätt inpå valet och att eleverna kan ha gruppröstat. Gustavsson är inte glad över siffrorna och menar att undervisningen måste ses över.

- Vi ska diskutera resultatet och varför det blivit så här. För att se över om vi måste bli tydligare i vår undervisning. Men man kan också se på resultatet och konstatera att det är en demokratisk majoritet, avslutar Gustavsson.

Att en samhällskunskapslärare går ut i media och beklagar valresultatet är givetvis både tragisk och märklig. Genom att göra det så respekterar Gustavsson varken skolans elever eller det demokratiska valsystemet. Ett valsystem som enbart hyllas när folk röstar ”rätt”. Det som är mest skrämmande är att Gustavsson säger att undervisningen måste ses över. Detta betyder alltså att skolan skall se över om de skall indoktrinera eleverna än mer för att få dem att ”tycka rätt”.

Att leta efter tafatta förklaringar till valutgången hjälper föga. Resultatet bör helt enkelt ses för vad det är, nämligen en protest mot det politiskt korrekta etablissemanget och det är ett tydligt bevis på att de etablerade partierna i kommunen inte lyssnar på ungdomens vilja.

Kommer vi in i fullmäktige så kommer jag och Nationaldemokraterna i Vimmerby kommun att fortsätta driva vår politik. Resultatet i skolvalet ger oss ett kvitto på att vi är på rätt spår. De unga är vår framtid, och det kan vi inte blunda för. Tack alla som valde att rösta på Nationaldemokraterna!

Hela skolvalsresultatet

Sverigedemokraterna - 23,2 %
Socialdemokraterna - 21,5 %
Moderaterna – 10 %
Vänsterpartiet - 9,4 %
Miljöpartiet - 7,2 %
Nationaldemokraterna – 7 %
Centerpartiet - 3,4 %
Piratpartiet - 3,4 %
Kristdemokraterna - 1,4 %
Folkpartiet - 0,7 %
Feministiskt Initiativ - 0,5 %

Blanka röster - 9,4 %
Ogiltiga - 2,7 %
Totalt röstade 414 elever, 71 %

Relaterat
Bloggen - Valinformation på Vimmerby gymnasium
ND Vimmerby - Politisk valinformation på Vimmerby gymnasium
Nationell.nu - Nationaldemokraterna får 7 procent i skolval
Fria nyheter - Elever röstar mot mångkultur
Nationell Idag - ND fick 7% i skolval

onsdag 8 september 2010

Valinformation på Vimmerby gymnasium

Under onsdagsförmiddagen den 8 september arrangerade Vimmerby gymnasium och Vimmerby kommun en fyra timmar lång politisk informationsdag. Anledningen till initiativet var att öka den politiska medvetenheten bland eleverna på gymnasiet. Intresset var stort, speciellt för Nationaldemokraterna.

Jag och min partikamrat tillika andra kandidat till fullmäktige, Rikard Brand, anlände till gymnasiet runt klockan åtta på morgonen. Hälften av partierna hade till en början inte dykt upp, så vi passade på att byta några ord med de närvarande partiernas företrädare. Till slut så anlände samtliga partier, alla utom Folkpartiet.

Själva informationen organiserades på så sätt att alla skolans elever delades upp i tre olika grupper som sedan stannade kvar på sina respektive platser under dagen. Partierna blev också uppdelade i tre grupper, och dessa gick sedan runt till samtliga tre elevgrupper. Vi hamnade tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet. Innan det hela började så plockade samtliga partier upp informationsmaterial på varsitt tilldelat informationsbord i en korridor som både partierna och eleverna hade tillgång till under hela dagen.

Jag talar inför den första elevgruppen

Talordningen lottades och jag fick äran att börja mitt anförande för den första elevgruppen. Varje partirepresentant fick under en period av tio minuter berätta om sitt partis politik. När samtliga företrädare hade talat så fick eleverna ställa frågor. I vissa grupper så fanns det flera elever som ställde flera frågor, något som var positivt. På detta sätt fortsatte det sedan tills alla tre partigrupper hade talat inför samtliga elevgrupper. Jag berättade kortfattat om Nationaldemokraterna och redogjorde för punkterna som återfinns i vårt valmanifestet för Vimmerby kommun.

När det väl fanns tid att stå vid informationsbordet så kom det många intresserade elever för att ställa frågor och ta del av valinformation

Efter att vi hade avslutat hos sista gruppen så blev jag och min partikamrat helt omringade av mängder med elever som ville berömma, ställa frågor och diskutera. Vi blev kvar så pass länge att vi var tvungna att avbryta och säga att eleverna gärna fick komma till vårt informationsbord för att fortsätta där i stället. När vi anländer till platsen för informationsborden så har flera partier redan packat ihop och lämnat skolan. Intresset var så stort att den ansvariga läraren för informationsdagen får påtala ett par gånger att tiden har gått ut och att vi måste packa ihop och lämna skolan.

Flera elever berättade bland annat om sina upplevelser av svenskfientligheten, en rasism mot svenskar som tystas ned av de politiskt korrekta för att den inte passar in i deras mångkulturella samhällsbygge. Någon timme efter att vi lämnade skolan så skulle skolvalet genomföras för de som inte får rösta i det riktiga valet. De som får rösta i det riktiga valet hade möjligheten att förtidsrösta i stadens bibliotek.

Vårt informationsbord

För att kort summera dagen så var den riktigt positiv och lyckad. Eleverna som lyssnade var överraskande många, frågvisa och väldigt trevliga. Å Nationaldemokraternas vägnar så vill jag även tacka anordnarna för en mycket angenäm dag. En hel del informationsmaterial kom ut till eleverna och det fåtalet nyckelband som delades ut försvann direkt. Att det finns ett utbrett stöd bland gymnasiets elever för Nationaldemokraterna och den politik som vi representerar var uppenbart, och detta kommer förhoppningsvis att visa sig i valet.

Länk
Ett längre reportage finns att läsa på hemsidan för Nationaldemokraterna i Vimmerby kommun

torsdag 2 september 2010

EXTRA: Torgmöte i Vimmerby den 11 september

Lördagen den 11 september, mellan klockan 12:00-16:00, kommer Nationaldemokraterna att anordna ett torgmöte på torget i Vimmerby. På talarlistan står bland annat jag själv och partiledare Marc Abramsson. Detta får du inte missa, så se till att boka in detta redan nu!

Jag talar på ett torgmöte i Landskrona

Det kommer att finnas goda möjligheter att prata med partiföreträdare, ta del av valinformation och lyssna på politiska tal.

Efter torgmötet kommer en pressträff att arrangeras där media får möjlighet att ställa frågor till mig och Marc Abramsson. Medier som är intresserade kan med fördel ta kontakt med mig redan nu.


Plats: Torget, Vimmerby

Datum: 11 september

Tid: 12:00-16:00