måndag 21 juli 2008

En generation i rop på hjälp – men vem skall hjälpa den?

Situationen och utvecklingen för ungdomarna i Vimmerby kommun fortsätter att se dyster ut på många håll. Jag är inte vidare förvånad över att det kommer rapporter och undersökningar som gång på gång påvisar ungdomarnas dystra om inte destruktiva situation. Problemen nedan är bara ett urval, men sammantaget så hänger de flesta problemen ihop med varandra. De är alla ett enormt samhällsproblem. Ett samhällsproblem som många föräldrar inte tar ansvar för och som politiker blundar för. Det är en generation som ropar på hjälp, men vem skall hjälpa den?

Bara under det senaste året har det framkommit en rad dystra rapporter som pekar på att allt inte står rätt till. Under år 2007 genomfördes en drogvaneundersökning bland elever i årskurs två på gymnasiet i Vimmerby. Resultatet av undersökningen kom att visa på ett högt nyttjande av olika droger. Ett tidigare inlägg där jag förklarar min syn på det hela och redovisar siffror från drogvaneundersökningen finns att läsa här.

Efter att eleverna som skulle gå ut grundskolan läsåret 07/08 gjort sina ansökningar till gymnasiet framkom det att 59 av 256 elever, alltså nästan var fjärde elev, saknade den kompletta behörigheten för att komma in på någon gymnasial utbildning.

Senast kom en rapport som redogör för skolk-statistiken i landets skolor. Resultatet för Vimmerby visar på att antalet elever som mist sitt studiestöd på grund av skolk har tredubblats på två år. I siffror mätt så innebär detta att hela 27 elever har mist sitt studiestöd bara i år. Under läsåret 05/06 var antalet som miste sitt studiestöd åtta elever. För att en elev skall mista sitt studiestöd skall det finnas en frånvaro på minst 20 % av undervisningstiden under en månadsperiod.

Enligt mig så är problemen ovan en skapelse av dåligt föräldraansvar och dåligt fattade politiska beslut grundade på befängda doktriner. Först och främst så måste föräldrar klara av att ta hand om barnen de skaffar. Vissa lyckas med det, men vissa lyckas inte med det.

Till att börja med så är barn en fantastisk tillkomst av kärlek mellan två personer som förhoppningsvis älskar varandra på riktigt och som är beredda eller måste vara beredda att ta ansvaret för barnet tillsammans.

Ett barn är i ständigt behov av uppmärksamhet och kärlek oavsett om åldern är tre eller 15. Bara för att barnen börjar högstadiet så blir dem automatiskt inte vuxna och kan inte ta ansvar för sig själva helt och hållet. Många föräldrar tycks tro det eller så är dem upptagna med sina egna liv. Får barnen ingen kärlek eller uppmärksamhet i hemmet när de är i tonåren så kommer en del av dem att söka sig till andra saker som ger dem uppmärksamhet medan andra riskerar att gräver ned sig i depressioner. När barn är i tonåren så genomgår dem en period av identitetssökande där dem försöker hitta sig en identitet att identifiera sig med. Detta är dock vanligt förekommande bland de flesta ungdomar. Däremot så kan avsaknaden av föräldraansvaret leda till allvarligare saker än att sonen kommer hem med en tuppkam eller att dottern kommer hem med grönt hår.

Det vuxenvärlden måste inse är att barn och ungdomar inte är vuxna människor. Därför krävs det att föräldrar sätter gränser, ställer krav och framförallt visar omtanke och kärlek till sina barn. En förälder som inte vågar sätta gränser eller en förälder som tror att det går att köpa sina barn med pengar, prylar och alkohol är en dålig förälder och är helt fel ute. För stunden så uppskattar säkert barnet sina föräldrar och tycker att det är tufft att få t.ex. alkohol av sina föräldrar. I det långa loppet är jag dock övertygad om att så inte är fallet. En bra förälder är en förälder som vågar vara hård, rättvis och kärleksfull.

Föräldrar som aldrig berömmer sina barn för att dem har fått vg på ett prov, föräldrar som aldrig undrar hur barnet mår eller hur det går i skolan, föräldrar som aldrig ringer på kvällarna och frågar hur barnet har det, föräldrar som aldrig ställer upp, föräldrar som aldrig ger trygghet eller sätter gränser, föräldrar som aldrig bryr sig om sina barn skapar i många fall trasiga barn. Trasiga barn som känner sig osäkra och som riskerar att hamna i missbruk, skolproblem och kriminalitet.

Är det verkligen detta vi önskar våra barn. Önskar vi oss att våra döttrar skall börja missbruka och kanske ta livet av sig? Önskar vi oss att våra söner skall bli kriminella? Önskar vi att våra barn skall supa sönder sina liv redan i ungdomen? Vill vi att skolan skall ringa och säga att våra barn inte har varit i skolan på en vecka och att betygen inte räcker till för att komma in på gymnasiet? Jag är relativt övertygad om att inga föräldrar vill se sina barn fara illa. Ändå far många barn illa och ingen tycks vilja ändra på det.

Summa summarum blir att vi har ett gigantiskt samhällsproblem. Vi har en hel generation som ropar på hjälp samtidigt som vuxenvärlden har huvudet i sanden. Med en avsaknad av föräldraansvar, barnuppfostran och kloka politiska beslut riskerar vi att förlora en hel generation till samhällets trasiga baksida.

Våga vara föräldrar och se till att ta hand om era barn!

fredag 11 juli 2008

Almedalen 2008 – En brandgul succé

Inför årets upplaga av politikerveckan i Almedalen var förhoppningarna stora. Utöver mängder med politiskt intresserade personer så skulle det även bli rekord i antalet arrangemang, strax över 600 stycken. Något som lyfte upp politikerveckan ytterligare var självklart Nationaldemokraternas deltagande – ett deltagande som senare skulle visa sig bli succé.

Jag och en grupp bestående av andra partikamrater intog Gotland med en obeskrivlig kämparglöd och en viss förväntansfullhet. Vädermässigt bestod de första dagarna tyvärr av mycket regn. Detta var dock inget som stoppade aktivisterna utan Nationaldemokraterna dundrade igång Almedalsveckan med två starka torgmöten.

I talen kunde åhörare ta del av Nationaldemokraternas syn på demokrati, skolpolitik, vårdnadsbidraget och synen på det samhälle som vi lever i. Samtidigt som talen avlöste varandra delade aktivister ut det nytryckta flygbladet som i korthet presenterar Nationaldemokraternas politik samt ett fräscht nummer av tidningen Nationell Idag till åhörare och förbipasserande.

Torgmötena lockade, trots regnet, många människor och en hel del diskussioner fördes med åhörare som var intresserade av partiets politik. Bland annat så tittade Markoolio förbi och tog ett exemplar av partiets informationsblad. Även några ledande representanter från de olika ungdomsförbunden kom för att lyssna till talen. Somliga var dock ovilliga att ta debatt eller att stå till svars för deras förda politik.

Under kvällen var det dags för Folkpartiets partiordförande Jan Björklund att tala. Talet besöktes av Nationaldemokratiska aktivister med både tidningar och banderoll. Vid sidan av bedrev Liberala ungdomsförbundet sin kampanj om fri invandring. Detta kom att resultera i några intressanta diskussioner.

Under dag två var det dags för bokbord och utdelning av informationsmaterial. Dagen började dock med regn, mycket regn. Då det krävs mycket för att stoppa Nationaldemokraterna var en större mängd regn inga problem och efter en tids regnande tittade solen fram och det blev en trevlig sommarkväll.

Under dagen salufördes en mängd olika produkter från bokbordet och mängder med material spreds till intresserade människor, bland annat ett nytryckt informationsblad som beskriver partiets syn på den nyligen antagna FRA-lagen. Dagen erbjöd en mängd intressanta diskussioner som bland annat berörde familjepolitik, kulturfrågor, FRA-lagen och bostadspolitik.

Under dagen passerade även Moderata ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman varpå jag erbjuder honom ett informationsblad. Han replikerar med orden ”Du är för smart för det där”. Vad Wykman dock inte förstår är att jag har valt att engagera mig i Nationaldemokraterna just för att jag är smart och vill arbeta för en politik som kommer att gynna framtiden och verkligen ta tag i de problem som alltid kvarstår oavsett om det är en röd eller en blå regering.

För kvällens partiledartal stod Centerpartiets partiordförande Maud Olofsson för och även denna kväll besökte aktivister talet med informationsmaterial och banderoll. Nationaldemokraternas närvaro skulle visa sig vara så effektiv att mycket fokus lades på aktivisternas närvaro än på Centerpartiet. Den effektiva aktionen resulterade i att aktivisterna ombads av ordningsmakten att förflytta sig till en annan plats.

Partiets närvaro på Almedalsveckan kom att omnämnas ett flertal gånger i media, bland annat på Dagens och Sydsvenskans nätupplagor.

Citat från dagen.se

Vi kryssade oss fram bland alla åsikter som torgförs och stötte på en välvårdad ung man som utbrast "Stoppa FRA-lagen" och stack en lapp i handen på mig. "Jajamensann" sa jag och tänkte nästan börja skryta om att Dagen var den första dagtidning som lyfte fram frågan nu inför riksdagsbehandlingen. Men så vände jag på lappen och såg vem som var avsändaren. "Nationaldemokraterna" stod det. Och då var det inte så roligt längre.

Citat från sydsvenskan.se

”Vid Donners plats får förbipasserande flygblad i händerna av välkammade män från Nationaldemokraterna, som delar ut sin information med lösenordet ”Stoppa FRA-lagen”.”

Under dag tre var jag tyvärr tvungen att återvända till fastlandet. Mina partikamrater fortsatte dock de två resterande dagarna i samma succéanda som tidigare dagar. För er som är intresserade av att läsa reportage om Almedalen så kan ni besöka www.nd.se