söndag 30 januari 2011

Seminarium med fokus på nationella oppositionella medier

Under lördagen så var det äntligen dags för Nationell Idags seminarium. Oppositionella medier och opinionsbildare bjöd på tal och debatter om politik, medier, framtiden och mycket mer. Det var ett seminarium som inte bara var välbesökt, utan också väldigt lyckat.

Stora salen i Södertälje kommunhus var fullsatt.

Vavra Suk
, Nationell Idags chefredaktör, inledde med att välkomna alla och kort pressentera seminariets fullspäckade program. Ett program som skulle bjuda på flera tal, debatter och musikalisk underhållning.

Vavra Suk inledde seminariet.

Oppositionella medier röner allt större framgångar och läsarna blir allt fler. På nätet återfinns en mängd olika nyhetssidor, bloggar och projekt. Som bekant så finns även presstödstidningen Nationell Idag, seminariets arrangör, som utkommer som tabloid varje vecka med intressanta och politiskt inkorrekta nyheter.

Mikael Jalving från Danmark berättade bland annat om hans upplevelser av det politiskt korrekta Sverige.

Första talare var den danska gästtalaren Mikael Jalving, doktor i historia och politisk kommentator på Jyllands-Posten. Han talade om debattklimatets skillnader mellan Sverige och Danmark. Jalving arbetar just nu med en ny bok, Absolut Sverige, och berättade därför om sina upplevelser från sin resa genom det politiskt korrekta Sverige.

Intressanta tal och spännande debatter fängslade besökarna.

Programmet gick raskt vidare med en paneldebatt om den politiska korrektheten och oppositionella mediers roll. Panelen diskuterade bland annat målgrupp samt det faktum att de oppositionella medierna har knappa resurser och hur detta skall ändras. Efter den intressanta paneldebatten så var det dags för paus och musikalisk underhållning med Viktor Sjölund.

Viktor Sjölund underhöll i pauserna.

Nationella tidningar från förr fanns till beskådan.

Den stora salen i Södertälje kommunhus var fylld av besökare. Mellan tal och paneldebatter så passade folk på att vara sociala, titta på en utställning av nationella tidningar från förr, ta del av tilltugget och inhandla produkter från de olika förlagen och butikerna som fanns på plats.


De senaste numren av tidningen Nationell Idag fanns utplacerade på ett stort bord.

Ett av många försäljningsbord. Från Småland hade vi med ett gäng populära och nyare skivor till försäljning, allt från ballader till hatecore.

Jan Mild berättade bland annat om Vitboken och tabloidprojektet.

Jan Mild
, omtyckt skribent och känd från Blågula Frågor, var dagens andra talare. Hans tal, som stundtals var humoristiskt, berörde till största delen den politiska korrektheten, Vitboken som tryckts i flera tusen exemplar och eftervalstabloiden som kommer att utvecklas för att få större spridning över hela landet.

Vavra Suk var seminariets sista talare och han berättade om Nationell Idags historia, framgångarna, planerna på att bilda aktiebolag, uppmärksammade avslöjanden och framtidsvisioner. Suk tillsammans med delar av redaktionen fick även svara på frågor från besökarna.

Paneldebatt om SD.

Innan seminariet avslutades så behandlade två olika paneler två olika ämnen. Den första panelen debatterade Sverigedemokraternas framgångar, hur dessa skall bemötas och hur nationella medier bör rapportera om dem. Klart är dock att det behövs en riktig nationell opposition, som en kontrast till mellanpartiet SD och de etablerade partierna. Den andra panelen debatterade Mohammedkarikatyrer och yttrandefrihet. Javling berättade bland annat om Jyllands-Postens hållning till att publicera karikatyrer.

Paneldebatt om Mohammedkarikatyrer och yttrandefrihet.

För att sammanfatta seminariet så var det oerhört lyckat och helt klart en av de bästa nationella tillställningar som jag varit på. Arrangemanget var proffsigt, talen och paneldebatterna var intressanta. Stämningen var på topp och det syntes verkligen att besökarna trivdes. Att se olika nationella grupperingar, medier, opinionsbildare, förlag och butiker på ett och samma seminarium värmer i hjärtat. Seminariet förmedlade kraft och det var verkligen entusiasmerande, något som jag tror att de flesta kan skriva under på.

Framåt kamrater, framåt mot nya framgångar som kröner vår totala seger.


Läs mer

Nationell Idag (29 januari) - Yttrandefrihet diskuterades på Nationell Idags seminarium
Nationell Idag (2 februari) - Seminarium om oppositionella medier

torsdag 27 januari 2011

Minnesdagen som utmynnar i hat

I dag den 27 januari så är det som bekant den så kallade förintelsens minnesdag. Det är en tacksam dag för de politiskt korrekta som använder den för att attackera oliktänkande. Under dagen så besökte jag en manifestation i Kisa där Östergötlands landshövding talade.

Att arrangera olika aktiviteter på denna dag har blivit ett återkommande inslag genom åren i Kisa, Kinda kommun. Så blev det även i år då flera aktiviteter har ägt rum, inte minst på skolorna med filmvisning och olika gruppaktiviteter. Under eftermiddagen så arrangerades även en stillastående minnesmanifestation utanför Café Columbia.

På plats fanns ett 40-tal personer, inklusive tre journalister och nio personer som stod för sång och musik. Manifestationen inleddes med att en kvinnlig representant från föreningen Vänskap över alla gränser, som var huvudarrangör, välkomnade alla. Hon talade kort om vikten av att uppmärksamma minnesdagen samt att slå vakt om demokrati och mänskliga rättigheter.

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson tänder elden.

Därefter välkomnades Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson som började med att tända en eld som sedan brann under manifestationens gång. Innan Nilsson började tala så bjöd kören på ett första uppträdande med låten Välkommen hem som bland annat innehåller raderna ”Jag säger välkommen hem, bara kom som du är, välkommen främling och vän, när alla lamporna tänds, finns det rum för dig här.

Nilsson talade bland annat om vikten av att kämpa mot de mörka krafterna (läs nationalister och invandringskritiker).

Nilssons tal var relativt stelt och hon inledde med att påpeka att det var en allvarlig och viktig dag. Hon deklarerade att hon tror på globaliseringen och att det i dag är svårt att säga vad som egentligen är typiskt svenskt. Hon uppmanade de samlade att fortsätta kampen mot de mörka krafterna, och rabblade upp de vanliga orden om främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Efter att ha mottagit skådespelets applåder så stressade hon vidare för att även tala i Linköping och Norrköping. Därefter avslutades manifestationen.

Förintelsens minnesdag infördes av Göran Persson den 27 januari år 1997 och är i dag en internationell minnesdag. För att minnas så arrangeras varje år en mängd olika arrangemang runt om i landet. Detta är bland annat vanligt förekommande på skolor med filmvisningar, föreläsningar av så kallade överlevare, diskussioner och grupparbeten.

Jag anser dock att syftet med denna minnesdag är motbjudande. Detta då dess avsikt endast är att verka som ett svenskfientligt propagandaverktyg som genom framkallandet av känslor skall bringa en kollektiv skuldbeläggning hos människor som inte har något med denna så kallade förintelse att göra.

Trots att de politiskt korrekta vill ge sken av att det är en välvillig minnesdag så används den alltid i politiskt syfte genom att angripa nationalism och invandringskritiker med hat och påhopp. Oftast så görs detta på helt verklighetsfrånvarande sätt.

Att dessutom använda denna propaganda på barn går inte att tolka på annat sätt än som ren indoktrinering för att försvaga det etniska medvetandet. Alltså, precis på samma sätt som de svenskfientliga medierna agerar. Om det är någon förintelse som bör uppmärksammas så är det förintelsen av det svenska folket, en pågående förintelse som vi kan bevittna varje dag.

tisdag 25 januari 2011

Asylboendena börjar fyllas

Efter att både demokratin och folkviljan körts över i Kristdala, Kristineberg och Järnforsen så har nu de första asylsökande börjat anlända. För att klara av den ökade asylströmmen så har Migrationsverket utökat med sex heltidstjänster.

I slutet av förra året så arrangerade Migrationsverket flera möten runtom i norra Kalmar län för att informera om planerna på att upprätta asylmottagningar. Själv besökte jag två av dessa, dels det som berörde Kristdala/Kristineberg i Oskarshamns kommun och dels det som berörde Järnforsen i Hultsfreds kommun.

Informationsmöte i Kristdala. Uppemot 150 personer deltog och flera uttryckte sitt missnöje.

Järnforsen skall ta emot 20-talet asylsökande och dessa har redan anlänt. Enligt VT så rör det sig om fem familjer som kommer från fem olika länder; Serbien, Makedonien, Tjetjenien, Azerbajdzjan och Ryssland. Vilka etniciteter det rör sig om är oklart, men med tanke på att det har anlänt väldigt många romer den senaste tiden så går det att anta att flera av dessa är just romer.

Kristineberg skall ta emot 42 asylsökande och dessa kommer att anlända under nästa vecka enligt tidningen Nyheterna. Platserna kommer att fyllas med asylsökande som just nu uppehåller sig på Lysingsbadet i Västervik. Med andra ord så är dessa troligtvis romer.

Kristdala skall ta emot 78 asylsökande och dessa kommer att anlända någon gång i början av februari. De som skall till Kristdala kommer att förflyttas från Lundegårds camping på Öland. Troligtvis så handlar det även här om en stor andel romer.

Totalt så rör det sig om 140 asylsökande som skall placeras ut på de tre platserna, något som givetvis inte kommer att gå obemärkt förbi. Barnen som inte kan svenska skall gå i vanlig skola, något som kommer att ta resurser och göra de svenska barnen lidande. Det finns även en risk för att de asylsökande begår brott av olika slag, något som vi kan konstatera från de asylsökande i Hultsfred. Det slukar en massa pengar och Migrationsverket själva kommer att anställa sex nya heltidstjänster för att klara av det hela.

Som vanligt när det gäller denna fråga så ignoreras medborgarnas egna åsikter. På ett av mötena som jag besökte så framgick det väldigt tydligt att det var de styrande politikerna som avgjorde detta, och inte medborgarna själva som blir drabbade. Mötena var således inte till för någon debatt om huruvida det skulle tas emot eller inte, utan mer för att klargöra att det skulle tas emot och hur medborgarna skulle agera för att underlätta mottagandet. Både besluten och hyreskontrakten var klara redan innan mötena ägde rum.

På möten och genom kommentarer på nyhetsartiklar samt Facebook-sidor så har många berörda medborgare uttryckt sitt ogillande för detta. Det som är genomgående är besvikelsen över att ingen har frågat medborgarna om deras åsikter, att pengar går till asylsökande i stället för till skola och äldrevård samt en generell oro för den allmänna tillvaron.


Relaterat

Asylmöte i Järnforsen
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala
Asylsökande intar småorterna

lördag 22 januari 2011

Social aktivitet - Innebandy i Vimmerby kommun

Under lördagskvällen den 22 januari så samlades nationalister i Vimmerby kommun för att spela innebandy. Snygga mål, påhejningar och tacklingar varvades med varandra i de prestigefyllda matcherna. Det blev helt enkelt en lyckad kväll som gick i gemenskapens och hälsans tecken.

Under den senaste tiden så har diskussioner förts om att på allvar dra igång en lokal social verksamhet i norra Kalmar län. Intresset har infunnit sig och planen är att kontinuerligt arrangera sociala aktiviteter i olika former. Diskussioner förs även om att blanda sociala aktiviteter med mer utbildande och folkbildande aktiviteter, för att på så sätt förena nytta med nöje och gemenskap med nationalism.

Första aktiviteten på schemat blev att spela innebandy.

Premiäraktiviteten blev att spela innebandy i Vimmerby kommun. Deltog gjorde nationalister från främst Vimmerby- och Hultsfred kommun. Trots att flera inte kunde delta så blev uppslutningen ändå bra. Efter lite uppvärmning och lagindelning så drog den första matchen i gång. Även om det var lite si och så med bollkänslan hos vissa så var det absolut inget fel på kämparandan och vinnarinstinkten.

Totalt så spelades fyra hårda och jämna matcher. Alla ville vinna, något som frambringade påhejningar och glädjerop när bollen forcerades i mål. Det förekom även tacklingar och striderna var stundtals hårda när det gällde kampen om bollen. För att öka stämningen ytterligare så spelades även nationell musik under matcherna.

De prestigefyllda matcherna bjöd på allt ifrån tacklingar till snygga mål.

Planeringen för nästa aktivitet har redan påbörjats. Alla som sympatiserar med eller är intresserade av nationalismen är välkomna att höra av sig till mig vid intresse av att delta.


Relaterat
Betydelsen av en social verksamhet

torsdag 20 januari 2011

Rosengård – en försmak på framtiden?

Nyligen så har det återigen varit oroligt i Rosengård där främlingar uppvisat sin avsky mot det svenska samhället. Samtidigt så tillåts svenskfientligheten att härja fritt på våra marker och invandringen är fortsatt skyhög. Är det verkligen ett mångkulturellt samhälle som vi vill lämna över till kommande generationer?

Det invandrartäta området Rosengård i Malmö har knappast gjort sig känt för att vara en trygg och familjevänlig plats för svenskar. Likt många andra mångkulturella områden runt om i Sverige så kantras tillvaron av oroligheter och elände i alla former. Är det inte skottlossningar och svenskfientlighet så är det attacker mot polis, ambulans, brandkår, brevbärare och bussar. Är det så här vi önskar att Sverige skall se ut i framtiden?

Redan under januari så har flertalet oroligheter utspelat sig i Rosengård. I mitten av januari så blev den lokala polisstationen utsatt för två händelser, dels ett brandattentat och dels för en explosion. Veckan senare så attackerades en polispatrull av stenar och fyrverkerier i samband med en bilbrand. Dagen efter så fortsatte oroligheterna då 15 personer sköt fyrverkerier mot förbipasserande bilar plus att en bil sattes i brand. När polisen kom till platsen så blev även de attackerade med fyrverkerier. En utveckling som är aningen pinsam för de politiskt korrekta då Malmö kommun satsade 9,2 miljoner kronor år 2009 för att förebygga oroligheter i just Rosengård.

Den rådande konflikten mellan det svenska och det mångkulturella samhället gör sig ständigt påmind. Etablissemanget trumpetar ut sitt förakt mot det svenska folket och hyllar mångkulturen till skyarna. Invandrargrupperna tar sig allt större rättigheter i takt med att vi släpper greppet om vårt eget land. Svenskarna själva beter sig i stora drag som underkuvade ynkryggar. Detta gör att konflikten är dömd att eskalera då utvecklingen går mot en stor och onaturlig samhällsomvandling.

Bara under det senaste året så har mångkulturen satt djupa ärr i det svenska samhället. Mängder med svenskar har fått sina liv slagna i spillror, flera har blivit berövade sina liv och den första självmordsbombaren har gjort entré. Allt som ett resultat av den förda politiken som under flera decennier har spottat det svenska folket i ansiktet.

De negativa konsekvenserna som följer i mångkulturens spår stannar dock inte vid dessa händelser. Att göra det svenska samhället mångkulturellt på det sätt som görs i dag med helt främmande folkslag och kulturer kommer givetvis att få mer långsiktiga defekter. Hela samhället riskerar att lösas upp och splittras då olika grupper vill ha sina behov tillgodosedda vad gäller religion, kultur och politik. Oavsett hur många miljoner som de ansvariga politikerna pumpar in i allehanda integrationsprojekt så är mångkulturen dömd att misslyckas, redan från början.

De som kommer att drabbas värst är nu levande svenskar och inte minst kommande generationer svenskar. Att tillåta denna utveckling och blunda för framtiden innebär att vi sätter oerhört mycket på spel. Att svenskarna är så passiva är givetvis både skamligt och glädjefattigt även om det finns faktorer som påverkar detta så som indoktrinering och sociala blockader. Jag är dock övertygad om att de allra flesta innerst inne är kritiska mot mångkulturen och önskar att de vågade göra något för att ändra utvecklingen. Dock så finns det inga ursäkter att använda sig av för att slippa undan sitt ansvar i denna naturliga kamp.

Vi riskerar att förlora viktiga komponenter om vi inte agerar för att värnar det som är vårt, för det som vi älskar. Det finns bara ett svenskt folk med en svensk kultur och Sverige är svenskarnas land, vi har inget annat. Detta måste vi försvara, och vi måste göra det ordentligt med alla till buds stående medel. På denna punkt existerar inga kompromisser över huvud taget.

Aktiva nationalister som kämpar för ett svenskt Sverige.

Vi är inte bara individer, utan vi är en del av något större långt bortom materialism och egoism. Vi är länken mellan gångna förfäder och kommande generationer. Vi tillhör ett av naturen givet kollektiv, vi tillhör ett folk, det svenska folket. Därmed så har vi alla ett ansvar att beskydda och säkra existensen för folket så att varje generation i vår kedja får de bästa förutsättningarna för att leva och föra arvet vidare. Vi som lever i dag håller på att fatalt misslyckas med denna uppgift. Se på samhället och föreställ dig framtiden. Vad är det egentligen som vi kommer att lämna över till kommande generationer av vårt folk?

tisdag 18 januari 2011

Nationell Idag anordnar seminarium

Ett unikt seminarium om nationella oppositionella medier kommer att arrangeras i Stockholm den 29 januari. På plats kommer det att bjudas på tal, analyser och framtidsvisioner av flera intressanta personer.

Tidningen Nationell Idag anordnar unikt seminarium.

Värd för seminariet är den nationalistiska och invandringskritiska veckotidningen Nationell Idag, som sedan april år 2009 uppbär presstöd. På talarlistan återfinns bland annat Jan Mild, Nils-Eric Hennix och två danska gästtalare. Det bjuds även på musikalisk underhållning i form av Viktor Sjölund. Dessutom så kommer en utställning av nationalistiska tidningar från förr att finnas till beskådan.


Länk
Nationell Idag - Seminarium: Nationella oppositionella medier - Stort möte i Stockholm

söndag 16 januari 2011

Tips för att komma igång med träningen

Att upprätthålla en aktiv och hälsomedveten livsstil är något som vi alla bör se som naturligt och självklart. Träning ger en massa fördelar som är för bra för att gå miste om. Somliga tappar dock bort motivationen och andra hittar på bortförklaringar för att komma undan. Nedan följer några enkla tips för ett bättre liv där träningen är en viktig del.

Jag ägnar mig regelbundet åt olika sorters träning och idrottsaktiviteter varje vecka för att hålla kroppen och hälsan i form. Vad jag ägnar mig åt beror till viss del på årstid och det varierar med allt ifrån gym, löpning och promenader till innebandy, ridning och tennis. För mig är träningen inget jobbigt måste, utan snarare ett disciplinerat nöje som är en naturlig del av mitt liv.

Många människor lider i dag av olika begränsningar och sjukdomar som kan relateras till en osund livsstil. Detta är ett stort problem, och det största problemet finns oftast inom människorna själva som på ett eller annat sätt intalat sig själva att träning inte är något för dem. Det kan handla om lathet, orkeslöshet, bristande motivation och så vidare. Det som avgör en människas strävan att leva ett hälsosamt liv är viljan, utan viljan så klarar vi inte av något.

Att träna är ett steg i rätt riktning för ett bättre liv. Vilka träningsformer du ägnar dig år spelar mindre roll, det viktigaste är att du gör något och tillräckligt ofta för att upprätthålla en aktiv och hälsosam livsstil.

När väl viljan och motivationen har infunnit sig så är det inte så svårt att komma igång med träningen. Desto svårare är det att upprätthålla motivationen och på så sätt göra träningen till en rutin i vardagen. Om du kommer till det stadiet att du tvingar dig till träningen eller hoppar över vissa pass på grund av sviktande motivation så är det läge att förändra träningen. Risken kan annars bli att du slänger in handduken.

Fundera över din träning och kom fram till anledningar som gör att du vill träna. En betydelsefull sak är att göra träningen till något som du uppskattar, något som du ser fram emot och något som du längtar efter på grund av att du vill nå resultat. All träning handlar inte om gym, utan det finns massor av olika aktiviteter som du kan ägna dig åt. Gör något som du trivs med. För att bli extra motiverad under träningen så kan det vara bra att lyssna på musik. Välj den musik som du själv föredrar och som du bli motiverad av, gärna med fart i.

Att träna själv kräver hård självdisciplin då det enbart är du själv som avgör om och när du skall träna. Om du saknar självdisciplinen så är ett tips att hitta en träningspartner. Detta kommer att göra träningen mer social samtidigt som ni kan motivera varandra. Om din träningspartner ringer till dig och vill ha med dig ut i löpspåret så blir det genast mycket svårare att hoppa över träningen. Viss träning kan dock bli ineffektiv av en eller flera träningspartners. När det gäller gymmet så föredrar jag att träna själv eftersom att jag vill fokusera fullt ut på träningen i stället för att vara social med eventuella träningspartners mellan övningarna.

Sporadisk träning är inte att föredra då träningen kan bli dålig och riskera att upphöra. Därför är det bra att planera träningen genom att välja ut ett par dagar i veckan då träningen skall genomföras. Sedan är det bara att följa planen. Självklart så kan det ibland hända att det kommer viktigare saker i vägen, men ett tv-program, dataspel eller allmän lathet är absolut ingen ursäkt för att hoppa över träningen.

Ett bra sätt att notera framstegen är att sätta upp prestationsmål. Till exempel att du skall springa de där sex kilometerna en minut snabbare under en månads tid eller att du skall lyckas öka dina vikter på gymmet under en viss period. När du börjar med att sätta upp mål så är det väldigt viktigt att du sätter dem realistiskt. Sätter du för avancerade mål så finns risken att du tröttnar eftersom att du aldrig når ända fram. Inte fören träningen flyter på så kan du börja utmana dig lite mera genom att sätta högre mål. Tänk dock alltid på att din kropp skall klara av träningen och att du skall må bra av den. Ett tips är att du för en träningsdagbok över din träning så att du kan följa utvecklingen, något som förhoppningsvis kommer att vara motiverande.

All träning och motion utgår självklart inte från gymmet, utan det finns massor av aktiviteter att ägna sig åt oavsett vart du bor eller hur mycket pengar du kan lägga på träningen. Till exempel så kan du promenera, springa, simma, cykla eller regelbundet göra sit-ups varje morgon och kväll. En annan möjlighet är att samla ihop ett gäng vänner och spela innebandy tillsammans. På sommaren går det att byta ut innebandyn mot fotboll, det är både roligt och socialt. Eller varför inte utmana någon på tennis, hyra några kanoter eller köpa vissa gymredskap för att använda hemma?

När du börjar träna så är det viktigt att du tänker långsiktigt och att träningen skall bli en del av ditt nya liv. Du kommer inte att bli en atlet redan efter en kort tids träning, utan resultaten kommer med tiden och beror helt på din vilja. Du kommer att upptäcka en ny värld där du blir piggare, friskare och starkare. Dessutom så kommer du att bli en positivare och bättre människa.

Kör hårt och lycka till!

fredag 14 januari 2011

Ny forskning visar att nationalism är naturligt

Nättidningen Fria Tider uppmärksammar i dag en forskarstudie som förklarar att nationalism eller etnocentrism är fullt naturligt för människan. Biologiska faktorer gör att vi föredrar den egna etniska gruppen. Att nationalism är naturligt och inte skapat av sociala konstruktioner är något som har varit självklart för oss nationalister.

Bakom studien, som kom i slutet av förra året, står ett holländskt forskarlag från universitetet i Amsterdam. Enligt studien så beror det hela på hormonet Oxytocin som finns i hjärnan och utlöses bland annat vid närhet som amning och samlag.

Ny forskning visar att det är naturligt att vilja beskydda och känna samhörighet med den egna etniska gruppen. Forskningsrapporten bevisar således det redan självklara.

Studien är genomförd med hjälp av ett stort antal experiment på etniskt holländska studenter, där vissa hade fått en dos av hormonet. Personer som fått extra av hormonet var till exempel mer benägna att offra en arab framför en holländare.

Forskarna påpekar att höga halter av hormonet inte i första hand handlar om fientlighet gentemot andra etniska grupper. Utan snarare handlar det om en ökad känsla av samhörighet och en vilja att beskydda medlemmar ur den egna etniska gruppen mot främlingar som kan upplevas som ett hot.

Länk
Fria Tider – Forskning: Nationalism är naturligt

onsdag 12 januari 2011

Positivt för nationalister att betyg skall kunna överklagas

En statlig utredning föreslår att elever skall få möjligheten att överklaga sina betyg. Förslaget är positivt för invandringskritiska och nationalistiska elever som råkar ut för att bli betygsatta för sina åsikter och inte för sina prestationer, något som jag själv har drabbats av.

Många elever och förre detta elever kan vittna om att betygen inte alltid sätts korrekt efter prestation. Speciellt inte om eleven hyser invandringskritiska åsikter och om läraren samtidigt utnyttjar sin ställning till att agera politiskt korrekt åsiktspolis. Något som är ett demokratiskt problem och allt för vanligt förekommande.


Många elever blir i dag betygsatta för sina åsikter i stället för sina prestationer. Ett nytt förslag som ger eleverna möjlighet att överklaga sina betyg kan dock motverka detta åsiktsförtryck.

Detta är något som jag själv har råkat ut för. När jag gick ut gymnasiet så gjorde jag det med hyfsade betyg, dock så fanns det ett IG i min betygsförteckning. Detta hade jag fått i Samhällskunskap B, trots att jag av intresse hade valt till ämnet.

När jag fick reda på mitt betyg så blev jag chockad då jag knappast hade förtjänat det. Min lärare i ämnet var dock politiskt aktiv och hade uppenbarligen svårt att skilja på mina åsikter och på vad jag som elev faktiskt presterade. Till och med min rektor blev chockad och hade svårt att tro att jag skulle ha fått IG i ett ämne som samhällskunskap.

Enligt förslaget så skall elever ges möjligheten att överklaga slutbetygen i årskurs nio samt kursbetygen på gymnasiet som ligger till grund för ansökan till högskola. Bakom förslaget finns faktorer som att många lärare sätter betyg på olika och oklara grunder samt att många saknar utbildning för hur betyg skall sättas.

Förslaget har dock tagits emot med blandade reaktioner. Utbildningsminister Jan Björklund är skeptisk och menar att nackdelarna är större än fördelarna. Däremot så är Lärarnas Riksförbund, Sveriges elevråd, Centerpartiet, Kristdemokraterna och de rödgröna partierna positiva till förslaget.

Om förslaget går igenom så torde det bli svårare för politiskt korrekta lärare att komma undan med sina odemokratiska metoder att straffa elever för deras åsikter. Ur den aspekten så bör förslagets ses som positivt.

måndag 10 januari 2011

Skolproblematiken skylls på könsrollerna

Enligt en statlig utredning som pressenterades i dag så konstateras den svenska skolan vara långt ifrån jämställd. Könsrollerna lever fortfarande kvar och detta anses vara ett stort problem. Jag anser dock att det är tvärtom och att det är jämställdhetshetsen som är negativ.

Bakom utredningen står DEJA (Regeringens delegation för jämställdhet i skolan) med dess ordförande Anna Ekström i spetsen, som sammanfattar det hela med en debattartikel på SvD:s hemsida. Utredningen pekar på flera brister som håller tillbaka jämställdheten och presenterar samtidigt flera åtgärder för att stärka den samma. Kritiken går i stort sätt ut på synsättet att både pojkar och flickor anses bli hindrade av traditionella könsroller.

Könsrollerna lever kvar i den svenska skolan och detta anses vara ett stort problem.

Kortfattat så menar utredningen att flickor och pojkar inte får lika förutsättningar att vare sig lära eller trivas i skolan. Detta resulterar i att flickor i allmänhet presterar bättre än pojkar, men att flickor mår sämre och oftare än pojkar utsätts för trakasserier. Utredningen pekar också på att det existerar en hedersproblematik inom skolan.

Trots att det i skollagen ända sedan 60-talet har funnits bestämmelser om att skolan skall motverka könsroller, så har utvecklingen inte gett önskat resultat. Därför föreslår utredningen att insatser för att motverka psykisk ohälsa bland båda könen bör effektiviseras, att diskriminering skall motverkas på ett bättre sätt och att skolpersonal bör ges mer stöd för att på så sätt förbättra jämställdheten. Dessutom så föreslås en statlig myndighet som skall utvärdera skolans jämställdhetsarbete för att på så sätt se vilka metoder som ger önskvärda resultat. Till Sveriges Radio säger jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni, att hon ser positivt på en sådan myndighet samtidigt som hon lovar att göra allt för att förbättra jämställdheten i skolan.

Att den svenska skolan är långt ifrån felfri är ingen hemlighet, men att peka ut könsrollerna och bristen på jämställdhet som orsaker till problemen är föga hållbart. Att göra på detta sätt är inte bara idiotiskt, utan också farligt. Inte minst då det flyttar fokus från de verkliga orsakerna.

Att genom hets försöka tvinga fram en förändring av evolutionen skapar bara negativ förvirring, till ingen nytta. Flickor och pojkar är olika och utvecklas generellt i olika takt, något som bör ha betydelse även i skolan. Dock så finns det inget som pekar på att det skiljer något mellan könen vad gäller begåvning.

Tyvärr så har hela den svenska skolpolitiken infekterats av genuspedagogik, feminism, jämställdhet och könsrollsrädsla. Detta praktiseras redan på många förskolor där barnen fostras till att bli könsneutrala genom att könskodade föremål tas bort.
Jag skulle vilja påstå att det handlar om ett experiment som utförs på små barn.

Barn och ungdomar påverkas givetvis av vad som händer runt omkring dem. Ett samhälle genomsyrat av materialism, mångkultur och bristande vuxenansvar är faktorer som enligt mig har en större påverkan än
bristande jämställdhet och bejakade könsroller. Problemet är således inte att pojkar är pojkar och att flickor är flickor, utan att samhället skapar negativa faktorer som påverkar skolgången och det sociala livet. Vad gäller hedersproblematiken så bör orsaken lätt kunna pekas ut till att handla om invandrade kulturer vars utövare knappast har någon önskan om total jämställdhet.

Sedan har skolan självt ett stort ansvar, och detta ansvar handlar inte enbart om att lära ut kunskap även om det skall stå i centrum. Utan det handlar också om att fostra och förbereda för ett liv i samhället. Att ta ansvar, visa respekt, omtanke, kamratskap, etik och moral. Dessvärre så får dagens skola underkänt på dessa punkter.

Det är ledsamt att regeringen lägger resurser på feministisk propaganda, i stället för att ta skolproblematiken på allvar.

Relaterat
Förtydligande om könsrollerna
En skola för framtiden

lördag 8 januari 2011

Obama sviker vallöfte om att stänga Guantanamo-lägret

Trots flera löften om att avveckla och stänga det kritiserade fånglägret på Guantanamo så har fortfarande inget hänt. Nu väljer Barack Obama att prioritera ockupationskrigföring i stället för att följa sina löften.

Redan under valrörelsen så uttryckte Obama kritik mot Bush-administrationens läger på Guantanamo. I en intervju med tidskriften Times i slutet av år 2008 så berättade Obama att planen var att stänga fånglägret inom två år. Denna plan följdes inte. I januari år 2009 så undertecknade Obama till och med en order om att stänga lägret inom ett år. Denna order följdes inte heller.

Fredagen den 7 januari år 2011 så fanns dock chansen att avsätta pengar för att stänga fånglägret, detta genom ett omfattande budgetpaket som skulle antas. Paketet saknade dock formuleringar som skulle göra det möjligt att förflytta och döma fångarna, något som stöttades av en majoritet från både representanthuset och senaten. Obama hade ändå möjligheten att lägga in sitt veto för att på så sätt ändra formuleringarna. Detta var dock något som inte skedde, utan han valde i stället att underteckna det liggande förslaget, då han ansåg det nödvändigt för att finansiera USA:s krig under år 2011. Obama och hans regering har dock uttalat sig kritiskt mot formuleringarna, då de hade velat se en utveckling där fångarna börjar åtalas.

Fånglägret på Guantanamo började användas av USA i början av år 2002 för att där placera personer som ansågs ha kopplingar till olika terroristgrupper. Lägret har blivit hårt kritiserat av bland annat Amnesty International och Human Rights Watch för att det bryter mot de mänskliga rättigheterna och Genévekonventionen. Kritiken grundar sig på att fångenskapen sker utan rättegång och formella brottsanklagelser samt att tortyrliknande metoder används. I dag sitter runt 170 fångar i lägret, varav 60 är fängslade på obestämd tid.

I och med det antagna budgetpaketet så förhindras således en avveckling av fånglägret på Guantanamo, samtidigt som Pentagon erhåller närmare 160 miljarder dollar till ockupationskrigen i Afghanistan och Irak. Den amerikanska insatsen i Afghanistan förstärktes nyligen, trots att Obama uttalat löften om att ett tillbakadragande skall påbörjas redan under sommaren. Samtidigt så har shiitledaren Muqtada al-Sadr återvänt till Irak och uppmanar nu till motstånd mot USA.

Relaterat
USA skickar ytterligare soldater till Afghanistan

torsdag 6 januari 2011

USA skickar ytterligare soldater till Afghanistan

USA:s president, Barack Obama, har tidigare uttalat löften om att ett amerikanskt tillbakadragande från Afghanistan skall påbörjas i sommar. Nu skickas dock ytterligare soldater.

Det afghanska motståndet väntas öka under den kommande våren. Som en, mer eller mindre, desperat åtgärd skickar USA därför ytterligare 1400 marinkårssoldater till Afghanistans södra delar runt Kandahar där motståndet är som starkast.

Sedan Obama tillträdde som president i januari år 2009 så har den amerikanska insatsen i Afghanistan fördubblats, och uppgår nu till cirka 100 000 soldater.
Något som kan tyckas vara paradoxalt då Obama tilldelades Nobels fredspris i oktober år 2009. När Sovjetunionen ockuperade Afghanistan under 80-talet så uppgick även deras insats till 100 000 soldater. Det hela slutade med ett fiasko för Sovjet som tvingades till reträtt.

Sverige bistår ockupationen med flera hundra soldater, dock utan någon demokratisk förankring bland det svenska folket.

Obama har uttalat löften om att ett amerikanskt tillbakadragande från Afghanistan skall påbörjas i sommar och att de flesta amerikanska soldaterna skall ha lämnat landet till slutet av hans mandatperiod i januari år 2013. Med tanke på situationen i Afghanistan så är Obamas strategi föga trolig. Om den följs så innebär det i princip att USA kapitulerar som en förlorare i det ockupationskrig som bedrivits sedan år 2001.

Sverige har deltagit sedan år 2002 och därmed legitimerat den smutsiga ockupationen. Nyligen så röstade den svenska riksdagen igenom ett beslut som innebär en förlängning av närvaron även under år 2011 samt att antalet svenska soldater skall kunna uppgå till maximalt 855 stycken.


Situationen för Obama är allt annat än stabil just nu. Opinionen svajar på hemmaplan och misslyckandet blir allt påtagligare i Afghanistan. Omvärldens förväntningar var skyhöga i samband med att han vann valet. Dock så har frälsningen och de storslagna resultaten uteblivit. Nu växer i stället missnöjet samtidigt som presidentvalet närmar sig.


Relaterat
Många frågetecken kring Sveriges insats i Afghanistan

onsdag 5 januari 2011

Intervju med Frimodighet om nationalism och sociala medier

Internet och de sociala medierna har blivit ett allt viktigare verktyg för att nå ut med politisk information. Louise, som driver bloggen Frimodighet, är en ung kvinna som brinner för det hon tror på. Läs intervjun där hon berättar om det nationalistiska engagemanget, bloggandet och om betydelsen av att använda sociala medier.

Louise är 22 år och bosatt i Stockholm. Hon blev politiskt aktiv redan år 2002 och det politiska intresset har suttit i sedan dess, även om engagemanget har haft sina toppar och dalar. I somras bestämde hon sig dock för att på allvar ta upp sitt engagemang fullt ut, något hon har gjort på olika håll för att kunna bidra så mycket som möjligt till kampen för ett nationellt uppvaknande. Hon berättar att det som driver henne är "känslan av att tända en glöd eller att väcka något inom en annan människa."

Louise, som driver den omtyckta bloggen Frimodighet, är en modig ung kvinna som kämpar för ett nationellt uppvaknande.

Hon är, för att citera artisten Lill-Babs, ”en tuff brud i lyxförpackning”. Under den tid som jag har lärt känna henne så har det blivit allt tydligare för mig att hon kommer att fylla en viktig funktion inom svensk nationalism, inte minst som kvinnligt föredöme. Hon är en drivande kvinna som vill få saker gjorda, och hon räds inte att gå sin egen väg. På hennes blogg blandas skarpa politiska käftsmällar och känslofulla beröringar med positiva visioner. För om det är något som för mig kännetecknar Louise så är det just glädje, positivt tänkande och framtidstro. Nedan följer intervjun.

Att blogga verkar bli allt populärare bland nationalister och något som du själv ägnar dig åt. Hur skulle du vilja beskriva din blogg och vad vill du uppnå med ditt skrivande?
- Jag skulle nog beskriva min blogg som att den har många olika typer av texter och olika slags beröringspunkter. En nybliven vän sade efter att han läst min blogg att jag är lite av en politisk konstnär. Det kan låta tämligen pretentiöst, och det är kanske inte något jag vill utnämna mig själv till. Men jag brukar ha det i åtanke när jag skriver mina texter. Att måla upp bilder för läsarna, att väcka tankar och starka känslor. Det är också just det jag fått mest uppmärksamhet för, att jag vädjar till människors förnuft genom mitt sätt att skriva. Också att jag skriver saker som kan uppfattas som radikala, och att det i sin tur gör att det blir extra radikalt just för att det är en tjej som skriver det.

Vilken betydelse har användandet av bloggar och andra sociala medier för nationalismen?
- Jag tror att det är viktigare än vad många av oss vill tro. Som nationalist känner man att man gjort ett rejält dagsverke när man fått ut massor av flygblad, eller affischerat en hel natt. Det känns bra rent mentalt. Det är självklart inte att förringa, men vi måste inse vilka möjligheter vi har med hjälp av Internet och sociala medier. Jag minns när jag lade upp namn och bild på Elin Krantz mördare, då hade jag strax över tusen besökare. Sedan dess har ett relativt högt antal besökare fortsatt att besöka min blogg.
- Facebook är ett extremt viktigt verktyg för mig för att nå ut till nya människor. Där knyter jag många kontakter med intressanta människor som jag nog annars inte skulle ha träffat. Jag lägger också ofta upp länkar till olika artiklar, krönikor och blogginlägg. De läses och gillas av vänner på Facebook som mig veterligen inte är nationellt sinnade.

Finns det någon risk för att det blir för mycket verksamhet på nätet och att detta resulterar i att andra viktiga bitar får stå tillbaka?
- Det kan det finnas risk för, men vi ska inte vara rädda för att använda oss mer av Internet och det verktygets kraft än vad vi gör idag. Allt är inte svart eller vitt, och det känns ibland som om vissa tänker att alternativen står emellan att ”Internetkriga” (som tyvärr fått en negativ klang) och att dela ut flygblad. Det finns så extremt mycket mer saker som vi kan göra för att väcka tankar och engagemang i andra människor. Vi måste också bli bättre på att ta hand om ”våra egna”, och sådant arbete ser jag också som nationalistiskt engagemang. Jag tänker på att besöka äldreboenden, starta dagmammaverksamhet, vara kontaktperson för barn och ungdomar, hjälpa hemlösa med en bit mat eller att stötta människor som försöker att ta sig ur missbruk.

De nationalistiska bloggarna har ofta seriöst inriktade inlägg med nyheter, politik och ideologi. Skulle det behövas mer avslappnade och vardagliga inlägg?
- Jag tror att allt kan vara av godo, alla fyller sin funktion på sitt sätt. Men det är ju viktigt att komma ihåg att man bör prata med bönder på bönders språk, och akademiker på akademikers vis. Därför kan man kanske skrämma bort en viss typ av människor ifall man lägger den intellektuella eller ideologiska ribban för högt. Nationalismen är till för alla. Så man ska nog inte vara rädd för att starta en blogg som inte är extremt välskriven, genomtänkt eller intellektuell. Människor behöver igenkänningsfaktorer, och det är det som får en läsare att stanna och att känna sig bekväm med att läsa det som skrivs. Känner man sig intellektuellt underlägsen eller att man inte riktigt förstår vissa krångliga ord så kan det nog medvetet, eller omedvetet, leda till att läsaren inte kommer tillbaka.

Kan du som kvinna, tillskillnad från manliga bloggare, påverka människor på ett annat sätt?
- Det tror jag absolut. Rörelsen är mansdominerad och kommer kanske att så förbli, men jag ser det som min plikt mot mina medsystrar att väcka ett engagemang i dem. Mitt blogginlägg ”Ett tyst medgivande är också våldtäkt” är ett bra exempel på det. Det har väckt många kvinnors känslor och, tyvärr, en hög igenkänningsfaktor. Samtidigt har det blogginlägget skapat starka reaktioner från många killar och män. Jag tror inte att en man hade kunnat formulera eller väcka en diskussion angående sexualmoral på samma sätt, och definitivt inte fått liknande reaktioner.
- Mina hjärtefrågor handlar om manligt och kvinnligt, och att motarbeta den sinnessjuka hetsen i samhället mot att eftersträva jämlikhet mellan könen. Och det är så, att mycket är förlåtet och mycket kan sägas om just det ämnet om man är kvinna själv. Jag har många gånger fått höra att jag är den mest drivna och övertygade anti-feministen folk mött.

Har du några tips till nationalister som funderar på att börja blogga? Vad bör dem tänka på?
- Att tidigt försöka nischa sig och fundera ut vilken målgrupp de vill rikta sig till. Det finns redan en uppsjö av bloggar och nationella sidor som sjunger för kören och där mycket går ut på ryggdunkningar och medhåll från andra nationella kamrater. Sådant fyller inget syfte alls, enligt min mening. Därför är nog mitt bästa tips att försöka nå ut till nya människor och att skriva på ett sätt som kanske inte känns allt för avskräckande. Ha gärna människor omkring dig som kan komma med feedback och ge dig en kick i baken om du känner att uppdateringarna inte kommer så ofta som du skulle önska. I mitt fall handlade det om att du, Rasmus, var på mig ganska tufft med att jag skulle starta en blogg och att du ville att jag skulle ha gjort det till nästa gång vi pratade. Sagt och gjort, så det var mycket din förtjänst.

Hur ser framtiden ut med bloggandet och med ditt politiska engagemang?
- Den ser ljus ut, jag är oerhört positiv till framtiden! Jag har byggt upp en blogg som nu hållit igång i några månader, med en ökad läsekrets. Kanske kan det bli så att jag framöver kommer att skriva tillsammans med en eller ett par tjejer till, som en kvinnlig plattform för nationalism. Det är min vision med bloggen.
- Mitt politiska engagemang kommer bara att öka, jag kommer att ha mer tid nu då jag ska säga upp mig från mitt arbete och börja studera retorik på heltid. Jag ser mig själv som en framtida politiker, så de närmaste åren kommer att vara en spännande och utvecklande tid för att nå dit. På vägen kommer jag att lägga störst fokus på att rekrytera nya människor och att bedriva ideellt samhällsengagemang för att stötta och hjälpa de svaga. Men framför allt – att ha roligt på vägen, och att göra det jag verkligen brinner för. Då mår jag som bäst!

Jag vill tacka Louise för intervjun och önska henne all lycka i det fortsatta arbetet för vårt folks framtid och välmående. Med fler modiga kvinnor likt Louise, som går i spetsen för svensk nationalism, så skulle det nationella uppvaknandets låga garanterat tändas i fler svenskars hjärtan. Besök hennes blogg och låt dig inspireras – frimodighet.blogg.se

måndag 3 januari 2011

Betydelsen av en social verksamhet

En självklar del i ett politiskt engagemang är givetvis att arbeta politiskt. Detta faller sig naturligt och kan ta sig olika uttryck. Att fokusera på det politiska arbetet är det primära, men samtidigt så är det betydelsefullt att komplettera det politiska med andra verksamheter, inte minst med en social verksamhet.

De värderingar som ligger till grund för utvecklingen av det samhälle som vi i dag kan se är på många sätt en motpol till nationalistiska värderingar. Detta gäller inte bara rent politiska frågor utan detta är något som genomsyrar helheten. Därför är det av stor betydelse att vi arbetar brett med många kompletterande verksamheter.

Social verksamhet i form av paddling

En sådan viktig verksamhet är den sociala, och den kan se ut på olika sätt. Det finns många fördelar med sociala aktiviteter. Till exempel så stärks kamratskapen, individer kan umgås och lära känna varandra bättre under mer lättsamma former, det blir en plattform för alla som sympatiserar med nationalismen oavsett hur duktiga politiker de är eller hur offentliga de vill vara, det blir ett alternativ till många av samhällets destruktiva aktiviteter och det blir ett bra sätt för intresserade individer att komma i kontakt med nationalismen på ett avslappnat sätt.

Att starta en social verksamhet är inte speciellt svårt och det är bra att börja i liten skala. Kontakta andra nationalister i din närhet för att på så vis se om det finns något intresse. Den sociala verksamheten kan innefatta många olika aktiviteter, den kan vara lärorik och utvecklande. Viktigt är dock att verksamheten är sund och positiv. Exempel på aktiviteter kan vara att utöva olika sporter, göra saker ute i naturen som att vandra eller paddla, arrangera film- eller trubadurkvällar, fota, fiska, spela sällskapsspel, ordna middagar, etc.

Vissa aktiviteter kommer givetvis att kosta pengar och det går att lösa på olika sätt. Till exempel så kan ni bara dela på kostnaderna eller så försöker ni att samla ihop pengar så att ni har en liten kassa att röra er med. Det är även bra om det finns en struktur kring verksamheten med olika ansvarsområden och så vidare. Sedan kan ni utveckla verksamheten efter eget tycke, men glöm inte att tänka på säkerheten.

Givetvis så är det positivt om det på något sätt finns en politisk prägel även på de sociala aktiviteterna. Det går även att bredda verksamheten till att bli mer folkbildande genom att arrangera föreläsningar, studiecirklar, besöka historiska platser, träna retorik och skrivkunskap, etc.

Om det inte finns någon social verksamhet på din ort så är det bara att sätta igång. Förena nytta med nöje och kamratskap med nationalism. Lycka till!

lördag 1 januari 2011

Ett framsteg kommer inte av sig självt

År 2010 bjöd på flera mindre, men samtidigt betydelsefulla, framsteg för den nationella oppositionen. Ett framsteg kommer dock inte av sig självt och det stannar heller inte av sig självt. Skall vi lyckas befästa våra tagna framsteg och dessutom ta nya under år 2011 så måste vi alla hjälpas åt, för alla kan vi göra något.

Även det till synes minsta och obetydligaste framsteget kan i slutändan ha stor betydelse för helheten. Precis som den saknade pusselbiten kommer att ha stor betydelse för betraktelsen av ett pussel efter att den har lagts dit.

Att nå framsteg är en utmaning, då det oftast tar tid och slukar mycket resurser på vägen. Den största och kanske viktigaste utmaningen kommer dock efter att framsteget har vunnits, nämligen att befästa positionerna för att inte tappa framsteget. Sedan måste krafterna åter samlas för att anta nya utmaningar för att erövra nya framsteg som flyttar fram våra positioner. Tappas ett taget framsteg som föranletts av hårt arbete så är risken stor att det uppstår en negativ psykisk påverkan. Det gäller alltså att behålla fokuset och att ta hand om de erövrade framstegen.

För att avancera så måste många framsteg erövras. Det kommer att krävas hårt arbete och mycket resurser. För att klara av detta så måste vi kämpa tillsammans.

Ett viktigt framsteg som den nationella oppositionen lyckades med under år 2010 var att skapa en veckotidning med presstöd. Att vi i dag har Nationell Idag är väldigt betydelsefullt, och det är tack vara att vi kämpade tillsammans. Under den långa kampanjen som föranledde detta framsteg så deltog många nationalister genom att teckna en prenumeration, värva prenumeranter, skriva, dela ut provexemplar, bidra ekonomiskt och så vidare. Även att framsteget med Nationell Idag är nått så måste vi fortsätta att värva prenumeranter och sprida information om tidningen just för att befästa framsteget och utvidga dess omfattning. Samtidigt så måste vi vända blickarna mot nya utmaningar.

Ett framsteg kommer således inte av sig självt och det stannar heller inte utan omsorg. Skall den nationella oppositionen lyckas befästa framstegen från år 2010 och samtidigt flytta fram positionerna än mer under detta år så kommer det krävas en hel del av oss alla. Det finns garanterat ingen brist på nya idéer och planer för år 2011. Det finns dessutom många duktiga nationalister runt om i landet som är beredda att kämpa för att nå nya framsteg och samtidigt befästa redan tagna.

För att lyckas med detta så krävs det dock att alla som sympatisörer med den nationella oppositionen, men som inte bidrar aktivt i det kontinuerliga arbetet, gör den insats som är möjlig för varje individ. För att underlätta så tänkte jag ge några tips på enkla, men viktiga, saker som varje enskild individ kan göra. Dessa passar även bra för den som inte vill vara offentlig.

Bidra ekonomiskt
Att bidra ekonomiskt till olika nationella grupperingar och projekt är oerhört viktigt. I dag kan tillgången på kapital många gånger vara den faktor som bär eller brister. Påpekas bör att många aktiva nationalister själva lägger ut pengar för att arbetet skall rulla på, samtidigt som dessa även har alla andra utgifter som vem som helst. Att bidra ekonomiskt är därför av stor betydelse för att befästa och för att erövra nya framsteg. Gör det gärna till en vana att bidra samtidigt som du betalar räkningarna varje månad.

Stöd olika kampanjer och projekt
Just nu så finns det flera kampanjer och projekt som är i behov av stöd på olika sätt. Vissa varar under kortare perioder och andra under längre. Till exempel så kan du teckna en prenumeration på tidningen Nationell Idag eller värva bekanta som prenumeranter. På så sätt kan tidningen befästa sitt framsteg och ta ett nytt genom att öka prenumerationsantalet och således erhålla ett större presstöd.

Opinionsbildning
Att sprida det nationella budskapet till sina medmänniskor är en viktig och central del i verksamheten. Detta kan göras på många olika sätt. Till exempel genom att prata med människor, sprida länkar, skriva kommentarer, beställa informationsmaterial för att sprida i sitt närområde, skriva insändare till lokaltidningen och så vidare.

Hjälp till med det aktiva arbetet i bakgrunden
Även om du inte vill vara offentlig så kan du ändå hjälpa till med många saker i bakgrunden. Är du bra på att göra hemsidor, skriva, fota, teckna, lära ut självförsvar, etc.? Eller har du någon passande utbildning inom till exempel juridik, marknadsföring, ekonomi, statsvetenskap, etc.? Det finns som synes många sätt att hjälpa till på även i bakgrunden. Känner du att du har något att bidra med så kontakta den för dig mest passande grupperingen.

Varje individ bör finna i alla fall en av dessa fyra punkter som lämplig. Tänk på att framstegen varken kommer eller stannar av sig själva. Skall vi lyckas skapa ett samhälle värdigt vårt folk bortom destruktiva doktriner som förvirrar vår folksjäl så måste vi alla kämpa tillsammans. Vi måste göra vad vi kan, och alla kan göra något. Känner du dig redo att börja det nya året med en investering för kommande generationer?