tisdag 31 juli 2012

Bra initiativ av Aktion för Sverige angående Syrien

Aktion för Sverige har tagit ett initiativ för att balansera upp de västerländska mediernas subjektiva nyhetsförmedling om den pågående konflikten i Syrien. Genom enklare informationsblad och affischer så beskrivs konflikten ur en helt annan synvinkel.

Sedan en tid tillbaka så har en konflikt pågått i Syrien. Genom västerländska medier så har vi fått det berättat för oss att konflikten handlar om en ondskefull Assad-regim som med alla medel försöker krossa de folkliga protester och uppror som uppstått. Ungefär samma rapportering som förmedlades från flera länder under den så kallade arabiska våren.
Informationsmaterial utskickat från Aktion för Sverige.
Frågan är dock om den bild som de västerländska medierna vill förmedla verkligen stämmer överens med verkligheten? Organisationen Aktion för Sverige menar att mediernas rapportering är felaktig, och att det är USA och Israel som ligger bakom upproret i Syrien för att störta president Assad.

Organisationen informerar om att den understödda proteströrelsen är ämnad att ge en förevändning för en militär intention mot Syrien, precis som i Libyen då Kadaffi störtades med hjälp av bland annat USA och Nato.

Det finns alldeles för många tecken som tyder på att det inte alls handlar om någon fredlig proteströrelse i Syrien. Utan att det snarare handlar om en uppgjord plan finansierad och understödd av utländska makter som går ut på att störta den nuvarande presidenten. Samtidigt så bygger medierna upp en opinion som i förlängningen skall ge förståelse för ett militärt ingripande, precis som i Libyen.

Aktion för Sverige har tidigare tagit fram fina informationsblad om olika kampanjer, bland annat om Libyen. Denna gång så är det svartvita utskrifter, något som är synd men det är bättre än inget. Har du inte fått något utskick, så kan du höra av dig till organisationen.

Ta gärna del av länkarna nedan för intressant information angående konflikten i Syrien.

Länkar

söndag 29 juli 2012

Grottbesök

I dag så har jag varit på skogsäventyr och besökt Klevbergsgrottan, som ligger i naturreservatet Klevsbergen i södra Kinda kommun. Trakten består av ett högt bergsområde och en gammal orörd skog.

Det blev en snabbvisit bestående av en kortare vandring, ett besök i Klevsbergsgrottan och en fika. För att komma upp till grottan så måste man ta sig upp för stenar och mindre bergssluttningar. Väl uppe i grottan så kan man skåda en vacker skogsutsikt genom träden, som majestätiskt reser sig upp i skyn.
Tyvärr så har någon målat både inne i grottan och vid dess entré. Kanske för att uppmärksamma besökare om att det är grottan. I vilket fall som helst så drar det ned den naturliga känslan. Bortsett från det så är det ett otroligt vacker område med gamla träd, mossor och andra attiraljer som går att likna vid en ”trollskog”.
Alldeles bredvid berget, där grottan finns, ligger en liten göl kallad Skarngölen. Berget sträcker sig 70 meter över den, och 214 meter över havet. Runt om i området frodas flera arter som annars håller på att försvinna från de vanliga skogarna.
Jag kan verkligen rekommendera ett besök vid Klevsbergen. Förhoppningsvis så kommer jag att återvända inom en snar framtid och utforska området mer än denna gång.

onsdag 25 juli 2012

Debattartikel om böndernas situation publicerad i nationella medier

Mitt inlägg om böndernas situation och deras behov av ett bondeuppror har väckt flera sympatiska reaktioner från läsare. Dessutom så har texten fått ytterligare spridning genom nationella medier.
Debattartikeln i Nationell Idag.
Under förra veckan så publicerades texten som en debattartikel på Realisten.se och i veckans exemplar av Nationell Idag så återfanns den, även där som en debattartikel.
Länk
Realisten - De svenska bönderna är i behov av ett bondeuppror

söndag 22 juli 2012

Bloggarnas bloggkonung deluxe

För några dagar sedan så fick jag ett paket adresserat på ett aningen roligt vis. Uppenbarligen från någon som uppskattar min blogg.
Paketadresseringen.
Det må ha funnits en humoristisk baktanke, men jag har börjat tycka om namnet väldigt mycket. Så pass mycket att jag numera går under namnet Bloggarnas bloggkonung deluxe. Bara så att alla vet, liksom.

söndag 15 juli 2012

De svenska bönderna är i behov av ett bondeuppror

Nyligen så sänkte Arla avräkningspriset för mjölken med 10,3 öre, till låga 288,4 öre per kilo. Detta är bara ett av många hårda slag som drabbat en i övrigt redan utsatt yrkesgrupp. Den globala marknaden håller tillsammans med den politiska ignoransen på att rasera de kvarvarande spillrorna från bondesamhället. Klockorna klämtar och det är hög tid för den svenska bonden att agera.

Arlas nya sänkning innebär att avräkningspriset har sjunkit med 62 öre per kilo under det senaste året. I ett totalsammanhang så handlar detta om mycket pengar som går förlorade, pengar som för de flesta bönder är nödvändiga för att kunna överleva och samtidigt upprätthålla ett fungerande företag. De mindre småskaliga produktionerna balanserar många gånger på marginalen och ekvationen blir helt enkelt negativ efter att omkostnader har inräknats.

Anledningen till den nya sänkningen är, enligt Arla, oväntat stora mjölkmängder globalt. Det känns aningen märkligt att en småskalig svensk bonde i djupaste Småland drabbas av mjölkproduktionen på andra sidan av jordklotet, men så fungerar den globala marknaden. Det är oroväckande och det håller på att slå ut det svenska lantbruket. Sedan Sverige gick med i den Europeiska Unionen år 1995, och således öppnade för frihandel på den globala marknaden och en ohållbar konkurrenssituation, så har de svenska mjölkbönderna rasat i antal. Då fanns det över 17 000 mjölkproducenter, i dag så återstår endast 5 000. Tilläggas bör att det är de mindre produktionerna som försvinner till förmån för ett mindre antal industrijordbruk.
De svenska bönderna måste kasta högafflen som symboliserar starten på ett bondeuppror för en bättre framtid, och vi måste stötta dem.
Från politiskt håll, och då samtliga spektakel i riksdagen inräknade, så hörs varken protester eller ärliga förslag som syftar till att vända utvecklingen till förmån för bönderna och vårt folks framtida matproduktion. Att det nu har gått så långt att vi är avlägset ifrån självförsörjande på livsmedel bör betraktas som landsförräderi. Frågan är vem som tar ansvar för detta, ansvar för att passivt ha tittat på medan bönderna föll en efter en? Om bondedöden fortsätter i samma takt så måste vi börja importera i princip all livsmedel, och detta inom en snar framtid.

Den politiska röst som en gång ekade över vårt land genom Centerpartiet (tidigare Bondeförbundet) har sedan länge tystnat. De centerpartistiska tungorna har i dag gjort sig av med retoriken som försvarade de svenska bönderna. I dag så handlar den moderna centerpolitiken om vikten av urbanisering och att se till att det svenska folket byts ut. Inte heller bland bondeorganisationer som LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) så hörs några aggressiva röster, utan de tycks ha förpestats av den politiska korrektheten. Den enda politiska kraft som i dag står på den svenska bondens sida är nationalismen, detta då brukandet av jorden och respekten för djur och natur är en central aspekt inom denna ideologi.
Sveriges mjölkproducenter försvinner i en snabb takt.
Ser vi till realiteten så står de svenska bönderna handfallna inför en riksdagspolitisk ignorans och en global världsmarknad. En världsmarknad som saknar respekt för högre värden, småskalighet, djur och natur. En globaliserad industri vars främsta mål är att producera billigt. Hur ska de svenska bönderna då lyckas ta sig ur detta ekorrhjul som vill förinta deras existens? Det naturliga hade givetvis varit att den politiska makten hade tagit sitt ansvar genom att skydda den svenska bondenäringen från orättvis konkurrens utifrån och samtidigt uppmuntrat till inhemsk produktion. Detta kommer dock aldrig att ske med den pöbeln av partier som i dag sitter i riksdagen. Inte heller bondeorganisationer som LRF eller konsumenterna kommer att lyckas ändra på situationen.

Vi måste inse att detta är ett problem som berör oss alla, det är ett problem som på allvar hotar vår frihet och vår nationella suveränitet. Om bönderna försvinner så är det dock så mycket mer som försvinner än den reella matproduktionen. Utan bönderna så kommer vi att gå miste om enormt många arbetstillfällen som finns runt lantbruksnäringen, vi kommer att mista mycket av det öppna landskapet och vi kommer att mista en länk som följt oss genom historien. Det är lätt att tycka att det är vackert med gärdsgårdar, betande kor och gula sädesfält. Det är dock inget som vi skall ta för givet.
Det öppna landskapet och allt annat som tillkommer med hjälp av bönderna kan vi inte ta för givet.
De flesta bönder som jag pratar med ger ett uppgivet intryck inför framtiden. Vissa pratar om att lägga ned verksamheten för att det inte längre är lönsamt att hålla på, många har redan valt att sluta. Ett fåtal vill gärna, som hedersamma representanter för sin livsstil och yrkesroll, agera och kämpa för bättre villkor. Dock så saknas det avgörande draget och kanske beror det på det svajande modet i många av yrkeskamraternas tyngda hjärtan. Den förbannade fegheten tycks ha angripit vårt folk på alla plan, men i svåra tider så kan vi alltid gå tillbaka till historien för att inspireras av våra förfäder. I detta fall av bönder som revolterat mot förtryckande makthavare och som offrat allt för en chans till en bättre framtid, för dem själva och för deras yrkesarvtagare.

Den nuvarande situationen för de svenska bönderna kan inte lösas av någon annan än av bönderna själva. Att beklaga sig över politisk idioti, globalisering och förtryck har aldrig lett till förändring. Bönderna måste själva vara förändringen och detta genom handlingskraft och ett resolut uppvisande av att nog är nog. Hur detta kommer att praktiseras är upp till bönderna själva, men snart så måste upprorets högaffel kastas, och då måste vi ge dem vår lojalitet för att bekämpa överstatligt förtryck och politisk idioti.

(För att vara övertydlig så bör inte min text tolkas som ett försök till uppvigling, inte heller som en strävan att fysiskt nedgöra dem som jag kritiserar)

Relaterat

onsdag 11 juli 2012

Arvsfonden finansierar ”flyktingbarns”-projekt i Vimmerby

Arvsfonden, som förvaltar avlidna svenskars kvarvarande kapital, beslutade under juni att finansiera projektet Vimmerbymodellen med 1,6 miljoner kronor under en period på tre år. Projektets syfte är att underlätta integrationen för så kallade flyktingbarn.

Vimmerby kommun har i dag runt 20-talet platser för så kallade ensamkommande flyktingbarn. År 2010 så erhöll kommunen statligt stöd på sammanlagt 7,5 miljoner kronor för denna verksamhet. Dessa pengar tycks dock inte räck till för att lyckas integrera ”flyktingbarnen” i det svenska samhället.
En bild tagen år 2010 från gruppboendet i Södra Vi.
Vimmerby kommun och Vimmerby IF har därför startat projektet Vimmerbymodellen. Genom projektet så tror parterna att de har hittat en bra metod för att lyckas med den problematiska integrationen. Tanken är att samordna kommunens ideella föreningar i projektet så att dessa blir den röda tråden i integrationsarbetet.

I juni så beslutade Arvsfonden att bidra med ekonomiska medel omfattande 1,6 miljoner kronor, fördelat på tre år. Med hjälp av pengarna så ska det nu anställas en projektgrupp. Samtidigt så kommer boendeverksamheten att avsätta en halvtidstjänst till förmån för projektet.

Arvsfonden är, för den som inte vet, en statlig fond som årligen förvaltar hundratals miljoner kronor från avlidna svenskar. Om en svensk avlider, som inte har skrivit något testamente eller saknar släktingar som har rätt till arv, så tillfaller det kvarvarande kapitalet just Arvsfonden.

Att Arvsfonden finansierar projekt likt Vimmerbymodellen är föga ovanligt. Det är sedan tidigare känt att Arvsfonden gärna pumpar in pengar från avlidna svenskar i mångetniska idéer som skall främja integration och bekämpa så kallad främlingsfientlighet. Bara under juni månad så gick pengar bland annat till Sexualkunskap för nyanlända, Judiska församlingen, RFSL-ungdom, Röda Korsets ungdomsförbund, Tillsammans för Sverige (som ämnar bekämpa främlingsfientlighet) och så vidare.

För att undvika att dina pengar skall hamna i allehanda mångetniska projekt så är det säkraste att skriva ett testamente, i vilket du förklarar vart du vill att dina tillgångar skall ta vägen efter ditt jordeliv. Ärorikt är det givetvis om du väljer att testamentera hela eller delar av dina tillgångar till en nationalistisk verksamhet.

Huruvida Vimmerbymodellen kommer att få ett positivt utslag vad gäller integrationsarbetet återstår att se. En sak är i alla fall säker, och det är att alla tidigare miljoner som har pumpats in i integrationssyfte till stora delar har varit satsningar utan framgång. Förklaringen är logisk, men vissa väljer att intensivt blunda för den.

Relaterat

måndag 9 juli 2012

Missa inte årets upplaga av Nordisk Vision

I början av augusti så är det dags för den andra upplagan av det nationalistiska sommarlägret Nordisk Vision. Lägret kommer i år att arrangeras i Östergötland och pågå under fyra dagar.

Förra årets läger blev mycket uppmärksammat och samtidigt beljugit av den svenskfientliga pressen. Bland annat så påstods det att Nordisk Vision var ett ”nazistiskt barnläger” och att det skulle användas ”kampbåtar”. Sanningen var dock den att nationalister i alla åldrar samlades för ha trevligt, utveckla sig inom olika områden, umgås med varandra och så vidare. Se länkarna nedan för reportage om förra årets läger.
Årets upplaga kommer att arrangeras i Östergötland och sträcka sig från den 2 augusti till den 5 augusti. Schemat är fullt av spännande och intressanta aktiviteter. Det kommer att erbjudas allt ifrån föreläsningar och workshops till självförsvarsträning och paddling. Detta och mycket mer.

Kostnaden för lägret är endast 300 kronor, barn under 15 år går in gratis. I priset så ingår även mat och dryck för alla dagar. Se länk nedan för information om hur du anmäler dig.

Har du inte bokat upp dig under dessa dagar så tycker jag verkligen att du ska besöka Nordisk Vision, om inte under alla dagar så i alla fall under någon. Det kommer definitivt att bli ett minne som du kommer att kunna finna kraft, motivation och glädje i.

Länkar
Svenskarnas parti - Succé för Nordisk Vision 2011

fredag 6 juli 2012

Artiklar publicerad om spelningen i Jönköping

Sedan spelningen den 30 juni så har jag fått två snarlika artiklar publicerad på nationalistiska nyhetssidor. Andra sidor, däribland utländska, har omnämnt och länkat till mitt blogginlägg om spelningen.
Nationell Idag.
Sidorna som har publicerat mina artiklar är nätupplagan av tidningen Nationell Idag samt den nätbaserade tidningen Realisten. Sidan Nationell.nu har även omnämnt mitt inlägg i samband med en artikel som berör Sveriges Radios artikel om att ”vitmaktscenen växer igen”. Vad SR menar med begreppet ”vitmaktscenen” framgår inte, men de konstaterar dock att den är på frammarsch.
Realisten.
Även några utländska sidor har omnämnt och länkat till mitt blogginlägg. Det ryktas även att det kommer ett reportage till magasinet Framåt.

Relaterat

Länkar
Nationell.nu - "Vit makt-musiken växer sig stark igen"

onsdag 4 juli 2012

Nya produkter i bloggbutiken

Under dagen så har jag lagt in en del nya produkter i bloggbutiken. Dels så är det en del nya skivor och dels så är det nya t-tröjor. Ta en titt och se om du hittar något intressant.

Nya t-tröjor.
 Ny musik.

Länk
Bloggbutiken

måndag 2 juli 2012

Logspelning i Jönköpingsområdet - Moshpit gjorde succé

Under lördagen den 30 juni så arrangerade Frihetsrock en spelning utanför Jönköping. Flera svenska band levererade, bland annat Wåfflor Waffen som gjorde sitt första scenframträdande samt Nothung som gjorde sitt sista. Kvällens succé var dock Moshpit.

Spelningen var Frihetsrocks tredje i ordningen, och med tanke på sommarvädret så hade arrangörsgruppen ordnat en loge som var omgjord till festplats. Det var en gemytlig plats ute på den småländska landsbygden som passade bra ihop till det fina vädret. Inne i logen fanns scenen, baren samt fyra försäljningsbord som erbjöd allt ifrån litteratur, musik och kläder.

Moshpit gjorde succé mitt sitt framträdande på scenen.
Jag tillsammans med bandmedlemmarna i Moshpit.
Jag och Simon vid försäljningsbordet.
Första bandet som äntrade scenen var det nya bandet Wåfflor Waffen. Bandet släppte nyligen sitt debutalbum betitlat Missfosterland och kvällens framträdande var deras första. Wåfflor Waffen gjorde dock riktigt bra ifrån sig och levererade musik med punkaktiga toner. Texterna varierade mellan humor och allvar. Helt enkelt en stark debut.
Wåfflor Waffen gjorde en bra debut på scenen.
Efter Wåfflor Waffen så var det dags för Nothung att gå upp och leverera. Bandet erbjöd låtar från sina tidigare skivor, och även ett par tyska coverlåtar framfördes. Nothungs låtar är välkända för många, och detta märktes på publiken som sjöng med. I och med att den sista låten hade spelats så innebar det att den Nothungska epoken var förbi.
Nothung levererade det sista uppträdandet innan bandet lades ned.
Arrangören Frihetsrock gick redan för ett par månader sedan ut med information om spelningen, och då även att det utländska gästbandet skulle bli det tyska hard/metallcore-bandet Moshpit som nyligen släppte ett riktigt professionellt album betitlat We carry the heart. Förväntningarna på en välbesökt spelning var därför stora, men tyvärr så uteblev detta. Enligt uppgifter så var deltagarantalet mellan 100-150 personer, och detta märktes då det stundtals var tunt med folk inne i logen. Givetvis mycket tråkigt, men detta är inte tänkt som något analysinlägg så jag kommer med säkerhet att återkomma om detta.
Moshpit gjorde ingen besviken.
Moshpit spelade i drygt en timma.
Trots den låga publiksiffran så var stämningen god, försäljningen gick relativt bra och kvällen flöt på bra. Efter en paus, där det bland annat erbjöds grillad mat, så var det dags för Moshpit att gå upp på scenen. Bandet levererade ett högklassigt framträdande på drygt en timma. Egna låtar från bandets två album blandades med en och annan cover. De hade en bra scennärvaro och rörde sig mycket, tilläggas bör även att bandets sångare var imponerande. Utan att överdriva så gjorde Moshpit succé och deras framträdande var riktigt bra.
Endless Pride avslutade spelningen på ett medryckande sätt.
Sista bandet för kvällen var det Jönköpingsbaserade bandet Endless Pride som gick upp och gav järnet på scenen. Bandet bjöd på både gamla låtar från tidigare album samt nya från det senaste och ännu outgivna albumet. Efter att Endless Pride spelat klart så fick högtalarna vila för denna gången. I takt med att folk började bege sig hemåt så avslutades det hela in på småtimmarna.

Utöver den låga publiksiffran så var det helt klart en bra spelning. Samtliga band gjorde bra ifrån sig, lokalen var bra och arrangörsgruppen ska ha all beröm för det arbete som de lägger ned för att arrangera spelningar. Plus också för att det fanns vegetarisk mat. De som inte kom missade verkligen en bra kväll.