tisdag 30 oktober 2012

Polisanmälan mot Stefan Windh redan nedlagd

Under gårdagseftermiddagen så gjordes en polisanmälan mot den socialdemokratiske kommunpolitikern Stefan Windh. Redan samma dag så beslutade polisen att inte inleda någon förundersökning.

I förmiddags så publicerade tidningen Nyheterna, som är en del av tidningen Östran, en kortare artikel på deras hemsida. Rubriken löd ”Anmälan om ofredande utreds inte”. I artikeln så framgår det bland annat att någon förundersökning inte kommer att inledas, detta då händelsen inte anses falla under allmänt åtal.
Efter att jag hade läst artikeln så kontaktade jag polismannen som hade tagit upp anmälan. Han tyckte att det lät märkligt och skulle kolla upp det, för att sedan återkomma. Under tiden så kontaktade jag länets Åklagarkammare för att få mer information. Personen som jag talade med bekräftade att anmälan hade lagts ned, och detta under samma dag. Jag har sedan försökt att nå personen som tagit beslutet, dock utan framgång.

Det finns, enligt mig, många tveksamheter till det tagna beslutet. Ett beslut som dessutom har tagits mycket fort. Har beslutsfattaren verkligen tagit del av och tagit sig tid att gå igenom det bevismaterial som finns att tillgå? Fanns det verkligen inget brott som Windh har gjort sig skyldig till? Rättfärdigar detta att det är helt i sin ordning att agera precis som Stefan Windh har gjort?

Den möjlighet som finns för att eventuellt kunna ändra på beslutet är att lämna in en överklagan. Huruvida detta kommer att göras är ännu inte bestämt, men troligtvis så blir det så.

Relaterat

Länkar

måndag 29 oktober 2012

Stefan Windh polisanmäld

Under dagen så gjordes en polisanmälan mot den socialdemokratiske kommunpolitikern Stefan Windh. Bakom valet att anmäla står personer som deltog i opinionsundersökningen om det planerade asylboendet i Påskallavik. Anledningen till att jag skriver om detta är för att undvika ryktesspridning och antaganden.
Stefan Windh.
Sedan aktionen genomfördes i Påskallavik den 21 oktober så har samtal förts huruvida en polisanmälan skall upprättas eller inte. Vi som genomförde aktionen vill ogärna använda polisanmälningar som ett medel i den politiska debatten. Dock så genomförde vi en opinionsundersökning, och inte någon opinionsyttring. Det är viktigt att påpeka, då våra möjligheter att verbalt försvara oss var minimala med tanke på vår roll som neutrala.

Vi anser att Windh med all tydlighet har gått över gränsen för vad som kan anses rimligt och acceptabelt. Vi tycker också att han själv, i egenskap av kommunpolitiker, borde ha haft bättre omdöme än vad han uppvisade. Med bakgrund av det som utspelade sig då opinionsundersökningen genomfördes så gjordes i dag en anmälan mot Windh.

Vi har gått igenom det befintliga bevismaterialet som vi anser vara starkt, inte minst då det består av flera olika delar. Hur polisanmälan kommer att behandlas och vad den kommer att leda till återstår att se.

Relaterat

lördag 27 oktober 2012

Nej till asylboende i Sverige

Efter den uppmärksammade opinionsundersökningen om asylboendet i Påskallavik den 21 oktober så har reaktionerna varit mycket positiva. Som ett led i detta så skapades en sida på Facebook vid namn Nej till asylboende i Småland. Sidan växte snabbt och nu finns sidor för både Sverige och övriga landskap.

I skrivande stund så är det 250 personer som gillar sidan Nej till asylboende i Småland. Detta bör ses som positivt då det inte ens har gått en vecka sedan den startades och marknadsföringen ska ha varit minimal.

Nej till asylboende i Småland.
Ett extra populärt inlägg på Smålands-sidan har varit detta:
Från Skåne i söder till Kiruna i norr. Ta efter det Småland nu påbörjat. Vi möts i huvudstaden, tillsammans avsätter vi förrädarna. Nu kör vi!!

Initiativet med en Facebook-sida har spridit sig och nu finns det Nej till asylboende-sidor för samtliga landskap. På dessa kommer det att publiceras länkar och information som har med politikerna och Migrationsverkets härjningar att göra.

På landskapssidorna så har följande beskrivning gemensamt publicerats:
Denna sida är en protest emot politikernas ignorans av folkviljan när det handlar om att placera asylboenden. Genom att gilla sidan så tar du ställning för att folkviljan ska respekteras, dessutom så kommer du att få ta del av relevant information.

Det har även skapats en sida vid namn Nej till asylboende i Sverige, som är tänkt att fungera som en samlingspunkt för landskapssidorna. Den kommer att lägga upp extra intressant information som landskapssidorna publicerar, så att den som vill följa utvecklingen över hela landet kan göra det på ett smidigt sätt.

För att underlätta genomförandet av aktioner, tryck och annat så har sidan Nej till asylboende i Sverige ordnat ett bankkonto, till vilket ekonomiska bidrag tacksamt tas emot. De insamlade pengarna kommer kontinuerligt att fördelas till politiskt oberoende initiativ över hela landet. Ekonomiska bidrag kan sättas in på följande Swedbankkonto: 8401-2, 003 574 481-2

Är du intresserad av att hjälpa till så är jag övertygad om att det ses som tacksamt om du skickar ett meddelande till antingen Sverige- eller ditt landskaps sida. Glöm heller inte att gilla sidan för Sverige samt ditt landskap, du gör det enklast genom att söka på det på Facebook eller gå in på Nej till asylboende i Sverige och söka upp det i sidans gillar-ruta.

Länkar
Nej till asylboende i Sverige

torsdag 25 oktober 2012

Migrationsverket ser över sin strategi då nationalister har påverkat för mycket

I går så blev det klart med ett nytt asylboende i Småland, denna gången i Västerviks kommun. Med anledning av detta så har jag varit i kontakt med Migrationsverkets chef i Kalmar län, och enligt honom så påverkade nationalister asylmötet i Påskallavik så pass mycket att det kanske inte blir några flera.

Det nya asylboendet kommer att placeras i den lilla orten Verkebäck i Västerviks kommun. År 2005 så bodde det 83 personer där och nu skall ett asylboende med 100-talet asylanter öppnas. Den svenska befolkningen kommer således att bli i minoritet. Redan under gårdagen så anlände de första asylanterna till boendet. Tydligen så ska de asylsökande inte laga sin egen mat, därför söks det efter kockar till boendet. Beslutet, om att placera så många asylanter i den lilla orten, har som vanligt fattats över folks huvuden.
Lars Borgemo, chef för Migrationsverket i Kalmar län, berättar i ett samtal att Migrationsverket håller på att titta på alternativa informationssätt då nationalister påverkar för mycket på de informationsmöten som har hållits.
Under dagen så har jag varit i kontakt med Lars Borgemo, chef för Migrationsverket i Kalmar län, och haft ett mycket konstruktivt samtal med honom. Anledningen till samtalet var att jag ville veta när det kommer att hållas ett informationsmöte i Verkebäck.

Han berättar då för mig att det förmodligen inte kommer att bli något informationsmöte, men att inget är helt bestämt ännu. Jag undrar då över anledningen och frågar om det har med våra tidigare besök att göra. Han medger då och framhåller vårt besök vid asylmötet i Påskallavik som en bidragande orsak. Han påpekar även att Migrationsverket håller på att titta på alternativa lösningar på hur människor skall kunna informeras genom ett bättre samtalsklimat.

Det var Borgemo som representerade Migrationsverket vid asylmötet i Påskallavik och han framhåller i samtalet att han tycker att vi skötte oss ordnat på mötet, men att våra uttalande skapade en hätsk stämning bland deltagarna gentemot de ansvariga. Han framhåller att det är viktigt med olika åsikter och att ingen skall tystas, men i dagsläget så finns det ingen plan på hur Migrationsverket skall gå tillväga framöver.

Samtalet med Borgemo visar på två saker. Dels så har vi gjort mycket bra ifrån oss på asylmötet i Påskallavik och dels så har vi lyckats att påverka en hel myndighet att se över sin strategi. Vad som händer härnäst återstår att se.

Relaterat

Länkar

onsdag 24 oktober 2012

Opinionsundersökningen har rönt stor medial uppmärksamhet

Den mediala uppmärksamheten har varit stor efter att jag och två andra genomförde en opinionsundersökning om det planerade asylboendet i Påskallavik. Allt ifrån Sveriges Radio till lokaltidningar och nättidningar och forum har uppmärksamt vår undersökning.
Framsidan av Oskarshamns-Tidningen den 22 oktober.
Ett uppslag i Oskarshamns-Tidningen den 22 oktober.
Framsidan av Nyheterna den 22 oktober.
Ett uppslag i Nyheterna den 22 oktober.

Jag har än så länge bara kunnat kopiera lokaltidningarnas rapportering, så det är därför som bilderna är svartvita. Klicka på bilderna för att få dem större. Det har även kommit in en insändare i Oskarshamns-Tidningen, en insändare som undrar vad Wretlund, socialdemokratiskt kommunalråd i Oskarshamns kommun, anser om sin partikollegas uppträdande under söndagen.

En insändare i Oskarshamns-Tidningen som är kritisk till Windhs uppträdande.
Nedan följer även en mängd länkar till sidor som har skrivit om aktiviteten i Påskallavik.

Relaterat

Länkar
Youtube - Rasmus Gårdebrink intervjuas om det planerade asylboendet i Påskallavik
Youtube - Opinionsundersökning om det planerade asylboendet i Påskallavik
Sveriges Radio - Min intervju (börjar 14 minuter in i programmet)
Sveriges Radio - Aktion mot asylboende
Sveriges Radio - Politiker till stöd för asylboende
Barometern-OT - Hetsigt kring asylboende
Barometern-OT - Politiker står bakom asylpolitiken
Barometern-OT - "Låt oss se till att de får det bra här"
Realisten - Bara politiker vill ha asylboende i Påskallavik
Realisten - Gårdebrink medverkar i Radio Framåt
Fria Tider - Här hotar politikerna sina väljare i Påskallavik
Nationell.nu - Film: Sinnessjuka politiker attackerade Rasmus Gårdebrink
Nordfront - Nordfront kontaktade riksökänd karriärsosse
Radio Framåt - Pressmeddelande: Rasmus Gårdebrink deltar i kvällens Radio Framåt
Exponerat - Socialdemokrat ville stoppa opinionsundersökning om asylboende
Gotiska Klubben - Rasmus Gårdebrink avslöjar korrupta politiker i Påskallavik
Flashback - Sossepamp härjar mot invandringskritiker i Påskallavik

tisdag 23 oktober 2012

Stefan Windhs flygblad "Bojkotta nynazisternas attitydundersökning"

Under söndagen så genomförde jag och två andra en neutral opinionsundersökning i Påskallavik med anledning av det planerade asylboendet. På plats fanns även flera röda politiker, anförda av den socialdemokratiske kommunpolitikern Stefan Windh. Dessa delade ut ett flygblad som var ämnat att skrämma invånarna från att delta i vår undersökning.

I flygbladet så påstås det att jag och de två andra funktionärerna är nynazister som företräder Svenskarnas Parti. Som jag redan har klargjort så är ingen av oss varken medlemmar eller företrädare för partiet.
Högerklicka på bilden och öppna den i ett nytt fönster för att se en större bild på flygbladet som den socialdemokratiske kommunpolitikern Stefan Windh delade ut för att skrämma Påskallavikborna från att delta i vår undersökning.
I flygbladet så hotas även Påskallavikborna indirekt om de deltar i vår undersökning.
"Glöm inte. Ingen är anonym på offentlig plats. Skäm inte ut dig själv, din familj, barn, släktingar och vänner genom att delta i deras strategispel."

De indirekta hoten fortsätter sedan längre ned på flygbladet:
"Alla som medverkar på Nazisternas villkor i undersökningen stödjer direkt eller indirekt att hitresta Nazister skall styra samtalsklimatet i Påskallavik och skämma ut samhället i press och media."

Det som framförs i flygbladet är ytterst allvarligt, inte minst med tanke på Windhs position. Jag skulle därför vilja att Windh själv förklarar sina tankar bakom det.


söndag 21 oktober 2012

Opinionsundersökning om asylboendet i Påskallavik

Under söndagen så genomfördes en neutral opinionsundersökning med anledning av det planerade asylboendet i Påskallavik. Till platsen hade även bland annat socialdemokrater och vänsterpartister sökt sig för att med hjälp av hot, lögner och utfall söka förstöra undersökningen. Det hela kunde dock genomföras som planerat och resultatet visade klart och tydligt att ett asylboende inte är önskvärt i Påskallavik. Även en film har gjorts om dagen.
Funktionärerna vid dagens opinionsundersökning.
För en tid sedan så gick Migrationsverket ut med att de har för avsikt att placera ut 45 asylanter i Påskallavik, ett samhälle med cirka 1 100 invånare. Som en följd av detta så arrangerades ett informationsmöte den 8 oktober. Under detta möte så yttrades omfattande kritik, bland annat gällande beslutets tillvägagångssätt då invånarna inte har fått säga sin mening.

Trots den kritik som framfördes så har ingen visat intresse för att faktiskt fråga invånarna vad de egentligen tycker om att ett asylboende skall upprättas mitt ibland dem. Därför så valde jag tillsammans med två andra att arrangera en neutral opinionsundersökning. Vi både kontaktade och besökte den lokala Konsum-affären för att göra en tillståndsförfrågan om att stå utanför butiken. Till en början så var detta inga problem, och vi fick således ett muntligt tillstånd om att uppehålla oss på Konsums mark i samband med opinionsundersökningen.
Informationsblad som informerade om opinionsundersökningen delades ut under torsdagen.
Då tillståndet var klart så ordnade vi 700 stycken neutrala informationsblad som förklarade vår avsikt, tid, plats och så vidare. Dessa delades ut i och strax utanför Påskallavik. Informationsbladen väckte dock dem som inte håller yttrandefriheten så högt och olika medier rapporterade om den stundande undersökningen. Detta satte press på Konsum som valde att dra tillbaka det givna tillståndet, något som respekterades från vår sida.

Opinionsundersökningen börjar
Vi anpassade oss snabbt efter de nya förutsättningarna och anlände till Påskallavik en tid innan klockan 11:00, som var den utsatta starttiden. Efter samtal med både Konsums representant och polisen, som båda parter var sakliga och trevliga, så inleddes undersökningen på allmän plats intill butiken. Relativt omgående så valde flera att delta i undersökningen, med god respons som följd. Var och en som ville delta fick en liten lapp med frågan ”Vill du ha ett asylboende i Påskallavik?” följt av två svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”.
Svarslapparna som människor fick fylla i. Vid ett tillfälle så var det en röd politiker som sade att den var objektivt utformad.
Jag gick omkring och samlade in svar under dagen.
Kort efter att vi hade ställt upp så började en mindre grupp att formas av äldre män- och kvinnor. Flertalet av dem hade olika attribut med partisymboler för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Med sig hade de ett flygblad i vilket de både ljög och indirekt hotade människor som deltog i undersökningen. Bland annat så påstods att vi skulle vara både nynazister samt företrädare för Svenskarnas Parti, något som inte stämmer.
På vänstra sidan om oss så samlades Stefan Windh och hans gruppering som sökte förstöra undersökningen.
På flygbladet så stod även följande, som en hotfull uppmaning till de förbipasserande: ”Glöm inte. Ingen är anonym på offentlig plats. Skäm inte ut dig själv, din familj, barn, släktingar och vänner genom att delta i deras strategispel.” Flygbladet är undertecknat av den socialdemokratiske kommunpolitikern Stefan Windh, som inte gjorde annat än att skämma ut sig under dagen.
Socialdemokraten Stefan Windh.
Vår hållning var hela tiden att vara neutrala och opolitiska. Vi ville alltså inte diskutera politik under tiden som vi genomförde undersökningen. Trots hur många påpekningar som helst om detta så hade de röda svårt att förstå den informationen. Vid ett tillfälle då vi bemötte en av lögnerna på flygbladet för allmänheten så gjorde den röda horden ett utfall emot oss. Bland annat så hade de för avsikt att ta banderollen ifrån oss, men detta lyckades de givetvis inte med. I stället så började de att gapa och hetsa, men vi lät oss inte provoceras. Vårt mål med dagen var att genomföra undersökningen, inte att gå i tungomål mot förvirrade yttrandefrihetshatare.
Kakor för att fjäska och avleda människor från en viktig samhällsfråga.
Fler och fler svar började komma in och på den andra sidan av oss så började en annan grupp av människor att samlas, som en motpol till de röda. Flera gånger så fick de röda representanterna riktiga utskällningar av Påskallavikbor som ogillade deras odemokratiska aktion som ämnade förstöra och försvåra undersökningen. De röda demonstrerade helt enkelt en pajas-cirkus och därför så finns det ingen egentlig mening med att nämna så mycket mera av deras förehavande.
Jag bjuder in journalisterna att delta vid sammanräkningen av svaren.
På plats fanns även flera journalister, och vi förklarade att vi inte uttalade oss fören efter att undersökningen var slut. Vi bjöd även in journalisterna speciellt för att de skulle kunna bevittna sammanställningen av de inkomna svaren, detta var dock inget som prioriterades. Intervjuer har dock gjorts i efterhand.

Opinionsundersökningens resultat
Efter att fyra timmar hade gått så avslutades undersökningen. De röda skyndade sig snabbt ifrån platsen, förmodligen då vi hade meddelat att vi kunde ta diskussioner efter att undersökningen var avslutad. Under tiden som räkningen gjordes så kom en äldre yttrandefrihetsfientlig person förbi med sin moped. Han stannade på några trygga meters avstånd för att gasa i förhoppning om att han skulle störa räkningen. Då han märkte att han inte gjorde detta så avlägsnade han sig.
Svaren räknas samman.
Kvar på platsen fanns runt 20-talet Påskallavikbor som valde att ta del av sammanställningen. Två invånare ställde även upp som kontrollanter av räkningen, så att den blev korrekt.

Totalt så hade 72 svar inkommit under dagen, och dessa löd enligt följande på frågan ”Vill du ha ett asylboende i Påskallavik?”:
Ja: 8 röster
Nej: 63 röster
Blank: 1 röst
Resultatet.
Då räkningen var klar så sades några ord och Påskallavikborna tackades för visat intresse. Innan vi lämnade platsen så fick vi ett stort beröm av både polisen och Konsum-representanten för att vi hade skött det hela så väl under dagen. Såhär i efterhand så är det redan flera Påskallavikbor som har hört av sig med positiv respons. Jag och mina kamrater är nöjda med dagen, och viktigast av allt är att folkviljan har talat i Påskallavik.

Relaterat

fredag 19 oktober 2012

Höstbild med länkadresser

Tidigare i veckan så passade jag på att ta en del höstbilder, bland annat denna. På bilden så finns även länkadresser till mina användare på Facebook, Twitter och Flattr samt till min blogg. Ni får gärna hjälpa till att sprida bilden, till exempel på Facebook.

Klicka på bilden för att få den större.

onsdag 17 oktober 2012

Nationalistiskt musikprojekt ska samla in pengar till hemlösa

Nyligen så presenterades ett nationalistiskt musikprojekt som skall samla in pengar till hemlösa. Skivan är tänkt att komma till våren och i en intervju som jag har gjort så berättar en av initiativtagarna mer om projektet.

Redan så har flera välkända nationalistiska band och musiker meddelat sin medverkan. Målet med projektet är att göra en betydande insats för de hemlösa. Alla kan vara med att stödja projektet oavsett politisk tillhörighet, inte minst genom att inhandla den aktuella cd-skivan när den kommer under våren. Jag kommer med glädje att återkomma till projektet. Nedan följer en intervju med Anna-Lena Larsson, en av initiativtagarna.
Bisson och Anna-Lena uppträder.
Hur kommer det sig att ni har valt ett projekt vars syfte är att samla in pengar till hemlösa?
- Idén om att vilja göra något för våra egna har funnits länge, men vi har varken haft tid eller möjlighet att göra det på det sätt som vi har önskat tidigare. Då vi såg på Facebook att en grupp startat som heter Jag vill ha en insamlingsgala på tv, för de hemlösa i Sverige så tyckte Bisson att det var dags att ta tag i det här på riktigt. Att sitta och gilla något på Facebook är en sak, men att faktiskt göra något är en annan.

- Musiken är ett viktigt verktyg i sig då vi kan nå ut till många och vi vet att många tänker i samma banor som vi. Att vilja göra något för vårt egna folk som behöver det. Då vi vet att organisationer och politiskt aktiva försökt med liknande tidigare och blivit ratade så formade vi en plan för hur detta ska göras, så vi vet exakt till vad och vilka pengarna kommer att gå. Vi kommer att ge pengarna anonymt när det väl är dags.

Hur kommer ni att arbeta med projektet och vilka är delaktiga?
- Vi kommer att börja med att varje band spelar in en låt var, som har med ämnet att göra. Detta kommer varje band själva att fixa med, även vad gäller studioinspelning och annat. Sedan kommer detta att sammanställas till en cd-skiva som ska innehålla i alla fall 15 låtar minst.

- Vi har kontakter med folk som kommer att göra layouten och även trycka upp skivan åt oss. Vi ska göra den riktigt snygg med allt vad det innebär. Sedan kommer vi att sälja den, via alla tänkbara kanaler och vi kommer att försöka utnyttja alla kontakter som vi har inom den nationella rörelsen. Varenda krona från skivförsäljningen kommer oavkortat att gå till projektet. Efter detta kommer nästa fas då vi gemensamt kommer att se över hur och vart vi ska satsa dessa pengar så de kommer bäst till användning. Planer finns även på att göra en spelning till förmån för detta.

- De band som nu är klara är; Enhärjarna, Steelcapped Strenght, Bisson och Anna-Lena, Barny, Vit Legion, Endless Pride, Henrik Pihlström och vi har flera som inte är helt bekräftade ännu.
Vi hade två som hoppade av på grund av deras opolitiska image och det var synd men helt förståeligt.
Vi uppmuntrar fler band att kontakta oss om de är intresserade. Vår målsättning är att skivan ska vara klar till våren och den kommer att innehålla allt som den nationella scenen i Sverige har att erbjuda.

- I övrigt så fortsätter vi att spinna vidare med idéer om hur vi kan få in mer pengar än på bara skivan. Tips på bra idéer tas tacksamt emot.

Vad har ni för övergripande mål med projektet?
- Målet med projektet är att kunna göra skillnad för svenskar som är hemlösa och inte kan få ta del av den hjälp som erbjuds andra. Målet är att kunna vara med och bidra till att några kanske kan få den hjälp de behöver för att komma på fötter igen och vi har mycket kontakter med eldsjälar som jobbar ute på gatorna som kommer att hjälpa oss när vi väl är där. Första steget är att få klart allt som har med skivan att göra så tar vi det därifrån.  Vi satsar på att samla in så mycket som det bara går och förlitar oss på att hela den nationella rörelsen i Sverige kommer att backa upp oss med ett skivköp när det väl är dags.

söndag 14 oktober 2012

Hemmagjord nyponsoppa av plockade nypon

Under veckan så har jag plockat en hel del nypon. Dessa har jag använt till att göra nyponsoppa av, något som är både gott och nyttigt. Dessutom så blir det så mycket trevligare när det görs från grunden.

Att plocka nypon är inte svårare än att gå ut i naturen och hitta några nyponbuskar. Det är dock bra att ta med ett par ordentliga handskar och samtidigt klä sig i tåliga kläder som skyddar kroppen. Detta då nyponbuskarna har taggar som är lätta att fastna i.
Nyponbuskar finns lite här och där, så det är bara att börja leta.
Sällskap bland nyponbuskarna.

För att göra en vanlig nyponsoppa till fyra personer så krävs följande ingredienser:

7 deciliter färska nypon
1,5 liter vatten
1 deciliter strösocker
1,5 matskedar potatismjöl

Till att börja med så ska de färska nyponen sköljas ordentligt. Därefter så tar du bort blomfästet, enklast med en liten kniv. Det finns vissa som även väljer att dela nyponen för att rensa ut kärnorna. Jag använder dock hela, då kärnorna ändå silas bort i efterhand.

När du har sköljt, rensat och mätt upp sju deciliter nypon så lägger du dem i en kastrull tillsammans med vattnet. Koka därefter nyponen i cirka 20 minuter, eller tills dem börjar mjukna och gå sönder. Du kan själv påskynda denna process genom att mosa nyponen med en sked, mixer eller liknande.

När nyponen har gått sönder så tar du bort kastrullen från plattan. Därefter så silar du nyponen flera gånger och pressar igenom nyponmassan så att det bara blir skal och kärnor kvar. Jag föredrar att göra detta med hjälp av ett durkslag. När detta är gjort så skall det finnas cirka 1,3 liter nyponsoppa kvar. Är det mindre så kan du fylla ut mellanskillnaden med vatten.

Sedan så är det dags att reda nyponsoppan, och då häller du tillbaka den i kastrullen igen. Värm upp nyponsoppan och tillsätt sockret. En deciliter socker är kanske i minsta laget, men jag föredrar att undvika att använda allt för mycket socker. Efter att du har tillsatt sockret så rör du ned potatismjölet. För att undvika klumpar så kan du blanda ut potatismjölet med lite vatten i en mindre skål innan du tillsätter det i nyponsoppan. Efter att du har tillsatt potatismjölet så inväntar du den första kokbubblan, när den har kommit så tar du bort kastrullen från plattan.
Till sist så är nyponsoppan klar.

Därefter så är nyponsoppan klar, och den går att inta både som varm och kall. Denna gång så gjorde jag två varianter. Dels den vanliga och dels en med rivet citronskal för att få mer syrlighet. Nyponsoppan går att smaksätta med flera olika saker, men var försiktig så att inte all nyponsmak försvinner.

fredag 12 oktober 2012

Asylmötet i Påskallavik har intresserat många

Många har visat både intresse och engagemang efter asylmötet i Påskallavik. Jag har haft flera tusen sidvisningar på bloggen, flera har hört av sig med beröm, det har varit stor aktivitet på min Facebook-sida, många har spridit länkar och nättidningen Realisten har skrivit en krönika.
Realisten har skrivit en krönika om vårt besök på asylmötet i Påskallavik.
Att denna fråga väcker ett sådant intresse är ett tecken på att det innerst inne finns ett omfattande motstånd mot etablissemangets politik. Vanligt folk vill helt enkelt att de gemensamma resurserna skall komma tillbaka i verksamheter som vård, skola och omsorg. När skattemedel i stället placeras på asylboenden och allehanda integrationsåtgärder så tycker folk att det är fel, och detta med all rätt.

Tyvärr så har vi ett klimat i dag som gör att människor ofta räds att kritisera vissa frågor, inte minst invandringsfrågan. När vi nationalister gör detta, högljutt och helt öppet, så väcker det sympatier och till viss mån en beundran bland människor. Att vi ständigt får stora rungande applåderna då dylika möten är ett tydligt bevis för detta. Ett annat bevis är givetvis det intresse som följer i spåren av våra besök.

Det här är äkta gräsrotsaktivism. Gårdebrink och vänner är ute bland folket och talar, mitt i verkligheten. Det är nog därför reaktionerna är så positiva. Det predikas inte från ett podium eller via en förljugen tidning. När människor känner att de inte är ensamma med sin kritik mot vansinnet så lättar trycket och alla vågar tala ut. Här gör Gårdebrink och hans vänner ett enormt arbete. Jag applåderar.”, skriver signaturen Farliga Tankar på realisten.se.

onsdag 10 oktober 2012

När media vinklar så visar nationalismen vägen

Efter måndagens asylmöte i Påskallavik så har tidningen Barometern publicerat en kort artikel på deras hemsida. Den är i mitt tycke både undermålig och objektivt innehållslös. Med anledning av detta så valde jag att ringa upp den ansvariga journalisten under dagen, läs onsdag.

Mig veterligen så är Barometern den enda politiskt korrekta tidningen som har skrivit om mötet. Inte helt förvånande så fattas flera relevanta saker i artikeln, den saknar objektivitet och inte minst så är den helt okritisk gentemot Migrationsverket. Detta trots att en klar majoritet av mötesdeltagarna var märkbart negativa till det redan, av etablissemanget, förutbestämda asylboendet och det sätt som det genomförs på.
En löpsedel efter ett asylmöte i Mariannelund.
Under dagen så ringde jag som sagt upp den ansvariga journalisten för att ställa några frågor och framföra kritik. Jag frågade honom om varför han hade utelämnat så mycket av mötets innehåll, inte minst deltagarnas kritiska inställning och de massiva applåderna som dånade då allehanda kritik uttalades. Svaret jag fick av honom var att han inte hade närvarat på hela mötet och således inte visste vad som hade hänt efter att han hade åkt därifrån.

I artikeln så menade han även att min och mina kamraters närvaro hade gett Påskallavikborna mindre utrymme att ställa frågor. Jag undrade då om han visste om någon som inte hade fått ställa sin fråga. Det gjorde han givetvis inte.

Till sist så frågade jag om varför tidningen hade stängt av möjligheten att kommentera artikeln, då kommentarerna beskrev en mer sanningsenlig bild av mötet än själva artikeln. Efter en stunds tystnad så fick jag svaret att kommentarerna hade spårat ur.

Jag uppdaterade själv artikeln relativt ofta i samband med att kommentarsfältet stängdes, och jag märkte då inte av att kommentarerna hade spårat ur. Direkt efter att tidningen hade stängt kommentarsfältet så var det en kommentar som jag vet plockades bort och som således bör betraktas som en urspårad kommentar, nämligen denna: ”Så typiskt för dagens journalister att utelämmna sanningen.
Människorna som var på mötet i Påskallavik vet vad som hände, men med hjälp av oss nationalister så får även andra som inte närvarade en möjlighet att få veta vad som faktiskt hände.
Denna form av journalistik är föga ovanlig när det gäller denna fråga. Det finns många exempel på dålig journalistik i samband med de asylmöten som har arrangerats runtom i norra Småland. Ett flagrant exempel är Uppdrag Gransknings avsnitt Nya grannar eller tidningarnas rapportering om mötena som har arrangerats i Mariannelund (läs mer om detta i länken ”Vilseledande rapportering efter asylmötet i Mariannelund”). När de politiskt korrekta medierna agerar på detta sätt så är det oerhört viktigt att vi nationalister finns och agerar, utan oss så skulle inte lögnerna avslöjas på samma sätt.

Genom vårt arbete så sätter vi press på dem, och detta visar inte minst turerna kring det senaste mötet i Påskallavik. Inledningsvis så besöker vi mötet för att kritisera lögner och föra fram en bild av hur det faktiskt ser ut. Detta är givetvis jobbigt för de ansvariga. Sedan så följer vi upp vårt arbete med hjälp av det skrivna ordet och opinionsbildning på nätet. Detta gör att budskapet sprids, även till människor som inte närvarade på mötet. När de politiskt korrekta medierna sedan försöker att dölja sanningen så ringer vi upp dem, kritiserar dem och sätter deras omoral i ljuset.

tisdag 9 oktober 2012

Framgång på asylmöte i Påskallavik

Migrationsverket har bestämt sig för att öppna upp ytterligare ett asylboende i Småland, denna gången i samhället Påskallavik i Oskarshamns kommun som tvingas ta emot 45 asylanter. Apropå detta så arrangerades ett informationsmöte under måndagskvällen, ett informationsmöte som bör ses som en stor framgång ur ett nationalistiskt perspektiv. Nedan följer kommentarer och mycket annat.

Till att börja med så vill jag klargöra en viktig sak i sammanhanget. Jag, tillsammans med andra lokala nationalister, har under de senaste två åren besökt totalt sju stycken asylmöten i de norra delarna av Småland. Vi har gjort detta då vi bryr oss om framtiden och samtidigt vill stötta människor som blir överkörda av det politiska etablissemanget. Vår ambition har hela tiden varit att delta på mötena för att lyssna och agera på ett ordnat sätt inom de så kallade demokratiska ramarna.

Trots denna inställning från vår sida så har vi gång på gång avbrutits av mötesansvariga. Inte för att vi är otrevliga, utan för att vi säger som det är och ställer de ansvariga mot väggen. Detta kan inte minst alla rungande applåder vittna om. På mötet i Landsbro så gick det så långt att mötets moderator försökte att ta mikrofonen ifrån mig under tiden som jag pratade. Detta har tvingat oss att se över vår strategi för att vi över huvud taget skall få någon möjlighet att kritisera det som händer. Därför så valde vi under mötet i Påskallavik att frångå vår tidigare strategi, och i stället anta en mer offensiv och aggressiv framtoning. Detta har inte varit vår önskan, utan vi har tvingats till detta.

Mötet börjar
Mötet som arrangerades i Missionskyrkan var helt fullt av människor flera minuter innan den utsatta tiden. Något försenat så inledde kyrkans pastor med att mycket kort och objektivt berätta om varför det hade kallats till ett möte. Han var även noga med att påtala att han ville se respekt inför korset och att språket skulle vårdas.
Många närvarade, och en klar majoritet var kritiska till Migrationsverkets planer.
Migrationsverkets chef för Kalmar län, Lars Borgemo, tog sedan vid och berättade om verksamheten på ett sakligt sätt. Han var sammanbiten, höll det relativt kort och utan att visa bilder eller diagram. Bland annat så berättade han att han var för en reglerad flykting- och invandringspolitik, men att han också ansåg att rätten att söka skydd var mycket viktig. Han presenterade även siffror med anledning av det höga asyltrycket. I år så beräknas minst 44 000 människor söka asyl i Sverige, nästa år så ligger den beräkningen på 50 000 människor.
Kalmar läns chef för Migrationsverket Lars Borgemo hade många gånger svårt att ge raka svar.
Efter Borgemos presentation så var det dags för Oskarshamns kommuns utvecklingschef, Lars Ljung. Han sade att han och kommunen såg positivt på Migrationsverkets planer och talade i allmänhet mycket gott om det mångkulturella samhället och andra platser där det finns asylboenden. Detta bemöttes direkt av oss nationalister och vi påtalade högt att han ljög och var en hycklare. Det syntes på honom att det kom som en överraskning och han försökte genast prata bort det. Då valde vi att fortsätta vår högljudda kritik. Detta smittade direkt av sig på många av de andra åhörarna som gav allehanda bifall och själva påpekade Ljungs förljugna tunga. Stundtals så var stämningen ilsken och de ansvariga kände att de höll på att tappa kontrollen. Ljungs talnärvaro blev därför kortvarig.
Lars Ljung, utvecklingschef i Oskarshamns kommun, hyllade mångkulturen.
Mötet fortsatte då bostadsbolaget Byggebo:s VD Benoni Ingelsjö började prata om deras del och ansvar. Även han såg positivt på Migrationsverkets planer och genast så blev han verbalt attackerad med påpekningar att det bara handlar om att tjäna pengar och att han är precis som Marcus Kyllenbeck som har hyrt ut flera bostäder till Migrationsverket i Jönköpings län. Flera åhörare blev även de märkbart irriterade över Ingelsjös beskrivning. Flera arga röster avbröt honom och förde fram kritik över att två handikappade pojkar hade flyttats från det boende där det nu är tänkt att de asylsökande skall flytta in. Vi nationalister fortsatte envist att hela tiden avbryta, ifrågasätta och påpeka felaktigheter.
Byggebos VD Benoni Ingelsjö såg positivt på det nta asylboendet.

Åhörarnas frågor
Sista punkten på programmet var att åhörarna fick ställa frågor i en mikrofon och detta sköttes av en moderator, och för en gång skull så var det en mycket bra moderator. Innan frågorna började så påtalade Borgemo från Migrationsverket att han inte räddes några fakta utan allt var välkommet. Det märktes tydligt på honom att han försökte framställa sig som en rak och ärlig person, men han misslyckades ordentligt med det då frågorna blev för komplicerade eller när flera åhörare vittnade om egna erfarenheter. Många gånger under frågeställningen så protesterade åhörarna högljutt över de givna svaren, eller snarare försöken till svar.

Först ut under frågeställningen var en äldre kvinna vid namn Inga-Lill Johansson från Kristdala, ett samhälle som också har ett asylboende och ligger i samma kommun. Hon är precis som Birgitta Johansson i Mariannelund, också engagerad i Röda Korset. Hon såg endast fördelar och absolut inga nackdelar eller problem med Migrationsverkets verksamhet. Hon förklarade hur berikande och härligt det var med blandade nationaliteter och att det fungerade så bra i Kristdala. Detta möttes dock av högljudda protester och flera yttrade raka motsatsen. Inledningen ägnade hon dock åt oss nationalister och påpekade att vi minsann var samma personer som, enligt henne, försökte provocera på asylmötet i Kristdala. Johansson fick applåder för sitt uttalande, men de var inte vidare många.

Jag besvarade Johanssons uttalande och eftersom att moderatorn skötte sin uppgift så fick jag möjlighet att i lugn och ro redogöra för min syn flera gånger utan att bli avbruten. Jag ställde mig upp och riktade mig mot Johansson och sade att hon givetvis får ha sin egen uppfattning, men att det blir problematiskt när vissa individer fullt ut väljer att blunda för hur verkligheten ser ut. Jag fortsatte med att kort berätta lite om problematiken som har uppstått på i princip samtliga asylboenden i regionen och tog upp mina egna erfarenheter, då jag har fått ett antal sådana. Jag riktade även kritik till de ansvariga som också de försöker dölja asylverksamhetens baksida och så vidare. Utan att skryta så donade det i lokalen av applåder efter att jag hade slutat att tala. Precis som det brukar vara när vi nationalister yttrar oss på dylika möten.

Borgemo från Migrationsverket försökte att ge mig ett svar, men lyckades dåligt med det. Han menade ungefär på att det kan förekomma problem, men att dessa är så få. Precis som att det kvittar att påpeka dem. Detta möttes av verbala attacker, inte bara från vår sida utan även från relativt många i lokalen. Borgemo tog boendet i Blomstermåla som ett gott exempel, men detta pulveriserades omgående från människor som själva hade bott där och mycket väl kände till situationen. Detta fick Borgemo att gå till reträtt.

Det var även flera som undrade över hur kommunen kunde flytta på två handikappade pojkar som bodde i lokalen som nu ska bli asylboende. Stundtals så blev det känslomässigt, men de ansvariga slog ifrån sig ansvaret och menade att de kommer att lösa den biten. Flera åhörare menade också att de själva har för avsikt att flytta ifrån Påskallavik och att de i sin tur känner andra som också ska göra det. Bland annat så berättade en ung man att han hade köpt ett hus tillsammans med sin familj cirka 50 meter ifrån asylboendet. Han hade investerat alla sina pengar i huset i tron om att han skulle skapa en bra förutsättning för hans familj. Nu ångrade han det oerhört, och var märkbart orolig för hur framtiden skulle utveckla sig.

När de ansvariga gav svar så var det ungefär samma klyschor som tidigare. Till exempel att vi lever i en orolig värld och måste ta vårt humanitära ansvar. Detta bemöttes i skarpa ordalag från både oss och andra. De menade att vi är i behov an människor från andra länder för att vi ska klara oss. Även detta bemöttes aggressivt. De menade att det faktiskt är staten som finansierar Migrationsverkets verksamhet. Också detta bemöttes av oss och andra med hårda ord.

På detta möte så var det förhållandevis få som faktiskt var positiva till Migrationsverkets planer. Någon tyckte att det var synd att så många i Påskallavik var så negativa. En kvinna som jobbade inom skolan var också mycket positiv och sade sig ha så fina erfarenheter av att jobba med invandrade barn. Sedan så hade vi som sagt Röda Korset-tanten. Andra gången som hon fick mikrofonen så fortsatte hon att hylla mångkulturen som berikande. Då hon pratade relativt länge första gången så sade hon andra gången att hon inte skulle prata så mycket mer. Detta bemöttes med rungande applåder, något som vi givetvis såg som både bra och lite roligt. Själv så blev hon nog mest förfärad.

Signifikativt för representanternas svar var att de ofta försökte kringgå den direkta frågeställningen och komma in på sidospår. Ibland så trasslade de in sig ordentligt i sina svar. Förmodligen så var detta ett resultat av vår nya strategi som fick de ansvariga att känna press, inte minst då vi hade folket med oss. För att ta ett exempel så sade Borgemo vid ett tillfälle att det handlar om människor och att det därför inte brukar vara så komplicerat. Högst en minut senare, under samma taltid, så sade han precis motsatsen – alltså att det kan vara problematiskt då människor är olika.

Moderatorn var som sagt bra och vi nationalister fick ofta tala och göra det utan att bli avbrutna. Vid ett annat tillfälle så sade jag, för att summer det, att invandringen länge har fokuserats till storstäderna men att dessa nu är fulla. Detta har resulterat i en omfattande problembild på många sätt och att det finns djupt rotade problem har även stärkts av högt uppsatta politiker i till exempel Malmö och Södertälje som nu menar att de inte klarar mer. Att nu skapa samma problematik i småsamhällen och på den svenska landsbygden är galet. Att detta sedan beslutas över folks huvuden och utan att tillfråga dem som redan bor där är inget annat än ovärdigt, och så vidare. Även detta möttes av stora applåder.

Kommentarer
I övrigt så var det många bra frågeställningar som framfördes och mycket annat som borde nämnas, men med risk att det kommer att bli alldeles för långt så väljer jag att här sätta punkt för redogörelsen om mötet. Efter 2,5 timmar så började mötet att avvecklas och åhörarna att bege sig hemåt. En äldre kvinna kom fram till mig efteråt och berättade att hon tyckte att det jag sade var det bästa på hela mötet. Något som alltid är roligt att höra.

En annan nationalist som närvarade säger följande om mötet:
Det bästa som vi lyckades med var ju att ändra hela deras upplägg. Det var som vanligt tänkt att Migrationsverket skulle börja med lite information, och sedan så skulle det helt okritiskt fortsätta. Vi avbröt dock deras upplägg, fick dem ur balans och fick folket med oss. Överlag så var det helt klart det bästa mötet som vi har varit på. Vi tog fullkomligt över mötet från början och det märktes tydligt att de ansvariga blev mycket pressade av detta.

En yngre man som närvarade på mötet sade så här efteråt:
Jag tyckte att det gick bra. Det var många som ställde kritiska frågor till herrarna från Byggebo och Migrationsverket. Fast dessa representanter hade ganska stora problem med att svara på många av frågorna och slingrade sig istället för att komma med konkreta och ärliga svar. De suckade, stönade och viftade med armarna precis som att det inte finns något att oroa sig för. Jag tycker att det var bra att det var så många som sa vad de tyckte och var kritiska. För det är det som är ett stort problem i samhället att många väljer att hålla sin åsikt för sig själv, istället för att ventilera den offentligt.

Det mediala efterspelet har varit som det brukar vara, alltså okritiskt och ofullständigt. Tidningen Barometern har lagt upp en kort artikel på deras hemsida. Denna attackerar oss nationalister och lyfter fram Röda Korset-tanten. En mer sanningsenlig bild framkom dock i kommentarsfältet, men då valde tidningen att stänga av det för ytterligare kommentarer.

Nedan följer tre kommentarer från Barometerns artikel:
Fast det där är ju inte sant Torsten Strömberg?!! Mötet blev inte hätskt och sönderhackat (?!) pga att de "tillresta kritikerna" pratade om invandringspolitik! När de "tillresta" personerna sa deras åsikt och förklarade fakta om hur det är på många asylboenden, så applåderade så gott som varenda människa i salen! Det visar lite vad Påskallaviksborna tycker om detta..!”, skriver signaturen Boendeipaskallavik.

Barometerns Torsten Strömberg visar klart och tydligt att han tycker att detta är en bra sak för Påskallavik, han utelämnar precis allting som hände igår!”, skriver signaturen BoendeiPaskallavik i en annan kommentar.

Så typiskt för dagens journalister att utelämmna sanningen.”, skriver signaturen larsson.hi. Denna kommentar har i efterhand plockats bort.

Summa summarum
Det blev ett långt inlägg, men det känns nödvändigt. Jag hade dock önskat att vi hade kunnat filma mötet, men tyvärr så blev det inte så. Det är därför svårt att exakt beskriva stämningen, känslan och allt som hände. Som jag skrev ovan så använde vi oss av en ny strategi, en strategi som var mer offensiv och aggressiv än tidigare. Så här i efterhand så tycker jag att strategin var väldigt bra och vi lyckades använda den på ett bra sätt. Dessutom så fick vi folket med oss och många valde själva att protestera högljutt och säga sin mening. Det blev helt enkelt ett obehagligt möte för de ansvariga och jag är övertygad om att invånarna i Påskallavik inte har sagt sista ordet i detta. För egen del så kan jag bara konstatera att mötet var en stor nationalistisk framgång som förhoppningsvis ger ringar på vattnet.

Relaterat
Kommentar till Uppdrag Gransknings avsnitt "Nya grannar"
På plats vid asylmöte i Landsbro
På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund
På plats vid nytt krismöte i Mariannelund
Öppet möte om asylverksamheten i Mariannelund
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala
Asylmöte i Järnforsen
Migrationsverket fortsätter att härja i Småland

Länkar
Barometern - Hätskt möte om flyktingboende