onsdag 28 maj 2008

Att fatta rätt beslut – hjärna eller hjärta?

Livet är en lång resa genom kärlek och hat, besvikelse och tillfredställelse, liv och död. Livet som givits oss är inte en lång rak väg från födsel till död utan på vägen kommer vi hela tiden att ställas inför situationer där vi måste fatta beslut, somliga enkla andra svåra, vissa viktiga andra mindre viktiga.

Hela livet består således av beslut och på hela livsvägen finns det otaligt många stigar som uppenbaras som alternativ då vi skall fatta beslut. Att fatta ett beslut fel kan betyda att livet får en helt annan mening än om ett annat alternativ skulle ha valts. Bakom varje beslut står också en rad konsekvenser och likt besluten har dessa olika egenskaper. Vissa konsekvenser kan vara fördelaktiga medens andra kan vara förödande.

När det gäller att fatta ett beslut så gör vissa människor det med hjärnan medens andra gör det med hjärtat. I detta avseende tänkte jag ställa massmänniskor mot medvetna och självständiga individer. Om vi idag tex. tar 50 människor så är förmodligen 48 av dessa massmänniskor sådana som ingår i massan och inte följer sitt hjärta. Två av dessa 50 är självständiga och fritänkande människor som går sin egen väg oavsett konsekvenser.

Den typiska massmänniskan är en människa som gärna väljer att fatta beslut som inte riskerar att orsaka allt för stora komplikationer som resultat av konsekvenserna. Massmänniskan vill gärna ha ett bra liv utan att sticka ut alldeles för mycket och brukar därför försöka att passa in i ”Svensson mallen”. Trots att ett beslut kan kännas rätt att fattas på ett visst sätt så fattas det på ett annat sätt eftersom massmänniskan inte vill riskera något. Här är det alltså hjärnan som tar de flesta besluten, inte hjärtat och för massmänniskan har konsekvenskerna större betydelse än beslutet i sig.

Om massmänniskan tex. skulle tycka att den politik som ett nationalistiskt parti för skulle stämma bra överens med massmänniskans egna värderingarna så skulle, trots allt, ytterst få massmänniskor visa detta öppet. Det är alltså hjärnan som tar beslutet då ett öppet stöd till det nationalistiska partiet skulle kunna innebära ett stort risktagande. Massmänniskan tänker alltså på vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle kunna ge. När massmänniskan har tänkt att den kanske kommer förlora sin sociala status, kanske bli av med jobbet och bli påhoppad av att öppet visa sitt stöd så avstår den oavsett om det känns bra i hjärtat.

Den typiskt fritänkande människan är en individ som alltid eller ofta går sin egen väg. Den fritänkande människan fattar sina beslut med hjärtat och struntar i vad andra människor tycker om beslutet. Den fritänkande människan vill ha ett bra liv, men utan mallar och censur. Det som känns rätt i hjärtat är det som leder fram till den fritänkande människans beslut. Här är beslutet viktigare än konsekvenserna, vilket inte är fallet bland massmänniskor. Denna typ av människa är beredd att riskera saker för att följa hjärtat och uppnå sina mål.

Om vi tänker samma scenario som med massmänniskan att den fritänkande människan skulle få upp ögonen för ett nationalistiskt parti så skulle den fritänkande människan med stor sannolikhet visa sitt stöd på något sätt eller helt enkelt ansluta sig. Det är alltså hjärtat som tar beslutet då den fritänkande människan tycker att beslutet är viktigare än konsekvenserna. Om den fritänkande människan vill ansluta sig till ett nationalistiskt parti så gör den det oavsett om den riskerar att bli av med jobbet, få sämre studieresultat, få försämrad social status och bli påhoppad. Den gör det eftersom att det känns rätt i hjärtat att ansluta sig till det nationalistiska partiet och därför väljer den fritänkande människan att göra det.

Antalet som är fritänkande människor respektive massmänniskor varierar ständigt. Idag ingår de flesta i kategorin ”massmänniskor” och detta är allvarligt speciellt om vi ser till en nations politiska utveckling. Massan är enkel att kontrollera då den inte tar ton eller ställer särskilt höga krav. Det räcker för etablissemanget att erbjuda bröd och skådespel för att kontrollera massan och hålla den lugn.

Massmänniskorna prioriterar oftast pengar, konsumtion, nöje, egen tillfredställelse och att kunna upprätthålla ett rykte som utåt sett ser bra ut. Dessa saker är oftast viktigare än individuell frihet, yttrandefrihet och rätten att få fatta egna beslut utan påtryckningar från samhället.

Fritänkande människor däremot är svåra att kontrollera då dem tar ton och ställer krav. Här räcker det inte för etablissemanget att erbjuda bröd och skådespel eftersom att det kvittar för den fritänkande om den inte får följa sitt hjärta och gå sin egen väg. Istället instiftar etablissemanget lagar, ser till att skolan börjar åsiktsregistrera elever med obekväma åsikter, sänker obekväma elevers betyg, ser till så att samhället trycker på dessa individer etc.

Fritänkande människor sätter frihet framför inskränkningar från samhället, pengar och goda rykten. För fritänkande människor finns det bara en sak som betyder något och det är frihet.

Jag förstår dock varför många människor väljer att fatta de flesta beslut med hjärnan då ett liv vars beslut fattats av hjärtat kan vara svårt att leva. Jag förstår varför många människor sätter pengar och nöje framför att göra uppror och stå fast vid sitt hjärta. Jag förstår varför många fruktar samhället då samhället är mäktigt, fullt med sorg och smärta.

Men säg mig, är det verkligen viktigare att leva ett liv inskränkt av samhället. Ett liv där dina tankar, ord och beslut alltid påverkas av vad samhället tycker eller kommer att tycka om dig. Är det inte viktigare att följa sitt hjärta och gå sin egen väg?

I massmänniskornas iver glöms eller ignoreras ofta samhällsproblem. Ta en titt på samhället och fundera över vad det är du lever i. Är det ett bra samhälle? Förmodligen så läser du tidningar, ser på nyheter och lever i verkligheten. Ser du vilka problem som finns? Vågar du ens tänka så långt att du tänker förbi samhällets uppsatta barriärer för accepterat tänkande? Samhället vill att du skall tänka med hjärnan eftersom det är samhället som påverkar den. Ditt hjärta kan dem aldrig komma åt, tänk på det.

Samhället är mäktigt. Det kan ta din bästa vän ifrån dig. Samhället lyckas forma människor efter vissa normer, samhället skapar sorg och död. Ingen förtjänar att leva i dagens samhälle. Men trots det växer våra barn och ungdomar upp mitt i det. Mitt bland otrygghet, droger, våld och depressioner.

Nästa gång du ska fatta ett beslut, fatta det med hjärtat. Hjärtat symboliserar liv och kärlek, något som samhället är i stort behov av. Våga vara stark och gå din egen väg.

torsdag 22 maj 2008

Macken läggs ned i Södra vi

Slagen mot landsbygden i Vimmerby kommun har länge haglat tätt och i måndags kom ytterligare ett besked om avveckling på landsbygden. Denna gång är det bensinmacken i Södra vi som skall läggas ned.

För några år sedan lades bensinmacken i Gullringen ned vilket resulterade i att macken i Södra vi blev det närmsta alternativet när det gällde att tanka bilen. Nu när även macken i Södra vi läggs ned tvingas folk från såväl Gullringen, Södra vi och Djursdala att åka in till Vimmerby för att tanka.

Södra vi som nu mister sin mack är sedan tidigare hårt ansatta då banken tidigare i våras slog igen och sedan tidigare finns planer från kommunens sida att även stänga biblioteket. Det är dystra tider för landsbygden och någon bättring är inte inom synhåll. Men det är kanske inte så konstigt då det i detta fall handlar om två aktörer. På ena sidan står kommunen och på den andra sidan står företagsjätten Hydro.

Varken kommunen som leds av Centerpartiet eller Hydro som leds av vinstintresse är intresserade av situationen på landsbygden. Centerpartiet har sedan länge visat att de inte är något parti som driver landsbygdsfrågor på allvar. Företagsjätten Hydro är naturligtvis mest intresserad av vinst och inte av situationen för alla landsbygdsbor som nu mister macken.

Att det nu inte finns någon mack runt Gullringen, Södra vi och Djursdala kan leda till ännu mer avveckling på landsbygden och ytterligare centraliseringar. Något vi nationaldemokrater fördömer då vi vill ha en levande landsbygd på riktigt och inte på låtsas som Centerpartiet vill ha.

fredag 16 maj 2008

Rädda biblioteken

När kultur- och fritidsnämnden ålades att redovisa en besparing på drygt 500 000 kronor riktades besparingsblickarna först och främst mot biblioteken i Södra vi och Storebro. Bekymrade ortsbor såg snabbt faran med förslaget att lägga ned biblioteken. Detta ledde till att två protestlistor började samordnas och det skulle visa sig att politikerna kommer att erbjudas hårt och folkligt motstånd från ortsborna.

Trotts en kommunal skattehöjning och en centerstyrd kommun så räcker pengarna inte till när det gäller landsbygden. En lansbygd som blir alltmer eftersatt trots resonemang om en ”levande landsbygd”. Det har blivit dags att demaskera hyckleriet.

Centerpartiet eller Bondeförbundet som det då kallades bildades år 1913 i Falköping. Partiet bildades med inriktning på att föra landsbygdsbefolkningens talan. Men att Centerpartiet fortfarande skulle vara ett parti för landsbygden torde vara uppenbart för de allra flesta att så inte är fallet, speciellt uppenbart torde det vara för dem som just bor på landsbygden.

På Centerpartiets lokala hemsida går det att läsa att dem skall verka för grundservice på landsbygden och slå vakt om biblioteket i Storebro. Hur skall det nu komma att bli med dessa löften och hur svikna skall inte de landsbygdsbor som har röstat på Centerpartiet bli när de ser sina bibliotek försvinna?

Det positiva i frågan är dock att ortsborna har slagit näven i bordet och inlett en folklig protest mot politikernas galenskap. Totalt har 1 200 personer skrivit på protestlistorna som har överlämnats till politikerna i kommunen. Vad som händer härnäst återstår att se.

Att skövla biblioteken från landsbygden är inget annat än verklighetsfrämmande galenskap och det är något som vi nationaldemokrater tar starkt avstånd ifrån.

Biblioteken spelar en viktig roll i samhällen som Södra Vi och Storebro och de skall stå kvar punkt slut.

onsdag 14 maj 2008

Landstingsmajoriteten försöker dölja sanningen

I förgår (läs; måndag) presenterade landstingsmajoriteten den nya budgeten för åren 2009-2011 i Kalmar län. Landstingsmajoriteten består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Som jag skrev i förgår så innebar den nya budgeten en del satsningar men också en hel del avgiftshöjningar. Detta med att majoriteten väljer att höja avgifterna är tydligen något de skäms för då de gör allt för att dölja detta faktum.

På youtube finns ett film-klipp där ordförande för landstingsstyrelsen tillika socialdemokraten Anders Henriksson pressenterar den nya budgeten. I filmen pratar han sig varm om den, som han uttrycker det, starka budgeten.

Det anmärkningsvärda med film-klippet är dock att Henriksson helt utelämnar det faktum att många avgifter kommer att höjas i och med den nya budgeten. Då film-klippet heter ”Anders Henriksson presenterar landstingsbudgeten” förväntade jag mig att höra en presentation av hela budgeten. Men vissa delar av budgeten hade tydligen helt utelämnats.

Detsamma gäller socialdemokraten Peter Högberg som på sin blogg enbart skriver om satsningarna och likt Henriksson helt utelämnar avgiftshöjningarna.

I en längre insändare i Västerviks Tidningen går Anders Henriksson (s) Lena Segerberg (s) Johnny Petersson (v) och Ann Hellenborg (mp) ut och presenterar budgeten. I insändaren skriver de sig varma om alla satsningar. Enbart i en mening framkommer det att de föreslår höjningar av en del avgifter.

Varför avgiftshöjningarna döljs på detta sätt av majoriteten är uppenbart. De vet att folk kräver en bra service på sjukhuset till ett överkomligt pris i och med att de betalar så mycket i skatt. Att slänga denna höjning rakt i ansiktet på folk vore mindre klokt så därför väljer majoritetens företrädare att helt enkelt försöka dölja avgiftshöjningarna och hoppas på det bästa.

Frågan är om folket de sägs företräda är av samma åsikt.

måndag 12 maj 2008

Dyrare att besöka läkare

På måndagen presenterade landstingets majoritet (s, v och mp) den nya budgeten och landstingsplanen för åren 2009-2011 i Kalmar län. I budgeten finns några bra satsningar men det framkom också att majoriteten vill höja en hel del avgifter, däribland patientavgiften och tandvårdstaxan. Höjningar som inte är acceptabla.

I realiteten innebär detta att patientavgiften för ett läkarbesök på sjukhus kommer att höjas från 250 kronor till 300 kronor. Ett besök hos distriktssköterskan höjs med hela 25 % vilket i kronor innebär en ökning från 80 kronor till 100 kronor.

Utöver patientavgifter så kommer också tandvårdstaxan att höjas med hela 6,7 % vilket kommer göras redan från och med 1 juli i år. Det handlar dock inte om några generella höjningar utan det kommer att bero på hur lång tid besöket tar. Detta kan leda till att en vanlig undersökning höjs med uppemot 150 kronor.

Det majoriteten bland annat vill satsa på är cancersjukvården och beroendevården. Något som verkligen är relevant.

Folk betalar idag en mycket hög skatt. Men trots det tycks pengarna inte ens räcka till för den vanliga samhällsservicen. När någon blir utsatt för brott och måste ringa polisen så är väntetiden för att polisen skall anlända ofta väldigt lång. Ibland finns det heller inga poliser att tillgå.

Resultaten i skolorna blir allt sämre och var fjärde elev som går ut grundskolan i Vimmerby i sommar kommer att göra det utan behörighet till gymnasiet. Grundservicen på landsbygden håller på att avvecklas, inte minst med det aktuella fallet med biblioteken i Södra vi och Storebro. Vart tar alla skattepengar vägen?

När folk blir sjuka har nog de flesta förhoppningen om att kunna få en bra service till ett överkomligt pris i och med den höga skatten. Men svensk sjukvård är inte bara dyr den är också bristande då det ofta är långa köer och flera timmars väntetid. Men nu skall alltså den redan dyra sjukvården bli ännu dyrare.

torsdag 8 maj 2008

Allvarliga siffror i drogvaneundersökning

Under år 2007 genomfördes en drogvaneundersökning på Vimmerby gymnasium bland elever i årskurs två. Resultatet från undersökningen visar på allvarliga siffror. Bland annat så är åldern vid första berusningen 14 år.

På frågan ”Har du någon gång använt narkotika?” svarade 12 % av pojkarna ja medan 4 % av flickorna svarade ja. Detta är en sammanlagd ökning med 3 % från 2005 års undersökning.

33 % av pojkarna samt 25 % av flickorna påstår att de vet om någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem. Även här är det en ökning med 3 % från 2005 års undersökning.

På frågan ”Har du druckit alkohol under det senaste halvåret?” svarade 87 % av pojkarna samt 86 % av flickorna ja. Jämför vi med 2005 års undersökning så visar den att detta är en minskning bland pojkarna med 4 % medan det är en ökning bland flickorna med 7 %.

Undersökningen visar också att 28 % av pojkarna samt 23 % av flickorna dricker alkohol en gång per månad. 38 % av pojkarna respektive 29 % av flickorna dricker alkohol 2-3 gånger per månad. 5 % av pojkarna samt 4 % av flickorna dricker alkohol varje vecka eller mer.

37 % av pojkarna samt 26 % av flickorna uppger att de ofta dricker så mycket alkohol att de blir berusade. 18 % av pojkarna respektive 9 % av flickorna uppger att de alltid dricker så mycket alkohol att de blir berusade.

De tre vanligaste sätten att få tag på alkohol är 1. Från kompisar, 2. Får/köper från annan vuxen, 3. Får från föräldrar.

38 % av pojkarna samt 24 % av flickorna uppger att de får egen alkohol från sina föräldrar. Detta är en minskning från 2005 års undersökning.

Enligt undersökningen så vet 82 % av pojkarnas samt 74 % av flickornas föräldrar att deras ungdomar dricker alkohol.

När det gäller snus så uppger 20 % av pojkarna samt 4 % av flickorna att de snusar varje dag. Detta är en sammanlagd ökning med 15 % i jämförelse med 2005 års undersökning. 7 % av pojkarna samt 9 % av flickorna uppger att de röker varje dag.

Detta var några av de siffror som presenterades i undersökningen. Totalt sätt så är det inga roliga siffror som redovisas. Vad kan det då vara som ligger bakom dessa höga siffror och vad bör göras för att förebygga användning av droger?

Min åsikt är att synen på alkohol har blivit alltför liberal i samhället. Så pass liberal att många inte upplever alkohol som den drog den faktiskt är. Ungdomar har uppfattat alkohol som ett accepterat inslag i uppväxten vilket inte är så konstigt då både deras föräldrar och idoler dricker. Det som inte får glömmas här är att både föräldrar och idoler är förebilder för ungdomarna. De är något som ungdomarna ser upp till och vill efterlikna.

Föräldrarnas roll i det hela är inget att diskutera utan här finns ett föräldraansvar med brister. Vi kunde se i undersökningen att hela 62 % av ungdomarna får alkohol av sina föräldrar. Här kommer den liberala synen in på alkoholen. Många föräldrar ger sina ungdomar alkohol helt utan vidare utan att tänka på vilka konsekvenser det kan resultera i och att alkohol faktiskt är en farlig drog. Hur många av dessa föräldrar skulle också kunna köpa cannabis till sina ungdomar?

Jag tror också att mycket har att göra med bristande uppfostran från själva början. Många ungdomar har vuxit upp i splittrade familjer och slitits fram och tillbaka istället för att växa upp i hela familjer med trygghet och kärlek. I tider där ungdomar känner sig allt mer pressade, deprimerade och rotlösa så kan säkert droger ses som en tillfällig lösning för att distansera sig från problemen.

Detta är ett problem och ett larm om att allt inte står rätt till. Från första början så har föräldrarna ett ansvar när de väljer att skaffa barn och det är ett ansvar helt utan undantag. Det är ett ansvar som övergripande pågår i 18 år. Jag tror också att många föräldrar kan vara konflikträdda och därför inte vågar sätta gränser. En förälder som inte vågar sätta gränser och som inte vågar ta de svåra besluten är dock en dålig förälder. En förälder är och skall verka som en förebild, en bra förebild.

Även skolan och kommunen har ett ansvar. Skolan bör satsa mycket på drogförebyggande verksamhet. Det bör vara modernt utformat så att ungdomar kan ta budskapet till sig. Det samma gäller med tex. sexualundervisning. Det bör inte vara likt den sexualundervisning jag hade i skolan där läraren tyckte att ämnet var för pinsamt att prata om plus att själva undervisningen enbart var löjlig och något varken jag eller många andra tog till sig.

Kommunens ansvar består av att satsa mycket på betydelsefulla och alkoholfria fritidsaktiviteter som uppskattas av ungdomarna. Kommunen bör också bland annat satsa mycket på att få ut fler vuxna i ungdomarnas miljö. Vuxna som kan fungera som förebilder och som ungdomar kan prata med då jag tror att behovet av att prata är stort bland många ungdomar.

Vuxenvärlden har uppenbarligen missat ett viktigt ansvar. Är våra ungdomar verkligen värda att leva i denna destruktivitet? Ingen annan än vuxenvärlden har ansvaret och det har blivit dags att ta allvarligt på detta. Föräldrar som öser ut alkohol till sina ungdomar för att slippa sätta gränser bör tänka över handlingen både en och två gånger. Ungdomar behöver gränser, kärlek och trygghet – inte alkohol.

måndag 5 maj 2008

Replik på Peter Högbergs blogginlägg om vårdnadsbidraget

Den 4 maj skriver socialdemokraten Peter Högberg ett inlägg på sin blogg angående vårdnadsbidraget och mitt tidigare inlägg om vårdnadsbidraget.

Att Högberg inte stödjer införandet av vårdnadsbidraget är inte så konstigt då sossarna gått ut och skrikit sina vanliga klyschor om att det skulle lura en kvinnofälla bakom varje vårdnadsbidrag. Istället har sossarna vurmat för feminism istället för att satsa på en sund och hållbar familjepolitik som gynnar alla familjer oavsett inkomst.

Men sossarna kanske föredrar en ostabil familjesituation där föräldrarna inte får tillräckligt med tid tillsammans med sina barn. En situation där föräldrarna inte kan ge sina barn tillräckligt med trygghet och kärlek. En situation där familjer splittras och trasas söner. Det är precis detta som är resultatet av flera års socialdemokratisk familjepolitik.

Högberg menar också på att vårdnadsbidraget skulle vara till för ”välbeställda hemmafruar”. Detta är något som Högberg helt har tagit ur luften då ett införande av vårdnadsbidraget kommer att gynna alla och speciellt låginkomsttagare, men framförallt barnen. Genom vårdnadsbidraget får även låginkomsttagare chansen att ta hand om sina barn i hemmet. Något många har saknat och ser vi till en sifo-undersökning från 18-20 april år 2006 så anser 64 % att föräldrar skall ha möjligheten att vara hemma med sina barn. 27 % anser att det inte skall vara möjligt. Detta bevisar klart och tydligt att det finns ett folkligt stöd för att införa vårdnadsbidraget.

Högberg verkar också oroa sig för finansieringen av vårdnadsbidraget som är beräknat till en kostnad av omkring en miljon kronor. Vart hans oro kommer ifrån är svårt att säga då kommunen kommer att gå med vinst om vårdnadsbidraget införs samt att det kommer att bli en viktig investering i våra barn.

En förskoleplats kostar totalt 8 400 kronor per månad. För två föräldrar som tillsammans tjänar 30 000 kronor blir det en självkostnad på 900 kronor per månad, medan kommunen subventionerar det resterande beloppet på cirka 7 500 kronor med hjälp av skattepengar.

Skulle en av föräldrarna istället ta hand om barnet i hemmet och erhålla vårdnadsbidrag så skulle kommunen tjäna totalt 4 500 kronor per månad då vårdnadsbidraget är på 3 000 kronor per månad.

Det eventuella bortfall som blir av obeskattad inkomst som uppstår då en familj väljer vårdnadsbidrag är således minimal. Ser vi dessutom till vilken investering det är för barnen att få tillbringa sina första år i en kärleksfull och trygg hemmamiljö så är det eventuella skattebortfallet obetydligt.

Men Högberg kanske föredrar några extra kronor i skattepengar än att ge föräldrarna möjligheten att vara hemma med sina barn under de första åren. Att kunna vara hemma med sina barn under de första åren bör vara en naturlig önskan av föräldrarna. Men det är en möjlighet som Högberg och hans partikamrater helt har blundat för då det enligt dem är viktigare att samhället sköter barnuppfostran – inte föräldrarna.

söndag 4 maj 2008

Bakarkväll

Under kvällen var det åter dags att baka mitt fantastiskt goda bröd då jag upptäckte att det var slut. Som tur var så stod det en påse mjöl i skåpet och kvällen var räddad.

Jag kan verkligen rekommendera detta recept. Det är enkelt, nyttigt och väldigt gott.

1/2 paket jäst
6 1/2 dl ljummet vatten
2 tsk salt
1 msk olivolja
1 kg dinkelmjöl (fullkorn)
Jag brukar också tillsätta linfrön, pumpakärnor och russin

Blanda jästen med vattnet.
Tillsätt sedan salt, olivolja och mjöl.
Blanda ihop allt till en smidig deg.

Låt sedan degen jäsa under bakduk i en timma.
Dela sedan degen i två delar och lägg i dem i två olivoljesmörjda formar.
Låt degen jäsa under bakduk i 30 minuter. Sätt samtidigt på ugnen på 225 grader.
Pensla över lite olivolja innan dem åker in i ugnen.
Låt dem sedan stå i ugnen i 20-30 minuter.
Pensla över lite olivolja efter att dem har kommit ut ur ugnen.

lördag 3 maj 2008

1 maj i Södertälje

Tidigt på torsdagen begav jag mig tillsammans med en delegation från distriktet till Södertälje för årets 1 maj demonstration. Trots omväxlande regn på uppvägen så möttes vi av solsken och ett härligt 1 maj väder i Södertälje.

Väl på plats så blev det lite småpratande med andra partikamrater innan vi ställde upp för avgång. Demonstrationståget bestod av omkring 60 nationaldemokrater och i täten fanns en fanborg bestående av Sverige-fanor och partiets brandgula-fanor. En bit längre bak i tåget fanns en mindre fanborg bestående av fyra Ndu-fanor. På ena sidan hade även en stor banderoll vecklats ut med texten ”Frihetskamp och nationalism, Nationaldemokraterna – den nationella folkrörelsen”.

Efter att jag och andra gruppchefer placerat in alla i tåget och rättat till avstånden bar det av mot torget. Vädret var fortfarande fint med lite blåst vilket var perfekt då vinden tog tag lite smått i fanorna så dem vajade fint i skyn.

På torget var det fullt med folk när vi anlände. Fanorna och banderollen placerades ut runt scenen och några aktivister började dela ut tidningen Nationell Idag till människor på torget.

Allt eftersom talade talare efter talare. Talen berörde bland annat den politik som Socialdemokraterna fört, arbetspolitik, utflyttningen av svenska företag, det höga skattetrycket, utbildning, etnopluralism etc.

I pauserna spelades musik och fikabordet var uppskattat. Många intresserade kom fram och frågade om vår politik. Totalt sett så var det en mycket lyckad dag.

Utöver i Södertälje så anordnades även 1 maj manifestationer i Köping och i Hallstahammar. Dessa var också riktigt lyckade.

fredag 2 maj 2008

Vårdnadsbidraget skall införas i Vimmerby

Något som ligger mig varmt om hjärtat är familjepolitiken. Därför är det ett glädjande besked att Vimmerby kommun från och med den 1 januari år 2009 kommer att införa möjligheten för föräldrar att själva välja vårdnadsbidraget som ett alternativ när det gäller omsorgen för sina barn.

Under en längre tid har valmöjligheten när det gäller val av barnomsorgsmodell varit begränsad för många föräldrar. Detta är något som speciellt har drabbat låginkomsttagare då dessa inte har haft råd att ha en av föräldrarna hemma helt utan inkomst. Trotts att föräldrarna har velat uppfostra barnen i hemmet så har staten varit där och inskränkt i deras frihet att själva välja över vilken omsorg som passar dem och deras barns bäst.

När det gäller barnomsorg så bör det vara en rättighet att som förälder kunna välja vilken modell som är bäst. Det bör finnas alternativ och det ena utesluter inte det andra. Vissa föräldrar kanske föredrar att sätta sina barn på dagis medan andra kanske föredrar att vara hemma med sina barn. I ett fritt samhälle bör dock friheten finnas att själv välja omsorg för sina barn. Många föräldrar känner dessutom att dem har för lite tid tillsammans med sina barn medan de är små.

Istället har politikerna nästintill tvingat föräldrarna att låta samhället ta över föräldrarollen när det gäller uppfostran av de nya generationerna. Resultatet av denna familjepolitik eller snarare situationen för dagens barn och ungdomar med depressioner, alkohol, droger, mediala problem, självmord, rotlöshet etc. är inte vidare uppmuntrande och därför bör nya alternativ pressenteras.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen nonchalerade helt de tusentals namnunderskrifter från svenska föräldrar som ville ha rätt till vårdnadsbidrag. Ett system konstruerades där barn på dagis subventionerades med skattepengar till närmare 100 % samtidigt som föräldrar som valde att vara hemma med barnen inte fick ett öre av dessa pengar.

Funderingar har yttrats kring hur mycket det skulle komma att kosta kommunen att införa vårdnadsbidraget. Personligen anser jag att det bör avsättas pengar till samtliga föräldrar som vill ha vårdnadsbidrag då det handlar om vår kommande generation. Skulle det visa sig att det skulle handla om för mycket pengar så är mitt förslag att sänka lönerna för politikerna i kommunen.

Leve vårdnadsbidraget!

torsdag 1 maj 2008

Centerpartiet i Vimmerby och den obekväma debatten

I december startade jag en tråd på debattforumet på Centerpartiets lokala hemsida för Vimmerby kommun. I mitt första inlägg undrade jag hur Vimmerbys centerpartister ställde sig till Maud Olofssons uttalande på Trosa företagsdag:

- Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.

När jag efter en tid går in på debattforumet igen för att titta om någon har svarat så kan jag till min förvåning inte finna mitt tidigare inlägg. Mitt inlägg har alltså bara raderats då det antagligen ansågs som obekvämt. Jag postar återigen samma inlägg och även det raderas.

När jag postar inlägget för fjärde gången så lägger jag även till en del i inlägget och undrar över deras odemokratiska beteende. Det fjärde inlägget blir kvar och tråden blir snabbt den populäraste tråden på hela forumet. När den kommit upp i 16 inlägg så försvinner dock hela tråden helt spårlöst.

Det märkliga var dock att ingen centerpartist försökte ge mig något svar på min fråga. Antingen för att dem har uppenbarliga brister i den ideologi dem sägs företräda eller för att dem helt enkelt inte vågade gå in i debatten. Det enda dem gjorde var att radera hela tråden för att rensa bort det obekväma. Min ”debattmotståndare” kom istället att bli en förvirrad liberal.

På deras hemsida går att läsa följande:

”Vi vill väldigt gärna ha synpunkter, åsikter, frågor och påståenden från Dig som besöker vår hemsida. Det kan gälla Centerpartiets politik, politik i allmänhet i riket, länet eller kommunen, eller något annat Du tycker är viktigt. Kom bara ihåg att det får inte förekomma några kränkande uttalanden i forumet. Allt sådant kommer omedelbart att raderas.”

För det första så var inga inlägg kränkande. Genom att dem tog bort mitt första inlägg tre gånger så går det att tro att så var fallet. Men mitt fjärde inlägg som var precis samma, dock bara med några tillägg, fick vara kvar i flera månader. Det visar att det inte handlade om att det skulle ha varit kränkande utan det bevisar däremot att dem tyckte att inlägget var för obekvämt att svara på. Då ingen centerpartist svarade på min fråga så är det uppenbart att det var obekvämt och då var det enklare att bara radera dem och hoppas på att jag inte skulle posta inlägget igen.

Det är förvånande att Vimmerby kommuns näst största parti inte kan svara på en enkel fråga, utan istället väljer den enkla vägen genom nedtystning. Detta är även ett klart bevis på vad Centerpartiet menar när de pratar om hur viktigt det är med yttrandefrihet och demokrati.

Då mina tidigare inlägg spårlöst försvunnit så tänkte jag att jag skall spara alla inlägg som postas i tråden. I efterhand så skulle det visa sig vara en bra idé då hela tråden, som sagt, raderades.

Nedan följer debatten i sin helhet.


Svenskfientlighet


Nu är detta fjärde gången jag skickar detta inlägg. De tre tidigare gångerna har ni raderat dem utan att ge varken svar eller kommentar. Jag undrar självklart varför detta är fallet? Är det så att frågorna är för obekväma för att svara på? Är det därför ni väljer den enkla vägen genom att helt enkelt radera dem? Vågar ni inte svara på mina frågor i rädsla för att göra bort er? Eller är ni för osäkra på er ideologiska ståndpunkt för att kunna svara?

Nedan följer mitt tidigare inlägg.

Hur ser ni i centerpartiet Vimmerby på er partiledare Moud Olofssons uttalande den 24 oktober under Trosa företagsdag:

- Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.

Detta är en intressant frågeställning då ni, på er hemsida, skriver mycket om företagarnas roll i Vimmerby och i samhället i stort.

Står ni på Mauds sida och förnekar och spottar på det svenska folkets hårda arbete genom historien? Eller anser ni att er partiledares uttalande var gravt fientligt mot alla de svenskar som har varit med och offrat både svett och blod för en värdig tillvaro för sig själva och för kommande generationer? Anser ni att vi skall göra våra förfäder osynliga genom att förneka deras gärningar för vårt land? Anser ni att vi skall förneka deras existens bara för att dem var svenskar och inte passar in i dagens mångkultur?

Men det är klart. Självklart så spottar er partiledare på vårt folk, vår identitet och vår ärbara historia. Självklart vill hon förneka att vi svenskar har uträttat något bra på denna jord. Vi är ju bara töntiga rasister som inte har någon kultur eller över huvud taget något att skryta om.

Hur skulle hon annars kunna försvara det mångkulturella experimentet och få dem ”nya svenskarna” att känna sig hemma? Jo, genom att förneka svenskarnas historia. Självklart stämmer hon in i den svenskfientliga kören tillsammans med Sahlin och Reinfeldt. Självklart passar hon också på att smida ännu ett politiskt korrekt uttalande av lögn och hyckleri.

Vi svenskar skall ju ändå ersättas av folk från hela världen och då måste hon ju självklart hitta på för att anpassa historien till de ”nya svenskarna”. Ni i centerpartiet, och i övriga alliansen ordar mycket om att sossarna och deras politik har många brister. Men en sak har ni alla riksdagspartier gemensamt, och det är att ni alla vill införa total mångkultur i Sverige med så inhumana metoder som integration och folkblandning. Allt på det svenska folkets bekostnad.

Anser ni att det svenska folket inte skall ha rätten att få leva vidare i sitt eget land som ett fritt folk utan påtvingad integration? Anser ni att det är viktigare med massinvandring än att säkra existensen för det svenska folket?

Skrivet av Rasmus Gårdebrink den 2007-12-14 18:07:02 |


Svar på detta inlägg:

Sv: Svenskfientlighet


Rasmus. Ditt patetiska ND fick 3 röster i valet till riksdagen av invånarna i Vimmerby kommun. I valet till Vimmerby kommunfullmäktige fick ni hela 2 röster. Hur många röster fick C Rasmus? 1633 respektive 2504 röster. Inser du inte hur patetisk du är? Inser du inte hur utskrattad du är i stan? Gör dej själv en tjänst, flytta till Södertälje, där verkar det finnas många av din sort, det vill säga "Nationaldemokrater".

Skrivet av Erik den 2008-01-03 01:13:10 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Hela ditt inlägg är intetsägande och du bevisar att du inte kan debattera då du helt undviker mina frågor och svävar ut på falska antaganden.

Jag hoppas att en seriös centerpartist kan svara på mitt inlägg istället för en vilsen person som helt saknar förmågan att debattera på ett vuxet sätt.

Jag kan dock tillägga att Nationaldemokraterna inte ställde upp i valet till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun under förra valet. Det bedrevs inte heller någon valkampanj i Vimmerby kommun.

Skrivet av Rasmus Gårdebrink den 2008-01-16 15:39:49 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Rasmus, jag tänker inte bemöda mej att svara på dina frågor, eftersom du helt uppenbart använder dig av samma retorik som Adolf Hitler gjorde i sina tal, när han lyckades hjärntvätta folket. Det är otäckt att det i dagens Sverige finns individer som kallar sig för demokrater och använder sig av just denna retorik.

Vad gäller Vimmerbys framtid så vill jag, i egenskap av Vimmerbybo och trogen Folkpartist, fortsätta i samma riktning som staden och dess politiker och entrepenörer gör just nu; fortsatta satsningar på småföretagare, satsningar på en liberal ideologi från Vimmerbys ledande politiker, samt ett fortsatt bevarande av Vimmerbys kulturarv.

Du står ju inte för något av detta Rasmus. Du står för något som skulle rasera allt detta.

Skrivet av Erik den 2008-01-17 19:31:28 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Jag förstår mycket väl att du har mycket svårt för att svara på mina frågor då du är anhängare av en ideologi som är dömd att misslyckas och omöjlig att försvara. Det blir uppenbart då du istället vill kritisera mitt sätt att skriva istället för mina åsikter och den ideologi jag står för. Att säga att du inte vill bemöda dig med att svara på mina frågor ser jag som en klar reträtt och varför skriver du ens om du inte vill/ vågar/ eller kan bemöta mina frågor?

Visst är dagens samhällssystem härligt Erik. Det passar dem som inte kan något men som ändå vill tycka.

Du drar väldigt snabba slutsatser utan att ha någon som helst grund för dem.

Självklart så är jag för satsningar på småföretagare och ett bevarande av Vimmerby och Sveriges kulturarv. Men jag är verkligen inte för några liberala satsningar.

Vad står jag för som skulle ”rasera allt detta”?

Skrivet av Rasmus Gårdebrink den 2008-01-20 23:43:40 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Jag är företagare Rasmus. Jag har lyckats bygga upp något från grunden, med mina egna händer. Har du lyckats bygga upp något i ditt liv? En sak till Rasmus, du påstår att du är för satsningar på småföretagare, men inte på en liberal ideologi. Problemet med din logik Rasmus, är ju att man inte kan bygga upp ett företag om man inte har klassiska liberala värderingar! Detta tror jag de flesta i Vimmerby kommun håller med mig om.

Din ideologi, som du kallar för "nationalism" syftar endast till att skapa misstänkligöranden mellan olika människor i samhället. En sådan politik vill jag inte se i Vimmerby. Några sådana värderingar hoppas jag inte att Vimmerbyborna kommer att börja hysa. Det vore förödande.

I egenskap av liberal och företagare har jag mött många bra människor från världens alla hörn i mitt liv. Min personliga åsikt är att invandrarna som bor i Vimmerby har lyckats integrera sig väl i det svenska samhället. Dessa människor vill du klanka ner på Rasmus, och detta gör mej upprörd. Har du överhuvudtaget träffat några invandrare i ditt liv? Har du gett dom en chans, eller har du dömt dom på förväg?

Berätta för mej Rasmus, jag är nyfiken. Varför blev du "nationell" för?

Skrivet av Erik den 2008-01-21 21:16:07 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Låt mej ochså klargöra att mitt riktiga namn inte är Erik. Det är bara ett alias som jag alltid använder på nätet. Bara så att det inte blir några missförstånd, så att jag inte blandas ihop med någon annan som verkligen heter Erik. Med tanke på att Vimmerby är ett litet samhälle.

Skrivet av Erik den 2008-01-21 21:22:23 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Det är trist att "nationelle" Rasmus inte vill svara på mina frågor. Men jag tar chansen och ställer ett par fler angående partiet du sympatiserar med, "Nationaldemokraterna". Hur ställer du dej till exempel till faktumet att ni har en partiledare som har blivit dömd till fyra månaders fängelse för våldsamt upplopp?

Skrivet av Erik den 2008-02-21 22:13:26 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Varför kan du inte vara öppen med vem du är? Jag tappade motivationen lite när det framkom att du inte vågade stå för vad du skriver.

”Problemet med din logik Rasmus, är ju att man inte kan bygga upp ett företag om man inte har klassiska liberala värderingar!”

Naturligtvis kan företag byggas upp av individer vars ideologi inte grundar sig på ”klassiska liberala värderingar”. Likaså kan en kommun vars politik inte är grundade på ”klassiska liberala värderingar” innehålla ett rikt och utvecklande företagsklimat. Som jag nämnt tidigare så är dina påståenden tagna ur luften och du sätter in dem som verklighet i ditt drömperspektiv.

Att min ideologi syftar till att skapa misstänkliggöranden mellan olika människor i samhället och också bara taget ur luften och ett påstående som du bara tror och hoppas ska stämma.

Den ideologi jag står för innebär bland annat starkare demokrati där demokratin bygger på ansvarsprincipen och där makten flyttas ned till det kommunala planet där lokalinvånarna själva skall vara med i debatten samt att viktiga frågor som berör lokalinvånarna skall avgöras via lokala omröstningar. Landstinget bör avvecklas och dess uppgifter läggas över på kommunerna.
Detta betyder likaså att jag hoppas på att Sverige lämnar EU så snabbt som det är möjligt samt undviker att gå med i EMU.

Jag vill se ett starkt och växande näringsliv med förbättrade förutsättningar att leva vidare och expandera. I och med att Vimmerby kommun har en oerhört fin natur med mycket sevärdheter så vill jag se en fortsatt stark turismnäring. Jag vill satsa mycket mera på landsbygden och småorterna i kommunen. Öppna upp för att människor flyttar ut på landet eller till våra småorter. Jag vill att kommunen uppmuntrar till mindre och ekologiska jordbruk. Som en följd av detta så vill jag se att skolor, äldreboenden etc. serverar lokalproducerad mat.

Jag vill se en bra och säker arbetspolitik som tar tillvara på arbetarnas intresse. Staten bör göra en kraftig markering mot de vinstgiriga storföretag som flyttar produktionen utomlands bara för att tjäna mera samtidigt som de sparkar ut arbetarna helt utan ansvar. Staten bör tjäna folket och inte storföretagens vinstgirighet.

Jag vill naturligtvis uppmuntra föräldrar att uppfostra sina barn i hemmet istället för att överlämna det ansvaret på samhället. Sedan skulle jag vilja se starka föräldragrupper som anordnar aktiviteter tillsammans med sina barn. Vi har ju sett hur situationen närapå har urartat i Vimmerby efter att barnen inte har getts någon ordentlig och kärleksfull uppfostran.
Jag vill erbjuda ungdomar ett stort utbud av alkoholfria aktiviteter där det är naturligt att vara sig själv och att göra det som är roligt. Här har både föräldrar, skola och politikerna ett stort ansvar som inte har tagits. Jag skulle vilja att kommunen byggde enklare hyreslägenheter som ungdomar kunde hyra. Det är inte så lätt för ungdomar att flytta hemifrån idag därför ser jag detta som en bra lösning. Att flytta hemifrån medför ett stort ansvarstagande vilket är viktigt.

Jag vill att det skall vara ordning och reda i skolan. De elever som inte lyssnar på lärarna bör förflyttas då de stör de andra eleverna. Jag skulle vilja se fler och mer utvecklande föraldrasamtal samt att historia blir ett obligatoriskt ämne. Jag skulle gärna se att det lades in en idrottslektion var eller varannan dag i schemat då ohälsan riskerar att bli en stor fara. Jag vill att kommunen verkligen tar krafttag mot narkotikaanvändningen som råder bland ungdomar i Vimmerby.

Jag vill ha en värld av fria nationer där alla folk har rätt till eget land och där alla folks rätt till liv accepteras.

Det var lite kort om mina visioner.

”Dessa människor vill du klanka ner på Rasmus, och detta gör mej upprörd. Har du överhuvudtaget träffat några invandrare i ditt liv? Har du gett dom en chans, eller har du dömt dom på förväg?”

Återigen ett antagande taget ur luften. Jag har inte ”klankat ner” på någon så vad är det du blir upprörd över? Jag har träffat väldigt många invandrare i mitt liv. Jag har pratat, idrottat, gått i skolan med invandrare. Jag har inget personligt emot dem. Finns många av dem som är riktigt hyggliga. Däremot är jag emot regeringen i och med att det är regeringen som har öppnat upp för den invandringspolitik vi har idag. Som sagt så är det många invandrare som jag inte har något emot. Men samtidigt så vill jag naturligtvis att de skall åka hem till sina egna hemländer om detta är möjligt. De hör inte hemma i Sverige. Utan de hör hemma i sina egna hemländer med sina egna folk, med sina egna kulturer, religioner, traditioner etc.

Mångkultur är inte bra för vare sig svenskar eller invandrare. Invandrargrupperna i Sverige vill naturligtvis inte integrera sig och göra avkall på sin identitet bara för att bli några låtsas svenskar.

Jag har varit nationell ända sedan småskolan. Sedan har det hela tiden utvecklats och utvecklingen har format mig till den jag är idag. Likt alla andra människor utvecklas jag fortfarande för varje dag.
Det är inte så svårt att bli nationell när samhället ser ut som det gör.

”Det är trist att "nationelle" Rasmus inte vill svara på mina frågor.”

Försökte du vara rolig med att skriva den meningen? Jag har svarat på i princip alla dina frågor men du har i princip inte svarat på en ända fråga som jag har ställt.

Hade demokratin och mötesfriheten upprätthållits av polisen så hade han och dem andra inte behövt försvara sig och således inte blivit dömd för det brottet.

Skrivet av Rasmus Gårdebrink den 2008-03-03 15:07:53 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Bra skrivet Rasmus.

Skrivet av T.O den 2008-03-05 15:45:07 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Att någon Centerpartist inte tar avstånd från Rasmus åsikter i denna tråd, när det gäller hans obehagliga människosyn, ja det förvånar mej. Jag är ganska säker på att en stor majoritet av de Vimmerbybor som röstade på C i valet, att dom inte har denna syn på invandrare som Rasmus har. Jag tror bara inte att så många är inne och läser i detta forum.

Rasmus, du menar alltså på fullaste allvar att alla invandrare i Sverige ska åka hem igen? Herregud, det är ju helt horribla åsikter. Okej, när det gäller invandrare som begår upprepade grova brott, då ska dom så klart utvisas från landet. Men att att man skulle skicka hem de skötsamma invandrarna, de som jobbar, betalar skatt och bidrar till vår gemensamma välfärd, och som sedan länge har bott i Sverige, ja såna åsikter gör att jag tappar hakan!

Om du nu anser att alla invandrare bör åka hem frivilligt, ja varför går du inte då, till exempel, in i nån av Vimmerbys pizzerior och säger det i ansiktet till dessa invandrare som jobbar där. Gör det Rasmus, man måste stå för sina åsikter! Om du nu tycker att dom bör åka hem igen, sök då upp dom och tala om det för dom personligen! Vore intressant om ni "Nationaldemokrater" för en gångs skull kunde vara ärliga i era liv!

Skrivet av Erik den 2008-03-07 19:20:53 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Erik, jag instämmer helt enkelt i vad du säger.

Skrivet av anonym centerpartist den 2008-03-08 00:09:53 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


"Eriks" fega påhopp är inte annat än sorgliga! Ta för guds skull en seriös diskussion med Rasmus någon gång och sluta med dina otroligt låga kommentarer så som "Vore intressant om ni "Nationaldemokrater" för en gångs skull kunde vara ärliga i era liv!". Att dömma av ett sådant utryck så kan du inte vara mycket äldre än femton, det är i alla fall på en icke påläst femton årings nivå. Sluta med ditt tjaffs nu och bemöt Rasmus på ett sätt som du själv skulle vilja bli bemött på, då allt han just nu försöker göra är att få en seriös diskussion.

Skrivet av C.T den 2008-03-11 18:01:39 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


"C.T", Nu vet inte jag vilket parti du stödjer. Men om du röstade på något av de borgerliga allianspartierna, för att nu ta Rasmus åsikter i försvar, ja då är det tragiskt. Exakt vad är det du vill att jag ska diskutera med Rasmus? Jag vägrar att diskutera med individer som har sån dålig människosyn. Svårare än så är det inte. För det andra så är ett parti som har en tidigare fängelsedömd partiledare, noll i trovärdighet i mina ögon. Herregud, tänk dej själv, om någon av partiledarna för de sju riksdagspartierna skulle bli dömd till fängelse. Han eller hon skulle naturligtvis avgå med omedelbar verkan. Men inte i det "nationella" partiet Nationaldemokraterna, nej då, där känner man fortfarande förtroende för sin partiledare. En sak till Rasmus, skulle du kunna vara så vänlig och förklara för mej varför det något mer seriösare partiet Sverigedemokraterna, varför dom inte har några dömda individer i partitoppen för? Och hur kommer det sig att många som har blivit utkastade med huvudet före från SD, att dom istället har anslutit sig till ditt ND? Hur kommer det sig att Nationaldemokraterna accepterar kriminella i partiet, medans SD inte gör det? Jag gillar inte SD, men jag anser att det är ett seriöst parti, i jämförelse med Rasmus och hans ND! Och du "C.T", att du tror att jag är 15 år, det tar jag bara som en komplimang.

Skrivet av Erik den 2008-03-11 22:54:55 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


"Erik"
Det du precis gjort i ditt senaste inlägg är att föra en disskusion/debatt, ja kalla det vad du vill. Det Rasmus i sin tur vill är att du kanske skall svara på hans frågor och inte avvika från ämnet. Det är väl det som gör att ditt resonemang är oseriöst och lite barnsligt.
Om man nu orkat läsa allt (vilket jag gjort) så ser man vem som försöker komma någon vart, och det är inte du "Erik", tråkigt det där med ditt namn föresten.

Sen huruvida deras partiledares straff skall tolkas går att resonera om i hundra år utan att komma fram till en riktig klar bild, du kanske var på plats och vet exakt vad som hände? Eller bara läst dagens massmedia? Själv har jag pratat med folk som var där och min bild av händelsen är att ND blev attackerade och försvarade sig. Finns filmer om det som ger klara bevis på att det är så.
EJ Nationaldemokrat!

Skrivet av Tobias Olofsson den 2008-03-12 11:20:54 |

Sv: Svenskfientlighet


Det är mycket som verkar förvåna dig ”Erik”. Kan det möjligen bero på att du lever i en värld som du tror är rådande för det folk som du tror står på din sida? Kanske är det helt enkelt så att vanliga människor inte känner igen sig i den bild du försöker framföra i denna debatt. Kanske är det därför som du inte får det stöd du saknar. Kanske är det så att vanliga människor mer känner igen sig i det jag framför.

Jo precis, du har förstått mig helt korrekt. Jag vill, först och främst, att alla icke Europeiska invandrare som idag finns i Sverige åker hem till sina egna hemländer, sina egna folk och kamrater. Detta kräver naturligtvis att det inte pågår något krig eller liknande. Många vill och planerar idag att återvända till sina egna hemländer. Inget vore naturligare än att invandrarna skulle vilja återvända till sina egna rötter. Eller är du av en annan uppfattning?

Jag kan även klargöra för dig att jag inte är rasist eller något liknande som du tycks tro att jag är. Jag accepterar alla människor rätt till liv och jag anser att ingen människa ska behöva drabbas av krig eller liknande. Som jag förklarade tidigare så har jag inget personligt emot invandrare som är i Sverige. Naturligtvis finns det både svenskar och invandrare som beter sig illa. Jag har inget emot att diskutera med en invandrare utan jag tycker snarare att det kan vara intressant. De flesta invandrare som jag pratar med håller med mig och förstår varför jag tycker som jag tycker.

Däremot skulle jag vilja påstå att du ”Erik” är en rasist. Du vill att Sverige blir ett fullbordat mångkulturellt land. Ett land som således kommer att bestå av rotlöshet, konflikter och oro. I förlängningen kommer ditt mångkulturella drömsamhälle att sudda ut ett helt unikt folk och en helt unik kultur, alltså det svenska folket och den svenska kulturen. Sverige har idag en oerhört hög invandring och svenskarna föder väldigt lite barn. Slutsatsen blir således att regeringen ersätter det minskande svenska barnafödandet med helt främmande människor. När en svensk kvinna tex. föder ett barn istället för tre så ersätter regeringen detta bortfall med två främmande människor. Detta leder naturligtvis till att det svenska folket blir mindre och mindre i mängd och i slutändan kommer vi att upphöra att existera.

Det jag kan utläsa av det du har skrivit i denna debatt är precis att du vill att detta skall hända. Du vill alltså att det svenska folket som är helt unikt skall sluta att existera inom en snar framtid. Vem är det då som är rasist, du eller jag? Jag vill, som jag har förklarat i denna tråd, att alla folk skall ha rätt till ett eget land så att vi får en folklig och kulturell mångfald i världen. Jag vill alltså att alla folk och kulturer skall bevaras då jag ser dem alla som unika. Detta vill inte du. Du vill minska världens folkliga och kulturella mångfald genom mångkultur och integration.

Hur kommer det sig att du vill utvisa kriminella invandrare du som är en sådan mångkultur ivrare? Skall vi börja utnyttja människor och bara låta vissa stanna och skicka tillbaka andra till krig och elände? För det är väl inte invandrarnas fel att dem begår brott, det är väl så det brukar låta. Det beror väl på andra faktorer som att dem tex. utsätts för en ”strukturell diskriminering av de rasistiska svenskarna”?

Det bekymrar mig att du tappar hakan av att läsa mina ord. Då jag är en vänlig människa så hoppas jag att du inte kommer att tappa ögonen när du läser detta inlägg =)

”Om du nu anser att alla invandrare bör åka hem frivilligt, ja varför går du inte då, till exempel, in i nån av Vimmerbys pizzerior och säger det i ansiktet till dessa invandrare som jobbar där. Gör det Rasmus, man måste stå för sina åsikter! Om du nu tycker att dom bör åka hem igen, sök då upp dom och tala om det för dom personligen!”

Självklart skall alla stå för sina åsikter, jag gör det till 100%. Varför står du inte för dina åsikter ”Erik”? Att sitta bakom en dataskärm och verka lustig i anonymiteten ser inte jag som att du står för dina åsikter. Jag skulle tro att de flesta eller i alla fall många av invandrarna i Vimmerby vet vad jag tycker. Förstår inte varför jag skulle gå runt till alla invandrare i kommunen och berätta för dem att jag vill att dem skall åka hem.

”Vore intressant om ni "Nationaldemokrater" för en gångs skull kunde vara ärliga i era liv!”

Exakt vad menar du med den meningen? Upplever du mig på något sätt oärlig? Jag skulle vilja säga att jag är en väldigt ärlig människa och inte oärlig som du påstår. Jag säger vad jag tycker och är helt öppen med det och med vem jag är.


”Exakt vad är det du vill att jag ska diskutera med Rasmus? Jag vägrar att diskutera med individer som har sån dålig människosyn. Svårare än så är det inte.”

Tråkigt att du ger upp så lätt ”Erik”. Detta bevisar dock bara vem det är som har rätt. Sanningen segrar alltid.

”Och hur kommer det sig att många som har blivit utkastade med huvudet före från SD, att dom istället har anslutit sig till ditt ND?”

Det beror på att Sverigedemokraterna har liberaliserat sin politik så pass mycket att dem inte vill ha några etniskt medvetna nationalister med i sitt parti. Sverigedemokraterna är som vilket borligt parti som helst förutom att dem vill minska invandringen lite. Sverigedemokraterna menar att en afrikan kan bli svensk bara att denne tar till sig den svenska kulturen och det svenska språket. Vi däremot anser att en afrikan inte kan bli svensk. Alltså beror det på en ideologisk skillnad.
Sverigedemokraterna är enbart ett politiskt parti. Vi, Nationaldemokraterna, är en hel folkrörelse.

I fortsättningen så skulle jag uppskatta om du kunde bemöta det jag skriver på ett seriöst sätt.

Skrivet av Rasmus Gårdebrink den 2008-03-13 00:20:07 | ingen epost

Sv: Svenskfientlighet


Du kan fortsätta att klä in dina korkade åsikter i vilken fin retorik som helst Rasmus. Det är bara en sak som räknas, och det är att man kommer in i kommunfullmäktige. Och du har långt dit Rasmus. Men. Om du mot all förmodan en dag kommer in i Vimmerby kommunfullmäktige, om en si så där 25-30 år, så lovar jag att jag ska käka upp mina tofflor.

Skrivet av Erik den 2008-03-17 21:46:58 | ingen epost


Det finns flera som undrar varför debatten bara raderades. Däribland går att finna den socialdemokratiske politikern Peter Högberg från Vimmerby. På hans blogg kommenterar han händelsen.

På Vimmerby centerns debattforum har det förts en debatt med den lokala nationaldemokraten. Nu har den debatten raderats. Undrar vad som ligger bakom för debatten har förts under en längre tid.”