tisdag 27 april 2010

Visionstext för Vimmerby kommun

Texten nedan är ett flygbladsutkast, men den blev alldeles för lång så därför väljer jag att publicera den här. Detta är alltså inget kommunprogram på något sätt, utan snarare en kortare visionstext med åtgärder som Nationaldemokraterna vill verka för i Vimmerby kommun. Ett kommunprogram håller på att tas fram och kommer att lanseras inom en snar framtid. Nedan följer texten:

Kommunen behöver en ny politik – vi ger dig ett alternativ

Vi i Nationaldemokraterna anser att Vimmerby kommun har styrts på ett oacceptabelt sätt, ett sätt som har utvecklat stora brister utan att någon har haft modet eller viljan att åtgärda dem. Vi tror inte att problemen kan lösas av vare sig höger, vänster eller liberala sverigedemokrater. Det behövs en ny politik – en nationaldemokratisk politik.

Bevara landsbygden
Vimmerby är en landsbygdskommun, men trots åratal av centerstyre så har landsbygden svikits. Nationaldemokraterna ställer inte upp på detta.

Vi vill verka för en levande kommun där landsbygden är en viktig del. Genom att garantera den nödvändiga samhällsservicen så hoppas vi på att få en attraktiv landsbygd som är utvecklande och erbjuder en trygg tillvaro.
- Uppmuntra småskaliga och ekologiska lantbruk som bevarar kulturlandskapet
- Ta hand om den äldre generationen även på landsbygden
- Satsa på fritidsverksamhet för alla åldrar
- Utveckla kollektivtrafiken som skall vara gratis för ungdomar och pensionärer
- Regelbundna träffar mellan invånare och politiker för att främja lokaldemokratin

De unga är vår framtid
Vimmerby brukar kallas för ”barnens stad”, men detta är missvisande då verkligheten ger en annan bild av situationen för de unga. Vi anser att detta är orsakat av en oansvarig politik och ett bristande ansvar från hela vuxenvärlden. De unga är vår framtid, och vår framtid kan vi inte blunda för. Vi vill förebygga ungdomsproblemen genom kraftfulla insatser.
- Fler poliser, fältarbetare, psykologer och vuxna i de ungas miljö
- Verka för en större samverkan och ett större ansvarstagande från vuxenvärlden
- Tillsätt en kommunal arbetsgrupp som skall fokusera på de yngres situation för att skapa en positiv tillvaro utan destruktivt innehåll
- Vi vill ta krafttag för att sänka den höga ungdomsarbetslösheten
- Utveckla enklare hyreslägenheter för ungdomar

Vi vill ha ordning och reda i skolan där läraren är respekterad. Störande elever skall kunna förflyttas till en egen klass. Vi vill satsa på lärlingsutbildningar för att på bästa sätt ta till vara på varje individs fallenhet. Utöka de fysiska- och hälsofrämjande aktiviteterna.

Svenskarna först
Samtliga partier i fullmäktige arbetar medvetet för att främja invandring och mångkultur i kommunen. Detta på bekostnad av oss svenskar som bor här. Vi anser att de resurser som i dag går till mångkulturen istället skall gå till svenska intressen. För oss nationaldemokrater kommer svenskarna alltid i första hand.
- Sätt alltid svenskarna först
- Säg upp avtalet med Migrationsverket
- Främja den svenska identiteten i skolan och inför kampanjdagar mot svenskfientlighet
- Satsa på folkgemenskaps- och kulturfrämjande insatser

Värna miljön
Ett ekologiskt hållbart samhälle går hand i hand med en levande landsbygd. Vi vill se stora förändringar i kommunens inställning till närproducerade varor. Kommunen skall sträva efter en balans mellan en modern civilisation och en intakt natur.
- En kommun fri från nedskräpning och farliga utsläpp
- Satsa på förnyelsebara energikällor så som vindkraft, vattenkraft och biobränsle

Vi anser att kommunen bör står upp för rätten att servera ekologisk och närproducerad mat i verksamheter som drivs i kommunal regi, detta skapar dessutom arbetstillfällen. Vi vill även utveckla eko-turismen och ställa om kommunen till en eko-kommun.

söndag 25 april 2010

Partistyrelsemöte och kampanjstart

I går bar det av tidigt upp mot Stockholm för ett viktigt och intressant partistyrelsemöte. Det är mycket som händer nu. Presstödet är i hamn och uppståndelsen är enorm från alla håll, valet närmar sig med stora steg, arbetet intensifieras på alla områden och det är helt enkelt massor att göra.

Jag med kampanjflygblad i Hultsfred

I dag inledde vi sexualbrottskampanjen i Hultsfred, med anledning av våldtäkten på den 11-åriga flickan den 15 april. Dagen till ära så var det väldigt fint väder och strax över 600 kampanjflygblad blev utdelade. Kampanjen kommer att fortsätta under kommande vecka och förhoppningsvis så kommer den väcka både debatt och reaktioner.


I flygbladet föreslår vi följande:


Hårdare straff för dem som förstör andras liv

Vi anser att straffskalan för sexualbrotten är för låg i dag och vi vill därför se en övergripande straffskärpning. Straffen skall vara avskräckande och att förstöra någon annan människas liv skall straffas hårt. Samhället måste sluta dalta med sexualförbrytare.


Barnens trygghet är viktigare är dömda pedofilers anonymitet

Vi vill göra det möjligt för barnfamiljer att få reda på om det bor dömda pedofiler i deras närområden eller kring den skola som barnen går i, just för att förebygga brott. Detta är enligt svensk lag förbjudet i dag då det klassas som förtal att informera om dömda grova sexualbrottslingar. Vi anser dock att barnens trygghet är viktigare är anonymiteten för dömda pedofiler.


Livstids utvisning för utländska sexualförbrytare

Vi vill också göra det möjligt att direkt utvisa sexualförbrytare med utländsk härkomst. Svenska skattebetalare ska inte betala fängelsevistelsen utan dömda förbrytare bör avtjäna sitt straff i det land där de är medborgare. Genom att begå sexualbrott så har man förbrukat sin rätt att vistas i Sverige under all framtid.


Läs reportaget –
Sexualbrottskampanjen inledd i Hultsfred

torsdag 22 april 2010

Nationell Idag får presstöd

Nu är det klart att vår veckotidning Nationell Idag får presstöd. Presstödsnämnden behandlade frågan igår och idag blev beslutet offentligt. Totalt handlar det om 2,4 miljoner kronor.

Presstödsnämndens beslut innebär att vi får cirka 700 000 kronor för prövotiden, augusti till december, samt cirka 1 700 000 för år 2010. Totalt så blir det runt 2 400 000 kronor. Detta är dock en siffra som kan utökas ordentligt i takt med att vi får fler prenumeranter.

Veckotidningen Nationell Idag erhåller presstöd på 2,4 miljoner kronor

Beslutet var dok inte enhälligt då en av nämndens ledamöter var skiljaktig och menade på att ärendet skulle återremitteras då han var tveksam till att Nationell Idag är en nyhetstidning. Personen i fråga, Niclas Malmberg, miljöpartistiskt kommunalråd från Uppsala, var dock ensam om att tycka detta och nämnden beslutade därför att godkänna presstöd till Nationell Idag. Nämndens beslut går heller inte att överklaga.

Detta beslut är historiskt då Nationell Idag är den första nationella tidningen som lyckats uppfylla dessa krav. Det har varit en hård väg med mycket slit, men nu är vi äntligen i mål och det är helt fantastiskt att ha varit delaktig i arbetet som nu resulterar i 2,4 miljoner kronor och en enorm seger för svensk nationalism.

Släng er i väggen Bonnier för här kommer Nationell Idag!

Framtiden tillhör oss!!!

onsdag 21 april 2010

ND inleder lokal kampanj efter våldtäkt

Torsdagen den 15 april våldtogs en blott 11-årig flicka i Hultsfred av en man som enligt uppgifter skall ha utländsk bakgrund och vara strax över 20 år gammal. Händelsen har kommit att skaka många Hultsfredsbor och många har uttryckt sin oro över den tilltagande otryggheten.

För att detta inte skall bli ytterligare ett fall som glöms bort och endast återfinns i framtida statistik så väljer vi i Nationaldemokraterna att starta en kampanj för att väcka en debatt om sexualbrott och åtgärder i lagstiftningen.

Vill du hjälpa till i kampanjen? Hör av dig till rasmus-blogg@hotmail.comNedan följer delar ur pressmeddelandet – Kampanj för ändrad lagstiftning.

Nationaldemokraterna vill inte bara se hårdare tag rent straffmässigt mot denna form av brott. Vi vill även göra det möjligt för barnfamiljer att få reda på om det bor dömda pedofiler i deras närområden, just för att förebygga brott. Detta är enligt svensk lag förbjudet i dag då det klassas som förtal att informera om dömda grova sexualbrottslingar.

Nationaldemokraterna vill också göra det möjligt att direkt utvisa sexualförbrytare med utländsk härkomst. Genom att begå brott av detta slag så har man förbrukat sin rätt att vistas i Sverige under all framtid.

Rasmus Gårdebrink, ordförande för Nationaldemokraterna i Vimmerby, kommenterar:
- I kölvattnet av det moderna och mångkulturella samhället så går vi mot en allt otryggare tillvaro. Detta är inte någon önskad utveckling och vi tänker inte sitta passivt och titta på när detta sker. Vi tänker agera och därför startar vi nu en kampanj där vi med flygblad och aktioner vill lyfta fram denna fråga till debatt.

- Nationaldemokraterna är ett familjevänligt parti som sätter stor vikt vid medborgarnas trygghet. I denna fråga så anser vi att barnen alltid måste komma i första hand. Flygblad är i dag beställda hos tryckeri och kampanjen kommer att påbörjas så fort dessa har anlänt.

PM – Kampanj för ändrad lagstiftning

söndag 18 april 2010

SD kandiderar mångkulturellt i Södertälje

Bara under den senaste månaden har Sverigedemokraterna gjort flera märkliga uttalanden som framför allt har kommit att choka och irritera partiets egna sympatisörer. Det har bland annat handlat om samarbete med irakiska flyktingar till att gå ut med att SD är ett parti för HBT-personer. För några dagar sedan kom en ny chock då partiet presenterade en mångkulturell lista till kommunvalet i Södertälje.

Ledande företrädare för SD har tidigare uttalat sig om att konkurrera ut Nationaldemokraterna ur det politiska livet och i praktiken har detta praktiserats med väldigt fula metoder. När man inte lyckades så tar man nu till en ny strategi, nämligen att lansera en mångkulturell lista i staden Södertälje där ND i dag har två mandat. Med den nya listan hoppas man på att erövra rösterna från ND, men frågan är om det är en väl vald strategi och hur partiets sympatisörer ser på det hela.

Nedan följer namnen på SD´s Södertälje-lista:
1. Tommy Hansson, chefredaktör
2. Nader Helawi, busschaufför
3. Tobias Kuru, yrkeschaufför
4. Clara Shaawi, barnskötare
5. Annelie Svingdal, biomedicinsk analytiker
6. Hakam Dawd, busschaufför
7. Marwan Odeish, svetsare
8. Jan Wirdahl, signaltekniker

Jag har pratat med flera SDare den senaste tiden, innan den mångkulturella listan lanserades, och dessa är oroade och besvikna över partiets utveckling. Även på nätet har det höjts många oroade röster. Jag antar att besvikelsen inte har mildrats efter lanseringen av Södertälje-listan, snarare tvärtom.

SD har gång på gång bevisat att de inte vill ha ett svenskt Sverige

Något som är talande för partiet Sverigedemokraterna är att ju närmare maktens korridorer man kommer desto mer är man villig att fjäska och överge sin politik för att bli accepterade av etablissemanget. Det som i dag återstår av partiet är inget som på något sätt har varken modet eller viljan att lösa de problem som vi står inför. Partiet har helt enkelt blivit lika lamt som de övriga etablerade partierna.

Partiet arbetar inte för en svensk framtid, utan man är positiv till integration. SD är så kallade kulturnationalister som fullkomligt struntar i om Sverige bebos av svenskar eller en uppblandad mångetnisk massa. Det viktigaste för partiet är att de som bor i Sverige tar till sig den svenska kulturen. Med andra ord så anser man alltså att tex. en somalier, irakier eller kines kan bli svensk bara för att denne skriver på ett medborgarskapspapper och börjar dansa runt midsommarstången. SD bedriver alltså en människofientlig politik som är omöjlig att uppnå med tanke på hur situationen ser ut i dag. Denna politik skapar dessutom rotlöshet vars konsekvenser i första hand drabbar svenskarna och det svenska samhället.

ND vill ha ett svenskt Sverige och är dessutom ett ärligare och mer rakryggat alternativ än SD

SD är och kommer aldrig att bli verktyget som löser de enorma problem som vi står inför. SD har tappat den ideologiska grunden och är i dag ett urvattnat parti som inte kommer att göra någon större skillnad, tyvärr så har folk inte riktigt hängt med i partiets svängningar. Ett uppriktigt alternativ till SD´s anpassningspolitik är partiet Nationaldemokraterna som verkligen står upp för ett svenskt Sverige. Inför valet så hoppas jag att folk läser på och röstar med hjärtat och inte invaggar sig i någon falsk föreställning om att SD kommer att lösa de problem som vi står inför.

torsdag 15 april 2010

Fria Tider uppmärksammar min dom

Den 11 april uppmärksammades min dom på nyhetsbloggen Fria Tider som skrev en artikel om händelsen i korta drag. Fria Tider är en samhällskritisk nyhetsblogg som fokuserar på att lyfta fram nyheter som etablerade medier undviker att ta upp eller vill tysta ned.

Fria Tider uppmärksammar min dom

Efter min dom där jag blev fälld för olaga intrång samt fick vite på 2 500 kronor så har jag mottagit ett stort stöd från nationalister runt om i landet. Det har även kommit stöd från oväntat håll vilket är glädjande.


Fria Tider – Nationaldemokrat dömd för olaga intrång


Relaterat:

Redogörelse kring min dom
Uppmärksamhet kring min dom

tisdag 13 april 2010

Protestmöte mot svenskhatet i Landskrona

Under söndagen befann jag mig ända nere i skånska Landskrona tillsammans med ett 30-tal andra aktivister. Med anledning av den tragiska händelse som utspelade sig i Landskrona den 29 mars, då en främling bragde Inger om livet så valde vi att arrangera ett torgmöte. Dels för att visa vår avsky mot det som hänt och dels för att protestera mot det svenskfientliga våldet som är ytterst påtagligt i dagens samhälle.

Dagen blev väldigt lyckad, då många medborgare hade kommit för att lyssna till vad vi hade att säga. Vädret var strålande och talade gjorde jag själv samt Mattias Karlstrand och Marc Abramsson.

Jag talar under protestmötet i Landskrona

Stundtals var det dock relativt hetsigt då flertalet vänsterextremister och kulturberikare hade tagit sig till platsen för att störa vårt möte. Mitt på torget fanns en staty där människor hade lagt ned blommor till Ingers minne. Pöbeln, som uppenbarligen vill se fler svenskfientliga illdåd, visade ingen som helst respekt för detta utan trampade omkring på blommorna. Någon konfrontation med pöbeln blev det dock aldrig.

Det finns redan en del skrivet om vårt torgmöte så jag skriver inte så mycket mer utan hänvisar er till länkarna här nedan.

Reportage om torgmötet - Kraftfull protest mot svenskhatet i Landskrona
Direktrapportering från mötet - Rapportering från torgmötet i Landskrona
Uppropsartikel - Protestera mot svenskfientligheten nu - dödsmisshandeln var ingen olyckshändelse

måndag 12 april 2010

Redogörelse kring min dom

Den 10 september 2009 dömdes jag av Kalmar tingsrätt till 2 500 kronor i böter för olaga intrång på två högstadieskolor i Vimmerby. Jag valde att överklaga till Göta hovrätt då jag ansåg domen vara ytterst tvivelaktig. Min överklagan antogs och nya förhandlingar inleddes. Den 17 mars 2010 fastställde hovrätten dock tingsrättens dom mot mig, något som innebar att jag blev dömd för första gången i mitt liv. Nedan tänkte jag redogöra för händelsen, rättsförhandlingarna och det mediala efterspelet i korta drag.

Händelsen
Händelsen som ledde till min dom utspelade sig den 25 februari år 2008. Innan denna händelse så hade de aktuella skolorna, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola, erhållit ansökningar från oss där vi bad om att få komma till skolorna för att informera eleverna om nationaldemokraternas politik. Dessa ansökningar avslogs dock på, vad vi anser, felaktiga grunder då de hänvisade till att vi skulle störa den allmänna ordningen. Med anledning av detta så beslutade jag och min partikamrat oss för att besöka de båda skolorna då vi samtidigt hade haft andra ärenden i Vimmerby.

Vår avsikt med besöken var att prata med rektorerna för att få klarhet i deras agerande. Med oss hade vi informationsblad från Nationaldemokratisk ungdom, blad som vi dels skulle visa upp för rektorerna och dels ge till intresserade elever som vi stötte på vid skolorna.

Den första skolan som vi besökte var Vimarskolan. Vi gick in i skolan, via en av skolans entréer, och stötte genast på elever. Vi gav dem varsitt flygblad och fortsatte sökandet efter skolans rektor. Nästan direkt så uppmärksammar en lärare vad som sker och kommer genast fram och undrar vad vi har för oss. Jag förklarar vilka vi är och vad vårt ärende är. Under tiden fortsätter min kamrat att dela ut flygblad.

Rektorn anländer relativt omgående och verkar vara smått upprörd. Vi inleder en diskussion som varar i högst tio minuter. Samtidigt så börjar många elever samlas runt oss då de har fått reda på vilka vi är. Flera av dem ber om flygblad varpå vi ger dem varsina blad. Rektorn blir irriterad och försöker stoppa det hela, men lyckas inte då elever sträcker fram sina händer från olika håll för att få ett flygblad. Rektorn uppmanar oss att lämna skolan, men jag vill gärna reda ut vissa saker och rektorn ber oss aldrig att följa med till dennes arbetsrum.

Rektorn hotar med att ringa polisen så jag bestämmer att vi skall lämna skolan. Under vårt besök skedde inga som helst otrevligheter från varken vår eller elevernas sida. När vi har kommit ut från skolan så tar vi oss till nästa högstadieskola som heter Astrid Lindgrens skola.

Vi gick in i skolan genom en av entréerna och vi var lite osäkra på vilken våning rektorsexpeditionen låg på. Senare visade det sig dock att vi hade gått en våning för mycket. Hur som helst så började vi dela lite blad i några elevskåp och till några elever som passerade. Omgående kom det flera lärare som undrade vad vi höll på med. Jag svarade att vi delade ut flygblad men att vi ville tala med skolans rektor. En diskussion uppstod mellan mig och en av lärarna, en diskussion som varade i drygt tio minuter. Under tiden som vi diskuterar så förflyttar vi oss ned till den andra våningen, den våning som expeditionen finns representerad på.

Jag pratar vidare med lärarna, medan min kamrat lugnt delar ut ytterligare några flygblad. Rektorn anländer till platsen och hon verkar inte alls upprörd. Hon ber oss vänligt att följa med till hennes arbetsrum, vilket vi också gör. På hennes arbetsrum pratar vi igenom lite olika saker i lugn och ro. Därefter lämnar vi skolan utan att dela några mer flygblad.

Ett överraskande besked – våra besök har anmälts
Några månader efter de båda händelserna får jag ett överraskande besked. De båda skolorna har anmält mig för våra besök. Den 6 oktober år 2008 kallas jag till det lokala poliskontoret för förhör och får då reda på att jag är skäligen misstänkt för olaga intrång. Jag lämnar min version av vad som hände och förnekar självklart att jag skulle ha begått något brott. Jag frågar polismannen vad han tror om det hela och han menar på att det är ett sådant litet och oallvarligt brott att det förmodligen kommer att läggas ned.

Förhandlingar i Tingsrätten
Tiden går och jag börjar mer eller mindre tro att fallet kommer att bli avskrivet. Rätt som det är så får jag dock reda på att fallet kommer att gå till åtal i Tingsrätten den 10 september år 2009. Till förhandlingen begär jag en offentlig försvarare, men Tingsrätten bedömer att jag inte är i behov av någon försvarare då mitt eventuella straff skulle komma att bli så pass lågt.

Jag förbereder mig inför förhandlingen genom att läsa på vittnenas uppgifter och skriver ned en rad anteckningar. Det känns bra och mitt självförtroende är på topp. Jag anländer till Tingsrätten relativt tidigt för att komma in i miljön och sitta och läsa förhören i lugn och ro. En efter en trillar de tre vittnena in och de är trevliga och kommer fram för att hälsa och byta några ord.

Förhandlingen börjar och jag lämnar min version av det hela. Vittnena kallas in, en efter en, och jag tycker att jag grillar dem ordentligt. Vimmerby tidning skrev till och med att den tilltalade var mycket talför och hade en massa frågor till rektorer och lärare. Samtliga vittnen uppger att vi hela tiden har varit lugna och trevliga. Vimarskolans rektor verkar uppenbarligen ha för avsikt att se till att jag skall bli dömd genom att spä på lite i sin historia. Detta bemöts av mig och senare skulle det visa sig vem som har varit drivande bakom anmälan mot mig, de andra uppger i princip samma version som jag själv, med vissa undantag. Jag tyckte i alla fall att det hade gått bra för mig, trots att jag fick för min tala på egen hand. Det blev därför en mindre chock när jag fick reda på att jag hade fällt för olaga intrång med tillhörande vite på 2 500 kronor.

I väntan på att domen skulle förkunnas så småpratade jag lite med tingsrättsvakten och journalisten från Vimmerby tidning. De båda menade på att det var märkligt att de över huvud taget tar upp ett sådant här struntfall, när det finns så mycket annat att ta upp. Jag kunde inte annat än instämma. Advokaten som jag hade haft lite kontakt med innan förhandlingen menade också att jag borde frikännas.

Överklagan till Göta Hovrätt
Jag kände att domen mot mig var orättvis och jag tänkte inte ge upp. Jag bestämde mig för att överklaga och jag skrev överklagan på egen hand, något jag fick beröm för av min advokat. Det blev en spänd väntan, skulle de anta min överklagan eller skulle de slänga den i papperskorgen?

Slutligen, den 26 november år 2009, så har Göta Hovrätt tagit beslutet att de skall ta upp min överklagan. I brevet så står det även en märklig sak, nämligen att alla vittnesförhör måste tas om då inspelningen från Tingsrätten tydligen saknar ljud.

Förhandling i Göta Hovrätt
Den 3 mars år 2010 bär det av till Kalmar med min advokat för hovrättsförhandlingar. Under förhandlingarna kommer enbart två av vittnena att närvara fysiskt, Astri Lindgrens skolas rektor kommer att avge sitt vittnesförhör över telefon.

I princip samma händelseförlopp utspelar sig här som i Tingsrätten. När vittnesförhöret med Astrid Lindgrens skolas rektor äger rum så framkommer det att hon inte alls har varit drivande i anmälan och hon ger en väldigt bra berättelse av händelseförloppet, en berättelse som verkligen gagnar mig och min version.

I pausen samtalar jag och min advokat om vad de olika vittnena har sagt och min advokat är övertygad om att jag borde frikännas för besöket på Astrid Lindgrens skola.

När domen kommer, den 17 mars år 2010, så säger den att Hovrätten har fastslagit Tingsrättens dom. Jag döms alltså för olaga intrång på båda skolorna och får ett bötesstraff på 2 500 kronor. Det hela är absurt.

Tingsrättens respektive Hovrättens dom

Det mediala efterspelet
Efter att min dom har fallit så drar de etablerade medierna igång en mindre hetskampanj. Flera tidningar, Sveriges radio och TV4s lokalnyheter tar upp domen som att det vore något riktigt allvarligt. TV4 går längst och basunerar ut i vilket samhälle jag bor i samt att jag skulle tillhöra den påhittade gruppen Nationalsocialistisk ungdom. Denna grupp existerar över huvud taget inte, utan det är en medveten provokation från TV4as sida.

Nästa morgon ringer jag upp TV4 och undrar vad de håller på med. Redaktören blir uppenbarligen tagen på sängen och vet inte riktigt vad han ska säga utan drar till med att det skulle ha stått i Hovrättens dom. Detta är lögn och jag kräver att de inför en rättelse, något de också gör till slut.

Min syn på det hela
Efter att jag och en partikamrat besökt de båda skolorna så skulle samhället visa sitt rätta ansikte. Vi hade absolut ingen avsikt att begå något brott och vi var inte otrevliga på något sätt, men ändå så skulle det väcka det moderna samhällets vidriga hydror som skulle statuera politiska exempel.

Detta är bara ett bevis på den bristande demokratin i vårt samhälle och att etablissemanget räds den nationella oppositionen. Eleverna stängs in i skolorna för att sedan indoktrineras med etablissemangets förvirrade värdegrund.

Självklart så vill de ha monopol på formandet av de unga medborgarna, de vill få dem att tro att dagens samhälle är det naturliga och att det inte finns något alternativ. Det är därför de blir desperata när nationalister erbjuder ungdomarna ett alternativ till detta ruttna samhälle som trasar sönder människor på löpande band.

Beträffande domen så anser jag att jag döms enbart på grund av att jag står upp för sanning och rättvisa. Etablissemanget tycker som bekant att sanning och rättvisa är obekvämt och den som sprider för mycket av detta ska brännmärkas. Jag anser mig dock ha den moraliska rätten på min sida och kampen för vårt folk och land går vidare.

fredag 9 april 2010

Fika med Korskyrkans ungdomsledare

Under onsdagen träffade jag Mattias Berggren, ungdomsledare för frikyrkoförsamlingen Korskyrkan, över en fika i centrala Vimmerby. Under fikan blev det diskussioner om politik, religion och mer lättsamma ämnen. Jag tänkte inte göra någon längre redogörelse för innehållet i våra olika diskussioner, utan göra en kortare sammanfattning.

Anledningen till att jag träffade Mattias är inte för att jag skulle vara intresserad av att gå med i Korskyrkan, då jag inte är troende på något sätt utan anser snarare att kristendomen är en vanföreställning. Från första början kom vi i kontakt med varandra genom våra bloggar och vi har haft en del intressanta diskussioner bakom det offentliga. Nu tänkte vi att vi skulle göra slag i saken och träffas personligen, även om det blev lite okoncentrerat på ett fik.

Redan i somras blev jag faktiskt inbjuden till en gudstjänst av Mattias som jag besökte. Det är alltid trevligt att uppleva nya saker och en sådan här gudstjänst hade jag aldrig besökt innan. Dock så föll det mig inte i smaken, även om jag uppskattade trubaduren som spelade efter gudstjänsten. Vi lever helt enkelt i två helt olika världar, även om vi ändå respekterar varandras värderingar och har en hel del gemensamt. Tex. familjevärderingar, synen på moral och omtänksamhet.

Intressant informationsutbyte

Även om jag inte är troende så finner jag ändock religion intressant då det är en relativt stor faktor som genomsyrar samhället och påverkar människor på olika sätt. Att vårt möte skulle resultera i en hel del religionsdiskussioner var därför inget konstigt. Det handlade mest om att jag ställde kritiska frågor och Mattias försökte besvara dem efter bästa förmåga.

Inte helt oväntat så blev det även en hel del politik, då det finns ett politiskt intresse hos oss båda. Vi pratade mest om det moderna samhället och dess negativa konsekvenser som ungdomsproblem, mångkultur och bristen på moral och ansvarstagande.

Innan vi skildes åt så fick jag en bok med titeln Brev från en skeptiker som handlar om en brevväxling om kristendomen, mellan en troende och en skeptiker. Själv gav jag Mattias fyra nummer av tidningen Nationell Idag.

måndag 5 april 2010

Nu är presstödet nära

Arbetet med kampanjen att gå från månadsutgivning till en professionell veckotidning som dessutom erhåller presstöd börjar gå mot sitt mål. Den 1 april erhöll vi intyget från Tidningsstatistik som visar på att vi nu uppfyller samtliga krav som ställs i presstödsförordningen för att Presstödsnämnden skall kunna klubba igenom beslutet, ett beslut som kommer att tas den 21 april.

Tidningskampanjen har pågått under en period av flera år. Något som dock har varit kännetecknande genom hela kampanjen har varit viljan och envisheten för att nå det slutliga målet. Själva kampanjen har genomgått flera olika faser, faser som har kämpats igenom för att komma framåt. Det har handlat om allt från att värva 2000 nya prenumeranter och samla in 220 000 kronor, till att öka till veckoutgivning och försvara oss mot svenskhatare som gång på gång har försökt förstöra projektet.


Veckotidningen Nationell Idag mot presstöd

Det som nu återstår är alltså att Presstödsnämnden skall ta upp ärendet den 21 april och då avgöra om vi skall få rätt till presstöd eller inte. Med tanke på Tidningsstatistiks granskning och intygande om att vi uppfyller samtliga krav så skall det inte finnas några hinder. Enligt lag så får Presstödsnämnden dessutom inte grunda sitt beslut på tidningens politiska inriktning.

I presstödsförordningen står det bland annat följande:
3 § Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.


Teckna din prenumeration här