fredag 30 juli 2010

Informationsblad för bloggen

Jag har länge funderat på att trycka upp ett informationsblad som marknadsför bloggen och lockar människor till läsning. Då Vimmerby Tidning successivt började praktisera censur och en hård linje av politisk korrekthet, som innebar att vissa åsikter inte tilläts att bli yttrade, så blev det allt mer aktuellt.

Odemokraterna på Vimmerby Tidning kommer aldrig att få sätta agendan för vad som skall vara accepterat att föra fram och inte. Det är nu mindre än två månader kvar till valet och det finns ingen anledning att böja huvudet över att vi inte får vara med i spelet på samma villkor som de andra partierna i kommunen. Lösningen är att se framåt och kämpa än mer. Kommer vi in i kommunfullmäktige så är det vi som har segrat.

Informationsbladet

Nu äntligen så har ett enklare första informationsblad tagits fram, till att börja med i en mindre kvantitet. Texten är enkel och anpassad för Vimmerby kommun. Bladet har redan börjat spridas till kommuninvånarna. Vill du hjälpa till att sprida bladet så kan du kontakta mig. Finns det intresse att sprida det i andra delar av landet så går det att lösa.

torsdag 29 juli 2010

Avslöjande intervju med socialchefen angående ”flyktingbarnen”

I dag valde jag att ringa upp Vimmerby kommuns socialchef Hans Eriksson för att reda ut vissa frågetecken angående gruppboendet för ”flyktingbarnen” i Södra Vi. I samtalet med socialchefen så framkommer det flera intressanta uppgifter som ni kan läsa nedan. Han berättade även att han hade blivit tipsad om min blogg och det aktuella inlägget som han hade läst.

Jag börjar med att fråga honom om gruppboendet är nyrenoverat och upprustat av statliga pengar eller om det även finns kommunala pengar inblandade. Han svara att det är det kommunala bostadsbolaget Vimarhem som har haft ansvarat för nyrenoveringen och att kommunen i sin tur betalar hyra för lokalerna. Till sitt förfogande så har kommunen även en lägenhet i Vimmerby dit några kommer att få flytta framöver för att få ett mer eget boende. Efter vistelsen i lägenheten så är det tänkt att de skall slussas ut till helt egna boenden.

Han berättar vidare att de kommunala kostnader som tillkommer för att ta emot ”flyktingbarnen” skall täckas av pengar som kommer från statligt håll, och det handlar om mycket pengar. För varje ”flyktingbarn” erhåller kommunen 1,900 kronor per dygn. Sedan tillkommer en rad olika ersättningar, bland annat ett årligt grundbidrag på 500,000 kronor för att en överenskommelse har upprättats samt ersättningar för skolgång och så vidare. Med tanke på att det i år beräknas komma 3,000 ”flyktingbarn” till Sverige så blir det en väldigt stor kostnad totalt sett.

Jag undrar lite över driftkostnaderna per månad, men detta har han inga uppgifter på. Däremot så berättar han att det är tio personer anställda på gruppboendet i Södra Vi, en föreståndare och hela nio ungdomspedagoger, alltså en till varje ”flyktingbarn”.

Jag frågar vidare och undrar om han tycker att det är rimligt att just detta gruppboende erhåller denna höga standard, medan vart tionde barn i kommunen räknas som fattigt plus att det sparas in inom andra verksamheter så som äldrevården. Han påpekar att det handlar om statliga pengar som har gått till detta och att det var nödvändigt att nyrenovera lokalerna. Han tycker också att det är en struntsak med prylarna och menar att de måste ha platta tv-apparater för att få samhällsorientering. Dessutom så tror han inte att de platta tv-apparaterna är så dyra. Han menar även att det är viktigt att ge dessa ”flyktingbarn” ett så bra mottagande som möjligt.

Jag undrar lite över Socialförvaltningens uttalande om att de vill ta emot ännu flera ”flyktingbarn” och vad anledningen är till detta. Han bekräftar att de vill öka successivt från nio till 15 stycken, och att det finns en politisk enighet om detta. Han menar att orsaken är att det finns ett högt tryck från statsmakten på att kommunerna skall ta emot ”flyktingbarn”.

Jag berättar att deras planerade ökning är märklig då mottagandet än så länge har blivit ett misslyckande. Speciellt med tanke på att det inte fanns en enda familj i kommunen som ville ställa upp som familjehem, därav gruppboendet. Jag berättar att jag har pratat med många kommuninvånare som har upprörts över ”flyktingbarnen”. Han menar då att han inte har hört en enda negativ reaktion på mottagandet och om kommuninvånarna hade varit negativa så hade de skrivit insändare om det. Jag påpekar då att Vimmerby Tidning inte tar in insändare som är kritiska till mångkultur och invandring.

Det är vida känt att ”flyktingbarnen” ofta ljuger om sina åldrar så jag passar på att fråga hur säker han är på att de som bor i Södra Vi har uppgett sina rätta åldrar. Han svarar att han inte vet hur det ligger till med det och att det är svårt att fastställa åldrarna på dem.

Slutligen så berättar han att han, i samband med att han läste på min blogg, även hade läst en hel del upprörda kommentarer. Han var därför oroad över att min blogg skulle kunna uppvigla folk till att ge sig på ”flyktingbarnen”. Nu tror jag dock inte att det är någon fara för detta, men i vilket fall som helst så vill jag uppmana folk att inte göra något olagligt.

Intervjun med socialchefen reder ut en del frågetecken och bevisar flera saker. Inte minst ger den en bild av verkligheten och hur saker och ting går till i Sverige år 2010. Den 19 september genomförs ett viktigt val ur flera aspekter, då är det upp till dig om detta skall få fortsätta.

onsdag 28 juli 2010

Besöksrekord på bloggen - närmare 3000 på en dag

Med anledning av mitt inlägg om ”flyktingbarnens” relativt höga standard på gruppboendet i Södra Vi så blev bloggen uppmärksammad på flera håll under tisdagen. Besöksantalet för tisdagen den 27 juli landade på totalt 2,771 stycken unika besökare enligt Bloggtoppen.

Det hela började med att jag la upp inlägget Hög standard på gruppboendet för ”flyktingbarn” i Södra Vi, under måndag eftermiddag. Strax efter midnatt publicerade nationell.nu artikeln Rasmus Gårdebrink avslöjar: flyktingbarnen lever i lyx. Under hela tisdagen skrevs det sedan om inlägget på flera forum, bloggar, på det nätbaserade uppslagsverket Metapedia och så vidare.

För att se på Bloggtoppens statistik så innebär detta att min blogg placerade sig högt inom olika kategorier. Inom den politiska kategorin återfinns 1510 registrerade bloggar och efter tisdagens besöksrekord så hamnade jag på plats 11. Totalt så finns det 45501 registrerade bloggar och där hamnade jag på plats 188. Inte så dåligt av en ung nationaldemokrat från Vimmerby kommun :)

Avslutningsvis så vill jag bara rikta några ord till Vimmerby Tidning och andra som känner att de bör ta åt sig. Ni kan aldrig stoppa mig! Leve nationalismen! Leve Sverige och det svenska folket!

tisdag 27 juli 2010

Vimmerby kommun hade inte råd med en tv till äldreboendet

Som jag skrev i föregående inlägg så är standarden på Vimmerby kommuns gruppboende för ”flyktingbarn” i tätorten Södra Vi relativt hög. Den höga standarden har dock inte alltid varit den samma på samtliga gruppboenden i kommunen. I mitten av år 2007 så fick kommunen be Lions Club om hjälp för att finansiera en tv till äldreboendet Eken. Kommunen hade inte råd.

Den gamla teven på äldreboendet Eken i Vimmerby hade gått sönder, men äldre- och handikappomsorgen var tvungna att se restriktivt på alla inköp och hade därför inte råd att köpa en ny tv till de äldre på boendet. När det gäller äldreomsorgen så är det upp till kommunen att finansiera verksamheten, men när det gäller "flyktingbarnen" så erhåller kommunen väldigt mycket pengar av staten för att en hög standard skall kunna upprätthållas. Det bör rimligtvis vara tvärtom, alltså att vi värnar om våra äldre framför så kallade flyktingbarn.

När det inte fanns några kommunala medel så tvingades kommunen att leta efter finansiärer som kunde betala den nya teven. Efter några tv-fria kvällar så valde till slut Lions Club att gå in och finansiera en ny tv åt de äldre på boendet.

- Klart vi hjälper de gamla, men att kommunen inte ens kan ge dem en tv är så sorgligt att man knappt tror det är sant, sade Sven-Olof Månsson, past president i Lions Club, till Vimmerby Tidning i samband med det inträffade.

År 2007 så hade inte kommunen råd att köpa en tv till äldreboendet Eken. Ett par år senare så erhåller kommunen en mängd pengar av staten för att finansiera dyra teknikprylar åt så kallade flyktingbarn.

I samband med detta så var det många kommuninvånare som blev upprörda, inte minst på lokaltidningens insändarsidor. I en av insändarna gick det att läsa följande - ”Att Vimmerby kommun är så fattigt att de behöver gå till hjälporganisationen Lions och be om hjälp, det övergår nog mångas förstånd.

I dag har samhället, trots besparingar och andra problem som behöver ekonomiska resurser, tydligen råd att skämma bort så kallade flyktingbarn med både det ena och det andra. Anledningen till att jag tar upp detta är inte för att vinna enkla poäng, utan för att jag vill visa för människor hur det verkligen ser ut. Många människor är ovetandes om detta och de etablerade medierna tiger och tystar ned. Detta är känsligt och det är bara på min blogg som jag kan skriva om detta. Lokaltidningen skulle aldrig ta in en insändare som belyser denna problematik.

måndag 26 juli 2010

Hög standard på gruppboendet för ”flyktingbarn” i Södra Vi

Samtidigt som det sparas in på många områden i samhället så finns det grupper som klarar sig lindrigt undan, en sådan grupp är de så kallade flyktingbarnen. Tydligen så handlar det inte om att erbjuda ”flyktingbarnen” trygghet, utan snarare om att skämma bort dem med det svenska folkets skattepengar.

Enligt bilder så framkommer det att standarden på gruppboendet för ”flyktingbarnen” i Södra Vi är hög. Inte nog med att lokalerna är nyrenoverade, de är även inredda med nya inventarier och dyra teknikprylar. Bilderna är tagna från ett rum, men gruppboendet har många rum och hur det ser ut i övriga rum är därför oklart.

I nummer två år 2009 av magasinet Mer om Vimmerby kommun uttalar sig Peter Tirheden, föreståndare för gruppboendet, på följande sätt om planerna med boendets utformning – ”Det gäller framför allt att få struktur i boendet och skapa en så hemlik miljö som möjligt.

Nya möbler och en stor platt tv-apparat

En mindre platt tv-apparat och ett Playstation 3

Beslut om att ta emot ”flyktingbarn” togs för drygt två år sedan och det har visat sig vara ett stort misslyckande för Vimmerby kommun. Till att börja med så handlade det om fem stycken och tanken var att hitta familjer inom kommunen som skulle ta hand om dessa. Familjer för detta ändamål gick dock inte att hitta.

För att gå vidare så togs beslut om att hitta lämpliga lokaler till ett gruppboende, renovera och inreda dessa. Lokaler hittades i tätorten Södra Vi och flera invånare var väldigt upprörda över att få detta gruppboende till sin ort. Till gruppboendet rekryterades även personal och bland annat sju stycken ungdomspedagoger.

När gruppboendet stod klart för cirka ett år sedan så handlade det inte längre om att ta emot fem stycken, utan nio stycken. Socialförvaltningen har dessutom gått ut och sagt att man vill ta emot dubbelt så många ”flyktingbarn” till kommunen.

I början av året så pressenterades en utredning som visade på att vart tionde barn i Vimmerby kommun räknas som fattigt. Ungdomsproblemen i kommunen är många och utbredda, men trots detta så ignoreras situationen för svenska barn och ungdomar. Till kommunvalet i Vimmerby så har vi nationaldemokrater bland annat valt att fokusera på just denna fråga. För oss nationaldemokrater kommer svenskarna alltid i första hand. Med din röst så kan vi förändra!

Relaterat
Ta emot frivilligt, eller bli tvingade
Vimmerby kommun misslyckades med flyktingbarnen

lördag 24 juli 2010

Den moderna PK-kristendomen och mångkulturen

Fredagen den 23 juli publicerades en debattartikel på Dagens Nyheters hemsida som kritiserar allmänheten och de politiska partierna för att inte välkomna en utveckling där vi accepterar ritualslaktmetoderna kosher- och halalslakt.

Debattartikeln som bär namnet Är vi beredda att älska juden och muslimen?, är undertecknad av fyra representanter från olika grupper inom den svenska kristenheten; Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan, Sveriges kristna socialdemokratiska förbund och Svenska baptistsamfundet. De kristna företrädarna menar att vi svenskar måste acceptera mångkulturen, bli än mer toleranta och ”älska den andre”.

Denna acceptans, denna tolerans går enligt dessa dårar ut på att vi svenskar medvetet skall böja våra huvuden inför främmande folk och dess berikande kulturer. Nu förväntas vi även att applådera en legalisering av judisk och muslimsk ritualslakt. För dem som inte vet vad detta är så kan jag kortfattat berätta att det helt enkelt innebär att man skär halsen av levande och icke bedövade djur. Blodet sprutar och djuren skriker och sprattlar i panik. Se länken längst ned i inlägget.

Det är alltså detta som vi nu förväntas att acceptera. Mångkulturen skall alltså införas till vilket pris som helst och nu vill man även offra djuren på det altare som man genom åren har offrat mängder av svenskar på. Våga inte protestera mot detta, för då är du en hemsk rasist som underbygger den strukturella diskrimineringen av människor med en annan etnisk- och kulturell bakgrund. Är du svensk så skall du alltså hålla käften och vara tolerant.

Innehållet i debattartikeln är avskyvärd på alla sätt och framförallt så bekräftar det synen på den moderniserade PK-kristendomen i allmänhet. Genom en rad olika handlingar och uttalanden har dem bevisat att man inte är intresserad av kristendomen i första hand. Utan deras roll har omdanats till att försvara det politiskt korrekta samhället och dess konsekvenser. Man vurmar för mångkultur och föraktar den etniska och kulturella mångfalden.

I debattartikeln skriver man bland annat följande: ”I en integrationsprocess behöver olika kulturer brytas mot varandra så att samhället kan utveckla en gemensam högre kultur.

Företrädarna för kristenheten menar alltså att de olika kulturer som existerar i dagens Sverige skall brytas ned eller slå ut varandra och ersättas av ”en gemensam högre kultur”. Detta är inte bara svenskfientligt utan också rent absurt. Man besitter alltså den uppfattningen och önskan att den svenska kulturen skall brytas ned, tillintetgörs och ersättas av en mångkultur.

PK-kristendomens nya mångkulturella testamente - Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Under årets upplaga av Almedalsveckan så hade Nationaldemokraterna (Marc Abramsson) en debatt mot Svenska kyrkan (Mikael Mogren). Det var en debatt som bevisade Svenska kyrkans fanatiska politiska korrekthet och bugandet inför det mångkulturella samhället. I samband med debatten så hade jag en längre diskussion med en kvinnlig representant från Svenska kyrkan som även hon stod för PK-kristendomen. Jag fick även ett häfte av henne, utgivet av Sveriges kristna råd, som heter Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna. Häftet, som består av åtta sidor, är späckat med mångkulturella visioner i toleransens tecken.

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att alla troende kristna inte har samma inställning som Svenska kyrkan, och de andra som har undertecknat debattartikeln. Det finns trots allt olika inriktningar och jag känner flera troende kristna som absolut inte accepterar den moderna PK-kristendomen, utan förkastar Svenska kyrkan.

Vägvalet som Svenska kyrkan har gjort kommer garanterat att stå dem dyrt. Jag är inte troende på något vis, men jag ser ändå en tjusning med kyrkorna. Sedan en tid tillbaka har jag dock tappat all form av respekt för Svenska kyrkan och dess vidriga bihang. De står för mångkultur. Jag står för folk, familj och fädernesland. Således är vi motsatsen till varandra. Jag uppmanar därför alla att ta avstånd från de svenskfientliga hycklarna och genast begära om utträde.

Se film om hur halalslakt går till (Varning för väldigt starka bilder)
Läs debattartikeln på DN - Är vi beredda att älska juden och muslimen?
Se filmklipp från debatten - Marc i debatt med Svenska kyrkan i Almedalen

torsdag 22 juli 2010

Bloggannons på nationell.nu

Med tanke på Vimmerby Tidnings odemokratiska och avskyvärda agerande så har jag fått söka andra vägar för att nå ut. Tidningens agerande bevisar dock att de ser oss som ett stort hot samt att de förmodar att våra chanser att lyckas i kommunvalet i Vimmerby är väldigt stora. De enda som faller på deras agerande är dock dem själva, inte Nationaldemokraterna.

Bloggannons på nationell.nu

Det började med att vi inte fick skriva insändare om ”känsliga ämnen” eller underteckna med partinamnet Nationaldemokraterna. Vidare så förbjöds vi att annonsera innan valet, trots muntligt avtal från tidningens annonsansvarige. Nu förhalar de och vägrar att svara på om jag kommer att få min, för länge sedan inskickade, privata bloggannons publicerad i tidningen.

Om lokaltidningen kommer att ta sitt förnuft till fånga återstår dock att se. Däremot så har den populära nationella nyhetssidan nationell.nu både tillverkat och lagt upp en annons för min blogg på deras hemsida. Jag tackar och bockar för detta!

Se annonsen i full storlek
Besök gärna nationell.nu

onsdag 21 juli 2010

Kolla in min profilsida på Valpejl

Inför valet den 19 september så finns det en sida som heter valpejl.se som är ett samarbetsprojekt mellan SVT och SR. På sidan kan vem som helst söka och hitta information om samtliga kandidater som kandiderar i årets val.

Alla riksdagskandidater har även fått möjligheten att berätta om sig själva och om den politik som de representerar. Det finns således en politisk sida och en privat sida för allmän beskådan för de kandidater som har valt att besvara frågorna.

Vissa saker har varit lite struliga, bland annat så dröjer det några dagar mellan uppdateringarna och vissa saker kommer inte med. I det stora hela så är det dock en intressant sida.

Min profilsida finns här

måndag 19 juli 2010

ND inbjudna till Vimmerby gymnasium

I början av juli månad så fick jag ett mail av kommunen där vi blev inbjudna till en informationsdag på Vimmerby gymnasium den 8 september. Under dagen kommer vi tillsammans med de andra partierna att få berätta för eleverna om vår politik, sprida informationsmaterial och förhoppningsvis så kommer det att arrangeras någon form av debatt, om de andra törs ställa upp vill säga. Direkt efter informationen så kommer de röstberättigade eleverna att få rösta i valet och de icke röstberättigade kommer att få rösta i skolvalet.

Inbjudan var undertecknad av kommunfullmäktiges ordförande Leif Carlsson och han förklarar att meningen med informationsdagen skall vara att stimulera de ungas intresse för valet den 19 september. Något som måste ses som ett bra initiativ då många ungdomar saknar intresset för politik, eller tron på att det går att påverka.

I Vimmerby har vi under flera år försökt få tillträde till skolorna för att informera ungdomarna om vår politik. Varje gång har vi dock fått avslag, på felaktiga grunder, vilket har lett till att vi både har JO- och polisanmält skolorna. Orsaken till att vi vill in på skolorna och informera ungdomarna är den samma som Leif Carlsson pekar på, nämligen att stimulera ett politiskt intresse. Nu får vi äntligen komma in och vi kommer att ta tillfället i akt, var så säker.

Den 8 september går vi in

När skolungdomar röstar så tenderar resultatet ofta att bli en framgång för nationalistiska partier som Nationaldemokraterna. Något som inte är så chockerande då det är ungdomarna som drabbas värst av politikernas destruktiva samhällsbygge i form av arbetslöshet, mångkultur, moralupplösning och så vidare.

Jag kan garantera eleverna på Vimmerby gymnasium att informationsdagen kommer att bli både intressant och spännande. Vi ses den 8 september!

fredag 16 juli 2010

Nej till kylmat, av flera skäl

Detta är det andra inlägget som berör kylmatsdebatten i Vimmerby kommun. I detta inlägg kommer jag att redogöra för varför jag anser att kommunen inte bör sats på ett centraliserat kylmatsystem, samt lägga fram min syn på hur kostfrågan bör lösas.

För det första så handlar detta om mat till barn och äldre, alltså människor som inte kan eller som kanske har svårt att tillreda sin egen mat. Det är människor som är vår framtid och människor som har kämpat för kommande generationers framtid. Som nationaldemokrat så blir jag djup oroad över kommunens planer på att införa ett kylmatsystem, då effekten av detta system är motsatsen till vad jag står för. Kylmat är absolut ingen bra lösning på kostfrågan, utan något som negativt påverkar kommuninvånarna, landsbygden och hälsomedvetenheten.

Jag är själv väldigt hälsomedveten och en mycket viktig ingrediens i en hälsomedveten livsstil är just kosten. Jag har turen att själv kunna bestämma vilken mat jag vill handla, tillaga och äta. Tyvärr så har inte alla denna möjlighet och får därför finna sig i vad kommunpolitiska beslut erbjuder, oavsett om det handlar om kartongmat, kylmat eller mat tillagad från grunden. Därför är det också så pass viktigt att kommunala beslutsfattare inser detta och försöker se till så att kommunen serverar bra mat och framför allt lyssnar på medborgarnas vilja och önskemål.

Kvaliteten på kosten bör vara det primära för varje människa. Därför anser jag att kommunens målsättning bör vara att använda ekologiska och närproducerade livsmedelsprodukter i den mat som skall serveras i kommunal regi. Jag anser även att vi skall skrota kylmatsystemet så snabbt som möjligt och istället upprusta och använda tillagningskök i samtliga kommunala tätorter. Maten skall alltså tillagas där den skall ätas, inte i ett centralkök i Vimmerby.

Att upprusta de befintliga köken i de olika tätorterna och satsa på ekologiska och närproducerade livsmedelsprodukter kostar givetvis pengar. Jag anser dock att det är väl investerade pengar i flera aspekter, samtidigt som jag ställer mig ytterst tveksamt till att kylmatsystemet skulle vara så mycket billigare i längden med en stor ombyggnation, transporter som inte kommer vara vidare miljövänliga och så vidare. De som direkt berörs av maten är två stora grupper av kommuninvånarna. Att varken lyssna eller kämpa för deras bästa är uselt.

Jag är säker på att många håller med mig om att landsbygden i kommunen har fått stå tillbaka oförtjänt mycket. Därför känns påhittet med ett centraliserat kylmatsystem som ett slag i ansiktet på alla människor som lever och kämpar för att hålla tätorterna på landsbygden vid liv. Det sista kommunen behöver är flera beslut om centraliserade verksamheter fattade av kommunpolitiker som tror sig verka för en levande kommun, när de i själva verket framställer sig som väldigt förvirrade och vilsna i brist på kunskap och kärlek till hela kommunen.

Att frågan om kylmat nu har beslutats ter sig lite märkligt då kommunen är centerstyrd. Ännu märkligare är att den lokala centern ser positivt på kylmaten och dess införlivande. En inställning som inte går ihop med jordbruksminister Eskil Erlandssons (c) vision om ”Sverige – det nya matlandet”, en vision som bland annat handlar om att skapa arbetstillfällen i samband med mat- och livsmedelsproduktion.

Genom att införa kylmatsystemet så mister man även den viktiga biten med att människorna som skall äta maten själva skall få möjlighet att vara med att tillaga den. Om det är något vi bör lära våra barn så är det att laga mat från grunden. Själv fick jag alltid vara med hemma i köket när jag var liten, något som jag så här i efterhand är tacksam över. Det är en möjlighet som även dagens barn bör få oavsett om de går på förskola eller är hemma. Under skoltiden i lågstadiet kommer jag ihåg att vi även fick praktisera några dagar i skolköket för att se hur verksamheten fungerade. Det samma gäller de äldre som bor på äldreboende eller liknande. Självklart så bör de som vill och kan få vara med i köket för att tillaga maten, uppleva glädjen, känna dofterna och sedan veta vad det är för mat som står på bordet.

Något att icke förglömma och som har varit övertydligt är kommunpolitikernas bristande hantering och omoraliska tilltag i denna fråga. Det har velats, både tidigare fattade beslut och folkviljan har helt respektlöst körts över och det aktuella beslutet anser jag vara tagit på felaktiga grunder. Den kommunala demokratin går att ifrågasättas på en rad punkter, inte minst i samband med denna fråga. Mat är glädje, att till och med centralisera matlagningen är att gå på tok för långt. Jag som nationaldemokrat kommer att verka för att detta beslut rivs upp så att lokaldemokratin kan stärkas och kostfrågan decentraliseras för hela kommunens bästa.

tisdag 13 juli 2010

Kommunpolitikernas kylmat – en fråga som väcker ilska

Att beröra kylmatsfrågan i Vimmerby kommun kräver flera olika infallsvinklar. För att inte röra ihop det allt för mycket så tänkte jag därför dela upp det i minst två olika inlägg. Ett som kortfattat berör kylmatshistorien och den kommunpolitiska biten samt ett inlägg som tar upp min uppfattning om kylmatsystemet och vilka lösningar jag vill se när det gäller den kommunala kostfrågan.

Debatten om kylmatens vara eller icke vara har pågått under flera år i Vimmerby kommun och alla turerna, fram och tillbaka, får ett bungyjump-hopp att blekna. Frågan om kylmaten har till synes utvecklats till att likna allt annat än en ansvarsfull politisk verksamhet för medborgarnas bästa, och det politiska förtroendekapitalet behöver inte nämnas i bredare ordalag än att det står på minus, många minus.

I kommunen cirkulerar protestlistor mot de etablerade kommunpolitikernas planer på att införa ett kylmatsystem

För att få en liten inblick i i frågan om kylmaten så får vi spola tillbaka tiden till mitten av 2000-talet. På hösten år 2004 så lades en utredning fram om hur kostfrågan skulle lösas, innan hade det velats fram och tillbaka i frågan. Den dåvarande kommunstyrelsen föredrog då ett alternativ där ett centralkök skulle laga kylmat till hela kommunen. Efter flera vändningar var det åter aktuellt med centralkök år 2006, men innan valet så ändrades beslutet på nytt.

Turerna fortsatte sedan och vi kan hoppa fram till ett fullmäktigemöte i mitten av år 2009, då en stor majoritet i kommunfullmäktige röstade för kylmatsystemet. Flera politiker hävdade att de tidigare inte hade haft all nödvändig information och att man måste få ändra sig. Vad var det då för information som saknades och vem skulle leverera den?

På fullmäktigemötet fanns en representant från konsultföretaget Storköksplanerarna. Under mötet så gick en stor del av tiden åt för att ledamöterna skulle kunna ställa frågor till denna representant. Självklart så erhöll ledamöterna positiva svar då det var just Storköksplanerarna som hade föreslagit att kommunen skulle välja ett kylmatsystem. Som beslutsunderlag fanns även en utredning framtagen av samma konsultföretag, en utredning som har fått hård kritik för bland annat felräkningar, brist på trovärdighet och objektivitet. Det var alltså detta som var vägledande i kostfrågan.

Till en början så skulle centralköket enbart servera köken i tätorten Vimmerby. Resterande orter i kommunen skulle utredas med tiden, förutom skolköket i Tuna som skulle få fortsätta att laga mat till unga och gamla på vanligt vis. Det kommande resultatet från kommunstyrelsen blev dock en chock för de flesta, då samtliga kök i kommunen, inklusive skolköket i Tuna, skulle komma att bli mottagningskök av kylmat från centralköket i Vimmerby.

Vad innebär då ett kylmatsystem? För Vimmerby kommun kommer det att innebära att i princip all mat tillagas och fryses ned i centralköket i Vimmerby. Sedan körs den frysta maten ut, ett par gånger i veckan, till samtliga mottagningskök i kommunen för att där värmas upp när den ska serveras på kommunala förskolor, skolor och äldreboenden.

Västerviks kommun har haft ett kylmatsystem sedan 90-talet, men man är inte nöjd med helhetsresultatet och går nu tillbaka till flera tillagningskök. En av orsakerna som man pekar på är att det blir för dyrt, inte minst alla transportkostnader. I Vimmerby kommun tror politikerna på kylmat och i Västerviks kommun, men lång erfarenhet av kylmat, väljer man nu istället att bitvis avveckla kylmaten och investera i tillagningskök. Kanske borde de etablerade politikerna i Vimmerby kommun ta lärdom av politikerna i grannkommunen.

Kommunpolitikernas beslut har upprört väldigt många människor i kommunen, inte minst i Tuna. Barn har lämnat över protestlistor, många arga insändare har publicerats av människor som känner sig svikna och överkörda av de etablerade politikerna. Kylmatsystemet har kritiserats av såväl unga, gamla, kommunalanställda och olika lokala grupper. Jag har själv pratat med flera kommuninvånare i olika åldrar den senaste tiden, och kylmaten är inget man vill ha.

Just nu så cirkulerar protestlistor i kommunen och jag skrev själv på en i går som låg utlagd i den lokala livsmedelsaffären. Påpekas bör att den är fulltecknad, och detta vittnar om besvikelsen över de etablerade politikernas hantering av frågan.

Samtidigt som folk känner sig överkörda så byggs nu centralköket i Vimmerby för fullt. Politikerna har antagligen ändrat sig både en och två gånger efter beslutet, och om allt skall vara sig likt så är det ingen som har någon aning om vad kalaset kommer att kosta i slutändan. I vilket fall som helst så är detta garanterat inte det sista vi kommer att höra i frågan om kylmat. Redan så har Tomas Peterson (m) backat om beslutet i kommunstyrelsen.

lördag 10 juli 2010

Följ mig på Twitter

Från och med i dag så kan du följa mig på Twitter, detta efter en tids övervägande. Genom att följa mig på Twitter så får du läsa om vad som händer i mitt politiska liv på ett snabbare sätt än enbart genom min blogg. Jag kommer även att posta länkar till aktuella händelser, blogginlägg och annat intressant.

Jag ser twittrandet mer som ett komplement till min blogg. Genom twittrandet så kan jag få ut kort information på ett snabbt sätt och via bloggen kan jag skriva längre redogörelser för det som är extra intressant.

Du kan följa mitt twittrande via min blogg (till höger) eller via min twitterprofil

Håll koll så att du inte missar något! :)

torsdag 8 juli 2010

Almedalen 2010 – störst hitintills och ND gjorde avtryck

Söndagen den 4 juli var det åter dags för den traditionsenliga politikerveckan i Visby att gå av stapeln. Nationaldemokraterna syntes, hördes och gjorde ett mycket lyckat politiskt avtryck i den politiskt korrekta cirkusen. För egen del så var det mitt andra år i Almedalen.

Nationaldemokraterna fanns på plats redan från start och skulle finnas representerade under första halvan av veckan. Själv så anlände jag till ett soligt Visby under måndagskvällen och efter att ha träffat några av aktivisterna så bar det av till Almedalsparken där Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly skulle hålla tal.

Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly håller tal i Almedalsparken

I parken möter vi upp en annan grupp med aktivister utrustade med tidningen Nationell Idag som sprids till åhörarna i parken samt en större banderoll med texten Folkets väl före storfinansens! Nationaldemokraterna som vecklas ut väl synlig. Vänsterns sympatisörer var bevisligen positiva till ND då tidningarna gick åt i överraskande stora mängder. Dagen avrundades med grillning ute vid havet i kamraters goda lag.

På plats under Ohlys tal fanns nationaldemokrater med en större banderoll

I år är det valår, vilket jag hoppas att ingen har missat, och mycket talade därför för att politikerveckan i Almedalen skulle bli riktigt stor. Helt riktigt så blev den riktigt stor och till och med den största sedan starten år 1968. Antalet evenemang beräknades till runt 1400 stycken, en ökning med flera hundra sedan året innan och det märktes.


Dagen därpå stod bland annat två torgmöten på schemat. Jag ägnade därför förmiddagen till att färdigställa och justera mitt tal. På eftermiddagen skulle vårt första torgmöte börja på Donnesplats. Med stora beach-flags, flaggor, bokbord och aktivister som spred informationsmaterial så började torgmötet inför massor av människor. Talade på Donnerspalts gjorde partiledare Marc Abramsson, vice partiledare Daniel Spansk och jag själv.

Jag talar på Donnersplats

Mitt tal handlade bland annat om att samhället genomsyras av många djupt rotade problem som trasar sönder människor på löpande band utan att någon egentligen bryr sig. Att varken riksdagspartierna eller SD kan lösa problemen utan att det krävs en rakryggad politisk rörelse som har både modet och viljan att ta ansvar för samhället, en nationaldemokratisk rörelse. Att de unga är vår framtid och att vi tillsammans måste kämpa för ett bättre samhälle som vi med stolthet kan lämna över till kommande generationer.

Nästa plats var Hamnplan där det skulle bjudas på en längre offentlig debatt mellan Marc Abramsson och Svenska kyrkans Mikael Mogren. Parollen för debatten var Alla människors lika värde!? Innan debatten började så hann vi med att avverka några kortare tal där Daniel Spansk, Mattias Karlstrand och jag talade.

Debatt mellan Svenska kyrkan och Nationaldemokraterna

På platsen hade det nu samlats mängder med förväntansfulla åhörare, politiker och journalister för att lyssna till debatten, en debatt som pågick i cirka en timma. För dem som vill se debatten så tror jag att den kommer att dyka upp på hemsidan framöver. Under debatten fördes många intressanta diskussioner med åhörarna och aktivister spred informationsmaterial i form av tidningar och flygblad.

Debatten lockade många åhörare, däribland många politiker och journalister

Bland många så pratade jag bland annat en längre stund med en kvinna från Svenska kyrkan där jag förklarade vår ideologi och att den inte bygger på hat och rasism som många missuppfattas att tro. Jag lade även fram mina meningar om att jag ansåg det mycket beklagligt att Svenska kyrkan har blivit politiskt korrekt och tar ställning i det politiska livet. Jag upptäckte även den lokala SDaren Toralf Alfsson, från Kalmar, sittandes på en bänk några meter från platsen. Jag passade på att växla några ord med honom och tyckte att det var kul att han hade smugit sig fram för att lyssna på ND.

Grillning vid havet

Efter ytterligare en lyckad dag på Visbys gator så begav vi oss ut till Lickeshamn för att skåda raukar, uppleva havet, umgås och äta. Efter några timmars sömn så var det åter dags för nya aktiviteter i centrala Visby.
Först på schemat stod ett bokbord vis slussbron som skulle hålla på i flera timmar. En grupp aktivister gick omkring i området och spred material medan jag och några andra höll till vid bokbordet för att sprida information, prata med människor, spela musik, erbjuda litteratur och annan information. Dagen var riktigt varm och det var mycket folk i rörelse. Mycket informationsmaterial gick åt och det fördes många intressanta diskussioner med politiker, journalister och andra förbipasserande.

Bokbord

Jag hade bland annat en längre diskussion med en lokal journalist om medier och den nya grundlagen som har tystats ned i de etablerade medierna. Två kvinnor från Rädda barnen menade att Sverige hade tagit emot alldeles för många invandrare och de delade i stort sett min syn på att de folkomflyttningar som sker i dag inte förbättrar situationen för världens barn. Istället för att ta hit enstaka barn så bör det vara humanare att ta denna kostnad och hjälpa så många fler utsatta barn i närområdet.

Utdelning vid slussbron i samband med bokbordet

Även Lars Ohly passerade och jag frågade om han ville ha ett informationsblad, något han inte ville. Jag undrade då vad han tyckte var viktigt och ville få igång en debatt, något han uppenbarligen inte heller var intresserad av i vanlig ordning.

Havet

Efter bokbordet så återstod bara ett torgmöte för Nationaldemokraternas del i Almedalen år 2010. Jag kunde tyvärr inte närvara då jag var tvungen att bege mig mot fastlandet. Totalt sett så var vårt deltagande på årets Almedalsvecka väldigt lyckat rent politiskt då vi syntes och hördes, något som skapade uppmärksamhet kring partiet och den politik som vi företräder.
Detta bevisades inte minst av Emilia Bjuggren, ordförande för SSU Stockholm, som den 5 juli skrev följande på sin twitter: "Jag får krupp på de idiotiska nationaldemokraterna som dyker upp överallt, ska inte skriva på twitter vad jag får lust att göra..."

Se även artiklar på nd.se
Nationaldemokraterna startade Almedalsveckan med besked
Nationaldemokraternas andra dag i Visby
Almedalsveckan med Nationaldemokraterna dag tre
Torgmöte och bokbord den fjärde dagen i Almedalen

Relaterat på bloggen
Almedalen 2008 - en brandgul succé