torsdag 31 januari 2013

Tidningsutdelning i Gullringen

Under dagen så fick invånarna i samhället Gullringen, i Vimmerby kommun, ta del av tidningar från både Nya Tider och Nationell Idag. Det ena numret fokuserar på opinionsundersökningen om asylboendet i Påskallavik och det andra på ett asylmöte i Mariannelund.

Under den senaste tiden så är det flera i samhället som har undrat när det kommer en tidning i postlådan igen, med åren så har de bitvis varit relativt bortskämda när det gäller tidningar och diverse politiskt material. För att stilla deras begär så blev det därför en utdelning under dagen.
Närmare 300 tidningar delades ut i Gullringen under torsdagen.
Den grundläggande aktivismen i form av utdelningar har minskat för min del under det senaste året. I stället så har jag bland annat försökt att fokusera på mer kreativa och givande aktiviteter, aktiviteter som dessutom skapar långtgående ekon. Jag har dock alltid uppskattat den utdelande aktivismen, bland annat för att den ger ett gott intryck och för att det samtidigt är enkelt att byta några ord med människor och således få en aning om opinionen.

Resultatet för dagen blev nästan 300 utdelade tidningar, diskussioner och flera glada miner.

tisdag 29 januari 2013

LRF klarar inte av att besvara frågor om utestängningen av SD

Den 16 februari så arrangerade LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) en mellanvalsdebatt i Jönköping för att diskutera kring frågor om landsbygd och jordbruk, detta tillsammans med flera hundra bönder. Till debatten så var samtliga riksdagspartier inbjudna, alla förutom Sverigedemokraterna. Jag bestämde mig därför för att ställa ett antal frågor till LRF om detta.

Jag skickade mina frågor till både LRF-riks och till den lokala avdelningen i min egen kommun, med förhoppningen att få mina frågor besvarade så bra som möjligt. Tyvärr så var båda svaren en stor besvikelse, fast ändå en relativt väntad besvikelse. Frågorna som jag ställde var följande:

1. Den 16 februari så arrangerade LRF en mellanvalsdebatt i Jönköping där frågor om landsbygd och jordbruk diskuterades. Till debatten så var samtliga riksdagspartier inbjudna, förutom Sverigedemokraterna. Helena Jonsson, LRF:s ordförande, förklarade förhållningssättet till SD i en intervju. Hon menade bland annat att LRF är en politiskt oberoende organisation som själva väljer vilka partier som det går att ha en konstruktiv debatt med och som inte skadar LRF:s trovärdighet. På vilket sätt blir LRF själva trovärdiga när ni diskvalificerar ett demokratiskt valt parti, ett parti som dessutom ständigt tycks växa?

2. På LRF:s hemsida så går det att läsa att beslutet om att inte samarbeta med SD togs redan innan valet år 2010. Det går även att läsa att ”LRF anser att sverigedemokraternas budskap är oförenligt med de värden som präglar LRF. Det handlar om en samlad bedömning av politik, handling och historia.” Om vi koncentrerar oss till själva politiken, vad är det som utmärker sig i SD:s politik som gör att den politiskt oberoende organisationen LRF väljer att stänga dem och deras väljare ute?

3. Vilket av riksdagspartierna tycker ni bäst representerar Sveriges bönder och landsbygd i dag? På vilket sätt är SD, och även i förlängningen nationalismen, en dålig representant för dem samma?

4. Om vi ponerar att jag är en småskalig svensk bonde som både är medlem i LRF och i SD. Tycker ni då att jag ska välja sida och säga upp något av de båda medlemskapen?

5. Under många år tillbaka så har situationen för Sveriges böner och landsbygd knappast blivit bättre, snarare extremt tvärtom. Tycker inte ni att det ligger i LRF:s intresse att finna nya vägar som verkligen gynnar dem som ni påstår er företräda? Partierna i sjuklövern (alla riksdagspartier förutom SD) har bevisat sitt nederlag gång på gång, så varför inte ge SD en chans att hävda sig i debatten?

6. LRF:s förhållningssätt till SD öppnar upp för många funderingar, men jag ska begränsa dem till en fråga. Stödjer LRF tanken om ett mångetniskt samhälle, ett samhälle där det svenska trycks tillbaka och den svenska befolkningen på sikt kommer att bytas ut?
LRF är inte längre böndernas främsta röst, utan bönderna måste själva plocka upp högafflarna och kämpa för ljusare tider.
LRF-riks valde att ignorera mina olika frågeställningar och upprepade enbart sin politiskt korrekta hållning. Då jag inte var nöjd med svaret så påpekade jag detta och bad om ett bättre svar, men detta har enbart resulterat i en tystnad från LFR:s sida. Nedan följer svaret som jag fick från LRF-riks:

Tack för ditt mail. Du frågar varför Sverigedemokraterna inte bjudits in till LRFs debatt i Jönköping den 16 januari.

LRF tog redan inför valet 2010 ett enigt beslut om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är alltså ingen ny ståndpunkt. LRF anser att partiets budskap inte är förenligt med de värden som präglar LRF. Det handlar om en samlad bedömning av den förda politiken och hur man agerar.

Som politiskt oberoende intresse- och företagarorganisation väljer LRF vilka politiska partier, företag och organisationer som vi vill ha samröre med. Vi strävar efter en konstruktiv debatt med partier som delar vår människosyn, fri från populism och främlingsfientlighet.
LRF värderar nu mer den politiska korrektheten framför kossorna.
Efter ytterligare några dagar så fick jag även ett svar från den lokala LRF-avdelningen. Fast något svar var det inte, utan enbart ett konstaterande av att frågorna var för svåra att besvara. Nedan följer svaret som jag fick från den lokala LRF-avdelningen:

Hej Rasmus!

Som svar på dina frågor känner jag att jag är alldeles för dåligt insatt i både LRF's synpunkter vad gäller SD och de övriga partiernas politik och åsikter att jag kan ge dig något bra svar. Tyvärr måste jag även säga att jag inte heller är insatt i SD's politik för att kunna kommentera dina frågor. Jag har ingen aning om vad ni (jag är inte sverigedemokrat, min anmärkning) har för landsbygdspolitik och känner därför att jag inte vet om det är bra eller dåligt. Därför har jag vidarebefodrat dina frågor till LRF kontoret för att se om de kan svara på dina synpunkter ur lokalsynvinkel. Hoppas du nöjer dig med detta svar.

Det är svårt att göra någon vidare analys av uteblivna svar, men slutsatsen får helt enkelt bli att LRF numer anser det vara viktigare att vara politiskt korrekta än att faktiskt stå upp för de svenska bönderna och den svenska landsbygdsnäringen. Jag är övertygad om att LRF:s hållning till SD enbart kommer att göra irriterade bönder än mer irriterade, för enligt mina erfarenheter så är det många bönder som har kommit att ge sitt politiska stöd till just SD.

Relaterat

fredag 18 januari 2013

Stefan Windh slutar med politiken

Den 1 december förra året så skickade Socialdemokraterna i Oskarshamn ut ett pressmeddelande, i vilket det gick att läsa att Stefan Windh tillfälligt skulle ta en paus från sina politiska uppdrag. Nu är det dock klart att Windh kommer att sluta helt med politiken, och detta gäller även hans fru Susanna Windh.

Socialdemokraten Stefan Windh har under de senaste månaderna blivit ökänd av främst två anledningar. Den första är att han har blivit föremål för en omfattande granskning av hans förehavanden inom politik och företagande. Den andra är att han ledde en grupp som med fula metoder försökte att hindra en opinionsundersökning om asylboendet i Påskallavik.
Stefan Windh under opinionsundersökningen om asylboendet i Påskallavik.
Socialdemokraterna ville att partiet skulle bestämma paret Windhs politiska öde, men detta kommer paret att trotsa. I stället så kommer de själva att bestämma exakt när de kommer att lämna och deras avsikt är att delta på ytterligare ett eller flera möten, men med tiden så är planen att lämna politiken.

Situationen kring paret har tydligt inneburit något av ett problem för partiet på lokal nivå. Samtidigt så är paret missnöjda med hur de har blivit bemötta och hur partiet har hanterat situationen. I dagsläget är det därför oklart huruvida paret kommer att stanna inom partiet.

Frågan är dock om de granskningar som har gjorts och fortfarande görs av parets förehavanden kommer att resultera i något konkret. Själv så har jag skuggat igenom en del av det som har skrivits, men jag saknar en helhetsbild som rättfärdigar ett uttalande om eventuella följder. Dock så går det att anta att det finns saker som har skötts oriktigt, ett tydligt tecken på detta är att paret har bestämt sig för att lämna sina politiska uppdrag.

Bortsett från diverse granskningar och eventuella felaktigheter som på ett eller annat sätt kommer att leda till konsekvenser, så går det inte att frångå att främst Stefan Windh själv har försämrat sitt förtroendekapital. Bara granskningarna av honom har påverkat hans förtroende på ett negativt sätt, men framför allt så har hans agerande vid opinionsundersökningen om asylboendet i Påskallavik framställt honom som en dålig folkrepresentant. Detta är även något som vi vet har hänt och dessutom finns dokumenterat. Det finns även en relativt bred konsensus som menar att hans agerande var oseriöst och inte värdigt en folkvald politiker. Slutsatsen är därför att Stefan Windh själv är helt ansvarig för den situation som han har satt sig i, men frågan är om det finns flera att granska när det gäller de oklara bitarna med kombinationen av politik och företagande?

Se filmen från opinionsundersökningen där Stefan Windh visar upp allt annat än ett folkligt beteende. Filmen har setts av närmare 19 000.


Relaterat
Stefan Windh lämnar sina politiska uppdrag