tisdag 31 augusti 2010

En röst på ND eller SD i Vimmerby kommun?

Inför årets val till Vimmerby kommunfullmäktige så har det uppstått en situation där både ND och SD kandiderar. Många frågar sig säkert varför och blir samtidigt osäkra på vilket alternativ som skulle göra bäst nytta i just Vimmerby. Jag är övertygad om vilket alternativ som skulle förvalta rösterna bäst och här tänkte jag förklara varför.

I Vimmerby kommun har det, vad jag vet, aldrig funnits något invandringskritiskt parti i kommunfullmäktige. Inför årets val så finns det plötsligt två alternativ. Det är två alternativ som många dessutom blandar ihop trots att skillnaderna är tydliga i både ideologi och strategi.

Nationaldemokraterna bildades i Vimmerby kommun år 2006. Ända från första dagen så har engagerade människor arbetat hårt för att bilda opinion och informera kommuninvånarna, inte bara om kommunrelaterade händelser, utan i synnerhet om den destruktiva utveckling som i dag pågår i Sverige, Norden och hela Europa. Vårt syfte har aldrig varit att spotta floskler och blunda för de verkliga problemen. Inte heller har vårt syfte varit att gå den enkla vägen genom att begagna oss av liberala undertoner eller populism för att nå enkla framgångar. Vi säger helt enkelt det som måste sägas och gör det som måste göras.

Nationaldemokraterna i Vimmerby kommun har arbetat hårt för att lägga en bra och stabil grund inför årets val

Avdelningen i Vimmerby har inte bara behållit kontinuerligheten under åren, utan också skapat och åstadkommit väldigt mycket. Läs mer om detta på vår lokalhemsida. Vår ambition har ända sedan starten varit att alltid jobba hårt för att sedan mäta vårt arbete i årets val. Under resans gång så har vi inte bara berikats med oförglömliga minnen, utan också med erfarenhet som skulle lämpa sig bra som verbala kanoner till de etablerade politikerna i fullmäktige.

För några månader sedan så satte dock Sverigedemokraterna fart för att bilda en grupp som även de skulle kandidera till fullmäktige. Vi såg detta som en öppen provokation från deras sida då de väl känner till vår existens i kommunen och vårt hårda arbete, vårt hårda arbete som de nu tänker åka snålskjuts på. Jag tyckte att det var onödigt att både vi och SD skulle kandidera, då detta skulle riskera att rösterna delades och att ingen skulle komma in. Jag pratade med några företrädare för SD i regionen vid några tillfällen och det var delade meningar. En av dem ansåg att vi gjorde ett bra arbete och att det skulle vara olyckligt om vi båda kandiderade. En annan företrädare ansåg att SD skulle köra på sitt spår och strunta i ND, även om detta kunde resultera i att rösterna delades.


Vad är då skillnaden mellan ND och SD om vi tittar på Vimmerby kommun? Utöver att ND har funnits i kommunen sedan år 2006 och SD sedan enbart ett par månader så finns det givetvis mycket annat som skiljer. Det räcker med att titta på deras kandidatpresentation för att hitta tydliga skillnader, ideologiska skillnader. Något som inte är vidare märkligt då SD har tappat den ideologiska grunden och i stället tror att problemen är skapade av invandrarna som bor i landet. Något som tyder på stor okunskap och populism.

I texten för SD:s förstekandidat, Sandor Högye, finns det ett stycke som lyder: ”Det Sandor mest reagerat på är att de som nu kommer till Sverige inte uppmuntras att bli svenskar, utan istället att hålla fast vid sin egen kultur.” Detta pekar tydligt på att SD totalt struntar i det faktum att svenskar existerar som en etnisk grupp. Lösningen är och kan aldrig vara assimilation och integration, inte som situationen ser ut i dag, det skulle vara förödande. Lösningen är totalt invandringsstopp från i första hand utomeuropeiska länder. De som redan bor i landet skall uppmuntras att bevara sin identitet för att sedan kunna återvända till sina ursprungsländer.

I tredjekandidaten, Peter Sandbergs, presentation går det att läsa följande: ”Peter tycker att det är viktigt att betona att alla invandrare som nu bor i Sverige verkligen skall känna sig hjärtligt välkomna..” Denna inställning visar tydligt på att SD varken tänker avveckla dagens destruktiva samhälle eller har något hjärta för vare sig Sverige eller svenskarna. Frågan är då hur de skall gå till väga, och egentligen så finns det bara två alternativ. Antingen så tillåts det mångetniska- och mångkulturella samhället att bestå, och således vända nu levande och kommande generationer svenskar ryggen. Eller så tvingas helt enkelt alla människor som bor i landet att stöpa om sig i en ny form som passar just SD, alltså att alla etniciteter gör avkall på deras tillhörigheter för att gemensamt anamma en kultur. Detta är givetvis omänskligt för alla inblandade grupper, såväl för svenskar som för andra etniska grupper.

När det gäller SD och kommunpolitik så finns det även en oroväckande tendens som gör gällande att många ledamöter lämnar sina uppdrag eller är inaktiva. I grannkommunen Hultsfred så fick SD två mandat förra valet, men båda dessa platser är i dag obesuttna. Detta beror på olika orsaker, men inte minst på att SD i princip sätter upp vilka människor som helst på sina listor, och ibland så visar det sig vara människor som tröttnar eller som helt enkelt inte känner till partiets politiska riktlinjer.

SD i Vimmerby verkar heller inte ha någon koll på hur det ser ut i kommunen och vilka allvarliga brister som existerar under den positiva Astrid Lindgrens-ytan. Att detta handlar om så mycket mer än bara en populistisk syn på invandringen tycks de inte vara medvetna om. Invandringspolitiken är viktig, men den löser långt ifrån alla problem som SD tycks tro. Det krävs en bred politik för att åter få rätsida på skutan.

Till sist så hoppas jag att folk inte låter sig lockas av populistiska tilltag i denna hårda tid. Vimmerby kommun och vårt land i övrigt är i behov av ett rakryggat och hållbart politiskt alternativ, ett alternativ som aldrig tvekar på att säga sanningen eller göra rätt. Ett alternativ som tar kampen vart helst den dyker upp och vars ambition är att förändra på riktigt genom hedersamt och hårt arbete. En röst på SD är en röst för ytterligare fyra år i samma bana. En röst på ND kommer att vara en nagel i ögat på de etablerade politikerna under de kommande fyra åren. En röst för förändring, en röst för höjda röster, liv och rörelse i fullmäktige.

Relaterat
Vad är skillnaden mellan Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna?
SD kandiderar mångkulturellt i Södertälje

lördag 28 augusti 2010

Vad är skillnaden mellan Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna?

Fortfarande finns det många som blandar ihop ND och SD. Detta trots att skillnaderna mellan partierna är väldigt tydliga, både ideologiskt och strategiskt så det finns således mycket att skriva om. För att underlätta för väljarna så tänkte jag därför klargöra vad det är som skiljer partierna åt. För att hålla ned längden på inlägget så väljer jag dock att mest fokusera på etnicitet och integration.

ND anser att det finns olika etniska grupper med tillhörande identiteter, kulturer och religiösa uppfattningar. Svenskarna är en etnisk grupp och vi menar att vem som helst inte kan bli svensk. För oss handlar svenskheten om så mycket mer än ett medborgarskapspapper. Invandrade människor kan dock bli kulturellt svenskar, men aldrig etniskt svenskar.

SD däremot anser att etnicitet är en struntsak och enligt dem så kan vem som helst bli svensk. De förespråkar integration av människor med annan etnisk bakgrund, så länge som dessa gör avkall på identiteten och blir kulturellt svenskar. För SD så spelar det således ingen som helst roll om befolkningen i Sverige består av etniskt svenskar eller somalier, bara de har anammat den svenska kulturen. I ett framtida sverigedemokratiskt Sverige så kan det alltså vara afrikaner som dansar runt den svenska midsommarstången.


Skillnaderna mellan ND och SD är tydliga och handlar om mycket mer än bara synen på etnicitet

Inför årets val så bevisar SD detta mycket tydligt. På flera orter runt om i landet så återfinns flera kristna irakier på SD:s vallistor. SD har även gått ut och sagt att flera kristna irakier är välkomna till Sverige. Detta var något som både chokade och irriterade partiets egna medlemmar och sympatisörer. De kände sig svikna och lurade då de trodde att SD var ett parti som stod på svenskarnas sida och som hade för avsikt att avveckla det mångkulturella- och mångetniska samhället.

ND motsätter sig integrationen då vi anser att det är människofientligt att försöka sudda ut människors identitet för att de skall kunna passa in. Vi förespråkar i stället att de olika etniska grupper som i dag uppehåller sig i vårt land skall leva i egna områden. Detta sker redan i dag till viss del då många invandrare flyttar till samma områden som sina landsmän, något som är helt naturligt. Genom att de olika etniska grupperna lever i egna områden så kan de bevara sin kultur, ha egna skolor och så vidare. Detta kommer att underlätta då dessa sedan skall återvända till sina ursprungsländer där de hör hemma.

En annan anledning till att ND motsätter sig integration är för att vi anser att alla etniska grupper har olika värdegrunder med varierande syner på hur ett samhälle skall se ut. I ett sådant samhälle så drar således invånarna åt olika håll vilket är negativt, speciellt för oss svenskar. Sverige är vårt hem på jorden, och vi har inget annat.

ND vill bevara den folkliga och kulturella mångfalden i världen och erkänner således alla folks rätt till liv. Detta innebär att alla folk skall ha rätten att leva i självständiga och fria nationer där den egna kulturen kan bevaras och utvecklas. Även om det primära för oss är Sverige och svenskarna så innebär inte detta att vi ser ner på andra folk eller vill andra människor illa, naturligtvis inte.

Vår vision är en värld av fred och respekt, en värld där den unika mångfalden värdesätts och accepteras. En värld där jag som turist gärna besöker andra folk för att uppleva deras kulturer, en värld där andra folk kommer som turister till Sverige för att uppleva den svenska kulturen.

Det vi kan konstatera är att svenskarna som etnisk grupp kommer att vara i princip lika utsatta oavsett om det är SD eller de etablerade partierna som håller i taktpinnen. SD har under det senaste året förändrats radikalt. Något som är talande för det nya SD är att ju närmare maktens korridorer de kommer desto mer är de villig att fjäska och överge sin politik för att bli accepterade av etablissemanget. Partiet har helt enkelt blivit lika lamt som de övriga etablerade partierna när det gäller denna överlevnadsfråga.

SD är och kommer aldrig att bli det verktyg som kommer att lösa de enorma problem som vi står inför då de saknar både mod och vilja. Tyvärr så har folk inte riktigt hängt med i partiets svängningar och många har invaggat sig i den falska föreställningen om att SD kommer att inleda återtåget mot ett svenskt Sverige. Ett uppriktigt alternativ till SD´s anpassningspolitik är partiet Nationaldemokraterna som verkligen står upp för svenskarnas rättigheter. På valdagen så hoppas jag att folk noga betänker detta och röstar med hjärtat. Frågan är helt upp till dig. Vilket samhälle vill du ha och vilken framtid vill du ge de kommande generationerna?


Relaterat
SD kandiderar mångkulturellt i Södertälje

måndag 23 augusti 2010

Nationaldemokraternas valmanifest för Vimmerby kommun

Kommunen behöver en ny politik – vi ger dig ett alternativ!
Mindre omformuleringsuppdatering den 26 augusti

Vi i Nationaldemokraterna anser att Vimmerby kommun har styrts på ett felaktigt sätt, ett sätt som har utvecklat stora brister inom olika områden utan att någon har haft varken modet eller viljan att åtgärda dem. Vi tror inte att problemen kan lösas av vare sig höger, vänster eller liberala sverigedemokrater. Det behövs sunt förnuft och en ny politik – en nationaldemokratisk politik.

Bevara landsbygden
Vimmerby är en landsbygdskommun, men trots åratal av centerstyre så har landsbygden svikits. Nationaldemokraterna ställer inte upp på detta. Vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. Detta är något som ökar attraktionskraften och skapar framtidstro. Vi tycker även att det är viktigt att människor på landsbygden gör saker tillsamman i gemenskap.

Vi vill verka för en levande kommun där landsbygden är en viktig del. Genom att garantera den nödvändiga samhällsservicen så hoppas vi på att få en attraktiv landsbygd som är stärkande och erbjuder en trygg tillvaro.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Rustar upp slitna hyresrätter samt bygger nya bostäder där det finns störst behov.
- Uppmuntrar småskaliga och ekologiska lantbruk för att bevara kulturlandskapet.
- Satsar på social och hälsofrämjande verksamhet genom att öka resurserna till fritidsaktiviteter och underlätta för ett aktivt föreningsliv.
- Ordnar regelbundna träffar mellan invånare och politiker för att främja lokaldemokratin.
- Underlättar för företagande på landsbygden, bland annat genom förbättrad rådgivning och ökad kommunikation med berörda parter.
- Tar hand om den äldre generationen även på landsbygden.


De unga är vår framtid
Vimmerby brukar kallas för ”barnens stad”, men detta är missvisande då verkligheten ger en annan bild av situationen för de unga. Vi anser att detta är orsakat av en oansvarig politik och ett bristande ansvar från hela vuxenvärlden.

För att förbättra tillvaron för de unga så krävs ordentliga insatser och vi vill börja från grunden med större ansvarstagande. Vi säger även nej till övervakningskameror, då det är fel väg att gå. De unga är vår framtid, och vår framtid kan vi inte blunda för.

För oss är familjen grunden i samhället. Svenskar skall uppmuntras att skaffa barn och erbjudas en bred valmöjlighet av omsorgsformer, så även vårdnadsbidraget. Vi vill ha ordning och reda i skolan. Läraren skall både fostra och lära våra unga. Elever som upprepade gånger stör undervisningen skall kunna förflyttas. Skolan skall uppmuntra en hälsosam livsstil, därför bör de fysiska- och hälsofrämjande aktiviteterna utökas.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Förbättrar kommunikationen med de unga och erbjuda meningsfulla aktiviteter.
- Strävar efter fler poliser, fältarbetare, psykologer och vuxna i de ungas miljö.
- Verkar för en större samverkan och ett ordentligt ansvarstagande från vuxenvärlden.
- Tillsätter en kommunal arbetsgrupp som skall fokusera på de yngres situation för att skapa en positiv tillvaro utan destruktivt innehåll.
- Gör ordentliga insatser för att motverka den höga ungdomsarbetslösheten.
- Ökar förutsättningarna och skapar framtidstro så att ungdomarna stannar kvar i kommunen. Utöka samarbetet med universitet, högskola och näringslivet.
- Tar ett helhetsgrepp för att förebygga narkotika- och alkoholmissbruket.
- Utvecklar billigare hyreslägenheter för ungdomar alternativt garanterar ungdomsrabatten på hyresrätter, främst i kommunens småorter.


Trygg ålderdom
Att komma till åren skall inte upplevas som skrämmande, utan som en naturlig del av livets gång. Det är den äldre generationens svenskar som har byggt upp vårt land och skapat den välfärd som vi i dag tar för given.
Synen och respekten för den äldre generationen måste förbättras. Vi vill ge våra äldre en trygg och värdig ålderdom, genomsyrad av kärlek och omtanke. För det är de värda!

Valmöjligheterna inom äldreomsorgen måste garanteras. Par som delar livet i kärlekens tecken skall ha rätten att få bo och leva tillsammans tills den dag då döden skiljer dem åt.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Lyssnar på de äldres åsikter och önskemål i möjligaste mån.
- Garanterar en rik sysselsättning med träffar, aktiviteter, temadagar och promenader.
- Ökar gemenskapen mellan unga och äldre, något som skulle främja glädje och förståelse. Detta gynnar även möjligheten för den äldre generationen att föra vidare viktig erfarenhet och kunskap till den yngre generationen.
- Erbjuder larm och andra säkerhetsanordningar för att förebygga brott.
- Ger de äldre möjligheten att själva vara med vid matlagning och bakning.


Svenskarna först
Samtliga partier i fullmäktige arbetar medvetet för att främja invandring och mångkultur i kommunen. Detta på bekostnad av oss svenskar som bor här. Vi anser att de resurser som i dag går till mångkulturen istället skall gå till svenska intressen. För oss nationaldemokrater kommer svenskarna alltid i första hand.

Vi tycker att det är oacceptabelt att svenskar, speciellt i skolor, utsätts för svenskfientlighet och att detta tystas ned. Genom att förneka denna rasism så underbyggs en föreställning om att svenskar är mindre värda.
Kommunen skall inte gå in och göra någon konstgjord andning på regering och riksdags misslyckade invandringspolitik. Det finns ingen logik i den förda invandringspolitiken, och därför skall kommunen avstå från att vara en del utav den.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Verkar för att svenska jobb i första hand skall gå till svenska arbetare.
- Säger upp avtalet med Migrationsverket.
- Tar krafttag mot svenskfientligheten, genom information och temadagar.
- Stimulerar den svenska identiteten och kunskapen om vår historia genom information, föreläsningar och kampanjdagar.
- Satsar på folkgemenskaps- och kulturfrämjande verksamheter genom ökade resurser som gagnar dess syfte.


Värna miljön
Ett ekologiskt hållbart samhälle går hand i hand med en levande landsbygd. Vi vill se stora förändringar i kommunens inställning till närproducerade varor. Vi vill sträva efter en balans mellan en modern kommun och en intakt natur.

Vi tycker att ett viktigt steg i arbetet för en bättre miljö är en minskad bilism och ökad information. Vi anser att kommunen bör står upp för rätten att servera ekologisk och närproducerad mat i verksamheter som drivs i kommunal regi, detta skapar dessutom arbetstillfällen. Vi vill även utveckla eko-turismen och ställa om kommunen till en eko-kommun. Kommunen bör även sträva efter att bli en framstående hälsokommun.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Sätter upp flera papperskorgar längsmed gångbanor och andra områden för att minska nedskräpning.
- Förbättrar skötseln av naturområden och vattendrag.
- Utvecklar kollektivtrafiken och gör den billigare. Bussresor för ungdomar under 20 år samt för pensionärer skall vara gratis.
- Inför en årlig kommunal informationskampanj i grund- och gymnasieskolorna om betydelsen av att leva miljövänligt.
- Ser över möjligheterna för att kunna satsa på förnyelsebara energikällor.
- Slutar servera kylmat i verksamheter som drivs i kommunal regi.
- Satsar på att förbättra medborgarnas hälsa genom information och riktade subventioner för hälsofrämjande aktiviteter.


Arbete och ekonomi
Kommunen lider av en hög arbetslöshet, samtidigt som låneskulden är rekordstor och skattesatsen hög. Här fodras något som har saknats, nämligen ansvarstagande och noggrannhet.

Det som krävs är att få ut människor i arbete och kämpa för att uppnå en ekonomisk balans. Det är bättre att människor har någon form av sysselsättning, än ingen alls och således är beroende av bidrag.
Kommunen skall inte förlita sig på statsbidrag som erhålls genom flyktingmottagande, då detta endast är ett kortsiktigt och ansvarslöst tänkande. Kommunen skall satsa på långsiktiga och hållbara lösningar för medborgarnas bästa.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Lockar företag till kommunen samt uppmuntrar och underlättar nystart av företag genom information, rådgivning och god support.
- Satsar på och utvecklar arbetstillfällen inom kultur, landsbygd och miljö.
- Erbjuder arbetssökande någon form av meningsfull sysselsättning i stället för bidrag. I ett kortsiktigt skede bör därför någon form av samhällsservice införas, där arbetssökande kan utföra arbetsuppgifter och få en lön som täcker de viktigaste kostnaderna. Under tiden måste näringslivet växa sig starkt och kan efter hand erbjuda mer långsiktiga och hållbara lösningar.
- Förbättrar kontakten mellan skola och näringsliv samt skapar utvecklande lärlingsplatser för att på bästa sätt ta till vara på varje individs fallenhet.
- I fortsättningen vidtar försiktighet när det gäller större utgifter som inte är akuta. För att skapa trygghet och en långsiktigt hållbar situation så krävs det att den kommunala ekonomin är i balans.


För vidare information - besök hemsidan för Nationaldemokraterna i Vimmerby

lördag 21 augusti 2010

En skola för framtiden

Ett grundläggande område inom samhällsbyggandet är skola och utbildning. Det är en viktig investering för framtiden som både skall lära och fostra våra unga. Dagens skola har dock misslyckats på många plan vad gäller denna viktiga uppgift. Därför fodras krafttag!

En gång i tiden så låg Sverige i framkant vad gäller kvalitén på skolan, i dag halkar vi efter. Orsaken är skapad av både höger och vänster under de senaste decennierna. Trots att de, ideologiskt sätt, erbjuder två olika alternativ så anser jag att båda alternativen är felaktiga. Vänstersidan skapar en slapp flumskola, medan högersidan erbjuder de rika företräde till bättre utbildningar och så vidare. Detta stöds även om vi ser till verkligheten och de reella resultaten där kunskapsnivån har sjunkit i takt med att lärarens auktoritet har minskat.

Mycket måste förändras när det gäller den svenska skolan

Ser vi på Vimmerby kommun så har det kommit flera undersökningar de senaste åren som pekar på bristerna inom skolan. År 2008 visade en undersökning på att var fjärde elev som gick ut grundskolan saknade behörighet till gymnasiet. En tid efter visade en annan undersökning på att skolket i kommunens skolor hade ökat i större proportioner.

I år presenterades en undersökning där sjätteklassarna fått svara på frågor om nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, välbefinnande, mobbning etc. Resultatet visade på att eleverna i Vimmerby mår sämre än riksgenomsnittet, och ligger sämre till på nästan alla områden i jämförelse med andra kommuner i Kalmar län.

I mars år 2009 genomförde Nationaldemokraterna i Vimmerby en omfattande kampanj för att informera om den rådande situationen på skolorna i Vimmerby. Detta efter ett större reportage i tidningen Nationell Idag där det framkom en obehaglig bild av elevernas verklighet, en verklighet bestående av svenskfientlighet, skadegörelse, bråk och en ignorerande skolpersonal. Läs hela reportaget här och kampanjreportaget här (Verkar dock som att bilderna har försvunnit för tillfället)

För att komma till rätta med skolan så krävs en rad insatser. En viktig åtgärd är att åter göra lärarna till auktoriteter som eleverna lyssnar på och respekterar. Det är oacceptabelt att lärarnas auktoritet undergrävs på ett sådant sätt att bråkiga elever tillåts att sätta agendan. Statusen för läraryrket måste lyftas, lönerna höjas och kvalitén hos lärarna förbättras. Klasserna bör även bli mindre för att förbättra lärarnas möjligheter att stötta eleverna och förbättra kunskapsnivån.

För att skolan skall vara effektiv så krävs studiero. Krafttag måste tas mot mobbning och trakasserier. För att ge lärarna ett verktyg i detta så är det positivt om betyg införs i ordning och uppförande. Elever som upprepade gånger stör undervisningen skall därför kunna flyttas till en annan skola för att få den uppfostran som krävs. Det är inte rimligt att enstaka elever skall kunna förstöra för en hel klass.

De unga är vår framtid - det kan vi inte blunda för

Undervisningen skall utgå från en svensk värdegrund där eleverna får lära sig att vara stolta över sitt ursprung, sin kultur och historia. Svenskfientligheten är något som många lärare räds att ta tag i, men detta måste resultera i varningar och i förlängningen avstängningar. Positivt är om andra grupper så som tex. muslimer har egna friskolor.

Skolans uppgift är inte enbart att lära ut kunskap, även om det är en viktig del, utan också att fostra eleverna och förbereda dem för livet i samhället. Att ta ansvar, visa respekt, omtanke, kamratskap, etik och moral. Skolan måste även ha ett bra samarbete med övriga komponenter i vuxenvärlden så som föräldrar, engagerade vuxna, polisen, politiker och så vidare.

Möjligheterna till en bra utbildning skall inte begränsas efter storleken på plånboken, men däremot är det positivt om utökade resurser satsas på mer begåvade elever. Skolan bör även erbjuda lärlingsutbildningar för att på bästa sätt ta till vara på varje individs fallenhet. Skolan måste också uppmuntra eleverna till ett hälsosamt liv, med utökade fysiska- och hälsofrämjande aktiviteter.

En röst på Nationaldemokraterna, är en röst för ordning och reda i framtidens svenska skola. En skola där kunskap och fostran står i centrum!

onsdag 18 augusti 2010

Asylboende nära i Storebro

I början av maj framkom det att Migrationsverket ville placera asylsökande i tätorten Storebro i Vimmerby kommun. Nu har ärendet kommit så långt att Migrationsverket redan har hyrt åtta lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Vimarhem och dessa skall börja fyllas redan den 1 september. Frågan är om beslutsfattarna kommer att lyssna på folkviljan.

För att godkänna Vimarhems uthyrning så ville kommunstyrelsen ha ett informationsmöte för tätortens invånare. Detta möte kommer att hållas under nästa vecka med representanter från Migrationsverket, Vimarhem och Vimmerby kommunen.

Om invånarna inte säger ifrån så kommer asylsökande att flytta in i Storebro redan den 1 september

Tanken är att de asylsökande skall bo i lägenheterna tills att beslut blir tagna i respektive asylärende. Som det låter så finns det inget behov av arbete för de asylsökande, men deras barn skall gå i skolan. Det finns dock ett stort tryck från Malmö och en eventuell utvidgning av avtalet kan komma att bli aktuell.

Som det ser ut så är processen redan bestämd över invånarnas huvuden. Lägenheterna är redan uthyrda och dessa skall börja fyllas redan inom två veckor. Så vad invånarna tycker verkar inte spela någon som helst roll. För att ta reda på hur det ligger till så har jag under dagen varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Per-Åke Svensson och Vimarhems VD Jan Erixon.

Båda ser positivt på ett asylboende och Svensson anser att det är bra att kommunen tar sitt ansvar. Båda menar att invånarnas åsikter är viktiga och skulle det bli ett massivt motstånd så ska frågan ses över för att få en sådan bra lösning som möjligt. Huruvida detta stämmer återstår dock att se. Påpekas bör att varken Svensson eller Erixon vet hur många som skall komma eller vart ifrån de kommer.

Som Nationaldemokraternas förste kandidat till fullmäktige så är jag givetvis emot ett asylboende i Storebro, eller i kommunen över huvud taget. Det är en oroande utveckling som sker där de etablerade partierna vänder blickarna bort från landsbygden och de mindre orterna. I takt med att landsbygden avvecklas så försämras livsvillkoren för dem som väljer att bo kvar. Att nu fylla ut med asylsökande är ingen långsiktig lösning, det är ett svek mot invånarna och en utveckling i helt fel riktning. Det ska bli intressant att höra hur de tänker inreda lägenheterna. Blir det möjligen liknande inredning som på gruppboendet för ”flyktingbarnen” i Södra Vi?

Relaterat
Asylsökande ska utveckla kommunens tätorter

fredag 13 augusti 2010

Kommunens ekonomi i kris

Den ekonomiska situationen ser annat än ljus ut i Vimmerby kommun. Under de senaste fyra åren så har skuldbördan mer än fördubblats från 103 till 219 miljoner kronor, trotts en hög kommunal skattesats. Detta är den högsta belåning som kommunen någonsin har haft.

Detta är givetvis allvarliga siffror som torde ha flera orsaker. Till exempel ombyggnationen av Vimmerby gymnasium som hade ett tak på 110,5 miljoner kronor, men som i slutändan stannade på cirka 114 miljoner kronor. Även andra anledningar spelar in så som byggnationen av Allaktivitetshuset och allehanda utvidgningar i den kommunala verksamheten och så vidare.

Vimmerby kommuns låneskuld har aldrig varit så stor som den är nu

Utöver att låneskulden har växt med 116 miljoner kronor på fyra år så har även räntekostnaden fördubblats till att nu ligga på över sex miljoner kronor per år. Under den senaste mandatperioden så har även den kommunala skattesatsen höjts för kommuninvånarna med 40 öre per 100 kronor. Detta gjordes i samband med att politikerlönerna höjdes, något som ND Vimmerby uppmärksammade för ett par år sedan. Enligt SCB så ligger Vimmerby kommuns skattesats på 1,53 kronor över riksgenomsnittet.

Kommunens ekonomiska situation bör ses för vad den är, nämligen allvarlig. Att blicka tillbaka och försöka vara efterklok löser dock inte situationen, däremot så bör alla ledamöter i kommunfullmäktige efter valet dra varningens lärdom av de senaste åren för att långsiktigt få ekonomin på fötter igen. Att ha 219 miljoner kronor i skuld för en medelstor kommun som Vimmerby tyder på bristande ledarskap och ett dåligt ansvarstagande.

Försiktighet måste vidtas när det gäller nya investeringar och andra satsningar, något som enbart drabbar medborgarna då förutsättningarna för att utveckla kommunen hindras. För att skapa trygghet och en långsiktigt hållbar situation så krävs det att den kommunala ekonomin är i balans. Arbetet med detta måste ta vid så snart som möjligt och besparingar bör göras inom områden där det minst drabbar redan utsatta människor. Någon eventuell skattehöjning bör givetvis inte vara aktuell, då skatten redan är så pass hög.

onsdag 11 augusti 2010

Planer på medborgargarde uppmärksammas

Efter att planerna på ett medborgargarde i Vimmerby kommun offentliggjorts så kom detta att uppmärksammas i flera medier. Sveriges Radio Kalmar gjorde en ordentlig rapportering och skickade en reporter till Vimmerby för att intervjua mig, polisen och kommuninvånare. Resultatet i omröstningen som lades till i artikeln talar sitt tydliga språk.

Redan tidigt på tisdagsmorgonen så ringde SR Kalmar för att ställa frågor om det planerade medborgargardet. Sedan så kom nyheten upp i SR Kalmars nyheter under morgonen och förmiddagen. I inslaget berättades det kortfattat om planerna samtidigt som jag blev citerad.

Jag blir intervjuad av Sveriges Radio Kalmar

Även en artikel publicerade under tisdagsförmiddagen på SR Kalmars hemsida. Artikeln uppdaterades efter hand plus att en kommentarsfunktion och en omröstning lades till. På eftermiddagen anlände en reporter från SR Kalmar till Vimmerby för att göra en intervju med mig. Frågorna handlade allmänt om planerna, hur situationen ser ut i Vimmerby kommun, vad folk säger, mitt engagemang i Nationaldemokraterna och så vidare. Reportern fortsatte sedan vidare för att intervjua polis och kommuninvånare.

Under förmiddagen i dag så var ett längre inslag med i SR Kalmars nyheter under morgonen och förmiddagen. I reportaget hörs bland annat jag själv och polis Håkan Karlsson. På eftermiddagen så sändes ett reportage i det lokala samhällsprogrammet Fokus om situationen i Vimmerby, medborgargardet och så vidare.

Artikeln om medborgargardet som publicerades på SR Kalmars hemsida fick, i jämförelse med andra artiklar, många kommentarer. Ett fåtal var negativa och många var väldigt positiva. Det visade sig inte minst i omröstningen där frågan löd: ”Tycker du att det behövs ett medborgargarde?” Resultatet blev följande: Ja 73 % (112 röster), Nej 24 % (37 röster) och Vet ej 3 % (4 röster). Summa summarum: Det finns alltså både ett stort stöd och ett behov för ett medborgargarde i Vimmerby kommun.

Efter offentliggörandet så har flera personer hört av sig. Vissa för att visa sitt stöd och andra har meddelat att de gärna vill hjälpa till. Är även du intresserad av att göra Vimmerbys gator tryggare? Hör av dig genom att skicka ett mail!


Relaterat
Medborgargarde nära i Vimmerby

Länkar till Sveriges Radio Kalmar
Medborgargarde planeras i Vimmerby
Vimmerbyborna vill ha fler poliser

måndag 9 augusti 2010

Medborgargarde nära i Vimmerby

I Vimmerby kommun frodas otryggheten och polisen har inte tillräckligt med resurser för att vidta nödvändiga åtgärder. Situationen har nu nått gränsen för en grupp kommuninvånare och diskussioner förs om att upprätta ett medborgargarde. När samhället misslyckas så måste någon agera för att upprätthålla medborgarnas trygghet.

Polismyndighetens söndercentralisering är ett hot mot medborgarna och därför diskuteras nu ett upprättande av ett medborgargarde i Vimmerby kommun

Tidigt på söndagsmorgonen den 8 augusti utsattes en yngre kvinna för ett våldtäktsförsök i Kungsparken, precis bredvid polisstationen, i Vimmerby. Enligt länscentralen i Kalmar så finns det paradoxalt ingen polis i tjänst inom kommunens gränser på söndagar och själva polisstationen är endast öppen några timmar på måndagar.

Centraliseringarna och besparingarna har endast resulterat i att de vanliga medborgarna blir drabbade och utsatta för de etablerade politikernas katastrofala samhällsbygge. Under en längre period för runt ett år sedan så drabbades kommunen av en rad villainbrott. Människor fick sina hem genomsökta och blev bestulna på värdesaker och andra ägodelar. Det polisen lyckades med var att uppmana medborgarna att vara vaksamma och rapportera om något misstänksamt uppmärksammades.

I det moderna samhällets kölvatten så har även Vimmerby drabbats av en narkotikavåg som tycks bli större och större, inte minst bland ungdomar. Samhället och hela vuxenvärlden har retirerat och står handfallna på grund av att de inte vet hur de skall handskas med problemet. Ingen tycks heller ha modet att sticka ut och slå näven i bordet. Dessa exempel är endast ett fåtal.

Detta är inte någon pik mot poliserna i Vimmerby, utan detta är ett vredesutbrott riktat mot marodörerna som ansvarar för framväxten av dagens samhälle. I dagens, på många sätt destruktiva och otrygga, samhälle så finns det vissa kriterier som staten måste uppfylla för att medborgarna skall känna sig trygga och säkra. Ett ytterst viktigt kriterium är att det finns ett väl fungerande, effektivt och decentraliserat polisväsende. När detta saknas, så kommer medborgarna att ta saken i egna händer och agera efter sunt förnuft.

lördag 7 augusti 2010

Lokalblad och valhemsida

Efter att ha spenderat några mycket trivsamma sommardagar i Kalmar i goda vänners lag, med allehanda trevligheter, så är det nu åter dags att publicera ett blogginlägg. Det får bli en mjukstart med några nyheter.

Till att börja med så tänkte jag publicera en bild på vårt lokalblad för Vimmerby kommun, då jag ännu inte har gjort det. Bladet tar upp tre av våra viktigaste punkter i kommunen och det har redan börjat spridas runt om i kommunen.

Lokalbladet för Vimmerby kommun

Text från lokalbladet:
Bevara landsbygden!
Vimmerby är en landsbygdskommun, men trots åratal av centerstyre så har landsbygden svikits.

Vi vill verka för en levande kommun där landsbygden är en viktig del. Genom att garantera den nödvändiga samhällsservicen så hoppas vi på att få en attraktiv landsbygd som är utvecklande och erbjuder en trygg tillvaro.

Sätta svenskarna först!
Samtliga partier i fullmäktige arbetar medvetet för att främja invandring och mångkultur i kommunen. Detta på bekostnad av oss svenskar som bor här.

Vi anser att de resurser som idag går till månkulturen istället skall gå till svenska intressen. För oss nationaldemokrater kommer svenskarna alltid i första hand!

De unga är vår framtid!
Vimmerby brukar kallas för ”barnens stad”, men detta är missvisande då verkligheten ger en annan bild av situationen för de unga.

Vi anser att detta är orsakat av en oansvarig politik och ett bristande ansvar från hela vuxenvärlden. De unga är vår framtid, och vår framtid kan vi inte blunda för.
Sedan tänkte jag passa på att tipsa om vår valhemsida som kom upp för några dagar sedan. På sidan går det att hitta information om vår politik, våra kandidater och valinformation i allmänhet.

Nationaldemokraternas valhemsida

Ta en titt på Nationaldemokraternas valhemsida

söndag 1 augusti 2010

Demokratin får underkänt på nytt i Vimmerby kommun

Det börjar näst intill att bli en vana att läsa enkäter och undersökningar som ger kommunen underkänt inom en rad olika områden. Inte minst när det handlar om förtroendet för politiker och tilliten till den lokala demokratin. Nedan följer resultatet från två underökningar som har pressenterats under året.

Den första undersökningen genomförde under år 2009 och är en så kallad Lupp-undersökning, där cirka 170 stycken 15-åringar svarade på frågor. Undersökningen redovisades i början av år 2010. Ett mer omfattande område av undersökningen ägnades åt samhällsfrågor, demokrati och påverkandemöjligheter. Inte helt överraskande så blev resultatet underkänt.

Nära 54 % av kommunens 15-åringar tror att de har små eller mycket små möjligheter att föra fram synpunkter till politikerna. Den främsta orsaken är att förtroendet för politikerna saknas. Ungdomarna tror helt enkelt inte att beslutsfattarna lyssnar på dem. Enbart 15 % av 15-åringarna anser dock att det finns bra möjligheten att vara med och påverka.

Vimmerby kommun, en kommun som tycks prenumerera på dåliga enkätresultat

Den andra undersökningen, som genomförts av Göteborgs universitet i samarbete med Dagens Samhälle och presenterades i mitten av året, är en riksomfattande sådan som har besvarats av landets kommunfullmäktigeledamöter. I undersökningen så fick ledamöterna besvara frågor om hur de upplever att demokratin fungerar i sina respektive kommuner. Inte helt överraskande så hamnar Vimmerby kommun väldigt långt ned på listan, närmare bestämt på plats nummer 267 av landets 290 kommuner.

Om 75 procent av ledamöterna aldrig säger sin åsikt kan de ju heller inte påverka, sade kommunfullmäktiges ordförande Leif Carlsson (m), till Vimmerby Tidning i samband med undersökningens redovisning.

Dåliga enkätresultat är en ihållande trend för kommunen. De etablerade politikerna tycks dock ta det med ro, då några direkta åtgärder inte vidtas. I årsskiftet mellan år 2008/2009 så gjordes en annan undersökning som berättade att var tredje Vimmerbybo anser att kommunpolitikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. I jämförelse med den tidigare undersökningen i samma ämne så är det en kraftig ökning.

Då jag själv pratar politik med många kommuninvånare så är detta något som många nämner. Missnöjet med de etablerade politikerna i kommunen är stort och vissa kommuninvånare uttrycker sig i starka ordalag. Att den negativa utvecklingen håller i sig är ett stort misslyckande för kommunpolitikerna. Det är en tydlig signal som säger att det behövs förnyelse i kommunpolitiken. En ännu tydligare signal är Carlssons uttalande om att 75 % av ledamöterna aldrig säger sin åsikt. Den 19 september har du din chans, och vi ger dig ett alternativ; Nationaldemokraterna!

Relaterat
Förtroendet för Vimmerbys lokalpolitiker sjunker...som en sten