torsdag 15 december 2011

Vilseledande rapportering efter asylmötet i Mariannelund

Tisdagens möte i Mariannelund har kommit att uppmärksammas i flera medier. Trots att det var ett krismöte som behandlade asylproblematiken så har den mediala rapporteringen, som varit både vilseledande och bristfällig, fokuserat på oss nationalister som var på plats för att bevaka mötet.

Sedan Migrationsverket startade upp sin verksamhet i Mariannelund, så har tillvaron i det lilla samhället blivit väldigt otrygg. Detta var också den bakomliggande orsaken till att olika representanter samlades till ännu ett krismöte under tisdagen.

Jag följer sedan tidigare utvecklingen i Mariannelund och befann mig därför på plats i tisdags för att få information som jag sedan kan skriva om. På plats fanns även fyra andra nationalister som agerade reportrar och fotografer. Det hela blev dock inte som jag hade tänkt mig då det tydligen görs skillnad på journalist och journalist. I detta inlägg kommer jag enbart att beröra den mediala rapporteringen av vår närvaro i Mariannelund.

Smålands-Tidningen valde att fokusera på fem frilansjournalister i stället för krismötet om asylproblematiken.

Dagen efter så rapporterade flera medier om det stängda mötet. Medierna valde dock att flytta det naturliga fokuset från asylproblematiken till oss nationalistiska frilansjournalister. Rapporteringen innehöll dessutom rena påhitt, överdrifter och osanningar.

Vimmerby Tidnings artikel har följande rubrik ”Hotbild tvingade framtidsmöte att flytta”. I artikeln så påstås det att det hade inkommit en hotbild gentemot Migrationsverket, och att mötet därför flyttades upp på tredje våningen. Vad den påstådda hotbilden handlade om framgår dock inte, men nästa stycke i artikeln handlar om nationalism, eller rättare sagt om Nordisk Ungdom.

Vidare så menar Vimmerby Tidning att organisationen Nordisk Ungdom hade kallat till ett torgmöte i Mariannelund på tisdagen. Artikeln fortsätter med följande:
Något större torgmöte blev det inte av Nordisk Ungdom i anslutning till mötet. En handfull unga män hade samlats i centrum och försök gjordes från organisationen att ta sig in på mötet. Vid ett tidigare möte lyckades man få delta... De stod på torget och väntade utanför lokalen i över två timmar tills mötet avslutades.

Vimmerby Tidning skriver om något påstått hot gentemot Migrationsverket. Huruvida även detta är lögn är i dagsläget oklart.

Om tidningens journalist hade gjort skäl för sin lön så hade hon vetat att detta inte stämmer. Det fanns nämligen inga medlemmar från Nordisk Ungdom på plats och något torgmöte var det aldrig tal om. Givetvis så syftar hon på oss fem nationalister, men ingen av oss är aktiv i Nordisk Ungdom. Dessutom så var vi där för att göra en journalistisk bevakning av mötet, inte för att genomföra något torgmöte. Inte heller var det någon aktiv i Nordisk Ungdom som närvarade vid det tidigare mötet som hölls i slutet av september.

Efter att jag läste om detta så kontaktade jag journalisten och påtalade felaktigheterna i hennes artikel. Detta resulterade i en ursäkt, korrigering av nätartikeln samt en rättelse i pappersupplagan dagen efter.

Höglandsnytt menar följande i sin ingress ” Närmare 50 personer i Mariannelund samlades på tisdagseftermiddagen för att lägga upp framtidsstrategin för samhällets fredliga utveckling. Men dessförinnan hann nazistiska Nordisk Ungdom med att demonstrera.

Innan mötet startade i tisdags så fick vi sällskap av två journalister, en av dem skriver för Smålands-Tidningen, en tidning som enbart finns i pappersupplaga. I sin artikel så väljer han att lägga stort fokus på oss nationalister och inte på mötets ämne. Även tidningens förstasida och löpsedel präglas stort av detta fokus.

Smålands-Tidningens artikel. Inget vidare stort fokus på den allvarliga situationen i Mariannelund.

Artikelns rubrik lyder ”Polisinsats inledde möte” och i den översta delen av ingressen så står det ”Vid gårdagens slutna möte om flyktingfrågan i Mariannelund fick polisen kasta ut fem män från Svensk Opposition”. Artikeln illustreras även av två bilder, vilka båda fokuserar på oss. I artikeln så står det vidare:
På plats i Mariannelund var då även fem män från det nationalistiska nätverket Svensk Opposition, vilka tog sig in i möteslokalen och slog sig ner bland de övriga deltagarna. Ett par av dem fotograferade även deltagarna på mötet. Arrangörerna bakom mötet var dock förvarnade om det ovälkomna besöket.

- Det här mötet är enbart för inbjudna, så ni måste omedelbart lämna lokalen, förklarade Birgitta Johansson, som ledde mötet.

Men de fem männen vägrade att lyda hennes order och det krävdes därför en insats av den närvarande polisen innan de högljutt protesterande männen lämnade samlingslokalen i Centrumhuset. Samtidigt avisades även media från mötet, som fick information om mötet först efteråt.

Smålands-Tidningen tyckte att det var en stor nyhet att fem nationalistiska frilansare blev portade, precis som övriga journalister.

SR Jönköping rapporterade att ”främlingsfientliga och nazistiska grupper sökt sig till samhället för dra nytta av situationen och hetsa mot flyktingar.” De menade även att ”främlingsfientliga aktivister” försökte ”tränga” sig in på tisdagens möte.

Det känns helt överflödigt att göra några ytterligare kommentarer kring magplasksjournalistiken. Deras nivå får tala för sig självt.

Länkar
Bloggen - På plats vid nytt krismöte i Mariannelund
Bloggen - Intervju om situationen i Mariannelund efter gruppvåldtäkten
Bloggen - På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund

Bloggen - Uppmärksamhet kring min närvara på krismötet i Mariannelund
Bloggen - Uppmärksamheten kring krismötet i Mariannelund fortsätter
Bloggen - Nationell Idag gör reportage om krismötet i Mariannelund

Vimmerby Tidning - Hotbild tvingade möte att flytta
Höglandsnytt - 50 på möte om livet i Mariannelund
SR Jönköping - Rädsla för nazister i Mariannelund
SR Jönköping - Så ska Mariannelund hitta lugnet

Inga kommentarer: