tisdag 29 december 2009

Julmarknad i Vimmerby

Lördagen den 19 december var det återigen dags för marknad i Vimmerby, närmare bestämt julmarknad. Det var kallt och snöigt, precis som det skall vara på en julmarknad. Som alltid fanns Nationaldemokraterna på plats för att sprida information och prata med folk.


Läs ett reportage från dagen här

tisdag 1 december 2009

Läs Salemfacklan

Salemmanifestationen den 12 december närmar sig allt mer, men detta år kommer inte vidare mycket tryckt material att spridas runt om i landet. Detta på grund av att trycket av årets material har stoppats.

Inför årets manifestation var det tänkt att en påkostad tidning kallad Salemfacklan skulle tryckas upp och spridas över hela landet. Detta kommer alltså inte att ske, men Salemfacklan kommer ändå att spridas – elektroniskt.

Salemfacklan innehåller olika artiklar som behandlar svenskfientlighet, samhällskritik och olika uttalanden om svenskhatet som får råda helt fritt i samhället. Det finns nämligen ingen hetslag som sätter stopp för rasismen mot svenskarna. En motsvarande lag finns självklart, en lag som minsann skall se till att de ” rasistiska svenskarna” inte kränker eller diskriminerar andra folkgrupper. Sist men inte minst finns en artikel som ger dig, som inte redan är organiserad, ett alternativ att göra rätt, ett alternativ att sätta ner foten och bekämpa detta samhälle och ersätta det med nationalism och folkgemenskap.


Jag hoppas att vi ses i Salem och tillsammans visar detta sjuka samhälle att det fortfarande finns stolta svenska män och kvinnor som inte tänker acceptera denna utveckling av globalisering, mångkultur och svenskfientlighet. Kom till Salem och protestera mot svenskhatet den 12 december.


Ta dig tid att läsa Salemfacklan. Du hittar den här.

måndag 30 november 2009

Corneliu Zelea Codreanu – en levande martyr

Corneliu Zelea Codreanu föddes den 13 september år 1899 och mördades den 30 november år 1938 av den rumänfientliga regimen. Codreanu vigde större delen av sitt liv åt kampen för ett fritt Rumänien. Genom hans död upphöjdes han till nationell martyr och kom därför att finnas med sida vid sida med sina heroiska legionärer som fortsatte kampen som Codreanu påbörjat.

Till skillnad från många andra så valde han att gå sin egen väg, en farlig väg genom hat och förtryck som sedermera skulle leda till hans död. Codreanu ansåg att det viktigaste var att uppfylla plikten mot folket och landet, att göra rätt. Att offra sig för en högre sak var naturligt och Codreanu menade att hjältemodets lön var döden. Han var en slipad talare, karismatisk ledare och en folklig hjälte.

Codreanu såg ett allvarligt hot i främst kommunismen, sionismen och kapitalismen då dessa gick i strid mot traditionella värderingar om familjen, folkgemenskapen, Gudstron och fäderneslandet. Han avskydde storstäder, där han menade att destruktiviteten frodades och tog strypgrepp på folket. Han ville därför återskapa jordbrukssamhället, då han var av uppfattningen att jordbruket skulle leda till att folket började leva sunt. I takt med att fientligheten mot det rumänska växte sig allt starkare så valde Codreanu att organisera ett motstånd, ett motstånd som världens destruktiva krafter sent skall glömma.

Redan som 19-åring bildade han sin första organisation tillsammans med andra nationalistiska studenter – Det kristnationella förbundet. Förbundets medlemmar svor en ed om att bekämpa de orättvisor som bredde ut sig i landet och som hotade det rumänska folket. Den första tiden lades fokus på att bekämpa kommunismen, som vid denna tid var utbredd och av Codreanu ansedd som ett allvarligt hot mot landet. Flera händelser följde där Codreanu och hans aktivister tog upp kampen för att bevara de traditionella värderingarna.

Codreanus rörelse växte sig allt starkare och detta sågs inte med blida ögon av den rumänska regimen och dess lakejer. Klimatet hårdnade och nationalisterna fick bland annat utstå hetskampanjer från media och brutalt polisvåld. Som följd av detta lät Codreanu, år 1927, bilda den paramilitära organisationen Järngardet. Tanken med gardet var att skapa en människa som kommunisterna och kapitalisterna aldrig skulle förmå. En människa som skulle verka som ett föredöme rent andligt och moraliskt, uppvisa strikt disciplin, heroism, lojalitet, styrka och mod. Codreanu och hans legionärer förkastade materialism, sexuella relationer innan äktenskapet och alkohol. De ansåg att det var deras plikt att motarbeta dessa företeelser eftersom att det förpestade folksjälen. Medlemmarna i gardet kom att kallas för legionärer och dess lokalgrupper för nästen.

Järngardets medlemmar red ofta genom städer och byar, sjungandes nationalistiska marschsånger, för att informera folket om deras verksamhet. De arrangerade möten och höll tal till stora folkmassor och populariteten bara växte. Oftast var polisen omkring legionärerna för att försöka stoppa deras möten och marscher. Det hände att polisen misshandlade eller öppnade eld mot legionärerna.

År 1936 var det dags för allmänna val och Codreanus parti Allt för fäderneslandet blev det tredje största, något som irriterade regimen som förbjöd partiet att existera.

År 1938 sitter Codreanu fängslad tillsammans med ett antal andra legionärer. Under natten blir de utförda på fånggården och leds in i lastbilar. De bakbinds och får inte tala med varandra. Efter att ha transporterats en bit stannar lastbilarna och fångarna förs ned i en skog där de stryps på angiven signal. De skjuts sedan i ryggen för att det skall se ut som att de har försökt rymma.

Efter mordet låter en grupp legionärer hämnas morden genom att skjuta ministern som var ansvarig för moden. De tar även över en radiostation där de meddelar allmänheten att Codreanus död är hämnad.

Innan Codreanu mördades hann han gifta sig med sin fru Elena Ilinoiu inför ett stort antal gäster bestående av släkt, vänner och legionärer.

Codreanu har kommit att bli en stor inspirationskälla för nationalister över hela världen, inte minst i Sverige. Codreanu och hans legionärer skänkte en enorm idealism och kampvilja. Deras blickar var riktade framåt och deras hjärtan slog för frihet. Legionärerna fruktade ej döden, ty de var villiga att offra sina liv för folk och nation.

Hedra Codreanu på hans dödsdag den 30 november genom att ägna honom och hans legionärer en tanke av stolthet och beundran. Hedra Codreanu som ett föredöme som med mod och styrka kämpade in i döden för sin vision om frihet för sitt folk.

För er som vill fördjupa er i Codreanu och hans legionärsrörelse kan jag varmt rekommendera hans självbiografi – Till mina legionärer

torsdag 26 november 2009

Jehovas vittnen ringde på dörren

För en tid sedan ringde det på dörren. Jag öppnade och möttes av två män som presenterade sig och berättade att de tillhörde Jehovas vittnen. Jag har inga vidare förutfattade meningar om dem, utöver att jag anser att deras resonemang bygger på utopi och på många sätt strider mot mina nationalistiska värderingar. Dock skall jag erkänna att vi var någorlunda överens om vissa frågor. Jag lyssnade på vad de hade att säga och vi diskuterade fram och tillbaka i säkert en halvtimma. Tänkte i korta drag redogöra för lite av diskussionen här.

Jag är inte troende kristen på något sätt, men jag respekterar människors olika val så länge som de respekterar mig för mina val och inte trampar på mina värderingar som nationalist. Dessutom så tycker jag att det är utvecklande att diskutera med människor som tycker olika. Religion är ett intressant ämne, men det har aldrig varit något som har fastnat mer hos mig än som ett intressant ämne.

Hur som helst så berättade de lite kort om deras rörelse och vi kom in på familjen, en fråga som vi var relativt överens om. Som nationalist ser jag familjen som fundamentet i samhället, något som skall värdesättas och prioriteras. Detta är tämligen grundläggande för olika kristna inriktningar, inte minst för Jehovas vittnen.

Tyvärr så har den traditionella familjen de senaste årtiondena kommit att utvecklas i en allt mer destruktiv riktning. Mycket på grund av den socialliberala värdegrund som samhället i dag vilar på, en värdegrund som går ut på att vi skall tänka på oss själva, istället för att bilda familj och se till helheten. Dessutom står det politiska etablissemanget i stort sett och applåderar denna utveckling, allt enligt den moderna ordningen.

Den traditionella familjen håller på att malas sönder i en köttkvarn som drivs av liberaler, marxister och feminister. Dessa tre är även påhejare av den fria aborten som i dag tar livet av omkring 40 000 foster varje år. Dessutom har aborträtten nära på normaliserats till vilket preventivmedel som helst. Detta är i mångt och mycket ett resultat av dagens liberala samhälle som inte kräver något ansvarstagande, utan enbart fokuserar på individuell frihet. Frihet under ansvar är inte längre något som råder, i dag handlar det om total frihet utan ansvar.

Likt Jehovas vittnen är jag motståndare till abort, dock inte lika långtgående. Till skillnad från dem så skulle jag inte se några problem med att tex. en våldtagen kvinna fick rätten att göra abort om hon skulle önska detta. Här kan knappast kvinnan klandras för sexuell ansvarslöshet.

Vi fortsatte in på den omoral som genomsyrar samhället, en omoral som kan gestaltas i en nedbrytande kultur som består av egoism, osäkerhet, sexuell lössläppthet, alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet, konsumtion, depressioner, uppgivenhet etc. Vi var överens om att detta var ett stort problem och att denna utveckling inte kunde vändas med hjälp av dagens politiska eliter som själva är omoralens okrönta väktare.

Vi var dock inte överens om lösningen på detta problem. Jehovas-representanterna å sin sida menade på att Gud skulle lösa alla problem. Jag invände mot detta och menade att om Gud nu är skaparen så är han även skaparen av denna omoral. Personligen skulle jag vilja se en nationell folkrörelse som grundar sig på traditionella värderingar och där det är naturligt att ta hand om varandra.

Vi diskuterade vidare och kom in på globalism och mångkultur. Efter några minuters diskussion framkom det att de inte såg några problem med dessa två onda ting. I stället berättade de att deras idealiska värld var en global mångkultur där alla människor var kristna och följde Gud, en så kallad teokrati. Nationalstaterna skulle bort till fördel för Guds rike och alla skulle leva i harmoni med varandra. Hur harmoniskt det skulle bli att tvångskonvertera 1,5 miljarder muslimer till kristendomen hade de dock inget direkt svar på utan menade i stort sett att Gud hade det svaret. De menade också på att Gud skulle se till att världen inte blev som en stor brinnande förort likt Rosengård.

Jag la fram min syn på det hela och förklarade att både globalism och mångkultur är två enorma problem som håller på att förslava och förinta de europeiska folken. Att bryta upp nationerna till förmån för en global mångkultur skulle på ett allvarligt sätt hota den världsliga mångfalden av olika folk och kulturer. En global mångkultur är dessutom globalivrarnas mål. Att globalisterna fullkomligt struntar i natur och människor är självklart sekundärt då det primära för dem är makt och maximal profit. En världsbefolkning med samma behov är självklart att föredra framför fria folk med egna unika kulturer i detta syfte.

Denna idé om en global värld har redan påbörjats i praktiken, inte av Gud utan av just globalisterna, inte minst genom den Europeiska Unionen där en centraliserad maktapparat förringar nationernas självbestämmande och frihet.

Summa summarum så var det en intressant diskussion men något Jehovas vittne kommer jag aldrig att bli, det är en sak som är säker. Innan de gick fick jag en broschyr av dem, samtidigt som jag gav dem var sitt nummer av tidningen Nationell Idag.

tisdag 17 november 2009

Tänd facklan du stolta svensk

Inom kort kommer två stora nationalistiska arrangemang att utspela sig i Sverige. Först ut är högtidlighållandet av Karl XII och hans karoliner den 30 november, följt av manifestationen mot svenskfientligheten i Salem den 12 december.

Båda dessa arrangemang är viktiga ur olika perspektiv och det viktigaste du kan göra vid dessa två tillfällen är att sluta upp för att visa att du bryr dig.

Människor som offrar sig för sitt folk och land genom att skänka tapperhet, mod och kärlek kommer alltid att hedras för sin storhet. Människor som går i döden för sina visioner likaså. Karl XII drog ut i strid tillsammans med sina karoliner för att försvara familj, folk och fädernesland. De lämnade allt de älskade bakom sig för att kämpa mot den fara som hotade deras kärlek på jorden. Med beslutsamhet gick de ut med vetskapen om att detta skulle kunna bli det sista de gjorde.

Den 30 november år 1718 stupade Karl XII efter att ha utkämpat strider tillsammans med sina karoliner i åratal. Många söners blod hade runnit och kungens stupande var en stor förlust för landet. Karl XII, som i mångt och mycket symboliserade tapperheten i mänsklig gestalt, lämnade efter sig ett minne av en kung som stred tillsammans med sina mannar med ära och mod. Han var varken en översittare eller ynkrygg, utan delade livets öde tillsammans med sina soldater.

Karl XII och hans karoliner var människor som skänkte tapperhet, mod och kärlek, de var män som satte livet på spel för att göra rätt, att försvara familj, folk och fädernesland. Deras uppoffringar och mod skall därför hedras i all evighet. Visa att du är svensk, visa att du har mod och styrka i dina ådror. ”Nu är det tid att fäkta, icke att prata”, följ Karl XII´s devis och slut därför upp i Nationaldemokraternas högtidlighållande den 30 november i huvudstaden.

Några dagar senare, närmare bestämt den 12 december, är det åter igen dags för Salemmanifestationen. Årets manifestation är den tionde i ordningen av protester mot det svenskfientliga våldet som blir allt mer påtagligt i det mångkulturella Sverige. Manifestationen är vacker och kraftfull. Ett myller av facklor lyser upp decembermörkret och för dig som för första gången kommer att delta så kommer det bli ett minne för livet.

Det är i år nio år sedan den 17 årige pojken Daniel Wretström mördades av politikernas mångkultur. Sedan dess har svenskar samlats varje år i Salem för att gemensamt protestera mot det hat som riktas mot oss svenskar. Manifestationen är viktig och så länge som vi svenskar blir förtryckta i vårt eget land så fyller den en viktig funktion. Genom att så många svenskar samlas för att, år efter år, protestera mot svenskfientligheten skickar vi en signal till etablissemanget om att det fortfarande finns stolta svenskar som likt Karl XII och hans karoliner älskar familj, folk och fädernesland.

Att följa sitt kall och gå rakryggad genom livet i en hård och grym värld är för många otänkbart, men de som mäktar göra detta skall ihågkommas, som föredömen, som vardagliga hjältar.

Tänd facklan du stolta svensk. Hedra de fallna och protestera mot hat och förtryck. Längst upp i nord bland snö och kyla ekar ett kall. Ett kall som genom granskogar, över berg och ned för dalar värmer ditt hjärta. Svensk, fatta mod, gör rätt och räds intet!

Här hittar du mer info om 30 november och här om Salemmanifestationen

Vi ses under facklorna!

måndag 2 november 2009

På besök hos det ungerska nationalistpartiet Jobbik

Mellan den 22 och 24 oktober befann jag mig tillsammans med Marc Abramsson, partiledare för Nationaldemokraterna, i Ungerns huvudstad Budapest. Besökets huvudsyfte var att formellt grunda och gå med i partifederationen Alliance of European National Movements tillsammans med flera andra nationalistiska partier i Europa. Besöket kom även att innefatta en större manifestation till minnet av Ungernrevolten mot kommunismen år 1956, ett anförande av det Ungerska Gardet, trevliga middagar och mycket annat.

Nationalistisk partifederation bildad
Den Europeiska Unionen går mot en utveckling som innebär ytterligare centralisering, speciellt när det gäller valsystemet i EU-valen. Tanken är att de nationella partierna skall ersättas av federala Europeiska partier i framtiden. För att hänga med i utvecklingen hade nationaldemokratiska partier runt om i Europa tagit fram ett program för det Europeiska parti som skall representera alla Europas nationaldemokratiska partier.

Lokalen var fylld till max under Jobbiks partikongress. Under kongressen bildades även partifederationen.

Lördagen den 24 oktober, i samband med att det ungerska nationalistpartiet Jobbik arrangerade sin årliga partikongress var en av punkterna att representanter från de olika partierna skulle skriva under fördraget som resulterar i bildandet av partifederationen Alliance of European National Movements. Medlemmar i federationen är än så länge Jobbik i Ungern, Front National i Frankrike, Front National i Belgien, British National Party i England, Fiamma Tricolore i Italien och Nationaldemokraterna i Sverige. Diskussioner förs dock med andra partier och ett utökande av federationen är att vänta.

Presskonferens efter bildandet av partifederationen Alliance of European National Movements.

Syftet med den nybildade partifederationen är att samordna styrkan av de nationaldemokratiska partierna inom EU för att motverka fientligheter som inskränker rättigheterna för Europas folk och nationer. Tanken med EU är i dag inte att tjäna folken och dess stater i en positiv anda. EU har istället kommit att verka för maktcentralisering, antidemokrati, antinationalism, massinvandring och kapitalism. Europa håller på att förslavas av globala och nyliberala marodörer som enbart ser till egna intentioner.

Federationen ser utvecklingen av EU som mycket allvarlig och kommer därför att, inom ramen för det samma, verka för en nedmontering av EU då Unionen är ett ytterst allvarligt hot mot ett fritt Europa bestående av självständiga nationalstater.

Jobbik, det ungerska samhället och Ungernrevolten
Det ungerska nationalistpartiet Jobbik – Rörelsen för ett bättre Ungern, är Europas största och bildades 2003. I valet till Europaparlamentet i år erhöll partiet 14,77 % av rösterna vilket gav tre platser i Europaparlamentet och nu siktar man på det inhemska valet nästa år och hoppas på stor framgång. Inte minst sedan det efter senaste inhemska valet kom ut ett band där de styrande erkänner att de har fört folket bakom ljuset genom att plundra staten och köra landet i botten.

Det ungerska samhället håller i mångt och mycket på att förfalla med hjälp av en korrupt stat, bestående av socialister och liberaler, som ser till allt annat än nationellt välmående. Arbetslösheten är hög, kriminaliteten är utbredd och statens icke-agerande gör att urbaniseringen ökar och byarna töms på folk och som sedan köps upp av utländska investerare, ofta israeliska investerare. I Ungern är dessutom militären nästintill obefintlig då staten hoppas på sitt medlemskap i NATO. Människors förtroende för staten och polismakten är väldigt lågt, något som syns allt tydligare i det politiska klimatet.

Ungern har en historia av kommunistiskt förtryck som har satt djupa avtryck i den ungerska folksjälen. I slutet av andra världskriget tog Sovjet över en halv miljon ungrare som krigsfångar och 200 000 av dessa skulle aldrig återvända. I början av 1950-talet arresterades flera hundra tusen ungrare, tusentals avrättades och tre koncentrationsläger, så kallade gulager, upprättades för närmare 50 000 fångar.

År 1956 började ungrare att på allvar få nog av den röda terrorn och ett motstånd av studenter börjar forma sig, Ungernrevolten har inletts. I samband med en större demonstration inleds upproret den 23 oktober och för att visa sin avsky låter man bland annat välta och halshugga Stalinstatyn på Hjältarnas torg. För att nå ut med sina krav försöker en grupp ungrare inta radiohuset, men möts av kulsprutor som resulterar i att många dödas.

Den 24 oktober går röda armen till angrepp, men slås tillbaka av det ungerska motståndet. Röda armen drar sig tillbaka, men upproret fortsätter då vedergällningsaktioner utförs mot representanter av Kommunistpartiet och den ungerska säkerhetstjänsten vars syfte var att försvara kommunismen i Ungern.

Kommunisterna blir oroliga, och för att kväsa fortsatt motstånd från antikommunister så låter man röda armen inleda ett fullskaligt anfall över hela landet. Ungrarnas väpnade motstånd kom att upphöra den 10 november. Ett par hundra tusen ungrare lät då fly till väst.

Även om revolten inte uppnådde de mål som var tänkta så var den en bidragande orsak till att Ungern redan på 1960-talet kunde distansera sig från Sovjet och bli en mer självständig nation. År 1989 avvecklades Kommunistpartiet och året efter kunde de första fria valen hållas.

Manifestation för att minnas Ungernrevolten
Innan manifestationen, som arrangeras i centrala Budapest, har vi fått höra att det kan bli uppemot 10 000 deltagare. En imponerande siffra för oss svenskar och vi ser fram emot att få skåda detta folkhav av ungerska nationalister och fosterlandsvänner.

Bland deltagarna fanns en mängd olika flaggor.

När vi närmar oss platsen får vi syn på två enorma flaggor som vajar i skyn - en ungersk flagga och Ungerska gardets rödvit-randiga flagga. Vi åker vidare för att komma in bakom scenen. När vi väl kliver ur bilen möts vi av fantastisk syn. Från scenen dånar det då en informationsvideo, som visar lite av Jobbiks och Gardets verksamhet, spelas upp på storbildsskärmen. Den entusiasmerande filmen och den mäktiga musiken får omgivningen att nästan skaka. Filmen kan ni se här Framför scenen står ett hav av människor och mängder med olika flaggor rör sig ovanför demonstranterna. Bland annat ungerska flaggor med hål i då det var Ungernrevoltens symbol. Det är en mäktig syn och folkmassan tycks inte ha något slut.

Dagens konferencier äntrar scenen och följer gör tre ungerska talare som håller uppskattade tal. Följde gjorde tal från internationella gäster som alla fick sina tal översatta till ungerska.

EU-parlamentariker Krisztina Morvai från Jobbik talar vid manifestationen.

Under manifestationen framfördes även både sång och musik. Bland annat sjöng en gardemedlem flera ungerska sånger och det ungerska bandet Hungarica bjöd på en akustik låt från deras senaste skiva. I samband med att Hungarica framförde sin låt så smög sig EU-parlamentarikern Krisztina Morvai från Jobbik upp på scenen och sjöng med i slutet av låten. Morvais äntrande av scenen framkallade enorma applåder varpå hon höll ett längre och uppskattat tal.

Manifestationen bestod av ett folkhav med uppemot 10 000 deltagare.

En yngre pojke äntrar scenen och framför en ungersk dikt på ett mycket radikalt och imponerande vis. Den stillastående biten av manifestationen börjar gå mot sitt slut, men innan det är tid för avmarsch så är det dags för Gabor Vona, Jobbiks partiledare, att äntra scenen och hålla ett längre och kraftfullt tal. Vona är en ung partiledare som har karisma och hans popularitet går inte att ta miste på. Han är retoriskt skicklig. Vad vi kan förstå så är hans tal blandat med både allvar och humor då publiken då och då faller i skratt. Vona står dock vid talarstolen utan att röra en min. Hans tal är mycket uppskattat och framkallar stora ovationer.

Jobbiks partiledare Gabor Vona talar under manifestationen.

Samtidigt som deltagarna börjar den gående demonstrationen går Vona ner till sympatisörer för att hälsa, prata och bli fotograferad tillsammans med dem. En polishelikopter flyger fram och tillbaka över demonstrationen och polisbilar syns till överallt. Längst bak i demonstrationen åker en delegation av gardets MC-gren. Totalt består grenen av 2 000 MC-gardister. Vi har andra planer för kvällen och går därför inte med i den gående manifestationen.

Polisterror och det Ungerska gardet
När Jobbik, år 2006, höll en liknande manifestation för att minnas Ungernrevolten så kom denna att urarta på grund av polisens brutalitet. Nationalisterna utsattes för en terrorvåg av polismakten som försökte kväsa manifestationen med våld. Deltagare greps utan att ha gjort sig skyldiga till brott, flera blev brutalt misshandlade av polisernas slag och sparkar. Till slut besköts demonstrationen av tårgas och gummikulor som resulterade i flera grövre skador, bland annat blev runt 15 deltagare blinda.

Polisens terror och andra djupa problem i det ungerska samhället resulterade därför i att Jobbik bildade Ungerska gardet år 2007. Gardets främsta uppgifter är att försvara ungerska intressen, upprätthålla ordningen i samhället, arrangera kulturella aktiviteter och beskydda partiet Jobbik. Gardet har även en fostrande uppgift att förebygga att främst ungdomar inte ramlar ner i missbruk och kriminalitet.

Många ungrare har helt tappat förtroendet för polisen som ofta ignorerar brott och nödställda ungrare. Istället för att ringa polisen så ringer därför många till gardet, då de vet att gardet kommer att hjälpa dem till skillnad från polisen. Gardet har även tagit på sig många av militärens uppgifter, tex. vid översvämningar då gardets medlemmar får ryka in och bygga skydd med sandsäckar.

Jag tillsammans med två medlemmar ur det Ungerska gardet i samband med ett föredrag om gardet.

När gardet bildades satte medlemmarna familjen och jobbet framför engagemanget i gardet. Eftersom att klimatet har hårdnat på senare tid så har ordningen blivit den omvända, medlemmarna sätter alltså gardet före allt annat. Jobbar de så ryker de ändå ut även om det kan betyda att de får sparken, något som många också har fått.

Gardet är öppet för alla ungrare som vill försvara ungerska intressen och dess medlemmar behöver per automatik inte vara anslutna till Jobbik. Inom medlemsskaran finns många med bakgrund i både polis och militär. Medlemmarna genomgår regelbundet både fysiskt och mentalt träning. Hierarkin är stark och medlemmarna delas in i olika grupper för att komma på rätta platser och verksamheten bedrivs helt ideellt. Gardet finns över hela Ungern och i varje kommun finns en chef som ansvarar för verksamheten.

Det blev flera trevliga middagar. Här med bland annat EU-parlamentariker Bruno Golnich från franska Front National, Gabor Vona, partiledare för Jobbik, Marc Abramsson, partiledare för Nationaldemokraterna, EU-parlamentariker Krisztina Morvai från Jobbik, Claudio Pitti från Fiamma Tricolore och flera andra.

Besöket i Ungern var både givande och intressant. För mig som svensk nationalist är det imponerande att se en sådan stark och utvecklad nationalistisk rörelse som Jobbik är. Ungern har en population ungefär likt Sveriges, att samla 10 000 deltagare på en manifestation och över 600 delegater på en partikongress är väldigt imponerande. Den nybildade partifederationen kommer att stärka den Europeiska nationaldemokratin och förhoppningsvis leda till ett Europa bestående av självständiga nationer och fria folk.

Glöm inte att se infofilmen från manifestationen här

Továbbít!

onsdag 14 oktober 2009

Höstmarknad i Vimmerby

Vad hör väl hösten till om inte en höstmarknad? Lagom kyla, glada människor och Nationaldemokraterna är ungefär vad som krävs för att få en lyckad höstmarknad.

Årets deltagande på höstmarknaden blev riktigt lyckat och ett fint reportage kan ni läsa här

Det var en lokalpolitiker som var på marknaden som påpekade för mig att jag var dålig på att uppdatera min blogg. Detta inlägg är din förtjänst och jag hoppas att du uppskattar det.

Ps. Jag hoppas även att tidningen föll dig i smaken och jag ska göra mitt bästa för att uppdatera bloggen oftare så att du får något vettigt att läsa!

fredag 4 september 2009

Nationell Idag nu som veckotidning

Efter flera års hårt arbete har vi lyckats med något som många trodde var omöjligt, nämligen att göra Nationell Idag till en veckotidning. Under sommaren kunde värvningskampanjen, som gick ut på att värva 2000 nya prenumeranter till tidningen, avslutas. Det har tagit tid och det har varit jobbigt men det har varit mödan värd och nu står tidningen på tröskeln till presstöd. Alla krav är uppnådda och det enda som återstår i dagsläget är en prövotid på sex månader.

Många är de som har tvivlat på vår förmåga att lyckas med tidningsprojektet. En viss förståelse för deras tvivel kan jag ha, men att tvivla och inte våga satsa leder vare sig till framgångar eller segrar. Vår satsning har visat sig vara framgångsrik och egna medier, som i detta fall en veckotidning, betyder väldigt mycket för oss som politisk rörelse.

Med tanke på att etablissemangets vurmande om demokrati och yttrandefrihet inte gäller nationalister i lika stor utsträckning som för alla andra så är det av stor betydelse att vi skapar våra egna medier. Utan egna medier står vi handfallna då vi varken kan beskriva samhällets tillstånd ur vår egen synvinkel, försvara oss mot påhopp eller beskriva våra åtgärder för ett bättre samhälle.

Det finns helt klart en efterfrågan och en stark vilja att skapa en nationalistisk veckotidning med presstöd. Kampanjen har engagerat, inspirerat och öppnat många stängda ögon. Ett viktigt mål för Nationaldemokraterna är att skapa en folkrörelse och detta är något som har illustrerats i och med kampanjen. Människor från alla möjliga håll har bidragit och dragit sitt strå till stacken, en stack som idag har resulterat i Sveriges första nationalistiska veckotidning i modern tid.

Vi har bevisat att vi är att räkna med och våra framgångar har lett till ringar på vattnet i de etablerade medierna. De räds en tidning som Nationell Idag just för att vi demaskerar deras lögner och skriver om sådant som de själva soppar under mattan.

Det är inte speciellt förvånande när vissa proffstyckare går ut i media och kräver att inget presstöd skall tilldelas oss för att vi är ”extrema” eller ”tycker fel”. Genom deras förljugna ord och tomma floskler bevisar de att demokratin och yttrandefriheten inte har något värde så länge det inte gynnar deras egna intressen. Det skall därför bli intressant att se hur staten agerar om ett halvår då det är dags att betala ut presstödet till oss.

fredag 28 augusti 2009

På fotboll i Borås, Elfsborg – Lazio

Under gårdagen besökte jag Borås tillsammans med ett par vänner för att titta på fotboll. Det var inte vilken match som helst utan en Europa League-match mellan Elfsborg och Lazio. Med platser precis bredvid Lazioklacken var stämningen på topp. Sångerna och ramsorna avlöste varandra i en nära inpå fullsatt arena.


Det är inte varje dag jag är och tittar på fotboll, men när väl Lazio kommer på besök så var det nästan ett måste att åka och titta. Detta var returmatchen och i första matchen, som spelades i Italien, vann Lazio med 3-0. Elfsborg var därför tvungna att vinna matchen med flera mål.


Första halvlek blev mållös, men chanserna uteblev inte. Lazio hade bland annat en nick i ribban. Andra halvlek blev desto mer spännande. Elfsborg tryckte på och hade flera heta chanser, men Lazios målvakt stod i vägen och gjorde bland annat en mirakulös räddning. Elfsborgs tempoökning gav dock resultat 20 minuter från slutet då en nick resulterade i 1-0.


I slutet av matchen hettade det till då en Laziospelare kapade en Elfsborgsspelare. Några spelare hamnade i bråk och ett gult- och ett rött kort delades ut. Laziosupportrarna tände, i samband med bråket, en bengalisk eld som slängdes ut nedanför läktaren.


Elfsborg lyckades inte få in flera bollar och matchen slutade 1-0 till Elfsborg som därmed blev utslagna ur Europa League.

Kvällen kan summeras som en toppenkväll!

tisdag 25 augusti 2009

Väntan är över

Som ni har sett så har det inte hänt så mycket på bloggen den senaste tiden. Det är flera månader sedan som det kom ett nytt inlägg, något jag märkte när jag var tvungen att fundera några minuter på vad jag har för lösenord. Även om det inte har hänt så mycket på bloggen så har det hänt desto mer på utsidan, även om Lars Adaktusson fortfarande har samma frisyr som alltid och lokalpolitikerna i Vimmerby far runt som yra höns precis som vanligt. Förhoppningsvis så kommer ett eller flera nationaldemokratiska mandat, efter nästa års val, att styra upp i den politiska hönsgården.

Anledningen till att jag inte har uppdaterat bloggen under sommaren beror på olika saker. Dels så har jag jobbat en hel del, umgåtts med nära och kära, aktiverat mig och försökt att njuta av sommaren. Det har inte känts så lockande att sitta vid datorn och skriva helt enkelt. Nu närmar sig dock hösten, som förövrigt är en fin årstid på många sätt, så nu kommer bloggandet att intensifieras. Det är skillnad att sitta och skriva när skymning och mörker intar omgivningen. Att ha en kopp te bredvid sig samtidigt som några ljus inspirerar och några motiverande toner kommer från högtalarna.

Det är som sagt mycket som har hänt sedan förra inlägget och några extra intressanta händelser har jag tänkt skriva om. Partiarbetet har börjat ta fart på allvar igen efter ett kortare sommaruppehåll. Jag ser ljust på framtiden när det gäller den politiska delen, inte minst efter att vi har lyckats avsluta tidningskampanjen och ökat utgivningstakten så att Nationell Idag nu kommer ut varje vecka. Jag återkommer till detta i senare inlägg.

Jag hoppas att ni har haft en bra sommar och att ni ser fram emot en händelserik höst med vackra höstpromenader och många intressanta och spännande blogginlägg.

onsdag 17 juni 2009

Lite avkoppling efter valkampanjen

Nu är valkampanjen och valet till Europaparlamentet över och blickarna riktas framåt. Trots att vi valde att inte satsa så mycket resurser på årets valkampanj så var det ändå en hel del att göra. Därför blev det en skön avkopplingsdag med familjen i torsdags.

Dagen började med en fika hemma hos familjen. Det blev te och några mackor. Min lillebror hade en kompis hos sig så vi bestämde oss för att vi skulle åka iväg och fiska, något som har varit ett stort intresse sedan barnsben. Vi tog med oss både metspö och kastspö och var därför tvugna att gräva mask innan vi åkte iväg. Dagen bjöd på sol och det blev en trevlig fisketur. Totalt blev det 142 fiskar, nästan uteslutande abborrar. Abborrar som snabbt fick sin frihet då samtliga blev tillbakasläppta. Efter att tålamodet brustit hos mina två fiskarvänner bar det av hemåt till övriga familjen för att äta middag, det skulle bli grillat.

Innan middagen var klar passade jag på att leka med hundarna på gräsmattan. Rätt som det var kom en groda hoppande och detta var något som den minsta hunden tyckte var väldigt intressant.

Efter att maten var uppäten och jag hade diskat bestämde jag och min lillasyster oss för att ta en ridtur. Jag är uppvuxen med hästar så det har blivit en hel del ridturer under livets gång.

Nu mer blir det dock inte så ofta, men då och då händer det. Vi plockade i utrustningen i bilen och åkte iväg till hästarna. Det blev både skritt, trav och galopp. Det var en riktigt skön ridtur i en vacker sommarkväll.

onsdag 20 maj 2009

EU – ett verktyg för det industriella jordbruket

I takt med att svenska bönder kraftigt minskar i antal så importerar Sverige idag billiga livsmedelsprodukter som vi själva skulle ha kunnat producera. Bakom står EU-byråkrater och andra globalister och applåderar.

Med hjälp av regler, riktade bidrag och den fria handeln importeras idag billiga livsmedelsprodukter med hjälp av EU till Sverige, från Europa och övriga världen. Samtidigt blir situationen ohållbar för svenska jordbrukare, men framförallt för småbrukare. Det blir helt enkelt svårt att konkurrera med andra länders jordbruk som inte har samma omkostnader för tex. skatter, avgifter och dyra maskiner.

Resultatet blir att svenska jordbrukare får en sämre ersättning för det som produceras då priserna dumpas när billiga livsmedelsprodukter kommer in utifrån. I längden blir det ohållbart för mindre produktioner att gå runt med en hållbar produktionsvinst. De svenska småskaliga bönderna tvingas därför att ta lån och ställa om till storskaliga jordbruk, något som många drar sig för då tiderna ser ut att bli tuffare. Viktigt att påpeka är också att få bönder som lånar för att bygga ut sällan äger sina gårdar själva. Istället är det bankerna som äger dem. Det andra alternativet är att avveckla produktionen. Statistik från Jordbruksverket visar att priserna på produktionsmedel stigit med i genomsnitt 28 % samtidigt som producentpriserna, för främst kött, mjölk och spannmål, sjunkit med i genomsnitt 12 % mellan åren 1994-2005. Det är således svårt att prata om balans, något som är viktigt för alla företagare.


Att de småskaliga jordbruken slås ut är inget unikt för Sverige, utan det är en verklighet för samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen. Utvecklingen mot stora industriella jordbruk gynnas av EU-bidrag. Inom EU finns det tex. ett bidrag som kallas exportbidrag som gynnar stora producenter inom Europa. Med hjälp av bidraget får producenter pengar för att dumpa sitt överskott i andra länder. Kritiker menar dock att exportbidraget stimulerar överproduktion och förstör för fattigare länder.

Enligt statistik från Jordbruksverket blir de svenska jordbruken större, men färre. De småskaliga jordbruken slås ut och ersätts av storskaliga jordbruk, helt i linje med EU. Statistik från Svensk mjölk visar också på att Sveriges mjölkbönder försvinner i rasande tempo. I november år 2008 fanns det endast 6476 bönder i Sverige. Detta kan jämföras med år 1995 då det fanns över 17 000 bönder i Sverige. Om inte detta vore nog så var, enligt Jordbruksverket, var femte jordbrukare 65 år eller äldre år 2007.

En vurmare för storskalighet är Annika Åhnberg, förre detta socialdemokratisk jordbruksminister mellan åren 1996-1998. Under 70-talet var hon aktiv i Förbundet kommunist och under 80-talet i Vänsterpartiet. Hon lämnade dock Vänsterpartiet i protest mot partiets EU-motstånd. I ett reportage i Sveriges radio om framtidens jordbruk uttalade sig nyligen Åhnberg i ämnet och menar att jordbruket måste bli storskaligt, effektiv och använda sig av genmodifiering. Hennes vision är att vi skall ha ett globalt jordbruk som skall mätta alla världens munnar.

Jordbruket har varit en tradition för vårt folk som sträcker sig tusentals år tillbaka i historien. I takt med att industrialiseringen började ta vid i mitten av 1800-talet och verkligen satte fart i början av 1900-talet så valde många människor att överge jordbruket till fördel för en mer urban livsstil inne i städerna. Jordbrukssamhället övergavs alltmer och från mitten av 1900-talet har mjölkleverantörer i Sverige ständigt minskat i antal.

Ser vi på statistiken så ser framtiden dyster ut. Småskaliga, självägda och långsiktiga jordbruk som håller landskapen öppna håller på att ersättas av stora industriella jordbruk, där det handlar om pengar och inte om kärlek till djur och natur. Utvecklingen går åt helt fel håll om man ser med nationalistiska ögon på problematiken, men åt rätt håll om man är en liberal EU-globalist. Sverige måste ha ett decentraliserat jordbruk som kan göra oss självförsörjande och som värnar om landsbygden.

måndag 11 maj 2009

Årets första golfrunda

Idag besökte jag och en kompis golfbanan i Gullringen för att gå en golfrunda, årets första för min del. Banan erbjuder nio stycken par-tre hål som varierar mellan 90-180 meter. Även att samtliga hål är par-tre så är det endå en bana med utmaningar och varierande natur. Några banor går genom skog och andra på öppna fält samtidigt som de blandas med hinder av olika slag.

Trots att det var årets första runda och att knät inte var helt okej så är jag nöjd med resultatet. På första rundan blev det 43 slag, men på andra och sista rundan snyggade jag till siffrorna och slutade på 36 slag. Det kunde dock ha blivit bättre siffror. Bland annat hade jag två inspel som rullade på flaggan utan och gå i hål. Puttningen var inte heller den bästa, men med lite träning så ska siffrorna ner.

Hur gick då matcken? Efter att ha dragit jämt under större delar av rundan kunde vi slutligen konstatera att jag hade vunnit med två slag :)

söndag 10 maj 2009

På besök i Djursdala

Under helgen bar det av till det natursköna Djursdala som är en liten landsbygdsort, bestående av flertalet byar, som ligger i nordöstra delen av Vimmerby kommun. I orten bor cirka 250 invånare. Bygden som idag är Djursdala omnämndes första gången i ett gåvobrev redan år 1398 och då stavades det Jwrsdal. År 1422 ändrades benämningen till Jursdal och under 1700-talet blev det Juttersdala. I slutet av 1700-talet ändrade slutligen prästen Natanael Rosinius bygdens namn till Djursdala till invånarnas förtret. De plockade bort d:et och använde namnet Jursdala på bygden enda fram till 1900-talet.

Vacker utsikt från Lindstorps kulle

De fridlysta Backsipporna

Utöver ett vackert småländskt landskap med kullar, gärdsgårdar, hagar, djur, blommor etc. så har Djursdala en rad historiska och kulturella sevärdheter att bjuda på. Första stoppet blev vid Hembygdsgården på änglamarken Lindstorps kulle. Hembygdsgården är ifrån börjar av 1700-talet. På kullen och nedför branterna kryllar det av Backsippor, en blomma som är fridlyst i Sverige. Utsikten från kullen än fantastisk då man ser det vackra landskapet och nedanför kullen glimtar sjön Juttern.

Utsikt över det vackra landskapet

Backsippor i förgrunden och sjön Juttern i backgrunden

Utöver Backsippor så fanns det en mängd andra blommor. Bland annat Vitsippor

I Djursdala fanns så kallade tjärdalar i varje by och hos en av dessa blev nästa besök. Kvar av tjärdalen fanns stengrunden på vilken man brände tjäran. Trätjära är något som var viktigt för vår förfäder och även för oss, nutida generationer. Sedan järnåldern har tjära framställts i Sverige och under medeltiden började tjäran att exporteras. Sverige hade nästintill monopol på tjärhandel fram till 1700-talet. Tjära användes för att skydda olika sorters träkonstruktioner. Det var speciellt viktigt för att skydda fartygens träskrov. För ett antal år sedan fick jag själv äran att hjälpa till att bränna tjära. Att göra det på förfäders vis var både spännande och intressant.

Tjärdal

Vidare bar det av mot varggroppen. Vägen in till varggroppen går längsmed en liten bäck som pårlar mellan de gröna lövträden, väldigt idylliskt.
Så kallade varggroppar har använts sedan stenåldern och använts till att främst jaga varg och älg. Groparna var oftast cirka 3-4 meter breda och omkring 2,5 meter djupa. När groparna grävts lades enklare pinnar och mossa över groparna så att djuren lätt skulle trilla i. I mitten av 1300-talet stadgades det, i Magus Erikssons landslag, att varggropar skulle upprätthållas. Varggropparna förbjöds år 1864.

Bäcken längsmed vägen till varggroppen

Lönnen

Vägen till Lönnen

Avslutningsvis bar det av till Ungstorp för att dels skåda den stora Lönnen och dels titta på utsikten från utsiktstornet. Ungstorp ligger högt beläget och det erbjuder en fantastisk utsikt över hagar, sjöar och skogar. Lönnen, som sannolikt är Sveriges största, mäter 5,5 meter i omkrets och har en höjd på 25 meter. Sedan 1962 är den efterlyst som ett naturminne. Historiskt sett så tappades lönnarna på sav under våren av våra förfäder. Saven kokades sedan till sirap.

Utsikt från utsiktstornet vid Ungstorp

Vacker himmel

Sveriges flagga vajade vackert mellan trädtopparna

Till slut var det dags att bestiga utsiktstornet för att njuta av utsikten och ta några fina bilder. Antar att det får bli fler besök till Djursdala för att titta på alla sevärdheter som inte hanns med denna gång.

torsdag 7 maj 2009

Rösta på mig den 7 juni

Den 7 juni infaller valet till Europa parlamentet. Det är ett val som brukar intressera få väljare och årets val ser inte ut att bli ett undantag. Ska man då strunta i att gå och rösta den 7 juni? Absolut inte!

Jag som nationalist och representant för partiet Nationaldemokraterna kommer självklart verka för att Sverige skall lämna den Europeiska Unionen (EU) för att således återfå sin självständighet utan byråkratisk överstatlighet. Att lämna EU är inget vi kommer att ha möjlighet att göra på kort sikt så därför krävs det att vi kämpar för åtgärder som minskar EU´s inflytande över Europas nationer och medborgare. Detta kan vi effektivast göra genom att representanter från ND blir invalda i parlamentet. Tanken med EU var från början god då den skulle främja samarbete mellan nationer. Som nationalist ser jag ett utvecklat samarbete mellan nationer som en självklarhet, men bara så länge nationerna får behålla sin självständighet och inte tvingas till något som går mot folkens vilja.

Ett aktuellt exempel på denna odemokratiska överstatlighet är Lissabonfördraget, som innebär att Sverige förlorar ytterligare självständighet genom att tex. EU kan påtvinga Sverige att införa ytterligare lagar och vi tvingas införa euron etc. Lissabonfördraget skulle vara en katastrof för Sveriges självständighet och då kan man ju tycka att det vore rätt att det svenska folket skulle få rösta om fördraget. Så blev det dock inte utan politikerna klubbade igenom föredraget i november år 2008. På Irland fick dock folket rösta och de röstade nej. Nu tittar politikerna på hur de ändå skall lyckas få igenom ett godkännande av fördraget. I EU finns ingen demokrati, så länge folken röstar rätt och tycker rätt så är allt i sin ordning, men när väl folken röstar "fel" så försöker politikerna gå runt allt vad demokrati innebär. Ett nej är ett nej, svårare än så bör det inte vara. Det samma gäller euron som det svenska folket röstade nej till och det bör accepteras, men inte av de svenska politikerna som nu har klubbat Lissabonfördraget. Kronan är en symbol för vår självständighet och vi har redan sagt nej till att byta ut den.

Sverige är svenskarnas land och ingen bör ha större rätt att bestämma över Sverige än svenskarna själva. I och med EU så har svenskarna inget att säga till om, utan det är EU-politikerna som bestämmer över oss. När vi väl får möjlighet att bestämms så bestämmer våra egna politiker att det svenska folket inte skall få vara med och bestämma, för vi kan bestämma "fel". Därför bestämmer politikerna själva. Detta är inte unikt för Sverige utan nationer blir bestulna på sina självständigheter genom att den politiska makten centraliseras till Bryssel.

Jag är själv uppvuxen på landet med en nära relation till både djur och natur. Min uppväxt på landet har format mig till den jag är idag och därför värdesätter jag en levande landsbygd och ett ansvarstagande för djur och natur. Dock så verkar EU för att krossa Sveriges vackra landsbygd. Med hjälp av regler, riktade bidrag och den fria handeln importeras idag billiga livsmedelsprodukter med hjälp av EU till Sverige, från Europa och övriga världen. Samtidigt blir situationen ohållbar för svenska jordbrukare, men framförallt för småbrukare. Det blir helt enkelt svårt att konkurrera med andra länders jordbruk som inte har samma omkostnader för tex. skatter, avgifter och dyra maskiner.

Resultatet blir att svenska jordbrukare får en sämre ersättning för det som produceras då priserna dumpas när billiga livsmedelsprodukter kommer in utifrån. I längden blir det ohållbart för mindre produktioner att gå runt med en hållbar produktionsvinst. Enligt statistik från Jordbruksverket blir de svenska jordbruken större, men färre. De småskaliga jordbruken slås ut och ersätts av storskaliga jordbruk. Statistik från Svensk mjölk visar också på att Sveriges mjölkbönder försvinner i rasande tempo. I november år 2008 fanns det endast 6476 bönder i Sverige. Detta kan jämföras med år 1995 då det fanns över 17 000 bönder i Sverige. Om inte detta vore nog så var, enligt Jordbruksverket, var femte jordbrukare 65 år eller äldre år 2007.

Andra viktiga frågor är att säga nej till ett turkiskt EU-medlemskap. Det finns flera orsaker till att Turkiet inte bör ingå i EU. Dels så är Turkiet ett muslimskt land som inte har med Europa att göra. Ett medleskap skulle innebära att närmare 70 miljoner turkar fritt skulle kunna bosätta sig i Europa. Detta skulle leda till stora problem då Turkiet skiljer sig så pass mycket från Europa när det gäller saker som tex. etnicitet, språk, religion och kultur. Europeiska arbetare skulle tvingas gå ned i lön och mångkulturen skulle bli än mer påtaglig i Europa.

Nationers företag bör ägas av nationernas egna medborgare så att vinsten går tillbaka till folket och så att flytt till låglöneländer förebyggs i största möjliga mån. Vi är inte i behov av globala multinationella storföretag, utan av företag som tar ansvar för arbetarna, folket och nationen. Det är orimligt att stora vinster plockas ut och går rakt i fickan på ägarna, när de sedan sparkar ut arbetarna i arbetslösheten. Likt jordbruket så måste även näringslivet decentraliseras.

Alla nya övervakningslagar bör omedelbart brytas upp. Ett samhälle som behöver så många övervakningslagar är ett sjukt samhälle. Istället för att övervaka medborgarnas beteenden så bör samhället istället ta ansvar för problemet. Medborgarna kommer fortsätta ha kvar beteendet trots övervakningslagar och kameror. Jag vill även påstå att det har mycket att göra med att vuxenvärlden, i form av föräldrar, skola, politiker etc., har misslyckats med att ta hand om de nya generationena på ett bra sätt. Detta har sedan lett till att en ny samhällskultur har vuxit fram. En samhällskultur som varken tar hänsyn eller visar respekt.

Inom kort kommer ND´s EU-hemsida att dyka upp. På den kan ni läsa mera om hur partiet ställer sig i olika frågor, hur det går i valkampanjen, se alla företrädare och mycket mera.

Våra förfäder kämpade med blod, svett och tårar för att behålla vår självständighet. Låt oss inte rösta bort denna självständighet. Rösta på Nationaldemokraterna i valet den 7 juni!

Ps. Glöm inte att kryssa i mitt namn på valsedeln.

måndag 4 maj 2009

Ett besök hos Kvilleken

Den soliga och sköna söndagen den 26 april besökte jag och mitt sällskap den kraftfulla och vackra Kvilleken som ligger strax utanför Vimmerby, bredvid Norra Kvills nationalpark. Eken beräknas vara strax över tusen år gammal, vilket gör att den är Sveriges äldsta träd. Med en omkrets på 14 meter är den också en av Europas grövsta ekar.

Eken ligger vacker belägen i en småländsk naturmiljö, omgiven av hagar och gärdsgårdar. När ögonen skådar dess former och hjärnan betänker allt som den har varit med om så önskar man att man kunde sätta sig i gräset, luta sig tillbaka mot gärdsgården och lyssna på alla dess berättelser. Berättelser om hur våra förfäder kämpade och slet för att klara sig och deras glädje när skörden var bärgad eller festen stundade, berättelser om fallna tårar från barn och kvinnor när tiderna var som hårdast och när krigen var på intåg. Berättelser om glada svenska barn som lekte på ängarna eller gick ner till sjön för att meta. Nog skulle eken ha en hel del sorg att tala om, men även en hel del glädje. Hur som helst så skulle den inte ha så mycket mångkultur eller folkdestruktiva ting att tala om.

Det sorliga med eken är att den är hårt sargad. Till stora delar hålls den vid liv av vajrar och järnband. Kanske vore det bäst om naturen fick ha sin gång och låta eken falla och ta de finaste av minnen med sig ner i marken. Den mark som har ett historiskt band till såväl naturens tillblivelser som våra förfäder. Den mark som vi nationalister älskar och värnar med våra liv. Vår mark är full av minen, full av historia och full av våra tidigare generationer genom vars blodsband vi svenskar lever idag.

Innan dagens äventyr var slut besökte vi även det gamla torpet Skogsberg, av vad det bara återstår ruiner. Torpet var bebott, av 17 olika familjer, från år 1837 till år 1965. År 1970 brändes det ned. Den första som verkade vid torpet var familjen Sven Andersson, hans hustru Anna-Stina Isacsdotter och deras fem söner. Det var en gemytlig dag med besök i den svenska historien. Något jag varmt uppmanar flera att göra.

fredag 27 mars 2009

Nationaldemokraterna i Vimmerby får ny hemsida

Den 18 mars fick Nationaldemokraterna i Vimmerby en splitter ny hemsida, något som har varit efterlängtat. Den nya hemsidan är både snyggare och har fler funktioner än den tidigare.


Tilläggas bör även att Nationaldemokraterna är det parti som har den klart snyggaste lokalhemsidan av samtliga partier i Vimmerby kommun, i alla fall enligt mig.

Ni hittar den nya hemsidan här

onsdag 25 mars 2009

Vimmerbyelevernas vardag i mångkulturen

För två veckor sedan började jag lite smått med ett reportage om situationen på Vimmerbys skolor. Det framkom att allt inte står riktigt rätt till. Eleverna som jag pratade med gav en obehaglig bild av läget, en bild som kantas av svenskfientlighet, skadegörelse och bråk. De svenska eleverna blir kallade för "svennehoror" och invandrarelever kastar saker efter dem och säger att de ska ta över deras land. Allt tillåts förekomma utan att lärarna bryr sig.

Skolledningen bevisade också att de försöker mörka vad som händer. När jag frågade gymnasiechefen på Vimmerby gymnasium om det förekommer etniska konflikter regelbundet och vilken härkomst invandrareleverna hade som slogs i början av mars så fick jag svaret att "det är inget allmänheten har något att göra med."

Lär reportaget i sin helhet här

måndag 23 februari 2009

Bort med individualismen – ta hand om varandra

Det svenska samhällets utveckling har de senaste åren skapat en produkt bestående av individualism, stress och en förståelseförlust om vad allt det goda egentligen handlar om. Det är en utveckling som får vissa att darra, andra att applådera och resten att förneka verkligheten om vad som egentligen händer och vilka konsekvenser denna utveckling kommer att leda till.

I det moderna svenska samhällets utveckling har det blivit allt vanligare att vi inte har tid att bry oss om varandra eller tänka på våra medmänniskor. Vi förnekar hellre verkligheten när jobbiga saker och situationer kommer i vägen istället för att stanna upp, agera och ta hand om varandra. Dagens individualistiska samhälle är ett hot, inte bara mot enskilda individer som riskerar att gå vilse i sig själva. Det är också ett allvarligt hot mot oss själva som folk.

Trots att vi lever i en tid som erbjuder oss ett överflöd av varor och tjänster så har vi inte tid för varandra, eller så har det helt enkelt gått så långt att vi inte vill bry oss om varandra på grund av en för stark individualism. Idag har vi knappt tid med våra familjer då vi värdesätter karriär och social status framför familjen. Vi låter samhället sköta uppfostran istället för att göra det själva som föräldrar så att vi kan göra det vi känner för. Att skaffa barn medför ett stort ansvar och det är ett ansvar som måste tas på största allvar.

Det finns i övrigt mängder av liknande exempel på hur individualistiska och stressade vi har blivit. När vi står i kö så är det sällan vi pratar med varandra. Istället tittar vi i taket eller låtsas göra något viktigt med mobilen. När det gäller matlagning så äter vi kartongmat och halvfabrikat istället för att tillaga mat med bra råvaror. För vem har tid att lägga tid på matlagning när det finns så mycket annat att göra?

Istället för att umgås med varandra så sitter vi ensamma och skriver med varandra över Internet. Är det inte Internet så är det tevens såpor och meningslösa serier som lockar. Vad är det för fel med att umgås med varandra? Ska vi umgås så måste det vara noga planerat så att vi hinner städa eller så att vi inte missar den där såpan på teven. Ser vi någon som ser ut att behöva hjälp så har vi för bråttom för att hjälpa och om vi säger ”hej” till någon på stan så blir vi genast sedda som dårar som hälsar. Är vi inte nöjda med oss själva så kan vi konsumera till oss nya låtsasliv som vi på ytan är nöjda med, men på insidan gör det ont.

Vi måste helt klart varva ner och hitta oss själva och allt det goda som livet egentligen handlar om. Ingen blir lyckligare av att leva ett individualistiskt och stressigt liv. Ta istället ansvar för det liv du lever och respektera och ta hand om dina medmänniskor. Dagens svenska samhälle är fruktansvärt långt ifrån vad det skulle kunna vara och borde vara.

Nästa gång du står i en kö, börja prata med de andra som står i kön. Åker du buss, prata med någon på bussen. Le och hälsa på alla du möter. Nästa gång du funderar på att titta på tv, ring till någon och spela kort istället. Bjud in dina grannar och vänner på fika. Alla föräldrar, se till att ta hand om era barn och ge dem en bra uppfostran. Se till att ta hand om människorna runt omkring dig, det kommer de att uppskatta.

lördag 21 februari 2009

Nationaldemokraternas hemsida är populärast bland alla partiers hemsidor

Enligt alexa.com som rankar besöksstatistik så är Nationaldemokraternas hemsida www.nd.se den populäraste hemsidan bland samtliga partiers hemsidor just nu.

För att se statistiken så kan ni gå in på www.nd.se och titta längst ned på sidan.

fredag 20 februari 2009

Förtroendet för Vimmerbys lokalpolitiker sjunker...som en sten

En tredjedel av vimmerbyborna anser att lokalpolitikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Detta framkommer i en undersökning gjord av SKOP omkring årsskiftet 08/09. Undersökningen bygger på intervjuer med 500 kommuninvånare i åldern 18-74 år. Det intressanta är att det är en kraftig ökning bland antalet som tycker att politikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb i jämförelse med förra undersökningen som genomfördes år 2001.

I den nya undersökningen anser 34 % att politikerna gör ett mycket eller ganska bra jobb. I den förra undersökningen ansåg hela 65 % att politikerna gjorde ett mycket eller ganska bra jobb. Förtroendet har alltså sjunkit med hela 31 % sedan förra undersökningen.

Antalet som tycker att politikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb är 33 %. År 2001 ansåg enbart 9 % av de tillfrågade att politikerna gjorde ett mycket eller ganska dåligt jobb. Antalet som tycker att politikerna gör ett dåligt jobb har alltså ökat med hela 24 %. Om vi jämför med resultatet på riksnivå så ligger denna siffra på 19 %. Detta betyder att politikerna i Vimmerby kommun får klart sämre betyg än riksgenomsnittet.

Vidare framgår det i undersökningen att hela 65 % av kommuninvånarna anser att de har mycket eller ganska dåliga möjligheter att påverka. Detta var även ett problem vid 2001-års undersökning då siffran låg på 60 %. Hur som helst så är det alltså en ökning med 5 % och en tydlig signal på att politikerna inte tar medborgarnas åsikter på allvar.

Vad beror då detta på? Varför får lokalpolitikerna i Vimmerby ett sådant lågt omdöme av kommuninvånarna? Personligen så tror jag att det beror på lokalpolitikernas verklighetsfrånvaro och brist på förståelse och ansvarstagande inför de problem som uppenbarar sig, för även i Vimmerby finns det en verklighet, trots att staden kallas för ”Barnens stad”.

Ett stort problem, som också framkom i undersökningen, är att kommuninvånarna har svårt för att påverka. Det duger liksom inte att gå ut på gator och torg några månader inför valet för att lova en massa ohållbara löften för att locka röster och sedan stänga in sig i kommunhuset med hörselskydd och ögonbindlar. Att möta folket året om i deras vardag bör vara lika viktigt som att matcha rätt slips till rätt skjorta, dock så finns det brister på båda punkterna bland politikerna i Vimmerby så vi ska kanske inte hoppas på för mycket.

Det verkar nästan som att politikerna i Vimmerby anser att de är en liten hemlig klubb som enbart fattar beslut och för fram frågor som enbart gagnar dem själva. Vad ska man annars tro när de höjer sina löner samtidigt som de höjer skatten för kommuninvånarna?

Jag tror att kommuninvånarna har tröttnat på den förda politiken i Vimmerby där borgare och socialister gnäller på varandra utan att få något vettigt gjort. Kommuninvånarna har, inför varje val, ställts inför samma tråkiga ideologier som de alltid gjort, ideologier vars företrädare i alla fall i Vimmerby saknar nytänkande och fräscha idéer.

De politiska partierna i Vimmerby har också uppenbart misslyckats med nyrekryteringen bland ungdomar. Det räcker med att gå och titta på ett kommunfullmäktigemöte så får man en klar bild av läget. De som sitter på stolarna är knappast ungdomar. Inte heller ute på gatorna syns politiskt engagerade ungdomar, om de inte är nationaldemokrater vill säga, för vilka ungdomar lockas till de etablerade partierna i Vimmerby? Vad har de att locka med?

Politiken måste bli roligare och modernare. Nästa år kommer Nationaldemokraterna att ställa upp i kommunvalet i Vimmerby och då kan jag garantera att det kommer att svepa en frisk fläkt över den politiska arenan i Vimmerby. Jag tror helt klart att det finns ett stöd för den nationaldemokratiska ideologin i Vimmerby. Nationaldemokraterna är inte något parti som går åt höger eller vänster, utan rakt fram.

torsdag 19 februari 2009

European Youth Conference 2009

Som jag skrev sist så var det dags för European Youth Conference 2009 som arrangerades i Göteborg mellan den 30 januari och den 1 februari. Deltog på konferensen gjorde delegationer från Nationaldemokratisk Ungdom (Sverige), Junge Nationaldemokraten (Tyskland), Mládež Národní strany (Tjeckien) och Youth BNP (Storbritannien).

Dagen började tidigt den 30 januari och med mängder av packning och utrustning begav vi oss till konferenslokalen. Jag och två andra killar begav oss dock vidare relativt snabbt då vi skulle hämta de utländska gästerna från England och Tyskland, medan de andra började fixa iordning lokalen. Fredagskvällen fortsatte sedan i en trevlig anda då samtliga deltagare småpratade och började lära känna varandra.

Under lördagen var det dags för gruppdiskussioner och deltagarna delades in i två diskussionsgrupper, själva hamnade jag i propagandagruppen. I min grupp redogjorde deltagarna för det propagandamaterial respektive ungdomsförbund använder sig av. Vi visade varandra alltifrån flygblad, tidningar och fanor till pins, filmer och hemsidor. Imponerade mest på mig gjorde tyskarna som hade en riktigt fin och modern propaganda.


Målet med konferensen var att utveckla och utöka samarbetet mellan de olika europeiska ungdomsförbunden. Detta var något som verkligen genomsyrade hela konferensen och i min grupp kom vi fram till en hel del bra idéer på framtida samarbeten och utbyten vad gäller just propagandan.



Lördagens middag var en stor fiskbuffé som inte bara var en fröjd för ögat, den var också riktigt god. Kockarna under konferensen imponerade verkligen. Efter den uppskattade buffén fortsatte sedan gruppdiskussioner ytterligare en tid. Kvällen avrundades med småprat framför öppen eld långt in på småtimmarna.

Under den tredje och sista dagen redovisade diskussionsgrupperna vad de kommit fram till. Under konferenshelgen hölls även flertalet tal av olika företrädare för respektive ungdomsförbund.


Propagandagruppen

På söndagseftermiddagen var det tyvärr dags att ta farväl av alla utländska kamrater. Konferensen kan summeras som väldigt lyckad. Nya kontakter hade knutits och flera idéer på framtida samarbeten hade diskuterats.

torsdag 29 januari 2009

Imorgon börjar European Youth Conference 2009

Idag har jag varit på resande fot för imorgon börjar European Youth Conference 2009. Det är en ungdomskonferens som arrangeras av Nationaldemokratisk Ungdom och utöver oss svenskar så kommer även delegationer från Tjeckien, England och Tyskland att delta.

Det kommer helt klart att bli en intressant konferens.

onsdag 28 januari 2009

Orolig lärare i desperat försök att hindra yttrandefriheten

En klass i årskurs åtta på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby håller just nu på att läsa om olika partier och hur valsystemet fungerar i Sverige. Några elever i klassen undrade varför det inte fanns någon information om partiet Nationaldemokraterna. En elev undrade då om inte jag kunde få komma till skolan och berätta för klassen om vad Nationaldemokraterna står för.

Att låta mig komma till skolan gick inte läraren med på, men däremot gick han med på att jag kunde skriva ned vad Nationaldemokraterna står för så att samtliga i klassen kunde få varsitt exemplar av det. Kul, tänkte jag och började skriva. Det blev nästan tre sidor som förklarade Nationaldemokraternas syn på samhället, familjen, skolan, välfärden, mångkulturen, landsbygden med mera.

När läraren sedan hade fått ta del av min skrivelse så vägrade han gå med på att dela ut den. Enligt uppgifter så skall han ha sagt att det inte stod något vettigt i den. Detta har upprört vissa elever i klassen som mer än gärna vill läsa om Nationaldemokraterna. Uppenbart är dock att läraren blev rädd för att hans fördomar inte stämde om Nationaldemokraterna. Han hade med all säkerhet hoppats på att det skulle stå en massa hemska saker som han sedan skulle kunna skrämma eleverna i klassen med. Nu stämde dock inte hans fördomar överens med Nationaldemokraternas politik, vilket gör att han är rädd för att eleverna skulle komma att uppskatta Nationaldemokraternas politik.

Det är dock passande att han lär ut att Sverige är en demokrati med yttrandefrihet samtidigt som han gör på detta sätt. Eleverna kommer förmodligen att bli väldigt skeptiska till det han säger i fortsättningen. Bra jobbat!

Karusellen är dock inte slut ännu. Vid nästa lektion återstår det att se om han trots allt kommer att dela ut min skrivelse till eleverna i klassen eller inte. Hur som helst så kommer han att bli ifrågasatt så jag lär återkomma om detta.

tisdag 27 januari 2009

Nu är det full fart igen

Det känns verkligen att partiverksamheten har dragit igång på allvar igen efter jul och nyårsuppehållet. Nu är det som vanligt igen, vilket betyder att det är mycket att göra.

Förra veckan lanserades en tävling för distriktet där det gäller att värva prenumeranter på tidningen Nationell Idag. Självklart så har värvandet pågått under en längre tid på riksplanet, men jag tänkte att det kunde vara kul för aktivisterna i distriktet att ha en egen tävling som enbart berör distriktet. Tävlingen är en etapptävling som avgörs månadsvis. Det finns fina priser i potten så det återstår att se hur utgången blir av tävlingen.

Vi drog även igång distriktets första ledningsmöte förra veckan. Riktigt kul att vi är igång igen. Distriktets förra verksamhetsår var bra, men år 2009 skall bli ännu bättre.


Under dagen har jag fixat en del med nya numret av Idealisten. Fixat några artiklar och förberett en intervju med mera. Idealisten är Nationaldemokraternas medlemsbulletin och utkommer en gång i månaden tillsammans med tidningen Nationell Idag. Idealisten tar upp vad som händer inom partiet, innehåller olika ideologiska artiklar, tips, intervjuer etc.

Annars har det varit en hel del ringande, mailande och några möten. Har dessutom fått min första annons på bloggen, en annons som kommer att dra in storkovan ;) Nu ska jag ta en kopp te och renskriva ett protokoll, sen är det sovdags.