onsdag 30 november 2011

Hell Corneliu Codreanu och Karl XII

För mig så är det betydelsefullt att skänka en tanke till individer som heroiskt har stått upp för sina nationalistiska ideal, inte minst i svåra tider. Föredömen som aldrig svek allmännyttan för att tillfredsställa egennyttan, föredömen som gick i döden för sin tro. Den 30 november är datumet då kämparna Corneliu Codreanu och Karl XII bragdes om livet, 1938 respektive 1718.

Historien är full av nationalistiska hjältar, hjältar som tyvärr har hamnat i historiens skuggor på grund av att deras engagemang inte överensstämmer med dagens destruktiva samhällsutveckling. Trots politiskt korrekta pekpinnar så finns det dock fortfarande dem som inspireras och aldrig glömmer historiens förbjudna hjältar.

Nedan följer två musikstycken som är tillägnade de båda kämparna och förebilderna Corneliu Codreanu och Karl XII.

tisdag 22 november 2011

Nyheter - Stoppa svenskfientligheten

Under den senaste veckan så har det kommit flera nyheter kring manifestationen Stoppa svenskfientligheten - Till värn för Norden. Bland annat så har talare, musiker och en andra film tillkommit. Se till att befinna dig i centrala Stockholm lördagen den 10 december.

Klara talare på manifestationen är än så länge Magnus Söderman och Marc Abramsson. Efter manifestationen så kommer det att arrangeras en kamratafton. På denna så kommer musik att framföras av Ken Mclellan, Barny och Viktor. Klara talare för kamrataftonen är Daniel Carlsen och Dan Eriksson.

Nedan följer filmen.


tisdag 15 november 2011

Studieträff och kampsport

Under lördagen så var det åter dags för en studieträff. Det blev ett kortare föredrag om ”förintelsen” samt diskussion ur ett nutidsperspektiv. På schemat stod även kampsport- och självförsvarsträning.

Den så kallade förintelsen är ett laddat ämne, speciellt om betraktaren är kritiskt inställd till den officiella versionen på en eller flera punkter. Det finns helt enkelt inte utrymme för några kritiska frågeställningar, utan endast nickande bifall bortom källkritikens regler. Individer som har forskat i ämnet och kommit fram till kritiska slutsatser har kastats i fängelse och i dag så är det olagligt att uttala allt för skarp kritik mot ”förintelsernas förintelse” i flera Europeiska länder.


Dagens föredragshållare berättade kortfattat om ämnet, bland annat om flera brister i den officiella versionen och hur ”fakta” har ändrats och förvrängts genom åren. Tanken var inte att komma fram till någon slutsats om huruvida den officiella versionen stämmer eller inte. Fokus lades i stället på diskussion kring dagens syn på ”förintelsen”, hur den påverkar dagens samhälle och hur den utnyttjas i politiska syften.

Oavsett tankar om ”förintelsen” så går det inte att frångå att den i dag används som ett effektivt propagandaverktyg vars uppgift är att indoktrinera och skrämma upp individer till tigande nickedockor gentemot dagens samhällsutveckling. Den som är invandringskritisk eller på något sätt uttrycker stolthet över sitt ursprung uppmanas att ”lära av historien”, annars så kan det som bekant hända igen.Som avslutning så stod kampsport på schemat, men först så blev det innebandy. Efter uppvärmningen så var det dags för sparring med slag och sparkar. Avslutningsvis så övade deltagarna olika självförsvarstekniker.

lördag 5 november 2011

Film och samlingsplats - Stoppa svenskfientligheten

I veckan så har arrangörsgruppen för manifestationen "Stoppa svenskfientligheten - Till värn för Norden" offentliggjort tid och samlingsplats. En professionell film har även släppts.

Sedan tidigare så är det klart att manifestationen kommer att genomföras den 10 december i centrala Stockholm. Nu är det även klart att samlingen kommer att ske på Mynttorget klockan 14:00.

Se filmen: