söndag 21 oktober 2012

Opinionsundersökning om asylboendet i Påskallavik

Under söndagen så genomfördes en neutral opinionsundersökning med anledning av det planerade asylboendet i Påskallavik. Till platsen hade även bland annat socialdemokrater och vänsterpartister sökt sig för att med hjälp av hot, lögner och utfall söka förstöra undersökningen. Det hela kunde dock genomföras som planerat och resultatet visade klart och tydligt att ett asylboende inte är önskvärt i Påskallavik. Även en film har gjorts om dagen.
Funktionärerna vid dagens opinionsundersökning.
För en tid sedan så gick Migrationsverket ut med att de har för avsikt att placera ut 45 asylanter i Påskallavik, ett samhälle med cirka 1 100 invånare. Som en följd av detta så arrangerades ett informationsmöte den 8 oktober. Under detta möte så yttrades omfattande kritik, bland annat gällande beslutets tillvägagångssätt då invånarna inte har fått säga sin mening.

Trots den kritik som framfördes så har ingen visat intresse för att faktiskt fråga invånarna vad de egentligen tycker om att ett asylboende skall upprättas mitt ibland dem. Därför så valde jag tillsammans med två andra att arrangera en neutral opinionsundersökning. Vi både kontaktade och besökte den lokala Konsum-affären för att göra en tillståndsförfrågan om att stå utanför butiken. Till en början så var detta inga problem, och vi fick således ett muntligt tillstånd om att uppehålla oss på Konsums mark i samband med opinionsundersökningen.
Informationsblad som informerade om opinionsundersökningen delades ut under torsdagen.
Då tillståndet var klart så ordnade vi 700 stycken neutrala informationsblad som förklarade vår avsikt, tid, plats och så vidare. Dessa delades ut i och strax utanför Påskallavik. Informationsbladen väckte dock dem som inte håller yttrandefriheten så högt och olika medier rapporterade om den stundande undersökningen. Detta satte press på Konsum som valde att dra tillbaka det givna tillståndet, något som respekterades från vår sida.

Opinionsundersökningen börjar
Vi anpassade oss snabbt efter de nya förutsättningarna och anlände till Påskallavik en tid innan klockan 11:00, som var den utsatta starttiden. Efter samtal med både Konsums representant och polisen, som båda parter var sakliga och trevliga, så inleddes undersökningen på allmän plats intill butiken. Relativt omgående så valde flera att delta i undersökningen, med god respons som följd. Var och en som ville delta fick en liten lapp med frågan ”Vill du ha ett asylboende i Påskallavik?” följt av två svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”.
Svarslapparna som människor fick fylla i. Vid ett tillfälle så var det en röd politiker som sade att den var objektivt utformad.
Jag gick omkring och samlade in svar under dagen.
Kort efter att vi hade ställt upp så började en mindre grupp att formas av äldre män- och kvinnor. Flertalet av dem hade olika attribut med partisymboler för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Med sig hade de ett flygblad i vilket de både ljög och indirekt hotade människor som deltog i undersökningen. Bland annat så påstods att vi skulle vara både nynazister samt företrädare för Svenskarnas Parti, något som inte stämmer.
På vänstra sidan om oss så samlades Stefan Windh och hans gruppering som sökte förstöra undersökningen.
På flygbladet så stod även följande, som en hotfull uppmaning till de förbipasserande: ”Glöm inte. Ingen är anonym på offentlig plats. Skäm inte ut dig själv, din familj, barn, släktingar och vänner genom att delta i deras strategispel.” Flygbladet är undertecknat av den socialdemokratiske kommunpolitikern Stefan Windh, som inte gjorde annat än att skämma ut sig under dagen.
Socialdemokraten Stefan Windh.
Vår hållning var hela tiden att vara neutrala och opolitiska. Vi ville alltså inte diskutera politik under tiden som vi genomförde undersökningen. Trots hur många påpekningar som helst om detta så hade de röda svårt att förstå den informationen. Vid ett tillfälle då vi bemötte en av lögnerna på flygbladet för allmänheten så gjorde den röda horden ett utfall emot oss. Bland annat så hade de för avsikt att ta banderollen ifrån oss, men detta lyckades de givetvis inte med. I stället så började de att gapa och hetsa, men vi lät oss inte provoceras. Vårt mål med dagen var att genomföra undersökningen, inte att gå i tungomål mot förvirrade yttrandefrihetshatare.
Kakor för att fjäska och avleda människor från en viktig samhällsfråga.
Fler och fler svar började komma in och på den andra sidan av oss så började en annan grupp av människor att samlas, som en motpol till de röda. Flera gånger så fick de röda representanterna riktiga utskällningar av Påskallavikbor som ogillade deras odemokratiska aktion som ämnade förstöra och försvåra undersökningen. De röda demonstrerade helt enkelt en pajas-cirkus och därför så finns det ingen egentlig mening med att nämna så mycket mera av deras förehavande.
Jag bjuder in journalisterna att delta vid sammanräkningen av svaren.
På plats fanns även flera journalister, och vi förklarade att vi inte uttalade oss fören efter att undersökningen var slut. Vi bjöd även in journalisterna speciellt för att de skulle kunna bevittna sammanställningen av de inkomna svaren, detta var dock inget som prioriterades. Intervjuer har dock gjorts i efterhand.

Opinionsundersökningens resultat
Efter att fyra timmar hade gått så avslutades undersökningen. De röda skyndade sig snabbt ifrån platsen, förmodligen då vi hade meddelat att vi kunde ta diskussioner efter att undersökningen var avslutad. Under tiden som räkningen gjordes så kom en äldre yttrandefrihetsfientlig person förbi med sin moped. Han stannade på några trygga meters avstånd för att gasa i förhoppning om att han skulle störa räkningen. Då han märkte att han inte gjorde detta så avlägsnade han sig.
Svaren räknas samman.
Kvar på platsen fanns runt 20-talet Påskallavikbor som valde att ta del av sammanställningen. Två invånare ställde även upp som kontrollanter av räkningen, så att den blev korrekt.

Totalt så hade 72 svar inkommit under dagen, och dessa löd enligt följande på frågan ”Vill du ha ett asylboende i Påskallavik?”:
Ja: 8 röster
Nej: 63 röster
Blank: 1 röst
Resultatet.
Då räkningen var klar så sades några ord och Påskallavikborna tackades för visat intresse. Innan vi lämnade platsen så fick vi ett stort beröm av både polisen och Konsum-representanten för att vi hade skött det hela så väl under dagen. Såhär i efterhand så är det redan flera Påskallavikbor som har hört av sig med positiv respons. Jag och mina kamrater är nöjda med dagen, och viktigast av allt är att folkviljan har talat i Påskallavik.

Relaterat

16 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbat Rasmus &CO. Den där Stefan Windh verkar va en riktigt nyttig idiot som tror han är förmer än andra. Tror för övrigt jag sett honom (nu när jag ser bilden i tidningen) på någon bandymatch med P-Vikslaget Stjärnan där han sprätter runt som någon självutnämnd tupp på läktarn. Usch vilken äcklig PK-sprätt./MVH Oskarshamnare

Anonym sa...

Vad är detta för ett jävla spektakel o vad har ni för anknytning till Påskallavik? Jag säger varken bu eller bä i frågan, men va fan har en nationalpolitisk bloggare i P-vik o göra? De kanske skulle ha hållits en opinionsundersökning först om Påskallaviksborna ville ha en nationalpolitisk bloggare utanför Konsum?

/ Peter Holm

Anonym sa...

Bra jobbat! Hade jag hört talats om detta hade jag åkt ner och lagt en lapp i lådan och skrattat ut pensionärs-AFA.. Vilka svin

Anonym sa...

www.facebook.com/NejTillAsylboendeISmaland

Anonym sa...

Till Peter Holm..
Ja det är konstigt att de lokala politikerna inte gör den här undersökningen. Men med er så gäller det ju order uppifrån, inte underifrån.

Anonym sa...

Till Peter Holm:
Kan man ens kritisera att någon försöker ta reda på vad ortsbefolkningen vill? Och hade du varit mindre kritisk om det hade varit t.ex. vänsterpartister som genomfört undersökningen?
Anton Nyman

Anonym sa...

Bra gjort !
Men det maktfullkomlige sossen med sina indirekta hot MÅSTE polisanmälas !

Anonym sa...

Suveränt gjort!

Anonym sa...

Jag hade också skällt ut Stefan Windh och hans gelikar. Uppenbarligen förstår de inte hur man bäst bemöter främlingsfientlighet. Tyvärr spelar han er i händerna, ni är givetvis nöjda över att han gjorde sin röst hörd och mer ändå.

Du/ni verkar dessutom ha svårt att förstå vilka slutsatser man kan dra av en "opinionsundersökning". Att påstå att "Påskallavik har talat" blir smått komiskt när man genomför en undersökning som denna. Summan i sig kanske det inte är något fel på ut statistisk synvinkel men att överhuvudtaget befatta sig med er ser nog många som ett ställningstagande i sig. Att bojkotta en undersökning (som i detta fall) är givetvis också ett ställningstagande, vilket ni mycket väl vet. Ni inom extremhögern är inte dumma, det har jag aldrig trott. Men särskilt intellektuella är ni knappast.

Anonym sa...

Helt underbart! Tur att det finns dem som ni, som vågar stå emot PK-ismen och göra en sådan här insats. Jag är djupt imponerad, skulle själv vilja engagera mig men vill inte sätta karriär, rykte etc. på spel. Ni vet förstås att ni har ett majoritetsstöd bland befolkningen, räcker ju med att sticka in ett öra i precis vilket fikarum som helst en vanlig arbetsdag för att få det bekräftat. Keep up the good work, jag sätter i en slant på ert BG som tack och belöning!!

Anonym sa...

Anser ni som gjorde undersökningen att resultatet på något sätt kan anses som statistiskt säkerställt? Vad är det för mening att i förväg annonsera undersökningen? Vad bevisar denna undersökning för något?

Anonym sa...

Är det inte komiskt att den förment "goda" sidan skall bete sig som svin och t.o.m. hota människor? De borde titta sig själva i spegeln och fråga sig vem det egentligen är som är ond och vem som är god.

Anonym sa...

Intressant med några kommentarer: "Anser ni som gjorde undersökningen att resultatet på något sätt kan anses som statistiskt säkerställt? Vad är det för mening att i förväg annonsera undersökningen? Vad bevisar denna undersökning för något?" eller "Att bojkotta en undersökning (som i detta fall) är givetvis också ett ställningstagande, vilket ni mycket väl vet."

Här kan man vända på saken och säga: om det nu inte betyder något, varför gick politiker man ur huse för att motverka?

Hela saken är inte om undersökningen på något sätt är användbar eller inte, utan snarare det att uppmärksamma processen i beslutet, medborgarnas mandat till politikerna samt hur det hela förankrats hos invånarna. Det kan vara så att alla vill gärna ha flyktingar på orten, men varför inte öppna upp till dialog? Vad är politikerna rädda för? Om det nu är så väldigt positivt och barmhärtigt, men kan då säga nej? Vad är ni rädda för?

;)

Anonym sa...

Till den anonyma som skrev 23 oktober kl 23:23:

Din frågeställning är intressant. Den eviga frågan om vilket statsskick som är bäst lämpat kommer nog aldrig att ta slut. Många brukar säga att av alla styrelseskick är demokrati det "minst dåliga" systemet, dvs. demokratin kommer aldrig bli fulländad. I Sverige har vi valt representativ demokrati, vilket som ni säkert vet innebär att vi, folket, ger politiker mandat att fatta de flesta beslut åt oss. Vill man leva ett normalt liv fungerar inte direkt demokrati, så är det bara. Ibland fattas beslut man inte gillar, då fungerar systemet på så vis att man blir straffad i efterhand. Är politikernas beslut så illa att tillräckligt många retar sig på dem blir de helt enkelt inte valda igen. Så långt är systemet ganska enkelt.

Problemet kommer till frågor som: kan man rösta om vad som helst?
I Tyskland har man (kanske förståeligt sett till deras historia) nolltolerans mot nazistiska yttringar. Det är helt klart en inskränkning i demokratin, men i Tyskland anser man att det finns värden som är större än demokrati (rätten till liv till exempel). Man har helt enkelt insett frukten av nazism.

I Sverige är mötesfriheten och yttrandefriheten längre gången, men inskränkningen i demokratin ligger här i att man inte anser det nödvändigt att rösta om precis alla frågor, till exempel om det är rätt att fatta beslut som är humana för omvärlden men uppenbarligen obekväma för många invånare.

Som sagt, hur man än väljer att utforma sin demokrati kommer aldrig någonsin alla bli nöjda, men det är det samhälle vi har valt. Får de partier ni sympatiserar med majoritet i regeringen kommer ni säkert få de omröstningar ni strävar efter men tills dess får ni nog nöja er med era nuvarande verksamheter.

Anonym sa...

Anonym:

Jag håller med i det du skriver. Samtidigt så behöver det inte direkt vara radikala åtgärder som tarvas för att få saker och ting att fungera.
Om de aktuella lokalpolitikerna hade reflekterat så som du gör, tog ett steg tillbaka och såg på saken mer övergripande, så hade demokratin fungerat bättre. Att se sin roll som politiker och i ett sammanhang är centralt för att få saker att fungera. Göran Persson är lysande exempel. Han ska ha en eloge för att ha styrt Sverige i en faktisk marknadsekonomi/kapitalism under socialismens flagg under många år. Och lyckas få med sig de mest röda i de mest "blå" förändringarna som sossarna gjorde. Det är inte helt gjort av sig självt. Men han insåg sin roll, sitt mandat och han insåg hur han skulle gå framåt. (Sen kan man tycka vad man vill om uppriktighet, ideologi etc men det är en annan sak).
Detta kräver att politiker (och andra) tar ett ansvar och ser skillnad på sak och person. Den ettriga runda gubben som skrek och gapade i klippen är ju endast en nyttig idiot. Nästa gång han blir tillsagd att skrika om miljön eller om vargjakt eller whatever som kommer upp på PK agendan, så gör han det också, utan frågeställningar.

Faktum är, oavsett om det är det önskvärda syftet eller ej, att de sk. "extremisterna" (oavsett politisk tillhörighet) idag, är de som bär upp den demokratiska formen genom att tillåta åsikter, använda sig av yttrandefrihet, demonstrationsrättigheter osv. Det är just runda lokalpolitiker, kommentarsfältscensuren och "ledarna" i dagstidningarna som är största hindren för demokratiska processen. Alltså, den faktiska demokratin, enligt ordets ursprungsbemärkelse.

Anonym sa...

Utmärkt initiativ att låta folk rösta!Denne sosse gör bort sej totalt då han är en odemokratisk person.Hoppas sossarna avsätter honom,upp till bevis nu socialdemokrater ,ni som anser att man skall rensa upp i andra partier måtte väl föregå med gott exempel i annat fall bevisar ni ju hur odemokratiska ni egentligen är i er politik! =)