torsdag 16 juni 2011

Maud Olofsson under partiledardebatten: Sverige behöver flera afrikaner och asiater

Under onsdagen så genomfördes riksdagens partiledardebatt som varade i närmare fyra timmar. De klara beskeden uteblev, men Maud Olofsson tydliggjorde sin vision genom att prata om nybyggarland samt behovet av flera afrikaner och asiater. I övrigt så var det intressant att följa Jimmie Åkesson samt debutanterna Håkan Juholt och Gustav Fridolin.

Förutsättningarna för att det skulle kunna bli en spännande partiledardebatt såg bra ut. Inte minst med anledning av Juholts iver över att få till stånd en debatt med Reinfeldt, sedan han valdes till partiordförande för Socialdemokraterna. Under partiledardebatten så skulle drabbningen äntligen ske. Dessutom så är det politiska läget ostabilt då de oppositionella partierna kan fälla regeringens förslag, och inte sällan så är det Sverigedemokraterna som har en avgörande roll i detta. Därmed fanns chansen till handutsträckningar partierna emellan. Nedan följer ett kort sammandrag av debatten.

Reinfeldt började med att berömma den egna politiken på ett självsäkert sätt. Han beskrev Sveriges ekonomi som väldigt framgångsrik och menade att möjligheterna är stora om arbetslinjen fortsätter att utvecklas enligt borgerlig-modell. Som det ser ut nu så kommer dock borgarna att få motstånd från oppositionspartierna när det gäller arbetspolitiska frågor, inte minst när det gäller a-kassan och flera jobbskatteavdrag.

Debutanten Juholt däremot beskrev tvärtemot en bild av ett kallt Sverige där fattigdomen drabbar sjuka och arbetslösa. Han kritiserade borgarnas ansvarslösa hantering av välfärden som har resulterat i ett otryggare samhälle. Juholt sade sig vilja se bättre löner i vård och omsorg, tryggare arbetsplatser, bättre skola och utbildning. Han pekade samtidigt på den omfattande arbetslösheten trots att konjunkturen vänder. Juholt framförde en mer traditionell socialdemokratisk vänsterpolitik. Han gjorde det hyfsat och gick flera gånger till attack.

Reinfeldt kritiserade Juholt genom att beskriva hans politik som ett luftslott och att det är ansvarslöst att lova allt till alla utan att kunna finansiera det. Juholt menar dock att de inte har lagt några ofinansierade förslag.

Centerpartiet genom Maud Olofsson tydliggjorde än en gång sitt nya vägval. Från svenskt landsbygdsparti till svenskfientligt invandrarparti.

Den ivriga mångkulturalisten Maud Olofsson sade sig tro att Sverige kan bli ett nybyggarland, men för att bli det så måste vi attrahera. Hon menar bland annat att Sverige behöver fler afrikaner och asiater för att bygga detta nybyggarland. Olofsson verkar dock ha glömt att det redan bor ett folk i Sverige, nämligen det svenska folket. Vidare så menade hon att Socialdemokraterna fortfarande förespråkar bidrag framför jobb och hon fruktar ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Hon sade även att Mona Sahlin kan kritiseras, men att hon aldrig svek öppenheten.

Åkesson hade innan debatten bestämt sig för att inte ta upp något om invandring då Sverigedemokraterna ofta anklagas för att vara ett enfrågeparti. Dock så passade andra på att ta upp ämnet med Åkesson, inte minst Olofsson. Annars så var Sverigedemokraterna ett ämne som kom upp flera gånger i olika sammanhang.

Till exempel så kritiserades Juholt av Jan Björklund för att Socialdemokraterna röstar med Sverigedemokraterna i frågor rörande arbetare från andra länder som arbetar i Sverige. Juholt försvarade dock den socialdemokratiska linjen och menade att de företag som kommer till Sverige skall ha lokal representation.

En fråga som har varit omdiskuterad den senaste tiden har varit huruvida skolavslutningar skall genomföras i kyrkan eller ej. Åkesson tog upp denna fråga med Björklund och fick medhåll. Björklund menade att det kommer att vara tillåtet att ha skolavslutningar i kyrkan enligt den nya skollagen och att ansvaret kommer att ligga hos rektorerna.

Åkesson, som var kritisk till regeringens skattesänkningspolitik, lyfte även frågan om samarbete mellan oppositionspartierna i de frågor som de tycker någorlunda lika i. Enligt Åkesson så borde det primära vara att tillfredställa väljarna. Juholt svarade lite kryptiskt att han inte ser Sverigedemokraterna som en del av oppositionen, utan snarare en del av regeringsunderlaget. Reinfeldt ville dock ha garantier från de rödgröna om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Skulle detta ske så skulle oppositionspartierna kunna fälla den kommande höstbudgeten. Något tydligt besked kom dock inte.

Trots de goda förutsättningarna så uteblev spänningen, de hårda debatterna, den slipade retoriken och de viktiga beskeden. Något som i och för sig ökar spänningen av det politiska läget än mer inför den kommande tiden. Den intressantaste frågan i nuläget torde vara vem som väljer vem. Kommer oppositionspartierna att gå ihop och således fälla regeringen. Eller kommer regeringen att lyckas få över Miljöpartiet, som i flyktingfrågan, på sin sida i de viktiga besluten? Kan det gå så långt att det blir omval?

lördag 11 juni 2011

Möte

Utvecklingen av nätverket Svensk Opposition och allt runt omkring det går framåt. I dag har vi haft ett längre möte för att se över ekonomi, utvecklingsmöjligheter samt gjort en översiktsplanering för resten av året.

Känner du att du har något att tillföra så är du välkommen att höra av dig. Det kan handla om allt ifrån kunskaper inom data eller språk till att bidra med ekonomiska bidrag eller dela ut informationsmaterial. Hör av dig så tittar vi närmare på hur du kan hjälpa till på bästa sätt.tisdag 7 juni 2011

Nationaldagsfirande i Södertälje

I Stadsparken i centrala Södertälje arrangerade Nationaldemokraterna ett svenskt nationaldagsfirande i form av en mindre familjefestival. Till skillnad från etablissemangets arrangemang så lös de medvetna mångkulturella inslagen med sin frånvaro.

Vädret var strålande under hela dagen och alla som besökte arrangemanget erbjöds en rad aktiviteter, oavsett ålder. De mindre barnen kunde hoppa i hoppborgen, göra en ansiktsmålning eller ta en ridtur på ponnyn. För de äldre fanns det gladiatorspel och slag med slägga.

Många, stora som små, provade på gladiatorspelet som stundtals bjöd på tuffa kamper.

Hoppborgen var populär bland de mindre nationaldagsfirarna.

Under dagen så framfördes även sång och flera tal. Främst av svenska representanter men även av två britter från British National Party. Den som ville prova sin allmänbildning kunde gå tipspromenaden. På plats fanns även grill, glassbar och olika försäljningsbord.

Tillställningen var öppen för allmänheten och därför var det svårt att uppskatta besöksantalet. Hur som helst så var det många Södertäljebor som tittade förbi, både svenskar och icke-svenskar. Nationaldagsfirandet avslutades med att samtliga sjöng Sveriges nationalsång.

Rikard och jag säljer skivor från den lokala butiken.

En del av området där Nationaldagen firades.

Det var ett riktigt trevligt nationaldagsfirande tillsammans med både nya och gamla kamrater. Det värmer verkligen i hjärtat att se så många svenskar i alla åldrar som umgås för att minnas forna hjältars heroism, hjältar som offrade sig själva för kommande generationer. Att fira det gemensamma ursprunget och allt som för oss samman som folk. Det är precis detta som kampen handlar om. Att leva som folk och att säkra vårt folks fortlevnad i landområdet som vi kallar Sverige, vårt hem på jorden.


Länkar

Soligt och välbesökt nationaldagsfirande med ND

torsdag 2 juni 2011

Föreläsning med MacDonald och Sunic i Linköping

Under onsdagskvällen var det Linköpings tur att stå värd för föreläsningsturnén med de båda professorerna Kevin MacDonald och Tom Sunic. Det blev en bra kväll som bjöd på intressanta föredrag och gemenskap med nya som gamla kamrater.

På grund av vägbygge och annat så blev vi lite försenade till föreläsningen, något som tyvärr resulterade i att vi missade en del av Sunics föredrag. Av det som vi trots allt hörde så menade Sunic att situationen för de vita folken är allvarlig. De mångkulturella- och mångetniska samhällena komma att hårdna och kampen kommer inte att vara svartvit. I tex. Europa så håller främmande folk på att bygga upp egna mindre samhällen, och många gånger så uppstår konflikter dem i mellan. Det kommer således att bli en komplicerad kamp med många parter. Han menade att de vita folken måste hålla ihop och bygga nätverk för att överleva.

Kevin MacDonald och Tom Sunic besvarar åhörarnas frågor.

Efter en kortare paus så var det dags för Kevin MacDonald att hålla sitt föredrag. MacDonald inledde med en sammanfattning av sin bok Kritikkulturen. En omfattande bok som behandlar den etniska konflikten mellan judar och icke-judar under 1900-talet. Tex. så behandlas ämnen som marxismen och mångkulturalismen, samt hur dessa har gynnat judiska gruppers intressen och hur dessa har påverkat det västerländska samhället.

MacDonald fortsatte att gå in på evolutionspsykologi och vikten av att förstå psykologiska faktorer som påverkar individer och folk, hur de tänker och fungerar. Han pekade även på vikten att känna till dessa faktorer för att förstå hur nationalismen bäst kan förmedlas och praktiseras. En avgörande faktor som slår ned nationalistiska och etniska känslor i dag är enligt MacDonald medierna. Dessa har ett enormt inflytande, ett inflytande som vi måste bryta för att ändra förutsättningarna för överlevnad.

Efter ytterligare en paus där det serverades mat så fick de närmare 30-talet åhörare ställa frågor till föredragshållarna. Tex. så framfördes frågor om det amerikanska partiet A3P som både MacDonald och Sunic är engagerade i, om situationen i Sverige och om eventuella alternativ till kapitalismen.

I det stora hela så var det en intressant föreläsning trots att mina, och säkert andras, kunskaper i engelska kunde ha varit bättre. Det var bra organiserat och trevligt att träffa nya som gamla kamrater. Ett tack till Forum Europa och Mimer Linköping som gjorde kvällen möjlig.

Länkar
Kevin MacDonald (Metapedia)
Tom Sunic (Metapedia)
Forum Europa
Mimer Linköping