måndag 25 juli 2011

Demokratins kluvna tunga

I kölvattnet av händelserna i Norge så har flera svenska politiker gjort olika uttalanden för att uppvisa sina goda och till ytan demokratiska sidor. Inte sällan så har det talats om vikten av ungdomligt politiskt engagemang, något som kan tyckas vara godhjärtat men som i verkligheten enbart är ett exempel på demokratins kluvna tunga.

Håkan Juholt målar upp en vacker bild av demokratin, en bild som saknas i realiteten och som drabbar många ungdomar.

En av dessa politiker som har uttalat sig är Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt. I sitt uttalande, som publicerades på Socialdemokraternas hemsida den 24 juli, så lyfter Juholt fram vikten av ungdomligt politiskt engagemang. Till exempel så menar han:

”… Just engagemang är ett vackert ord. Det är motsatsen till liknöjdhet och passivitet. Engagemang är en förutsättning för en demokratisk samhällsförändring, buren av många människor tillsammans. Det behövs fler som vill förändra världen till det bättre, inte färre. Framför allt behövs unga människor i demokratins tjänst. Föräldrar ska kunna känna trygghet, glädje och stolthet över att deras barn valt att engagera sig politiskt…”

Faktum är att jag håller med Juholt i vartenda ord, men samtidigt så vet jag att den bild han försöker måla upp inte finns i verkligheten. Av egen erfarenhet och genom andra ungdomars berättelser så vet jag att de fina orden enbart är tomma ord utan reell betydelse.

Ett demokratiskt samhälle borde sträva efter och välkomna en politisk mångfald, men när det kommer till Juholts fina ord så begränsas de till att enbart omfatta ungdomar som väljer att engagera sig och tycka ”rätt”, det vill säga politiskt korrekt. De som engagerar sig och tycker ”fel” har tyvärr inte förmånen att bli berömda och upplyfta av det så kallade demokratiska samhället och dess ledare, tvärtom så blir de motarbetade på ett odemokratiskt vis.

I sin artikel så menar Juholt vidare:

”…Det behövs fler ungdomar som får möjligheten att växa genom politisk aktivitet och som kan knyta vänskapsband över nationsgränser. Särskilt hoppingivande är det därför att vi kan ana en trend att fler söker sig till de politiska ungdomsförbunden. Men demokratin måste vinnas varje dag. Allt oftare ställs den mot intressen som önskar begränsa dess verkningskrets, undergräva dess funktion och betydelse. Jag vet att vi är många som skräms över det alltmer hårdnande tonläget i samhället. Det förråande, det oförsonliga, avskyn, hatet…”

Även här så håller jag med Juholt, men återigen så gäller orden enbart vissa. På vilket sätt ges ungdomar möjligheten att växa när de straffas i ett uttalat demokratiskt samhället för att de tycker ”fel”? Hur vinns demokratin genom att medvetet ge ungdomar sämre betyg i skolan, påtala deras felaktiga åsikter och aktivt motarbeta dem? Hur kommer dessa individer som bemöts på detta sätt att uppfatta det så kallade demokratiska samhället?

Juholt menar att demokratin måste vinnas varje dag. Detta görs inte genom att agera odemokratiskt, utan att agera demokratiskt. I ett demokratiskt samhälle så torde alla ha rätten att tycka och att framföra vilka åsikter som helst, så länge som de framförs på ett ordnat sätt.
Den demokratiska debatten torde kunna hantera detta och sedan så får folk döma utefter debatten och de argument som framförs.

Att detta tillåts att ske är givetvis ett stort samhällsproblem, ett misslyckande som måste tas på allvar. Det är ett hot mot demokratin och mot det svenska samhället. Vi som vill ha ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet måste kämpa tillsammans, som en enhet - som ett folk. Kämpa mot de odemokratiska krafter som vill hindra våra folkkamrater att kritisera det ohållbara samhälle som håller på att slå undan benen för vårt folk. Tillsammans kan vi förändra samhället till det bättre, tillsammans för vårt folk, kommande generationer och dess odödliga rätt till frihet.

Länk
Håkan Juholt - Attack mot Socialdemokratins hjärta

lördag 23 juli 2011

Gärningsmannen i Norge är på intet sätt nationalist

Under fredagen så skakades vårt grannland Norge av två fruktansvärda händelser som i skrivande stund har tagit 92 människors liv. En 32-årig misstänkt gärningsman har gripits och som av etablerade medier framställs som nationalist, detta är dock inget annat än lögn.

På fredag eftermiddag så exploderade flera kraftiga bomber i anslutning till regeringskvarteren i Oslo. Explosionerna resulterade i sju döda och flera skadade samtidigt som flera byggnader förstördes. En tid efter bombattentatet så började en gärningsman iklädd polisuniform att skjuta på ön Utøya i nordvästra Oslo. På ön arrangerade AUF, den norska motsvarigheten till SSU, ett politiskt läger för omkring 600 ungdomar. Skottmassakern på Utøya har tagit 85 människors liv och flera är skadade.

Mina tankar går till våra norska grannar.

I det mediala efterspelet så har den gripne gärningsmannen, Anders Behring Breivik, framställts med olika epitet som för tankarna till nationalism. Flera medier har även gått ut och menat att han är nationalist. Detta är inget annat än en patetisk lögn för att skapa ett legitimt tillfälle att attackera nationalismen som ideologi på. Detta görs nu i stor skala, inte minst då svenskfientliga individer släpps fram i rampljuset av medierna för att sväva ut i sina tvivelaktiga analyser. Givetvis så vill dessa söka få människor att tro att dåden är skapade av en nationalist, för att på så sätt avskräcka gemene man från nationalismen som växer i Europa som en motpol mot det liberala och mångkulturella samhället.


Om detta är lögn, vad är då sanningen? Sanningen är den att gärningsmannen är en drivande sionist/pro-Israel, frimurare och kristen islamkritiker. Han har tagit tydlig ställning för Israel och för den judiska organisationen EDL. Han har kritiserat etnisk nationalism och nationalsocialism, som han anser vara hatisk och vara för mycket vänster i förhållande till hans egna marknadsliberala åsikter. Han betecknar sig som kulturkonservativ och antirasist samtidigt som han tar avstånd från den etniska betydelsen.

Vi kan alltså konstatera att gärningsmannen på intet sätt är nationalist, punkt slut. Däremot så kan vi hitta dessa tendenser i Sverigedemokraterna samt i liknande kulturkonservativa, islamkritiska och pro-Israeliska partier. Gärningsmannen skall ha varit medlem i det norska kulturkonservativa och sionistiska partiet Fremskrittspartiet (FRP) samt i deras ungdomsförbund FPU fram till år 2007.

Svenska nationalister är mycket kritiska till SD (som har flera drivande sionister på höga positioner) och liknande partier på många punkter, alltså sådant som gärningsmannen har uttryckt stöd för. Främst handlar kritiken om att dessa partier negligerar etnicitetens betydelse och välkomnar främmande etniciteter så länge som dessa tar till sig den inhemska kulturen. Kritiken riktar sig också mot liknande partiers fullständiga stöd för terrorstaten Israel och för att de blundar för de verkliga problemen och orsakerna som har föranlett och föranleder den negativa samhällsutvecklingen som tär på vårt folk.

En spekulation till motivet bakom attackerna grundar sig i gärningsmannens sionistiska sympatier. Veckan före attentaten så meddelade Arbetarpartiet, norska motsvarigheten till Socialdemokraterna, att de är beredda att erkänna en palestinsk statsbildning. Tidigare har Arbetarpartiet meddelat att Palestina skall få en egen ambassad i Oslo. Detta är två saker som bör uppröra en drivande sionist, som gärningsmannen faktiskt är. Påpekas bör även att den norske utrikesministern besökte AUF-ungdomarna på Utøya dagen innan attackerna. Då krävde ungdomarna en bojkott av Israel och banderoller hade tillverkats med budskapet. Det är alltså mycket möjligt att motivet är den kritiska hållning som Arbetarpartiet och AUF hade tagit mot Israel och den judiska ockupationen av Palestinska områden.

Jag bekänner mig själv som nationalist, alternativt etnonationalist eller etnopluralist. Detta bör således betyda, enligt medierna som kallar gärningsmannen för nationalist, att jag delar samma uppfattningar och sympatier som honom. Detta kan dock inte vara mer missvisande då jag står för helt andra värderingar och uppfattningar. Jag kämpar för mitt folk, inte emot det.
Det är dock för tidigt för att dra några eventuella slutsatser om motivet, gärningsmannen, händelsen och dess bakomliggande orsaker.

Gärningsmannens handlingar må vara galna, men glöm inte att galna individer skapas i galna samhällen. Det liberala samhällets värdegrund med dess mångkultur och mångetnicitet kan aldrig ersätta ett samhälle som är uppbyggt av naturlig nationalism, en naturlig nationalism som innebär kärlek till familj, folk och land.

Länkar
Nationell.nu
Nationell Idag
Artikel angående AUF:s hållning till Israel

lördag 9 juli 2011

Marknadsbesök i Horn

Under lördagen så var det dags för den årliga marknaden i det mindre samhället Horn i Kinda kommun. Jag tillsammans med andra nationalister knutna till Svensk Opposition besökte marknaden för att bilda opinion genom att dela ut tidningen Nationell Idag till marknadsflanörerna.

Jag delar ut tidningen Nationell Idag på Horn marknad.

Det var varmt och väldigt mycket folk. Responsen var överlag mycket bra. Vissa stannade upp för att prata politik och andra berömde oss för vårt arbete. Läs mer i länken nedan.


Länkar
Svensk Opposition - Besök på Horn marknad