söndag 30 oktober 2011

Studieträff mitt bland förfäderna

Under lördagen så var det dags för en ny studieträff i Vimmerby, med temat vikingatiden, som jag höll i. Platsen för dagen var Gästgivarehagen, där det finns två gravfält med runt 300 nordmän begravda från denna tid.

Efter en inledande lunch och frågesport så blev det en rundvandring i området i Gästgivarehagen, vars namn härrör från den tid då gästgivarna nyttjade omgivningen till betesmark. I det natursköna området finns i dag ett antal byggnader från 17- och 1800-talet plus en del annat intressant.

Karta över gravfälten.

I anslutning till en av de gamla byggnaderna höll jag det första föredraget, en introduktion som summerade vikingatiden inom olika områden. Därefter läste jag den fornpopulära sagan om Sigurd Fafnesbane, vars bildmotiv återfinns på flera runstenar.


En av byggnaderna i Gästgivarehagen.

Vattenhjul i bäcken som går genom området.

Efter att gruppen utökats, och ytterligare rundvandring bland de gamla byggnaderna, så höll jag ett kort föredrag om runskriften. Runorna fyller en viktig funktion för vår förståelse av våra förfäders syn- och levnadsätt i Norden för mer än tusen år sedan.

Som avslutning på dagen så besöktes ett av de två gravfälten, där jag berättade om dess historia. Fälten, som är inringade av gärdsgårdar och stenmurar, är kuperade på grund av gravarna. Eftersom att det fanns nyfikna barn med i gruppen så blev det många frågor om både gravarna och vikingatiden.

Jag berättar om gravfälten.

De båda gravfälten innehåller runt 300 gravar. De har tidigare varit större, men har på grund av odling och tidens gång reducerats i storlek. Fälten tros ha använts från sekelskiftet mellan år 700- och 800-talet fram till mellan 1100- och 1200-talet, då Vimmerbys första kyrka byggdes. Fynd från Gästgivarehagen visar även att området användes som gravplats redan under yngre stenåldern.

Några av gravarna.

140 av gravarna grävdes ut i slutet av 1800-talet och fynden visar på att de forna Vimmerbyborna var östorienterade handelsmän, eller farmän. Föremål som hittats är bland annat nycklar, knivar, spännen, pärlor och vikter. I området har även två islamska silvermynt hittats. På grund av att de döda och deras gåvor har bränts innan de begravdes, så är de flesta fynden brandskadade.

Summa summarum så blev det en trevlig studieträff bland förfäders gravar, gamla byggnader och en höstfärgad natur. Hör av dig om du vill vara med nästa gång. Förutom studieträff så ryktas det om att det kommer att bli självförsvarsträning.

söndag 23 oktober 2011

Protestera mot svenskfientligheten

Efter tio år av manifestationer mot svenskfientligheten i Salem så har det nu blivit dags att gå vidare med ett nytt koncept. Den 10 december anordnas därför en manifestation i centrala Stockholm, under parollen Stoppa svenskfientligheten – Till värn för Norden.

Efter mordet på den 17-årige Daniel Wretström i Salem, den 9 december år 2000, så har människor varje år samlats för att gemensamt protestera mot svenskfientligheten. Protesten som gick under benämningen Salemmanifestationen var vida känd i Norden, men också runt om i världen. Inte minst på grund av det brutala händelseförlopp som ledde till Wretströms död, och det rättspinsamma efterspelet.

Trots den tragiska anledning som skapade manifestationen så har ändå mycket positivt skapats runt den. Inför manifestationerna så har omfattande informationskampanjer bedrivits runt om i landet. Något som har inneburit att mängder med flygblad, klistermärken och affischer har förmedlat budskapet om manifestationen, dess bakgrund och syfte. Detta skapade även en yta för nationalister, oavsett tillhörighet, att samlas på för att arbeta tillsammans.

Platsen där Daniel Wretström mördades. Bilden är från 2010-års manifestation.

Själva manifestationen i sig var en upplevelse, och jag är säker på att alla som varit med minns känslan av sin första medverkan. Trots vinterkylan så spirade värmen inombords i takt med att samlingsplatsen började fyllas med människor som lyssnat till samma kall. Alla brinnande facklor skingrade decembermörkret och skapade en nästintill obeskrivlig stämning. Det långa fackeltåget var en imponerande syn, så även för Salemborna själva som tittade ut genom sina fönster för att beskåda det hela.

Manifestationen har som mest haft två tusen deltagare. Att tusentals svenskar samlas för att hedra dem som fallit offer för svenskfientligheten och samtidigt protestera mot den samma är något som har irriterat etablissemanget genom åren. Politiker har försökt att stoppa manifestationen och media har bedrivit hetskampanjer för att svartmåla allt som har med den att göra. Trots detta så har manifestationen genomförts varje år.

Efter tio år av protester mot det svenskfientliga våldet i Salem så har det nu blivit dags att gå vidare. I år kommer därför en ny manifestation att anordnas i centrala Stockholm, den 10 december, under parollen Stoppa svenskfientligheten – Till värn för Norden. Det kommer att bli tal från flera nationalistiska företrädare och manifestationen kommer att avrundas med ett fackeltåg genom staden. Efter manifestationen så kommer även en tillställning att anordnas med musik, politiska anföranden och försäljningsbord.

Årets manifestation går av stapeln i Stockholm den 10 december, under parollen Stoppa svenskfientligheten - Till värn för Norden.

Jag hoppas innerligt att var och en tar ansvar för sitt deltagande redan nu. Behöver du ta ledigt från jobbet, någon att åka med eller en sovplats? Se då till att uppvisa din initiativförmåga och ordna med detta så snart som möjligt. Har du några frågor? Se då till att få dem besvarade. Om du bor i norra Småland och är intresserad av att följa med så kan du med fördel kontakta mig.

Vi ses den 10 december, då skall facklorna påminna vårt folk om att hoppet är levande.


Länk
Stoppa svenskfientligheten - Till värn för Norden

måndag 17 oktober 2011

Studiecirkel och naturupplevelse

Under lördagen så var det dags för studiecirkel i Vimmerby med ämnet psykologisk krigföring. Efter träffen så begav sig halva gruppen i riktning mot Rumskulla för att beskåda Kvilleken och dess omkringliggande kulturlandskap.

Ämnet psykologisk krigföring, eller subversiv verksamhet kan vara svårt att greppa. Enklast så kan det kanske förklaras som ett krig utan militära konflikter. I stället så används psykologiska metoder för att attackera viktiga värden i ett samhälle, till exempel tron, kulturen, moralen och sammanhållningen. Syftet är att bryta ned eller påverka människor i en viss riktning för att kunna genomdriva en viss agenda.

Ämnet är relativt omfattande och kan studeras ur många olika infallsvinklar Eftersom att en studieträff var avsatt till ämnet så blev det mer av en generell överblick, med utrymme för mycket diskussion. Innan träffen så hade alla deltagare fått en sammanställning av material som berör ämnet, till exempel texter, artiklar och filmer. Bland annat ett filmat föredrag med den förre detta KGB-propagandaexperten Yuri Bezmenov, som på ett pedagogiskt sätt förklarar hur psykologisk krigföring har använts för att bryta ned folk och nationer.

Efter en sammanfattande genomgång av ämnet så följde frågeställningar som utmynnade i längre diskussioner. En central fråga som diskuterades var om det pågår någon form av psykologisk krigföring mot Sverige och andra västländer. Det rådde konsensus bland deltagarna om att så är fallet och att det förekommer i olika stadier. Bland annat genom attacker och påverkan på skolan, tron, familjen, könsrollerna, etniciteten och kulturen. Alltså attacker på viktiga och samhällsbärande fundament för att uppnå en splittring inom folket.

En annan fråga som diskuterades var i vilken grad människors åsikter i själva verket är deras egna, och inte påtvingade. Deltagarna menade att skolan, media och annan propaganda starkt påverkar individer att bli politiskt korrekta. Individer som är självtänkande och går sin egen väg riskerar att bli bestraffade på olika sätt, bland annat genom nedsatta betyg i skolan.

Efter studiecirkeln så åkte halva gruppen till Kvilleken.

Efter en fika med winerbröd så blev det tid för socialt umgänge bland de närmare tio deltagarna. Därefter så begav sig halva gruppen mot Rumskulla, cirka 1,5 mil från Vimmerby, för att besöka Kvilleken. Eken är Sveriges äldsta och största samt en av de grövsta i hela Europa. Eken beräknas vara över tusen år gammal och ha en omkrets på hela 13 meter.

Så här års så omges det imponerande trädet av ett mycket vackert kulturlandskap i höstens alla färger. Trädet omringas av gärdsgårdar och runt omkring så syns tydliga tecken på förfäders hårda arbete. Naturupplevelsen var rogivande och en trevlig avslutning på en lyckad dag.

fredag 14 oktober 2011

Bokrecension – Till värn för Norden

Vad är svenskhet och finns det egentligen någon svensk kultur? Vad är orsakerna bakom den negativa utveckling som sker i Västvärlden? Kan vi göra något för att skapa en bättre framtid? Detta är några frågor som Magnus Söderman besvarar i sin senaste bok Till värn för Norden.

För några veckor sedan så fick jag ett recensionsexemplar av Magnus Södermans nya bok med titeln Till värn för Norden, utgiven av Logik Förlag. Dess undertitel löd En nationalistisk stridsskrift. Tillsammans med den mystiska omslagsbilden från tidningen Bondetåget, 1914, av Gustav Ankarcrona så var boken tilltalande redan innan jag hade läst ett ord i den.

Bokens författare, Magnus Söderman, är en välkänd personlighet inom den nationalistiska oppositionen i Sverige. Kanske främst som en agitator och skribent som inte har hymlat med sin rättframhet, något som han både har hyllats och kritiserats för. Söderman har tidigare skrivit boken Uppmarsch mot Ragnarök.

Till värn för Norden - En nationalistisk stridsskrift

Inte helt överraskande så var mina förväntningar på den hundrasidiga boken att den skulle leverera eldande uppmaningar, gudomliga inspirationer och isande attacker. Bara kopplingen mellan Söderman och bokens undertitel En nationalistisk stridsskrift ger upphov till en oundviklig tanke på bokens innehåll. De förväntningar som jag byggt upp innan jag läst boken kom dock aldrig att införlivas, utan jag möttes av en helt annan Söderman än vad jag hade väntat mig. Detta innebär dock inte att jag blev besviken, utan snarare positivt överraskad. Om det handlar om personlig utveckling eller mångsidighet överlåter jag dock till Söderman själv att uppvisa.

Boken är indelad i fem olika kapitel, som följer en naturlig gång. I det inledande kapitlet så berättar Söderman kort om bokens syfte samt om sin önskan över att boken skall sprids och fungera som en budkavel.

Söderman fortsätter vidare att definiera och förklara innebörden av fosterland, folk och kultur. Vad är egentligen svenskhet? Existerar det över huvud taget några svenskar? Finns det någon svensk kultur? Vad är Sverige? Detta är frågor som för många har självklara svar, men som det likväl är svårt att förklara med ord.

Är Sverige i fritt fall? Söderman skriver om olika skeenden och händelser som har påverkat folket och landet på ett negativt sätt. Hur gick det till när Sverige förvandlades från ett homogent land till det vi ser i dag? Hur har den politiska korrektheten och svenskfientligheten drabbat det svenska samhället?

Det är inte bara Sverige som är i fritt fall, utan hela Västerlandet. Söderman skriver om vilka faktorer som attackeras, och om vilka det är som ligger bakom dessa attacker. Det hela begränsar sig inte till ett angrepp mot etniciteten och kulturen, utan sträcker sig än längre för att slå split och rubba Västerlandet i grunden. Söderman går igenom angreppet mot tron, kärnfamiljen och könsrollerna. Han ger även läsaren en sammanfattning av personer och grupper som har verkat i denna riktningen och nämner bland annat Sigmund Freud, Karl Marx, Franz Boas och Frankfurkskolan. Kapitlet behandlar även den psykologiska krigföring som riktas mot de västerländska folken och dess sammanhållning.

Kan de nordiska länderna resa sig tillsammans genom en union? Söderman förmedlar en vision om att en strategi grundad på ett enat Norden kan vara en lösning på de problem som vi står inför. Tillsammans med våra grannländer så kan vi mobilisera krafterna för att stärka Nordens framtid, som ett värn mot en ostabil omvärld. Söderman menar att en union skulle fungera vad gäller bland annat ekonomi, industri, energi, försvar och matproduktion. Det är en intressant vision som Söderman målar upp, realistisk eller inte återstår att se.

Vi är nu framme vid vägskälet. I detta sista och avslutande kapitel så resonerar Söderman om den kamp och det hårda arbete som vi måste utföra för att lyckas. Han menar att det är fel att invänta och lägga sin tilltro till utomstående faktorer, som någon form av katastrof, för att vi skall lyckas vinna gehör för våra idéer. I stället så handlar allt om oss själva och vad vi gör för att vinna framgång. Når vi inte framgång trots ansträngningar, så måste vi anstränga oss än hårdare. Han menar att vi måste tro på oss själva för att lyckas, och jag kan inte annat än att hålla med. Avslutningen manar till handling, den presenterar olika alternativ för läsaren så att alla skall kunna finna sin roll i kampen för vårt kära Nord.

För att sammanfatta boken så tycker jag att den är betydelsefull och efterlängtad. Söderman lyckas förmedla budskapet på ett pedagogiskt sätt och gör därför innehållet lättmottagligt. Han försöker även få kontakt med läsaren genom bland annat frågeställningar, något som är positivt och skapar en slags relation mellan författaren och läsaren. Boken gör svåra bitar enkla, såväl historiska som samtida, och bjuder samtidigt på användbara argument. Boken riktar sig kanske främst till nybörjare eller människor som har fått upp ett intresse för svensk nationalism, och som således vill få en bra grund att stå på. Boken kan med fördel även läsas av mer erfarna nationalister, även om vissa saker tenderar att bli repetitioner, men vem har sagt att repetition är dåligt?

Söderman har många års erfarenhet och mycket kunskap när det gäller politiskt arbete. Jag är därför tacksam över att han har tagit sig tiden att författa denna bok, där han delar med sig av sin uppfattning. Precis som han själv önskar så hoppas jag att boken får en bred spridning. Inte minst för att jag tror att den kan fungera som en legitim inspirationskälla för människor som har börjat se bakom den politiskt korrekta ridån.

lördag 8 oktober 2011

Nationalister på höstmarknad i Vimmerby

Lördagen den 8 oktober var det dags för höstmarknad i Vimmerby. Givetvis så fanns nationalister från Svensk Opposition på plats för att bilda opinion genom samtal och via utdelandet av tidningen Nationell Idag. På bokbordet fanns ett mindre utbud av nationell litteratur och musik.

Vid ett tillfälle så fick vi besök av en lokal journalist som stannade för att prata om krismötet i Mariannelund. Journalisten var märkbart imponerad över att vi nationalister hade lyckats närvara, då både medier och allmänhet var utestängd. I övrigt så verkade journalisten ha full förståelse för vår uppfattning beträffande Migrationsverkets verksamhet i Mariannelund.

Bokbordet på Vimmerby höstmarknad.

Marknadsflanörerna verkade vara betydligt färre i jämförelse med tidigare marknader. Hur som helst så flöt det på som vanligt med en hel del diskussioner samt både positiva och färre negativa reaktioner. Flera uttryckte att vi gör ett bra arbete. En och annan berättade att de brukar gå förbi vår plats för att få sig ett exemplar av tidningen Nationell Idag. En herre berättade även att han äntligen har blivit prenumerant på tidningen, något som alltid är glädjande att höra. Som vanligt så förgyllde vi marknaden genom att spela musik i form av bland annat Svensk Ungdom, Ferox och Motståndssånger.

Efter cirka fyra timmars närvaro så fick det räcka för denna höstmarknaden. Dagen var dock inte slut, utan efter en enklare lunch så delades en hel del tidningar ut i olika bostadsområden i Vimmerby. Totalt så fick vi ut 450 tidningar plus ungefär lika många flygblad om försvarsspray-kampanjen.

onsdag 5 oktober 2011

Nationell Idag gör reportage om krismötet i Mariannelund

Till nästkommande nummer av Nationell Idag så har veckotidningen valt att göra ett tvåsidigt reportage om krismötet i Mariannelund och dess mediala efterspel. Se därför till att teckna en prenumeration för att inte missa det.

Veckotidningen Nationell Idag gör ett reportage om krismötet i Mariannelund.

Delar av reportaget samt ytterligare bilder från Mariannelund går att finna genom att följa länken nedan.

Länkar
Nationell Idag - På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund
Bloggen - På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund
Bloggen - Uppmärksamheten kring krismötet i Mariannelund fortsätter

tisdag 4 oktober 2011

Uppmärksamheten kring krismötet i Mariannelund fortsätter

I går så skrev både Vimmerby Tidning och Realisten om min närvaro på krismötet i Mariannelund. I dag har turen kommit till Sveriges Radio Jönköping och Smålands-Tidningen. Dessutom så går det ett rykte som säger att även Nationell Idag kommer att skriva om det i nästa nummer.

Min närvaro på krismötet om asylproblematiken i Mariannelund i torsdags har fått bra med uppmärksamhet i olika medier. Genomgående så handlar artiklarna om att jag som nationalist fick komma in på mötet, men varken media eller allmänheten. Förhoppningsvis så leder uppmärksamheten till en positiv debatt om vad som håller på att hända.

I dag, den 4 oktober, så rapporterar både Sveriges Radio Jönköping och Smålands-Tidningen om krismötet. Smålands-Tidningen saknar en nätbaserad variant och artikeln återfinns således bara i pappersupplagan. Därför väljer jag att återge den här på min blogg. Precis som till Vimmerby Tidning så vill jag ge beröm till Smålands-Tidningen för en saklig artikel, även om jag inte precis har sagt så som det återges.


Nedan följer artikeln:

"Nationalister på mötet
Men press och allmänhet var utestängda från träff om flyktingfrågor

Mariannelund
Press och allmänhet stängdes ute från mötet om flyktingfrågan i Mariannelund, men nationalister från Svensk Opposition släpptes in och som refererar mötet ur sin synvinkel på en blogg.

Vid mötet om Migrationsverkets asylboende i Mariannelund i förra veckan deltog bland annat kommunledningen, Migrationsverket, polisen, fastighetsägare, vaktbolag, Emilkraften och företagare. Men för lokalpress och allmänhet var dörren stängd.

Däremot lyckades två representanter från det nationalistiska nätverket Svensk Opposition ta sig in och även medverka i mötet.

- Vi följer utvecklingen i norra Småland och Mariannelund, som har många asylsökande. Vi hade inga problem att ta oss in på mötet och jag tycker det är viktigt att jag på min blogg refererar till allmänheten vad som sades på mötet. Inte minst när lokalpressen var utestängd, säger Rasmus Gårdebrink från Gullringen, som är talesman för Svensk Opposition.

Mötet med 25 deltagare leddes av kommundirektör Stefan Elm.
- Det var en uppföljning av tidigare träffar kring asylboendet, där berörda parter var inbjudna. Att vi inte bjöd in pressen, berodde på att vi var rädda för att deras närvaro skulle hålla tillbaka en fri diskussion.

Att två representanter från Svensk Opposition lyckades delta i mötet, ser han som djupt beklagligt.
- Alla som deltog i mötet fick presentera sig och de sa då att de tillhörde allmänheten. Jag utgick då från att de två hade knytning till Mariannelund, eventuellt elever på folkhögskolan. Inte heller någon annan i samlingen reagerade på deras närvaro, så jag trodde allt var ok, säger Stefan Elm.

Han har därefter läst Rasmus Gårdebrinks blogg med referatet från mötet.
- I stora drag stämmer referatet med vad som sades vid mötet, men där finns även en tydlig undermening med de åsikter som han representerar.

Med tanke på mötet bakom stängda dörrar, så är Stefan Elm noga med att lyfta fram att ett allmänt möte kring flyktingfrågan i Mariannelund är planerat. Datum är ännu inte bestämt.
- Dessutom ska Emilkraften, Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet,polisen och handlarna ha återkommande möten kring asylboendet framöver, förklarar han."

Även Sveriges Radio Jönköping har rapporterat om krismötet i Mariannelund. Tyvärr så har de tagit bort mycket av det jag sa. De använder uttrycket "främlingsfientliga nationalister". Vad är det? Se länk nedan.

Länkar
Sveriges Radio - Nationalister besökte asylmöte
Bloggen - Uppmärksamhet kring min närvaro på krismötet i Mariannelund
Bloggen - På stängt möte om asylproblematiken i Mariannelund

måndag 3 oktober 2011

Uppmärksamhet kring min närvaro på krismötet i Mariannelund

Sedan det blev känt att jag var en av deltagarna på krismötet om asylproblematiken i Mariannelund så har lokaltidningen Vimmerby Tidning uppmärksammat detta. VT ville själva närvara på mötet, men blev inte insläppta. Även den nätbaserade tidningen Realisten har skrivit om krismötet.

Vimmerby Tidning publicerade i dag, den 3 oktober, en notis om krismötet. Eftersom att den bara återfinns i pappersupplagan så finner jag det relevant att återge den här så att alla kan ta del av den. För övrigt så vill jag ge VT beröm för att de är objektiva och beskriver Svensk Opposition som en nationalistisk sammanslutning, och inget annat.

VT blev inte insläppta på mötet, och får nu i stället skriva om Svensk Opposition som blev insläppta.

Nedan följer notisen:


Objudna gäster på asylmöte

MARIANNELUND. Mötesansvarige och kommunchefen Stefan Elm var noga med att förbjuda Mariannelundspressens närvaro på mötet med Migrationsverket i torsdags eftersom pressen, enligt Stefan Elm, inte företrädde Mariannelundsbors intresse. På mötet kunde dock bland andra två Vimmerbyföreträdare för den nationalistiska sammanslutningen Svensk Opposition närvara i sken av att representera medborgare i Mariannelund. Företrädarna för Svensk Opposition är hittills de enda som kunnat publicera en utförlig skildring av mötet. Stefan Elm menar att han inte har ansvar för vilka som fick närvara på mötet eftersom han inte känner någon i Mariannelund.

Även den nätbaserade tidningen Realisten har skrivit om krismötet. Se länk nedan.

Länkar
Realisten - Reportage om asylproblematiken i Mariannelund
Bloggen - På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund

söndag 2 oktober 2011

Studieträff och innebandy

Under lördagen så samlades nationalister i Vimmerby kommun för studieplanering, ämnesdiskussion och innebandy. Till lunch så blev det en hemmagjord smörgåstårta som var mycket uppskattad.

De två timmarna som hade avsatts till mötet som hölls för två veckor sedan räckte inte till och studiecirkelplaneringen blev därför inte helt klar. Därför så bestämdes att planeringen skulle färdigställas vid nästa träff. En träff som alltså ägde rum under lördagen och varade i fem timmar.

Studiecirkelplanering.

Inledningsvis så blev det en hel del samtalande kring det stängda mötet i Mariannelund som jag och en annan nationalist lyckades närvara på under torsdagen. Sedan så påbörjades det fortsatta arbetet med studiecirkelplaneringen, som flöt på bra. Främst så handlade det om ämnen, dess upplägg och ansvariga personer för respektive ämne.

En mycket god och uppskattad smörgåstårta.

En av deltagarna hade tagit med sig en hemmagjord smörgåstårta. Eftersom att det var ett riktigt fint höstväder så gick deltagarna ut för att förtära lunchen och inta svartvinbärssaft. Smörgåstårtan var mycket uppskattad och tog slut relativt omgående.

Dagen fortsatte vidare men en ämnesdiskussion kring Sverigedemokraterna, för att vänja deltagarna vid framtida gruppdiskussioner. Diskuterades gjordes bland annat vilken betydelse det kommer ha få att SD börjar använda begreppet socialkonservatism i stället för nationalism och hur etniska nationalister bör förhålla sig till SD. Generellt sett så ansågs det negativt för SD själva att de anpassar sig allt mer till etablissemanget, i stället för att verka som ett alternativ till just etablissemanget. Deltagarna var även överens om att inte stänga dörren till SD och dess sympatisörer, utan snarare söka påverka dem och bjuda in dem till nya tankesätt.

Innebandybollen fick ingen lugn stund.

Flera hårda matcher spelade och det var en passande avslutning på dagen efter planering och diskussioner.

En målsättning är att ha med någon form av socialaktivitet vid varje studieträff. Sista punkten på schemat var därför innebandy. Efter att deltagarna hade bytt om och musiken kommit igång så spelades ett antal hårda matcher. Som avslutning så blev det även en fotbollsmatch.

Vill du vara med vid nästa tillfälle så är du välkommen att höra av dig.