tisdag 9 oktober 2012

Framgång på asylmöte i Påskallavik

Migrationsverket har bestämt sig för att öppna upp ytterligare ett asylboende i Småland, denna gången i samhället Påskallavik i Oskarshamns kommun som tvingas ta emot 45 asylanter. Apropå detta så arrangerades ett informationsmöte under måndagskvällen, ett informationsmöte som bör ses som en stor framgång ur ett nationalistiskt perspektiv. Nedan följer kommentarer och mycket annat.

Till att börja med så vill jag klargöra en viktig sak i sammanhanget. Jag, tillsammans med andra lokala nationalister, har under de senaste två åren besökt totalt sju stycken asylmöten i de norra delarna av Småland. Vi har gjort detta då vi bryr oss om framtiden och samtidigt vill stötta människor som blir överkörda av det politiska etablissemanget. Vår ambition har hela tiden varit att delta på mötena för att lyssna och agera på ett ordnat sätt inom de så kallade demokratiska ramarna.

Trots denna inställning från vår sida så har vi gång på gång avbrutits av mötesansvariga. Inte för att vi är otrevliga, utan för att vi säger som det är och ställer de ansvariga mot väggen. Detta kan inte minst alla rungande applåder vittna om. På mötet i Landsbro så gick det så långt att mötets moderator försökte att ta mikrofonen ifrån mig under tiden som jag pratade. Detta har tvingat oss att se över vår strategi för att vi över huvud taget skall få någon möjlighet att kritisera det som händer. Därför så valde vi under mötet i Påskallavik att frångå vår tidigare strategi, och i stället anta en mer offensiv och aggressiv framtoning. Detta har inte varit vår önskan, utan vi har tvingats till detta.

Mötet börjar
Mötet som arrangerades i Missionskyrkan var helt fullt av människor flera minuter innan den utsatta tiden. Något försenat så inledde kyrkans pastor med att mycket kort och objektivt berätta om varför det hade kallats till ett möte. Han var även noga med att påtala att han ville se respekt inför korset och att språket skulle vårdas.
Många närvarade, och en klar majoritet var kritiska till Migrationsverkets planer.
Migrationsverkets chef för Kalmar län, Lars Borgemo, tog sedan vid och berättade om verksamheten på ett sakligt sätt. Han var sammanbiten, höll det relativt kort och utan att visa bilder eller diagram. Bland annat så berättade han att han var för en reglerad flykting- och invandringspolitik, men att han också ansåg att rätten att söka skydd var mycket viktig. Han presenterade även siffror med anledning av det höga asyltrycket. I år så beräknas minst 44 000 människor söka asyl i Sverige, nästa år så ligger den beräkningen på 50 000 människor.
Kalmar läns chef för Migrationsverket Lars Borgemo hade många gånger svårt att ge raka svar.
Efter Borgemos presentation så var det dags för Oskarshamns kommuns utvecklingschef, Lars Ljung. Han sade att han och kommunen såg positivt på Migrationsverkets planer och talade i allmänhet mycket gott om det mångkulturella samhället och andra platser där det finns asylboenden. Detta bemöttes direkt av oss nationalister och vi påtalade högt att han ljög och var en hycklare. Det syntes på honom att det kom som en överraskning och han försökte genast prata bort det. Då valde vi att fortsätta vår högljudda kritik. Detta smittade direkt av sig på många av de andra åhörarna som gav allehanda bifall och själva påpekade Ljungs förljugna tunga. Stundtals så var stämningen ilsken och de ansvariga kände att de höll på att tappa kontrollen. Ljungs talnärvaro blev därför kortvarig.
Lars Ljung, utvecklingschef i Oskarshamns kommun, hyllade mångkulturen.
Mötet fortsatte då bostadsbolaget Byggebo:s VD Benoni Ingelsjö började prata om deras del och ansvar. Även han såg positivt på Migrationsverkets planer och genast så blev han verbalt attackerad med påpekningar att det bara handlar om att tjäna pengar och att han är precis som Marcus Kyllenbeck som har hyrt ut flera bostäder till Migrationsverket i Jönköpings län. Flera åhörare blev även de märkbart irriterade över Ingelsjös beskrivning. Flera arga röster avbröt honom och förde fram kritik över att två handikappade pojkar hade flyttats från det boende där det nu är tänkt att de asylsökande skall flytta in. Vi nationalister fortsatte envist att hela tiden avbryta, ifrågasätta och påpeka felaktigheter.
Byggebos VD Benoni Ingelsjö såg positivt på det nta asylboendet.

Åhörarnas frågor
Sista punkten på programmet var att åhörarna fick ställa frågor i en mikrofon och detta sköttes av en moderator, och för en gång skull så var det en mycket bra moderator. Innan frågorna började så påtalade Borgemo från Migrationsverket att han inte räddes några fakta utan allt var välkommet. Det märktes tydligt på honom att han försökte framställa sig som en rak och ärlig person, men han misslyckades ordentligt med det då frågorna blev för komplicerade eller när flera åhörare vittnade om egna erfarenheter. Många gånger under frågeställningen så protesterade åhörarna högljutt över de givna svaren, eller snarare försöken till svar.

Först ut under frågeställningen var en äldre kvinna vid namn Inga-Lill Johansson från Kristdala, ett samhälle som också har ett asylboende och ligger i samma kommun. Hon är precis som Birgitta Johansson i Mariannelund, också engagerad i Röda Korset. Hon såg endast fördelar och absolut inga nackdelar eller problem med Migrationsverkets verksamhet. Hon förklarade hur berikande och härligt det var med blandade nationaliteter och att det fungerade så bra i Kristdala. Detta möttes dock av högljudda protester och flera yttrade raka motsatsen. Inledningen ägnade hon dock åt oss nationalister och påpekade att vi minsann var samma personer som, enligt henne, försökte provocera på asylmötet i Kristdala. Johansson fick applåder för sitt uttalande, men de var inte vidare många.

Jag besvarade Johanssons uttalande och eftersom att moderatorn skötte sin uppgift så fick jag möjlighet att i lugn och ro redogöra för min syn flera gånger utan att bli avbruten. Jag ställde mig upp och riktade mig mot Johansson och sade att hon givetvis får ha sin egen uppfattning, men att det blir problematiskt när vissa individer fullt ut väljer att blunda för hur verkligheten ser ut. Jag fortsatte med att kort berätta lite om problematiken som har uppstått på i princip samtliga asylboenden i regionen och tog upp mina egna erfarenheter, då jag har fått ett antal sådana. Jag riktade även kritik till de ansvariga som också de försöker dölja asylverksamhetens baksida och så vidare. Utan att skryta så donade det i lokalen av applåder efter att jag hade slutat att tala. Precis som det brukar vara när vi nationalister yttrar oss på dylika möten.

Borgemo från Migrationsverket försökte att ge mig ett svar, men lyckades dåligt med det. Han menade ungefär på att det kan förekomma problem, men att dessa är så få. Precis som att det kvittar att påpeka dem. Detta möttes av verbala attacker, inte bara från vår sida utan även från relativt många i lokalen. Borgemo tog boendet i Blomstermåla som ett gott exempel, men detta pulveriserades omgående från människor som själva hade bott där och mycket väl kände till situationen. Detta fick Borgemo att gå till reträtt.

Det var även flera som undrade över hur kommunen kunde flytta på två handikappade pojkar som bodde i lokalen som nu ska bli asylboende. Stundtals så blev det känslomässigt, men de ansvariga slog ifrån sig ansvaret och menade att de kommer att lösa den biten. Flera åhörare menade också att de själva har för avsikt att flytta ifrån Påskallavik och att de i sin tur känner andra som också ska göra det. Bland annat så berättade en ung man att han hade köpt ett hus tillsammans med sin familj cirka 50 meter ifrån asylboendet. Han hade investerat alla sina pengar i huset i tron om att han skulle skapa en bra förutsättning för hans familj. Nu ångrade han det oerhört, och var märkbart orolig för hur framtiden skulle utveckla sig.

När de ansvariga gav svar så var det ungefär samma klyschor som tidigare. Till exempel att vi lever i en orolig värld och måste ta vårt humanitära ansvar. Detta bemöttes i skarpa ordalag från både oss och andra. De menade att vi är i behov an människor från andra länder för att vi ska klara oss. Även detta bemöttes aggressivt. De menade att det faktiskt är staten som finansierar Migrationsverkets verksamhet. Också detta bemöttes av oss och andra med hårda ord.

På detta möte så var det förhållandevis få som faktiskt var positiva till Migrationsverkets planer. Någon tyckte att det var synd att så många i Påskallavik var så negativa. En kvinna som jobbade inom skolan var också mycket positiv och sade sig ha så fina erfarenheter av att jobba med invandrade barn. Sedan så hade vi som sagt Röda Korset-tanten. Andra gången som hon fick mikrofonen så fortsatte hon att hylla mångkulturen som berikande. Då hon pratade relativt länge första gången så sade hon andra gången att hon inte skulle prata så mycket mer. Detta bemöttes med rungande applåder, något som vi givetvis såg som både bra och lite roligt. Själv så blev hon nog mest förfärad.

Signifikativt för representanternas svar var att de ofta försökte kringgå den direkta frågeställningen och komma in på sidospår. Ibland så trasslade de in sig ordentligt i sina svar. Förmodligen så var detta ett resultat av vår nya strategi som fick de ansvariga att känna press, inte minst då vi hade folket med oss. För att ta ett exempel så sade Borgemo vid ett tillfälle att det handlar om människor och att det därför inte brukar vara så komplicerat. Högst en minut senare, under samma taltid, så sade han precis motsatsen – alltså att det kan vara problematiskt då människor är olika.

Moderatorn var som sagt bra och vi nationalister fick ofta tala och göra det utan att bli avbrutna. Vid ett annat tillfälle så sade jag, för att summer det, att invandringen länge har fokuserats till storstäderna men att dessa nu är fulla. Detta har resulterat i en omfattande problembild på många sätt och att det finns djupt rotade problem har även stärkts av högt uppsatta politiker i till exempel Malmö och Södertälje som nu menar att de inte klarar mer. Att nu skapa samma problematik i småsamhällen och på den svenska landsbygden är galet. Att detta sedan beslutas över folks huvuden och utan att tillfråga dem som redan bor där är inget annat än ovärdigt, och så vidare. Även detta möttes av stora applåder.

Kommentarer
I övrigt så var det många bra frågeställningar som framfördes och mycket annat som borde nämnas, men med risk att det kommer att bli alldeles för långt så väljer jag att här sätta punkt för redogörelsen om mötet. Efter 2,5 timmar så började mötet att avvecklas och åhörarna att bege sig hemåt. En äldre kvinna kom fram till mig efteråt och berättade att hon tyckte att det jag sade var det bästa på hela mötet. Något som alltid är roligt att höra.

En annan nationalist som närvarade säger följande om mötet:
Det bästa som vi lyckades med var ju att ändra hela deras upplägg. Det var som vanligt tänkt att Migrationsverket skulle börja med lite information, och sedan så skulle det helt okritiskt fortsätta. Vi avbröt dock deras upplägg, fick dem ur balans och fick folket med oss. Överlag så var det helt klart det bästa mötet som vi har varit på. Vi tog fullkomligt över mötet från början och det märktes tydligt att de ansvariga blev mycket pressade av detta.

En yngre man som närvarade på mötet sade så här efteråt:
Jag tyckte att det gick bra. Det var många som ställde kritiska frågor till herrarna från Byggebo och Migrationsverket. Fast dessa representanter hade ganska stora problem med att svara på många av frågorna och slingrade sig istället för att komma med konkreta och ärliga svar. De suckade, stönade och viftade med armarna precis som att det inte finns något att oroa sig för. Jag tycker att det var bra att det var så många som sa vad de tyckte och var kritiska. För det är det som är ett stort problem i samhället att många väljer att hålla sin åsikt för sig själv, istället för att ventilera den offentligt.

Det mediala efterspelet har varit som det brukar vara, alltså okritiskt och ofullständigt. Tidningen Barometern har lagt upp en kort artikel på deras hemsida. Denna attackerar oss nationalister och lyfter fram Röda Korset-tanten. En mer sanningsenlig bild framkom dock i kommentarsfältet, men då valde tidningen att stänga av det för ytterligare kommentarer.

Nedan följer tre kommentarer från Barometerns artikel:
Fast det där är ju inte sant Torsten Strömberg?!! Mötet blev inte hätskt och sönderhackat (?!) pga att de "tillresta kritikerna" pratade om invandringspolitik! När de "tillresta" personerna sa deras åsikt och förklarade fakta om hur det är på många asylboenden, så applåderade så gott som varenda människa i salen! Det visar lite vad Påskallaviksborna tycker om detta..!”, skriver signaturen Boendeipaskallavik.

Barometerns Torsten Strömberg visar klart och tydligt att han tycker att detta är en bra sak för Påskallavik, han utelämnar precis allting som hände igår!”, skriver signaturen BoendeiPaskallavik i en annan kommentar.

Så typiskt för dagens journalister att utelämmna sanningen.”, skriver signaturen larsson.hi. Denna kommentar har i efterhand plockats bort.

Summa summarum
Det blev ett långt inlägg, men det känns nödvändigt. Jag hade dock önskat att vi hade kunnat filma mötet, men tyvärr så blev det inte så. Det är därför svårt att exakt beskriva stämningen, känslan och allt som hände. Som jag skrev ovan så använde vi oss av en ny strategi, en strategi som var mer offensiv och aggressiv än tidigare. Så här i efterhand så tycker jag att strategin var väldigt bra och vi lyckades använda den på ett bra sätt. Dessutom så fick vi folket med oss och många valde själva att protestera högljutt och säga sin mening. Det blev helt enkelt ett obehagligt möte för de ansvariga och jag är övertygad om att invånarna i Påskallavik inte har sagt sista ordet i detta. För egen del så kan jag bara konstatera att mötet var en stor nationalistisk framgång som förhoppningsvis ger ringar på vattnet.

Relaterat
Kommentar till Uppdrag Gransknings avsnitt "Nya grannar"
På plats vid asylmöte i Landsbro
På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund
På plats vid nytt krismöte i Mariannelund
Öppet möte om asylverksamheten i Mariannelund
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala
Asylmöte i Järnforsen
Migrationsverket fortsätter att härja i Småland

Länkar
Barometern - Hätskt möte om flyktingboende

14 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för stödet Rasmus./Oskarshamnare

Anonym sa...

Litet faktafel angående de 2 pojkarna som är handikappade; de är inte allvarligt handikappade ännu och de har inte varit på något boende. Däremot sökte familjen om möjligheten att flytta in i den lokalen som nu ska bli boendet för asylsökarna. Pojkarna i fråga har en muskelsjukdom som gör att deras tillstånd gradvis med tiden kommer försämras..

Anonym sa...

Intressant att myndigheterna fortsätter att sprida vackra ord som "berikande" mm.

Skulle tro att de som blir bestulna och hotade inte instämmer..Det var ett par av händelserna i Borgholm och Köpingsvik.
Barnvagnar fylldes med stöldgods i affärerna.
När personal försökte stoppa dem, blev hon uppressad mot väggen, medan kumpanerna vaktade dörren.

På boendet slogs de med flaskor för att de fått fel rumskamrat.

Och ändå babblar myndigheterna om hur bra det funkar.
Skrämmande!

Göran R sa...

Snyggt jobbat.

JBO sa...

Stort tack!

Steffe sa...

Bra jobbat och detta är en strategi som många borde ta efter.

Ganska symptomatiskt att försvararna väljer att förbise sanningen. Kanske är det medvetet, kanske är det okunskap.
Att man på möten inte nämner kaoset som kännetecknat asylboendet på Hotell Eskilstuna, Gärdeshyttan, Lundegårds camping m.fl. tyder på att sanningen ska utelämnas.
Att man inte nämner den vandalism, de stölder och de rån som förekommit på och utanför anläggningarna tyder på samma sak.
Att många asylsökande begått grova brott som rån, våldtäkter och mord får heller inte nå ut.

Mitt tips till er är att få fler att engagera sig som er, att bege er till möten över hela landet och sakligt framföra er syn på saken med exempel på verkligheten.

Anonym sa...

De här damerna från Röda Korset har också tydligen åkt runt på olika möten./Ragnar

Anonym sa...

Bra rasmus. Ingen vettig vill ha fler invandrare här. Vi svenskar är i minoretet redan och förföljs av invarargäng ,

Socialnä,nderna är de stora skurkarna som beviljar flyktingmotaganden.

Anonym sa...

Bravp, bravo. Mer av samma sak tack. Tack tack.

Mackan sa...

Var på mötet och tyckte det var skitbra att ni var där och stöttade Påskallavik. Tyvärr så är ju "skadan" redan skedd men som du skrev så är inte sista ordet sagt. Skulle kanske behövas en demonstration när dom väl har kommit. något ni skulle vara intresserade av?

Tack en än gång för erat stöd

Anonym sa...

Stort tack till er. Jag närvarade under mötet i PVIK och känslan när ni reste er upp och sa ifrån, magnifikt. All beröm till er längst fram i lokalen, och tack för att ni närvarade.

/ÖJ

Anonym sa...

åh, vad ledsen man blir! inskränkta människor som blir livrädda och ni nationalister som blåser upp alltihop! så typiskt er att åka runt på landsbygden och utnyttja människors okunskap! jag hoppas du publicerar kommentaren så det syns att du inte bara får beröm, jag har kritiserat dig många gånger här men du väljer att inte visa det...så du är inte ett dugg bättre än journalisterna isf.

Tobias Olofsson sa...

Hej anonym.

"Åka runt på landsbygden och utnyttja människors okunskap". Så landsbygd och okunskap går hand i hand?

Deltog du själv på mötet?
Vad är det som man "blåser upp"?

Mackan sa...

Är väldigt besviken på Påskallavik som skulle ha en opinions mätning. folk är förbannade att det ska bli flycktingförläggning i Påskallavik men ingen vågar sig ner till konsum för att lämna en anonym åsikt. det var fler som var "för" än "imot" idag. det är skrämmande att se. men jag hoppas att ni som är "för" skrattar när kulturberikarna gör inbrott hos er.

Tack till er grabbar som anordnade detta iaf.