fredag 29 juni 2012

Du har väl inte missat att jag finns på Facebook och Twitter?

Om någon har missat det så finns jag även på Facebook och Twitter. Följ länkarna nedan för att hitta rätt.

Genom att följa mig på främst Facebook, men även på Twitter, så kan du ta del av mycket annat som inte publiceras på bloggen.


Länkar
På Facebook
På Twitter

onsdag 27 juni 2012

Almedalsveckan närmar sig

På söndag så inleds årets politikervecka i Almedalen. Det är en vecka fylld av politik, intressanta händelser och rent trams. I år så kommer jag dock inte att bege mig till Gotland för att besvära de politiskt korrekta rosèvinsdrickarna.

Jag kommer dock att följa lite av händelseförloppet under veckan, då det alltid är intressant ur ett politiskt perspektiv. Jag har dock varit på Almedalsveckan tidigare, och tänkte därför tipsa om tidigare blogginlägg som berör detta. Observera att jag då var engagerad i partiet Nationaldemokraterna.
Jag delar ut informationsmaterial under Almedalsveckan 2010.

Relaterat

Almedalen 2010 - störst hitintills och ND gjorde avtryck
Almedalen 2008 - en brandgul succé

måndag 25 juni 2012

Snart dags för spelning

Lördagen den 30 juni så är det dags för årets nästkommande spelning. Det kommer att bli uppträdanden av banden Moshpit, Nothung, Endless Pride och Waffen Wåfflor. Det är helt enkelt en spelning du inte vill missa.

Samlingsplatsen kommer att vara i Jönköpings län, men den exakta samlingsplatsen kommer upp två dagar innan spelningen. Håll koll på länken nedan för kontinuerlig information. Utöver musikaliska framträdanden så kommer det att finnas flera försäljningsbord, mat, dryck och så vidare.

Låten Epitaph från Moshpits senaste album We carry the heart.


Länk
Frihetsrock

fredag 22 juni 2012

Intressant läsning om midsommar

Nedan följer två intressanta länkar som förklarar vårt folks tradition att fira midsommar och dess ursprung. Jag vill även passa på att önska alla en trevlig midsommar.
Trevlig midsommar!
Länkar
Realisten - Midsommarafton - en ursvensk tradition
Nordfront - Majstänger och Baldersbål - Den svenska midsommaren

torsdag 21 juni 2012

Debatt mellan Svenskarnas parti och Vänsterpartiet i Emmaboda

För en tid sedan så bjöd Svenskarnas parti in Vänsterpartiet till en debatt om svenskhetens betydelse i Emmaboda. Om Vänsterpartiet inte backar så är planen att debatten skall genomföras i juli.

Upprinnelsen till debatten kommer från diskussioner som uppstod efter en seminariekväll som bildningsförvaltningen arrangerade i slutet av mars. Diskussionerna berörde bland annat svenskhet, och för att bringa klarhet i frågan så valde Svenskarnas parti att bjuda in Vänsterpartiet till en öppen debatt.
Svenskarnas parti har bjudit in Vänsterpartiet till en debatt om svenskhet.
Vänsterpartiet tackade till en början ja till inbjudan, men har i efterhand velat och ställt flera krav för debatten. Tanken var från början att debatten skulle hållas helt öppen, att båda partierna skulle representeras av två representanter vardera samt att en oberoende moderator skulle moderera det hela. Inledningsvis så skulle debatten ske mellan partierna och sedan så skulle åhörarna få ställa frågor.

Efter att det hela uppmärksammats i media så har dock Vänsterpartiet ställt flera krav för att delta i debatten. Bland annat så vill de att debatten skall genomföras helt utan åhörare. Svenskarnas parti hade gärna sett att invånarna i kommunen skulle få möjlighet att lyssna till debatten, men de kommer att acceptera Vänsterpartiets krav om det krävs för att debatten skall genomföras. Svenskarnas parti söker dock en lösning för att kunna direktsända debatten via nätet.

Huruvida debatten kommer att genomföras återstår att se, men planen för den är som sagt någon gång i juli. Besök gärna länkarna nedan och ta del av alla kommentarer.

Länkar
Östran - Vänstern tackar ja till diskussion om svenskhet

tisdag 19 juni 2012

På plats vid asylmöte i Landsbro

Under måndagen så var det dags för ytterligare ett asylmöte, denna gången i samhället Landsbro, i Vetlanda kommun. Det kom mycket folk och mötesupplägget bestod av samma skådespel som på tidigare möten. När nationalister framförde kritik så avvecklades frågestunden och mötet avslutades med en bön.

För drygt en månad sedan så framkom det uppgifter om att Migrationsverket hade för avsikt att starta en asylmottagningsverksamhet i Landsbro, ett samhälle med knappt 1500 invånare. Genom det privata fastighetsbolaget Bruzahem AB, med VD:n Markus Kyllenbeck i spetsen, så har Migrationsverket skrivit hyresavtal utan samhällsinvånarnas vetskap. När Migrationsverkets planer väl kom fram så gav detta upphov till irritation, oro och många frågetecken.
Församlingshemmet i Landsbro var överfullt.
Migrationsverket själva har inte gjort några vidare ansträngningar för att informera invånarna i Landsbro, utan det hela har genomförts på ett mer eller mindre hemligt tillvägagångssätt. Inte heller verkar kommunen ha fått information i tid, och detta är heller inget som krävs för att Migrationsverket skall kunna etablera sig på en ort. Etableringsplanen omfattar i dagsläget 34 asylanter, men uppgifter gör gällande att det kan komma att bli många fler.

Trots att flera asylanter, från Syrien, Afghanistan och flera så kallade statslösa, redan har flyttat in så har inte Migrationsverket brytt sig om att informera invånarna om vad som händer. Detta resulterade i att flera kyrkliga grupperingar i Landsbro gick ihop och kallade till ett informationsmöte under måndagen. Det märktes tydligt att mötet var ett kyrkligt initiativ, inte minst på grund av inramningen och den okritiska argumentation som framfördes.
En filmare från SVT:s samhällsprogram Uppdrag Granskning.
Mötet hölls i Landsbros församlingshem och lockade så mycket folk att det blev överfullt. En uppskattning från min sida är att det var runt 200 personer eller flera. På plats fanns även ett par poliser, flertalet journalister och ett tv-team från samhällsprogrammet Uppdrag Granskning. Tv-temet gjorde en telefonintervju med mig under tisdagen och undrade över mitt engagemang i frågan.
Kerstin, representant från de kyrkliga församlingarna.
Mötet inleddes klockan 18 med att en kyrklig representant, vid namn Kerstin, berättade kort om situationen som uppstått. Hon menade att kyrkorna vill stötta de nya invånarna, bidra till trygghet samt verka för att alla skall lära känna varandra. Hon hoppas även att samhällsinvånarna och asylanterna skall berikas av varandras olikheter.
Lise-Lotte Ingesson Politis, tillförordnad chef för Migrationsverket i Jönköpings län.
Efter Kerstins subjektiva inledning så handlade nästa punkt om information från Migrationsverket. För denna stod Lise-Lotte Ingesson Politis, Migrationsverkets tillförordnade chef i Jönköpings län, samt två medarbetare. Likt tidigare så var det enbart allmän byråkratisk information som framfördes i förfinade ordalag. De negativa konsekvenser som följer i Migrationsverkets spår sades det inte ett ord om, precis som att dessa inte existerar.
Vetlanda kommuns representant hade inte så mycket att säga.
På nästkommande punkt så var det tänkt att en representant från kommunen skulle prata från deras perspektiv. Kommunrepresentanten sade dock bara några få meningar innan han lämnade tillbaka mikrofonen. Det han sade var att kommunen var kritiska till asylmottagningens placering, men att de hade fått finna sig i det.

Programmet fortsatte med att två kyrkliga representanter berättade om vad kyrkorna tänker göra för asylanterna. Det finns tydligen någon form av samlingslokal i Landsbro som kallas ”Tyrcket”. De kyrkliga representanterna berättade att de har för avsikt att börja en verksamhet där under vecka 27, bland annat genom att umgås med asylanterna och erbjuda någon form av nät-café. De passade även på att berätta om ett gemensamt midsommarfirande som de kommer att bjuda in alla asylanter till. De påpekade även att de svenskar som vill komma till firandet gärna får ta med sig extra mat till asylanterna, dock inte fläskkött.
Moderator Ingemar Sturesson i samtal med fastighetsägaren Markus Kyllenbeck.
Den näst sista punkten var frågestunden, och den modererades av kristdemokraten Ingemar Sturesson. De första frågorna som framfördes handlade bland annat om det gick att skänka diverse saker till asylanterna, vilka språk de kan, om de får någon byråkratisk hjälp, hur mycket Migrationsverkets budget omfattar och så vidare. Någon framförde kritik mot valet av fastighet då det ligger bredvid en trafikerad väg och kan resultera i att de asylsökande barnen blir överkörda. Några undrade över de höga hyrorna som Migrationsverket betalar till Bruzahem AB, och fick applåder för detta. En kvinna nämnde något om att hyran ligger på en bra bit över 4000 kronor för en tvåa. Detta berodde enligt Migrationsverket på att fastigheter som de hyr utsätts för en högre grad av slitage och nedskräpning.

Efter en stunds iakttagande så hoppade jag och andra nationalister in i frågestunden. Vi undrade bland annat varför de beskriver verksamheten i så positiva och förfinade ordalag när deras verksamhet på andra orter i norra Småland har resulterat i negativa konsekvenser, samt vem som tar ansvaret. Lise-Lotte från Migrationsverket hävdade att det inte fanns något samband mellan deras verksamhet och brottslighet. Hon menade dock att asylsökande begår brott, precis som alla andra. Jag replikerade utan att få mikrofonen och sedan så valde Sturesson att avveckla frågestunden, trots att det var gott om tid kvar.

Tilläggas bör även att då jag pratade i mikrofonen så försökte Sturesson att ta den i från mig samtidigt som han försökte avbryta mig. Vi nationalister fick dock de största applåderna under kvällen och efteråt så var det flera som visade sin uppskattning för vår närvaro.

Den nätbaserade tidningen Höglandsnytt skriver följande om frågestundens slutskede:
” När dessa mer kritiska frågor dök upp på mötet i Landsbro valde mötesansvariga att börja avrunda mötet, något som väckte beska kommentarer bland Landsbroborna längre bak i den överfulla lokalen.”
Prästen avslutade mötet genom att uppmana alla att be en bön tillsammans.
Innan mötet avslutades så ställde sig en präst längst fram och uppmanade samtliga att be en bön. Det hela blev allt märkligare och vi nationalister valde att lämna lokalen. Utanför så passade vi på att prata med folk och dela ut den invandringskritiska veckotidningen Nationell Idag. Det aktuella numret handlar om asylmötet som arrangerades i Mariannelund i januari i år.

Innan vi lämnade Landsbro så passade vi på att åka och titta på de fastigheter som är tänkta att omfattas i Migrationsverkets verksamhet. När vi fotade en av fastigheterna så tittade några asylanter ut genom fönstren och började, helt utan anledning, att peka finger.

För att summera det hela så tycker jag att det var ett bra initiativ av kyrkorna att arrangera ett informationsmöte, men sättet de gjorde det på var under all kritik. Migrationsverket gav som vanligt ett dåligt intryck då de medvetet försöker undanhålla fakta som deras verksamhet resulterar i. Sturesson skötte moderator uppdraget på ett uselt sätt då han försökte tysta ned kritiska röster och valde att avveckla frågestunden då vi nationalister gav oss in i den. Positivt var dock att vi nationalister fick de största applåderna, något som vittnar om ett gillande för vårt agerande.

Relaterat
Migrationsverket fortsätter att härja i Småland

Öppet möte om asylverksamheten i Mariannelund
På plats vid nytt krismöte i Mariannelund
På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund
Asylmöte i Järnforsen
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala


Länkar
Höglandsnytt - Migrationsverkschefen: "asylsökande begår brott"
Höglandsnytt - Fastighetsägaren i Landsbro: "jag har inget att skämmas för"
Höglandsnytt - Överfullt i Landsbros församlingshem - Migrationsverket informerar
Höglandsnytt - Landsbroborna vill hjälpa flyktingar - oroliga för barnen

söndag 17 juni 2012

Bloggbutik

Jag har nu lagt till en ny flik i menyraden som går under namnet Butik. Det är en liten och enkel bloggbutik där jag kontinuerligt kommer att lägga upp produkter som jag rekommenderar.

Vissa som besöker bloggen har inte så bra koll på hur de kan få tag på nationalistisk litteratur, musik och så vidare. Andra tycker att det kan vara svårt/jobbigt att beställa via en nätbutik.
Nu kan du handla rekommenderade produkter i bloggbutiken.
Att handla genom bloggbutiken är enkelt. Du skickar helt enkelt ett mail och berättar vad du vill ha och sedan så får du ett bankkonto som du för över pengarna till. När pengarna har kommit in så skickas dina produkter.

All vinst kommer oavkortat att gå till politisk verksamhet.

Länk
Bloggbutiken

tisdag 12 juni 2012

Migrationsverket fortsätter att härja i Småland

Under de senaste åren så har Migrationsverket invaderat flertalet småländska småsamhällen genom att öppna upp asylboenden, något som har skapat förödande konsekvenser för den svenska befolkningen. På tur står nu samhället Landsbro. Vilket scenario kan invånarna egentligen vänta sig?

Sverige blir allt mer mångetniskt och mångkulturellt. I takt med detta så trycks det svenska tillbaka, det förnedras och ersätts. I storstäderna så har denna utveckling varit tydlig under lång tid och den har frambringat djupa ärr i tystnadens parlament. På landsbygden och i småsamhällena så har dock svenskheten frodats och den mångetniska utvecklingen har varit relativt osynlig. Nu syns dock en tydlig tendens som pekar på att denna tid är förbi.

I Småland så finns det sedan tidigare en rad orter som har asylmottagningar, men bara under den senaste tiden så har Migrationsverket valt att placera ut tusentals asylanter i småsamhällen i norra Småland. För att nämna några så har detta skett i Kristdala, Kristineberg, Totebo, Järnforsen, Ingatorp, Mariannelund och inte minst på flera campingplatser på Öland samt i Västervik. På tur står samhället Landsbro i Vetlanda kommun, som nu står inför en obehaglig situation. Jag ska nedan beskriva varför invånarna i Landsbro bör känna oro.

När Migrationsverket har beslutat sig för att etablera sin verksamhet i ett samhälle så är förfarandet väldigt hemligt och odemokratiskt. Tillvägagångssättet går att kritisera på många punkter, inte minst konsekvenserna som följer av deras verksamhet. Jag har själv erfarenhet av flertalet möten där Migrationsverket har deltagit, så jag vill påstå att jag har någorlunda koll på hur det går till.
Det kom mycket folk till det öppna asylmötet i Mariannelund, ett möte som hölls långt efter att Migrationsverket startat upp sin verksamhet.
För att summera det generella förfarandet så inleder Migrationsverket med att leta efter fastigheter, någon kontakt med berörda kommun är inte nödvändig. När Migrationsverket har hittat en godkänd fastighet så undertecknas avtal och kommunen informeras om att ett asylboende kommer att öppnas samt att ett visst antal skolplatser måste ordnas. Människorna som bor i samhället undanhålls information och har ingen möjlighet att påverka beslutet.

När Migrationsverket känner för det så anordnas ett informationsmöte, antingen en tid innan eller långt efter att de asylsökande har anlänt. På dessa möten så insveps information i fina termer och inte sällan så är det någon representant som berättar om hur synd det är om de asylsökande och att svenskarna måste öppna sina armar. När samhällsinvånarna framför kritik så görs detta inför döva öron och svaren som ges tycks mer handla om att vilseleda frågeställaren än att ge ett rakt svar.

Då Migrationsverket väl har etablerat sin verksamhet så följer en orolig tid. I samtliga småsamhällen som jag räknade upp ovan så har Migrationsverkets verksamhet skapat problem i olika former, problem som har drabbat den svenska befolkningen på ett negativt sätt. Utöver otrygghet, uppgivenhet och felfördelade resurser så handlar det också om ren kriminalitet så som snatterier, stölder, droganvändning, bråk, förstörelse och vårt lands mest omfattande gruppvåldtäkt. Denna problematik förekommer således inte på enstaka platser, utan den är allmänrådande. Den som påstår motsatsen ljuger.

Någon må tycka att jag låter drastisk i min beskrivning, men jag beskriver bara verkligheten. Jag kan omöjligt finna positiva fördelar med Migrationsverkets verksamhet som på något sätt skulle kunna uppväga någon slags förståelse för den förödelse som har drabbat dessa småsamhällen och dess invånare. För mig är det helt enkelt omöjligt att blunda för gruppvåldtäkten och hurra för några afghaner som lagar afghansk mat med Birgitta Johansson i Centrumhuset i Mariannelund.

Jag i samtal med Markus Kyllenbeck som är en av boarna i dramat. Han har hyrt ut fastigheter till Migrationsverket i Mariannelund, Ingatorp och nu senast i Landsbro. Folket får lida, men judaspengarna rullar in.
Om vi vänder blickarna mot Landsbro så är det redan klart att Migrationsverket kommer att begagna sig av exakt samma förfarande där som i de andra småsamhällena. Migrationsverket har redan tecknat ett avtal med fastighetsägaren Markus Kyllenbeck som är VD för bostadsbolaget Bruzahem AB, alltså samma bolag som hyr ut till Migrationsverket i Mariannelund och Ingatorp. Preliminärt så kommer ett informationsmöte att arrangeras den 18 juni.

Människor i Landsbro har bland annat på nätet gett uttryck för ett starkt ogillande med att stå värd för ett asylboende, och det är kanske inte så konstigt med tanke på vad som händer när Migrationsverket kommer på besök. Människor i Landsbro lever sina liv där, de har sina familjer där och många har säkert för avsikt att leva där till livets sista dagar. Givetvis så vill de undvika att deras samhälle förvandlas till ett nytt Mariannelund, eller än värre.
En bild från ett möte där både vi nationalister samt journalister inte fick närvara. Några månader innan mötet så närvarade jag och en annan nationalist under ett helt stängt möte där sanningen bakom Migrationsverkets verksamhet kom fram i ljuset.
Att som vanlig medborgare försöka påverka Migrationsverkets beslut är som sagt svårt. Detta då Migrationsverket agerar på uppdrag av den politiska toppen, en topp som aktivt verkar för den mångetniska utvecklingen. När det gäller denna fråga så existerar det ingen demokrati. Det prövades för många år sedan men då gick folket emot eliten och sedan dess så har folket fråntagits sin naturliga rätt att bestämma över sitt öde. Den mångetniska expansionen är således helig och står över alla former av vad folkstyre och lokaldemokrati egentligen innebär. Vad är då alternativen?

Det må vara lätt att bli slukad av defaitismens käftar och känna uppgivenhet, men att ge upp får aldrig bli det slutgiltiga alternativet. Förvägras vi rätten att kämpa genom demokratins valurnor så måste vi finna nya vägar, vi behöver inte bli passiva och hålla käften. Den mångetniska och samtidigt svenskfientliga utvecklingen pågår intensivt i hela vårt land, dygnet runt. Ett angrepp på ett litet samhälle, oavsett i vilket landskap det än må vara, är ett angrepp på vårt folk och vår nation som helhet. Därför är det av yttersta vikt att vi fattar mod och slår tillbaka mot dessa angrepp och dess upphovsmän. Nog är nog, och nog är det nu.

Bor du i Landsbro eller i dess närhet? Se då till att prata med folk i samhället, organisera er, kom till mötet och protestera vredesfullt. Ni behöver inte acceptera denna utveckling, ingen behöver acceptera denna utveckling.

Relaterat
Öppet möte om asylverksamheten i Mariannelund
På plats vid nytt krismöte i Mariannelund
På stängt krismöte om asylproblematiken i Mariannelund
Asylmöte i Järnforsen
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala

torsdag 7 juni 2012

Nationaldagsfirande i Vimmerby kommun

På nationaldagen så samlades en skara nationalister i Vimmerby kommun för att umgås i folkgemenskapens tecken. Det blev en dag innehållandes sevärdheter, grillning och diverse aktiviteter.

Arrangemanget planerades med en kort varsel och blev därför aldrig utannonserat. Det blev i stället en lokal sammankomst för alla åldrar, en sammankomst som blev både lugn och trevlig.
Vid Katthult.
Efter att alla deltagare samlats på samlingsplasten så bar det av mot Katthult, strax utanför det mindre samhället Rumskulla. Katthult är den platsen där Astrid Lindgren-figuren Emil i Lönneberga bodde under 1970-talet då filmerna spelades in. Kvar finns alla byggnader som känns igen från filmerna, till och med flaggstången står kvar.
Dasset, eller Trisseboda som det också kallas.
Så här års så är det riktigt fint vid Katthult och dess omgivning. Naturen är vackert grön i olika nyanser och överallt finns blommor som presenterar ett helt spektrum av olika färger. Runtom finns mindre stenmurar och gärdsgårdar. Efter en rundvandring i Katthult så blev det en enklare fika innan det bar av mot nästa destination, som var ett intressant naturfenomen kallat ”Diket”.
Diket.
Två-tre meter är mycket när man är liten.
Skogspromenad.
Diket är en förkastningsspricka som bildades innan jordskorpan hunnit kallna. Det mäter nästan 100 meter på längden, är mellan två och tre meter djupt och har en bredd på runt 50-70 centimeter. Efter att deltagarna hade fascinerats av den mäktiga sprickan så bar det av mot dagens huvuddestination och avslutningsplats; nämligen den berömda Kvilleken.
Grillen tänds.
Gärdsgårdar inramar landskapet lite överallt.
Väl framme så tändes grillen ute på parkeringen och borden dukades upp med mat av olika slag. Samtidigt så ljöd nationalistisk musik över området, vissa spelade fotboll och andra pratade om både det ena och det andra. Innanför gärdsgårdarna så iakttog en grupp kossor stillsamt vår närvaro.
Matförberedelser.
Kossorna iakttog vår närvaro.
Då alla var mätta och belåtna så begav sig samtliga in mot eken för att beskåda och imponeras av det enorma trädet. Eken beräknas vara strax över tusen år gammal, något som gör den till Sveriges äldsta träd. Med en omkrets på 14 meter så är den även en av Europas grövsta ekar. Samlade runt eken så blev det även frågesport, bland annat med fokus på Sveriges stormaktstid. Två deltagare hade vardera nio av tio rätt. Det fick därför bli en utslagsomgång som till sist kunde kora en ensam vinnare. Både ettan och tvåan fick varsitt pris.
Frågesport vid eken
Gruppbild på en skara som var med under dagen.
Efter drygt sex timmar tillsammans så var det dags att avsluta årets nationaldagsfirande och ta farväl av varandra. Summa summarum så blev det en liten, men samtidigt gemytlig tillställning.

söndag 3 juni 2012

Besök på Kalmar läns museum

Under söndagen så besökte jag Kalmar läns museum tillsammans med andra nationalister från Vimmerby-Kalmar-området. Det blev två guidade turer, dels på den pågående utställningen om pirater och sjöröveri och dels på den fasta utställningen om Regalskeppet Kronan.

Att besöka museum för att uppdatera och förnya sin historiekunskap är aldrig fel, speciellt inte om det sker i sällskap med andra nationalister. Kalmar läns museum ligger vackert precis intill Östersjön och inrymmer flertalet olika utställningar.

Dagen började med en guidad tur genom den pågående utställningen Pirater och Sjöröveri – från Kalmarsund till Karibien. Utställningen handlar om sjöröveriets verksamhet i allmänhet, men i synnerhet så ligger fokus på Kalmar-trakten som geografisk plats samt individer från samma område som har något att göra med just sjöröveri.

Pågående utställning.

Den informativa utställningen tar även upp hur piraterna levde och vilka öden de kunde utsättas för, och utsätta andra för. Den förklarar livet ombord, vilka straff som utfärdades till dem som inte skötte sig och tar även upp olika historier, om såväl myter som om verklighet. Med en berättande guide så blir utställningen dessutom mycket mer levande. Till utställningen hör även en mängd föremål som vapen, utrustning och så vidare.

Den andra guidade turen gick genom den fasta utställningen om Regalskeppet Kronan. Kronan var stormaktstidens mäktigaste skepp, men sjönk efter en explosion samband med ett slag utanför Öland den 1 juni år 1676. På skeppets tre kanondäck så fanns det sammanlagt 126 kanoner och besättningen bestod av hela 850 man, men endast ett 40-tal överlevde.

En rekonstruktion av ett rum tillhörande den tillförordnade riksamiralen Lorentz Creutz som förde befälet ombord på Kronan.

På museet så återfinns några tusen av alla de föremål som har plockats upp, bland annat kanoner, vapen, mynt,  kläder och så vidare. Olika miljöer från skeppet har även rekonstruerats, något som inger en verklighetskänsla om hur det kan ha varit på till exempel ett av kanondäcken. Utställningen handlar om detta och mycket mer.

Jag vid två av Kronans kanoner.

Har  du vägarna förbi Kalmar så kan jag verkligen rekommendera ett besök på Kalmar läns museum, och inte minst det fasta utställningen om Regalskeppet Kronan.