söndag 27 februari 2011

Hets mot nationaldemokratiska nämndemän

Två nationaldemokrater kommer under de närmsta fyra åren att inneha uppdraget som nämndemän i Södertälje tingsrätt. Detta har väckt ilskan hos flera svenskhatande aktörer inom den tredje statsmakten, som behandlat frågan på ett mycket oseriöst sätt.

I förra årets val så erhöll Nationaldemokraterna två mandat i Södertälje kommun, något som även resulterade i två nämndemannaplatser i kommunens tingsrätt. Dessa kommer att besittas av Mattias Karlstrand och Sanna Hill. Jag har själv kämpat med dem under flera år och finner ingen anledning att tvivla på dem i deras nya uppdrag. De är dessutom unga, 23 respektive 19 år, något jag ser som positivt då nämndemännens medelålder uppgår till 60 år.

Mattias Karlstrand och Sanna Hill - två nya nämndemän i Södertälje tingsrätt

I och med valet så har partiet fått kommuninvånarnas förtroende, och bör således ha precis samma rätt som övriga partier att nyttja sina givna möjligheter. Som bekant så lever demokratin och yttrandefrihetsbegreppets romantiserade bild sällan upp till verkligheten i ”föregångslandet Sverige”. Därför är det inte överraskande att det finns vissa som proklamerar ut sitt hatiska missnöje över demokratin som är orsaken till det inträffade.

Expressen och TV4, båda judeägda i form av Bonnier, har visat sitt missnöje genom att basunera ut sitt skitsnack av oseriös journalistik. Torsdagen den 24 februari så publicerades en riktigt dålig ledarartikel, med rubriken ”Domaren är rasist”, på Expressens hemsida. Artikeln inleds med följande rader: ”Det lilla högerextrema partiet Nationaldemokraterna har två platser i Södertälje kommunfullmäktige. Och nu firar man rejält i denna sekt, som har starka kopplingar till nazister och annan vit makt-miljö”. Vidare menar skribenten på att Nationaldemokraterna ”är ett främlingsfientligt parti befolkat av tokstollar som marscherar till Karl XII:s ära.

TV4 går dock ett steg längre, när det gäller den oseriösa journalistiken, i ett inslag från fredagen den 25 februari. Nationaldemokraterna presenteras som ett högerextremt och främlingsfientligt parti. I inslaget så visas gamla filmsekvenser med skinnskallar och hakkorsflaggor. Dessutom så ställer reportern frågor som ”Vad anser du om Adolf Hitler?” och ”Har förintelsen ägt rum?”. Uttalar sig gör även Amnesty International som kritiserar att två nationalister har utsätts till nämndemän.

Denna oseriösa journalistik må upplevas som lustig, men faktum är att det är två av Sveriges största medieaktörer som ägnar sig åt detta. Att Expressen och TV4 agerar på detta sätt är i sig inte vidare märkligt. Givetvis så är TV4 fullt medvetna om att frågor om Hitler och förintelsen saknar all form av relevans i sammanhanget, men det kvittar för dem. Bara genom att ha med dessa frågor så lyckas de garanterat att indoktrinera många människor till att ta avstånd från partiet och nationalism över huvud taget.

Denna form av journalistik är inget annat än ett uttryck av hat, ett hat gentemot dem som vill avveckla det mångetniska samhället till förmån för ett svenskt folkhem. Syftet är givetvis att flytta bort fokus från det aktuella ämnet för att på så sätt öppna upp dörren för smutskastning och missförstånd.

De desperata reaktionerna tyder dock på en rädsla inför det faktum att nationalister vinner ny mark. Bonnier och de andra svenskhatarna må ljuga och förtala hur mycket de vill. I slutändan är det alltid sanningen som segrar. Till sist så vill jag önska Mattias och Sanna all lycka i arbetet som nämndemän.

Länkar
Nationella nämndemän i Södertälje tingsrätt (nd.se)
Domaren är rasist (Expressens ledarartikel)
Nationaldemokrater utsedda till nämndemän (TV4:s inslag)
Nämndemännen speglar det samhälle vi har idag
(Sanna Hill kommenterar Expressens ledarartikel)
Sexuell läggning och likhet inför lagen (Mattias Karlstrand kommenterar TV4:s inslag)

onsdag 23 februari 2011

Vimmerbys politiker röstar för sociala nedskärningar

Socialnämnden i Vimmerby tvingas till allvarliga nedskärningar sedan kommunens politiker valt att neka en begäran om extra anslag. Som följd kommer flera viktiga och redan eftersatta områden att påverkas. Främst drabbas det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna för barn, ungdomar och missbrukare.

I december förra året så var frågan uppe på ett kommunfullmäktigesammanträde. Då begärde Socialnämnden ett extra anslag på två miljoner kronor för att kunna upprätthålla en nödvändig verksamhet under år 2011. Majoriteten av ledamöterna valde dock att säga nej, något som resulterade i att begäran avslogs. Politikernas beslut innebär att Socialnämnden nu tvingas till omfattande nedskärningar. Verksamheter som drabbas värst är familjestödet Bubblan och missbruksvården.

En majoritet av Vimmerbys politiker röstade i slutet av förra året igenom omfattande sociala nedskärningar som kommer att slå hårt mot barn, ungdomar och missbrukare.

När det gäller Bubblan så kommer två tjänster att plockas bort. Bara under det senaste året så har antalet tjänster nära halverats. Rent konkret så kommer detta att leda till att viktiga insatser och mycket av det förebyggande arbetet kommer att försvinna, bland annat insatser för ungdomar i riskzonen för missbruk.

Andra insatser som kommer att försvinna är familjerådgivningen, gruppverksamheten för barn och ungdomar i miljöer med våld, missbruk och/eller psykisk ohälsa, föräldrastödscirkeln samt deltagandet i mödravårdens unga mammagrupp. Dessutom så upphör samarbetet med barnomsorg och skola när det gäller deltagande i föräldramöten och insatser i stökiga klasser. Som ett resultat av verksamhetsförlusten så kommer även familjestödet Bubblan att försvinna och ersättas av Socialförvaltningens öppenvårdsenhet Familjeteamet.

När det gäller missbruksvården så kommer en tjänst att tas bort. Något som resulterar i att flera viktiga insatser kommer att upphöra. Till exempel det förebyggande arbetet tillsammans med gymnasieskolan, stödet till missbrukares anhöriga samt möjligheten för företag att kontakta socialen då det finns anställda med missbruksproblem. Det resulterar även i striktare bedömningar och minskad kontakt.

Nedskärningarna är något som oroar Socialnämnden.

- Det känns inte alls bra att behöva ta så drastiska beslut. Vi befarar att det kan slå både mot personal och mot svaga grupper i samhället, så vi är bekymrade.

- Vi måste också pressa ned kostnaden för socialbidragen med drygt en miljon, och vi får inte drabbas av några oförutsedda placeringar av barn och ungdomar eller missbrukare. Tyvärr kan nedskärningarna slå mot just de grupperna, säger Torbjörn Sandberg, S och Åke Ströberg, KD till VT.

Detta är ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat och jag har tidigare skrivit om det vid ett flertal tillfällen. Därför känns det oerhört tungt att vuxenvärlden, i form av en majoritet av Vimmerbys politiker, fortsätter att begå misstag på misstag när denna fråga skall behandlas. Politikerna tillåter att detta sker och röstar öppet för dessa nedskärningar. Att kräva lite mer verklighetsförankring och ansvarstagande bör inte vara för mycket begärt - det handlar trots allt om våra barn, vår framtid.

En ytterst relevant fråga är om politikerna helt missat verkligheten och alla rapporter som ständigt påvisar att de aktiva insatserna och det förebyggande arbetet i kommunen är långt ifrån tillräckligt? Varningsklockorna klämtar och sanningen gör sig ständigt påmind, men politikerna i Vimmerby tycks ha försett sig med stora mängder skygglappar och öronproppar. Jag hoppas verkligen att de ansvariga träder fram och tar sitt ansvar den dagen då korthuset faller samman.

Relaterat
Vuxenvärldens likgiltighet inför ungdomars droganvändning
Resultatet av en oansvarig politik och en blundande vuxenvärld

tisdag 15 februari 2011

Bombmassakern av Dresden

I år är det 66 år sedan den tyska staden Dresden utsattes för ett förintelseanfall av de allierades flygvapen den 13-14 februari år 1945. Tusentals bombplan försatte staden i ett brinnande inferno. Det var en massaker, ett illdåd utan moraliskt rättfärdigande.

Angreppet inleddes sent på kvällen den 13 februari år 1945, då närmare 250 brittiska bombplan släppte sina brandbomber över Dresden. Detta skall ha resulterat i en ytbrand på sju kilometers längd och fyra kilometers bredd. Den gamla kulturstaden hade således börjat förvandlas till ett eldhav som slukade byggnader och människoliv.

Tidigt på morgonen den 14 februari så kom en andra bombvåg. Denna gång med runt 550 brittiska bombplan som fokuserade på områden som ännu inte attackerats.

Om det inte detta skulle vara nog så genomförde även amerikanarna en tredje och mer omfattande bombräd mot den redan brinnande staden. Amerikanarna använde även jaktflygplan som besköt allt ifrån flyende människor till räddningspersonal.

Bombmassakerns offer ihågkoms även i Sverige, bland annat genom Dresden-kommittén.

Dresden kallades Florens vid Elbe och var känd som en vacker kulturstad med gamla byggnader och kulturella skapelser. Då staden saknade militär betydelse så hade luftvärnet flyttats till mer behövande platser. Vid denna tid uppskattades invånarantalet i staden till närmare 600 000. Dessutom så befann sig stora mängder civila och flyktingar som sökt skydd, inte minst mot de röda i öster. Sammanlagt kan därför upp emot en miljon eller fler ha vistats i staden under bombanfallen.

Närmare 700 000 bomber, mestadels brandbomber, skall ha släppts över staden. Antalet dödsoffer är okänt, men uppskattas till allt ifrån 30 000, som är den officiella siffran, till uppemot flera hundra tusen. Den officiella siffran torde dock vara osannolik med tanke på hur många som vistades i staden och vad den utsattes för. Det går även att anta att den siffran är anpassad för att vara politiskt korrekt. Flera historiker och forskare har dock kommit fram till att en rimlig siffra för antalet döda skulle vara runt 100 000-150 000.
Dessutom så skall 35 000 hus och byggnader ha förstörts.

Som bekant så finns det enbart en händelse som vi skall minnas och aldrig glömma från denna tidsperiod. Därför har massakern av Dresden givetvis ingen hög status i skolböckerna eller i det politiska livet av i dag. Offrens minne ihågkoms dock av nationalister i främst Tyskland genom manifestationer med tusentals deltagare. Bland annat så kräver tyska nationalister att massakern skall bli en officiell åminnelsedag. Också i Sverige arrangeras mindre minnesmanifestationer på flera platser. Det finns även en svensk Dresden-kommitté som informerar om händelsen.

Länkar
Dresden-kommittén
Musik: Skadi - Die mutter von Dresden

lördag 12 februari 2011

Social aktivitet – Innebandy

Under lördagen den 12 februari så samlades åter lokala nationalister för en social aktivitet. Likt senast så blev det innebandy även denna gång. Det spelades flera prestigefyllda matcher och dessutom så deltog några nya personer.

Kvällen bjöd på flera hårda matcher.

Vill du vara med på nästa aktivitet? Hör av dig!

Relaterat
Social aktivitet - Innebandy i Vimmerby kommun

onsdag 9 februari 2011

Motbjudande Adelsohn Liljeroth

De demokratiska presstödsreglerna är något som bekymrar den moderata kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. Sedan tidningen Nationell Idag erhöll presstöd så har hon upprepade gånger uttalat en vilja att ändra regelverket, enbart för att tysta den riktiga oppositionen.

Den 24 januari i år så begav det sig åter för kulturministern som fick plats att uttrycka sin dubbelmoral i tidningen Riksdag och Departement. Hon berättade bland annat att statliga pengar inte skall gå till rörelser som vill minska demokratin, och nämnde även att det är problematiskt att presstöd ges till kommunistiska tidningar.

Efter att tidningen Nationell Idag erhöll presstöd förra året så har flera röster höjts inom etablissemanget om att presstödsreglerna måste ändras.

Den oppositionella veckotidningen Nationell Idag erhöll presstöd på 2,3 miljoner kronor den 21 april år 2010. I samband med detta så startades genast ett drev mot demokratin anfört av alltifrån etablerade politiker till judar. Något som i sammanhanget var ytterst paradoxalt var att de politiskt korrekta menade att Nationell Idag skulle vara en odemokratisk tidning.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljerot, som själv ansvarade för området och tidigare suttit i Presstödsnämnden, gjorde sig hörd även då. Hon valde att uttala sig på ett ytterst tvivelaktigt sätt i sin roll som minister. I en intervju med SvD ett par dagar efter beviljandet att ge presstöd till Nationell Idag så sade kulturministern bland annat följande:

- Nämnden säger att Nationell Idag uppfyller de formella kraven. Sedan kan man tycka att det är olyckligt. Motbjudande är det uttryck jag själv har använt.

- Presstödets uppgift är ju att främja mediemångfalden och därmed demokratin. Då kan man ju tycka att det är märkligt att en tidning som Nationell idag, som ju har en annan agenda som vi ser det, har fått presstödet. På departementet kommer vi att ta upp det här till diskussion.

Kulturministerns utspel är inte direkt överraskande, utan ytterligare ett bevis på den falska demokratin som vi ständigt påminns att försvara. Försvara till vilken nytta? Att demokratin är satt ur spel kan bara ha undgått den som är ovillig att se. Dagens modell av demokrati är anpassad för att skydda makten, inte för att främja en sund och fri debatt där medborgarna får tala och tänka fritt.

Nationalismen och invandringskritiken har under senare tid rönt flera framgångar, något som bör ses som en naturlig utveckling i det svenska samhället av i dag. Att Nationell Idag kvalificerar sig och senare erhåller presstöd är en av dessa framgångar som skrämmer makten. Inte minst då det skapar legitimitet åt det nationalistiska oppositionen som motsätter sig maktens planer på att förvandla Sverige från ett svenskt folkhem till ett mångetniskt gehenna.

I takt med att konsekvenserna av maktens politik drabbar allt fler och sanningen sprider sig så öppnas allt fler ögon, ögon som genomskådar det politiska hyckleriet som attackerar vår tillvaro i vårt eget land. Klimatet kommer att hårdna, men sanningens fackla kommer att vägleda oss i kampen för frihet.

söndag 6 februari 2011

Intervju med Jan Milld om Vitboks-projektet

I mitten av år 2009 så inleddes ett projekt på nätet för att lyfta fram sanningen bakom Sveriges förvandling från ett svenskt folkhem till en kall mångkultur. I en intervju så berättar projektets huvudperson, den omtyckte Sverigevännen och invandringskritikern, Jan Milld om vad som är på gång.

Tillsammans med en hand full andra invandringskritiker så inledde Jan Milld projektet genom att skriva och lägga upp material på projektets hemsida. Materialet växte och blev så omfattande att det skulle ha kunnat bli en bok på 700 sidor av det hela. För att göra materialet mer lättillgängligt så gjordes därför en sammanställning som resulterade i boken Vitbok.se - Mångkulturellt facit, som utkom sommaren år 2010 och rymmer 181 sidor. Det omfattande ursprungsmaterialet finns dock i sin helhet på projektets hemsida.

För att sprida informationen än mer och samtidigt marknadsföra både projektet samt den tryckta sammanställningen så togs en informationstabloid fram, kallad vitbokstabloiden. Denna trycktes i en upplaga på 50 000 exemplar som spreds av frivilliga runt om i landet. Nu är en ny tabloid på gång, och denna skall tryckas upp i hela 150 000 exemplar.

Jan Milld och hans medarbetare har genom Vitboks-projektet gjort en viktig insats för att upplysa människor om den förljugenhet som ligger bakom det mångkulturella- och mångetniska samhället. Nedan följer en kortare intervju där Milld berättar om projektet, dess framtid och vad du kan göra för att hjälpa till.

Jan Milld berättar om Vitboks-projektet under Nationell Idags seminarium för nationella oppositionella medier.

Berätta lite kort om Vitboks-projektet och hur idén uppkom?
- Idén bakom var att på ett översiktligt och lättillgängligt sätt göra viktiga och relevanta fakta kring det mångkulturella projektet i Sverige tillgängliga.

- Idéen kläcktes först av Kenneth Sandberg, när han besökte mig vintern 2008/09. Vi lanserade sedan initiativet tillsammans med Weine Berg och Björn Hammarbäck. Det blev jag som höll i skrivandet, vilket skedde genom att successivt lägga ut materialet på en webbsida och ta in synpunkter.

- Det blev 17 kapitel och texter som skulle kunna fulla en tjock bok. Vi nöjde oss dock med att trycka ett sammandrag, som har sålt bra.

För att marknadsföra Vitboken så sammanställdes och spreds en tabloid på 50 000 exemplar inför valet år 2010. Inom kort så kommer en andra tabloid. Kan du berätta om tabloidens syfte?
- Syftet med både vitbokstabloiden och eftervalstabloiden är att nå grupper som vi inte når via de Sverigevänliga webbsidorna. Vi vill få mottagarna att:

A: Söka mer information, genom att t ex. hitta till bra webbsidor på internet, bli prenumeranter på Nationell Idag och att köpa vitbokssammandraget.

B: Stöda nästkommande tabloid, genom ekonomiska bidrag och genom att anmäla sig som utdelare. Förhoppningen är att få en snöbollseffekt, och kedjereaktion.

Vad kommer att hända med projektet inom den närmsta tiden? Finns det något som den enskilde kan hjälpa till med för att stötta projektet?
- Närmast ska eftervalstabloiden gå i tryck och distribueras till utdelarna under början av mars. Utdelandet kan pågå fram till ungefär midsommar.

- Absolut att enskilda kan hjälpa till! Ekonomiskt är eftervalstabloiden i stort sett i hamn, men det som blir över plöjs ned i nästa tabloid - i bästa fall en hösttabloid. (Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot på postgiro: 80 73 30 – 6)

- Framförallt behövs många fler utdelare! Det handlar då om hushållsutdelning, och inte tillsammans med något annat material. Vi vill kunna täcka hela Sverige! (Anmälan för att hjälpa till med utdelningen av tabloiden kan göras till e-post: info@bgf.nu)


Länkar
Jan Millds blogg
Vitboks-projektets hemsida
Recension av Vitbok.se - Mångkulturellt facit
Vitbokstabloiden (den första tabloiden som spreds i 50 000 exemplar)
Eftervalstabloiden (den andra tabloiden, den
som snart kommer att vara aktuell för utdelning och uppgå i 150 000 exemplar)

onsdag 2 februari 2011

SVT visade antisionistisk dokumentär

I går så överraskade Sveriges Television riktigt ordentligt då dem lät visa den antisionistiska och politiskt inkorrekta dokumentären Defamation. Det är en viktig dokumentär som riktar strålkastarna på Israel och den sionistiska rörelsen. Har du inte sett den så kan jag verkligen rekommendera att du gör det.

Enligt israeliska medier så existerar antisemitismen precis överallt, världen över. Detta är en bild som dokumentärens skapare Yoav Shamir, själv jude, inte alls känner igen. Därför beslutar han sig för att undersöka saken.

Shamir besöker bland annat ADL (sionistisk lobbygrupp som arbetar mot den påstådda antisemitismen) i USA, några som även de finner antisemitism precis överallt. Han får även följa med dess ordförande Abraham Foxman när denne besöker viktiga personer ute i världen för att förmå dem att underkasta sig sionismens vilja. I dokumentären ges en inblick i hur den sionistiska rörelsen arbetar för att tysta all sorts kritik av judendomen och Israel genom att spela ut det antisemitiska kortet.

Under dokumentärens gång så görs återkommande besök hos en israelisk skolklass som genomför en resa till ett koncentrationsläger i Polen. Flera elever gör chockerande uttalanden, något som vittnar om en omfattande indoktrinering i Israels skolor. Till exempel så tror eleverna att alla människor utanför Israel är hatiska antisemiter som vill dem illa, något som resulterar i förakt mot icke-judar.

Dokumentären bjuder även på intressanta intervjuer med flera judar, kritiska som okritiska till Israel och sionismen. Shamir intervjuar även några svarta i USA för att höra deras syn på judarna, en tämligen kritisk syn. Värt att nämna är att dokumentären också innehåller intervjuer med Norman G. Finkelstein som bland annat har skrivit boken Förintelseindustrin. Han är själv jude, men samtidigt mycket kritisk till Israel och sionismen.

Utöver detta så innehåller dokumentären mycket mer av intresse, men i stället för att jag skall beskriva hela dokumentären här så föreslår jag att du tittar på den.

Se dokumentären
SVT Play (svensk text, går att se till och med den 3:e mars)