lördag 27 augusti 2011

Opinionsbildning på Hultsfred marknad

Under lördagen så var jag på Hultsfred marknad för att bilda opinion tillsammans med Svensk Opposition. Det var mycket folk och responsen var överlag väldigt bra. Dessutom så kom en riksdagsman fram och bytte några ord.

I ett vackert sensommarväder så ställde vi upp mellan marknadsområdet och parkeringen, där mycket folk var i rörelse, för att dela ut tidningen Nationell Idag. I de flesta tidningarna fanns även flygblad som informerar om den pågående försvarsspray-kampanjen (se länk nedan).

Jag delar tidningar och pratar med marknadsbesökare.

Responsen var överlag väldigt bra och bestod av allt ifrån handskakningar och positiva tillrop till längre diskussioner och leenden. Vid ett tillfälle kom det fram en yngre man som kände igen mig från Vimmerby gymnasium, där jag höll anföranden innan förra årets val (se länk nedan). Detta händer lite då och då, och det är alltid lika kul varje gång. Speciellt när de visar sympatier och anmärker på skolans politiska korrekthet.

Vid ett annat tillfälle så kom den sverigedemokratiske riksdagsmannen Toralf Alfsson fram till mig för att byta några ord. De var också på marknaden och det tycks ha gått bra även för dem.

Vad gäller Hultsfred så är det en kommun som har tagit emot många invandrare, något som har satt sina spår och medfört diverse negativa konsekvenser för den inhemska befolkningen. För ett år sedan så bedrev jag tillsammans med ND en kampanj efter att en 11-årig flicka hade blivit våldtagen av en afghan (se länk nedan). I dag uppgår bara den muslimska delen till 1 300 invånare av kommunens totala befolkning på 14 000. Dessutom så har kommunen problem med ekonomin och utflyttningen från kommunen. Under marknaden så stannade vi till hos Moderaterna för att diskutera den kommunala politiken, och de var smått kritiska till den förda invandringspolitiken.

Under dagen så fick vi ut runt 300 tidningar och 200 kampanjblad. Det viktigaste med denna sortens aktiviteter är dock att vi som nationalister är ute bland folk för att inge hopp genom att visa att det finns rakryggade svenskar som fortfarande bryr sig om framtiden.

Länkar
Svensk Opposition: Nationalister på Hultsfred marknad
Valinformation på Vimmerby gymnasium
Skolvalet gav Nationaldemokraterna 7 procent
Den politiskt korrekta desperationen efter skolvalsresultatet fortsätter

ND inleder lokal kampanj efter våldtäkt

Nationell Idag: Försvarsspray-kampanjen

söndag 21 augusti 2011

Jakt och fiskemässa i Målilla

I lördags så var det åter dags för Jägarfamiljens dag, en jakt- fiske- och utelivsmässa, att gå av stapeln i Målilla. Bland de många utställarna återfanns allt ifrån vapen- och fiskeutrustning till kläder och fyrhjulingar. Aktiviteterna som erbjöds var bland annat lerduveskytte.

Mässan arrangeras vid hotell Moliljan av AT Outdoor, som är en välsorterad jakt- fiske och utelivsbutik i Vimmerby. Majoriteten av utställarna fokuserade på jakt, och då inte minst på vapen och olika tillbehör. På plats fanns även en fiskedemonstratör som uppvisade olika tekniker med olika beten.

På mässan fanns det en mängd olika vapen med tillhörande utrustning.

Det fanns även en fiskedemonstratör, som lät besökarna prova på olika tekniker.

Jag skjuter lerduvor, längst till vänster.

Roligast på mässan var nog trots allt lerduveskyttet, en utmaning som många också provade på med olika resultat. Under två minuter var det fritt att skjuta ned så många lerduvor som möjligt, något som gjorde att det ekade av hagelskott i skogen under mässans gång.

onsdag 17 augusti 2011

Nordisk Ungdom öppnar lokal i Stockholm

Den nationalistiska organisationen Nordisk Ungdom har öppnat en lokal i Stockholm. Den har fått namnet Stacken och kommer att fungera som en social samlingsplats med fokus på pubkvällar, föreläsningar och studiecirklar. Invigningen kommer att äga rum den 26 augusti med en pubkväll.

Lokalen håller just nu på att renoveras och inredas. Till exempel så finns redan tv-spel, datorer och nya soffor. Namnet Stacken har att göra med en myrstack. Alltså en plats där alla är välkomna och samtidigt visar solidaritet genom att bidra till en trevlig miljö och en härlig stämning.

Den närmsta tidens målsättning är att ha pubkvällar på helgerna, något som kommer att utannonseras. I veckorna kommer det arrangeras andra aktiviteter. På längre sikt så är målsättningen att skapa en svensk oas där människor kan ha trevligt, samt ha en bemannad pub flera dagar i veckan.

Missa inte pubkvällen!

Invigningen kommer att genomföras med en pubkväll fredagen den 26 augusti från och med kl 18. Inträdet kommer att kosta 50 kronor.

Jag tycker att det är ett riktigt bra initiativ och jag önskar Nordisk Ungdom all lycka. Hoppas att det kommer att bli många trevliga stunder i Stacken. Är det någon som vill bidra ekonomiskt eller med inredning så kan ni kontakta mig, eller direkt ta kontakt med Nordisk Ungdom.

Länkar
Stackens Facebook-sida
Nordisk Ungdom

torsdag 11 augusti 2011

Musikens betydelse för svensk nationalism

Under 90-talet så hade den nationalistiska musiken sin storhetstid, men i dag så är den mer nedtonad. Detta är något som jag är bekymrad över då jag anser att musiken har en viktig funktion att fylla. Därför hoppas jag på en positiv renässans av den nationalistiska musiken.

Historiskt sett så har musiken varit viktig för politiska rörelser, inte minst för nationalistiska diton. Sånger skapades för gemenskap, för inspiration och för att hedra fallna kamrater. På samma spår har det fortsatt in i våra dagar även om tillvägagångssätten och tonerna har tagit sig andra uttryck.

I Sverige hade den nationalistiska musiken sin storhetstid under 90-talet. Inte minst genom vikingarockbandet Ultima Thule som år 1992 släppte albumet För fäderneslandet, ett album som sålde platina, alltså över 100 000 exemplar. Under denna period så var det populärt att visa sin stolthet över sitt land och ursprung. Detta kom i uttryck genom att en omfattande skinheadvåg svepte över Sverige, en subkultur som förenade dåtidens ungdom genom musik, klädsel och inte sällan politiska åsikter.

Magasinet Nordland - påkostat och med en upplaga på 15 000 exemplar.

Musiken var väldigt viktigt för dåtidens nationalistiska yttringar, inte minst för rekrytering och som inkomstkälla. Många skivor producerades och spelningar arrangerades, ibland med närmare tusen besökare. Dessutom så fanns magasinet Nordland som fungerade som en plattform för musiken med reportage och intervjuer, blandat med texter om politik och kultur. Magasinet var påkostat för sin tid och hann komma ut med 15 nummer innan det lades ned. Med en upplaga på 15 000 exemplar så var magasinet ett viktigt och inflytelserikt verktyg.


90-talets framgångar med musiken i centrum medförde inte bara positiva effekter. Tyvärr så styrdes potentialen aldrig i rätt riktining, utan i kölvattnet uppstod en rörelse som var allt för genomsyrad av en negativ subkultur i stället för av en seriös politisk kraft. Mycket av 90-talets negativa tillblivelser är i dag borta, eller i alla fall väldigt marginaliserade. I dag har den nationalistiska rörelsen mognat och blivit mer som en seriös politisk kraft, även om det fortfarande finns mycket kvar att önska. Detta betyder dock inte att jag vill se en utveckling där musiken tonas ned och försvinner. Tvärtom, men musiken och dess potential måste styras i rätt riktning.

Nationalistisk musik.

I dag så lever musiken fortfarande kvar, även om det är långt ifrån samma utsträckning som tidigare, i alla fall om vi tittar på Sverige. Det släpps några få skivor varje år av det fåtalet band som fortfarande existerar samtidigt som det arrangeras någon spelning i bland. Att musiken har blivit så nedtonad beror på flera saker, bland annat på att den förkastas av flera nationalister som bespottar den så fort som möjligheten ges och på att musiken ofta laddas ned i stället för att köpas. Givetvis så är det bra att musiken sprids, men flera borde betala för den för att på så sätt underlätta för kommande skivsläpp.

Den kritik som framförs handlar ofta om att musiken är dålig och att spelningarna är negativa samt att det finns inslag av 90-talet. Alla har vi olika musiksmak, men att musiken skulle vara dålig är inte sant. Precis som med all musik så finns det både bra och dålig musik. Vad gäller spelningarna så håller jag med om att det finns inslag som gör dem negativa. Det finns dock även inslag som gör dem positiva, inte minst sett ur aspekter som handlar om gemenskap och ekonomi. Frågan är vad det hjälper att bara kritisera utan att agera och försöka åstadkomma förändring?

Skulle musiken tonas ned än mer så är jag övertygad om att vi alla skulle förlora på det. Därför vill jag se en utvecklande och växande musikalisk gren av den nationalistiska rörelsen. Utvecklingen som jag vill se är ökade satsningar på kvalitet vad gäller såväl skivor som spelningar samt nya genrer. Jag vill även se flera spelningar, trubadurkvällar och plattformer för musik, kanske ett ungdomsmagasin med visst fokus på just musik.

Jag är övertygad om att vi kan skapa en positiv utveckling, en renässans, av den nationalistiska musiken, men bara om vi axlar ansvaret tillsammans. Detta gäller skivbolag, arrangörer, band, konsumenter, organisationer, aktivister och även kritiker. Klarar vi detta så har vi mycket att vinna då musiken har en viktig funktion att fylla. Genom musiken så förmedlas känslor och budskap som inspirerar till fortsatt kamp för det som är ädelt och rätt, fortsatt kamp för folk och nation.

onsdag 10 augusti 2011

Intervju inför spelningen ISD memorial 2011

Under senare tid så har det varit relativt tyst kring den nationella scenen i Sverige. Detta vill arrangörerna bakom spelningen ISD memorial 2011 ändra på. För att ta reda på deras ambitioner så har jag intervjuat Daniel Bergman, arrangör tillika frontfigur i Jönköpings-bandet Endless Pride.

Historiskt sett så har musiken varit en viktig del av politiskt motstånd. Genom musiken så förmedlas känslor och budskap som inspirerar till fortsatt kamp för det som är ädelt och rätt. Det är dock viktigt att påpeka att musikens potential måste styras i rätt riktning, något som inte alltid har skett och därmed skapat kritiska röster. Jag kommer att återkomma med ett inlägg där jag berättar om min syn på den nationalistiska musiken. Tills vidare så får ni ta del av intervjun med Daniel Bergman.

Information om spelningen.

På er hemsida så går det att läsa att tanken med spelningen (ISD memorial 2011) är att dra igång den nationella scenen igen. Vad kommer detta att innebära i praktiken och vilken utveckling vill du se?
- Det kommer ganska enkelt att innebära att vi satsar på några stora spelningar om året. Dock ej för ofta, men tre spelningar om året är väl visionen. Det innebär också att många nationalister kommer att kunna samlas för att umgås dessa kvällar och knyta nya kontakter med andra.
- Utvecklingen jag vill se är väl att de som tror att det bara handlar om dekadenta spelningar likt 90-talet kommer att ha helt fel. Vi önskar en bred gemenskap och hoppas därför att så många som möjligt sluter upp.


På vilket sätt är musiken ett viktigt verktyg för nationalismen?
- Musiken är ett väldigt viktigt vapen, genom musiken knyter man banden till vad man tror på. Genom musiken får du fram budskapet som många kanske inte annars hade tagit till sig. En del orkar kanske inte läsa böcker eller dylikt, men de flesta kan lyssna på en nationell skiva. För mig var det via musiken jag vaknade upp och på allvar började arbeta aktivt för vårt folks överlevnad.

Många har lätt för att associera nationella spelningar med 90-tal, dräggiga skinheads och mycket alkohol. På vilket sätt kommer era spelningar att vara mer seriösa?
- Till dessa kan jag bara säga, väx upp! Då var då och nu är nu. Jag vill inte klanka ner på andra som anordnar spelningar genom att påstå att våra är mer seriösa, för de gör alla ett kanonjobb och de har också samma ambition om att det ska vara seriöst. Vi ska dock jobba stenhårt för att alla ska tycka att det var väldigt seriöst och att de ska vilja komma tillbaka till våra framtida spelningar. Allt kommer att vara perfekt!

Den kommande spelningen syftar till att minnas Ian Stuart Donaldson. Kan du berätta lite kort om honom och varför han är viktig att minnas?
- Ian Stuart var en lysande musik och textförfattare. Han kunde, genom musiken, få med och påverka tusentals vita män och kvinnor. Han skapade också Blood & Honour, som var för och till banden. Hans musik finns nu över hela världen och han har sålt hundratusentals skivor genom åren. Han dog tragiskt genom en bilolycka den 24:e september 1993. För oss är det viktigt att fortsätta leverera nationell musik till folket så som han gjorde.

På er hemsida skriver ni även att ni vill att folk skall komma tillbaka och besöka framtida spelningar. Hur skall ni lyckas med detta?
- Genom vår ambition om att allt ska fungera perfekt. Folk ska se redan när de kommer att allt är väldigt bra och seriöst uppbyggt. Detta ska gälla allt; mat, dryck, ljud, ljus och vakter. Allt ska helt enkelt vara väl organiserat. Vi ska kunna hjälpa till med allt, så som sovplatser till alla de som vill gå på spelningen fast inte kommer hem, med mera. Folk ska prata om spelningen efteråt, så att det kommer ännu mer folk till nästa.

Vad skulle du vilja säga till en individ som aldrig har varit på en nationell spelning tidigare, men som nu funderar på att komma på den kommande spelningen?
- Ge det en chans! Ni anar inte hur många nya människor man lär känna. Alla behöver förena nytta med nöje och varför då inte förena även nöjet med andra nationalister? Istället för att gå på en festival med en massa pundare så kan vi tillsammans ha vår egen scen. Och nej, det är inte bara en massa fulla dekadenta skinheads där, kom och se efter själva! Är det något ni undrar över så skicka ett mejl så ska vi svara på era frågor på bästa sätt.

Till sist Daniel, finns det några detaljer inför kommande spelningar som du vill avslöja?
- Detta är av folket, för folket. Vi vill ge folket vad de vill ha. Därför kommer alla att i framtiden få rösta fram just sitt favoritband som de vill se i Sverige. De band det finns störst intresse kring, de kommer vi att ta hit! Det kommer komma upp en hemsida senare.

Spelningen kommer att gå av stapeln lördagen den 24 september, någon stans i Småland. Banden som kommer att uppträda är Endless Pride, Vit Legion och Steelcappes Strenght från Sverige samt Faustrecht från Tyskland. Inträdet kostar 150 kronor och på plats kommer det att finns försäljning av allt ifrån mat och dryck till litteratur, skivor och kläder. Besök spelningens hemsida för kontinuerliga information.


Länk
ISD memorial 2011

torsdag 4 augusti 2011

Handlar det om barn, pojkar eller män?

Frågan om huruvida de så kallade flyktingbarnen de facto är barn eller inte är en mycket omdebatterad fråga. Vimmerby Tidning tycks ha blivit så pass förvirrade och osäkra av debatten att de väljer att helgardera sig i sin rapportering.

Torsdagen den 4 augusti så gick det att läsa en liten notis i Vimmerby Tidnings pappersupplaga. I notisen rapporterades det om att ett hem för ”flyktingbarn” har öppnats i Eksjö. För att beskriva de boende på hemmet så används orden barn, pojkar och män. Förvirrande om något, men om VT har
insett att allmänheten i större utsträckning har börjat genomskåda lögnerna om "flyktingbarnen" är oklart. Nedan följer notisen i sin helhet:

"Hem för asylpojkar öppnar
EKSJÖ. Ett hem för sju till åtta så kallade ensamkommande flyktingbarn har öppnat i Eksjö. Hemmet är till för flyende unga män."

På gruppboendet i Södra Vi, som jag skrev om för ett år sedan, finns inga leksaker som passar små flyktingbarn. Däremot så återfinns bland annat flera platta tv-apparater och Playstation 3.

Svenskfientliga politiker och medier har länge farit med osanning när det gäller fenomenet ”ensamkommande flyktingbarn” genom att hävda att det handlar om barn. Syftet är givetvis att framställa det som mer sympatiskt att ta hand om ”barn”, samt att förebygga svenskarnas motstånd. Tester och berättelser från både personal och ”barnen” själva pekar på att det inte handlar om några barn över huvud taget.

Länkar:
Hög standard på gruppboendet för "flyktingbarn" i Södra Vi
Ta emot frivilligt, eller bli tvingade