söndag 31 oktober 2010

Salemkampanjen har inletts

För knappt en månad sedan startades en insamling med målet att få in pengar för att kunna bedriva en lokal Salemkampanj, i främst norra Småland. Nu har Salemkampanjen inletts på allvar och en gemensam resa kommer även att anordnas.

Insamlingen har hitintills gått skapligt och i helgen inhandlades 5000 flygblad. Ett stort tack till alla som har bidragit till insamlingen. Insamlingen kommer att fortsätta för att underlätta så att så många som möjligt skall kunna följa med till manifestationen i Salem den 11 december.

Salemflygblad delades ut i det invandrartäta området Bullerbyn i Vimmerby under söndagen. I och med detta så har den lokala Salemkampanjen i norra Småland nu dragit i gång på allvar.

Redan under söndagen spreds flera hundra flygblad i Vimmerby, bland annat till svenskar i det invandrartäta området Bullerbyn. Bor du i norra Småland och vill hjälpa till med kampanjen? Hör av dig!

En gemensam resa kommer att anordnas med utgångspunkt från norra Småland. Kostnaden för resan kommer att ligga på endast 50 kronor och sista anmälningsdag är den 4 december. Kontakta mig för anmälan och frågor, rasmus-blogg@hotmail.com

Under fredagen besökte småländska nationalister en stödfest till förmån för Salemfonden och Salemmanifestationen. Viktor från Ferox bjöd på musik under kvällen.

Under fredagen besökte småländska nationalister en stödfest i norra Stockholm till förmån för Salemfonden och Salemmanifestationen. Arrangemanget bjöd på tal, musik, mat, dryck och var allmänt trevligt. Under lördagen besöktes Nationaldemokraternas eftervalskonferens som innehöll intressanta diskussioner och kortare föredrag.

söndag 24 oktober 2010

Tillsammans övervinner vi allt

Det finns olika orsaker som får människor att bli aktiva nationalist, men det essentiella för alla torde vara en strävan efter en radikal förändring av det nuvarande samhället. De som har tagit steget att aktivt kämpa tänker helt enkelt inte blunda och hålla käften inför de uppenbara problem som söndrar det som är värt att älska. Det finns många som håller med, men få som har modet, viljan eller tron att kämpa aktivt för en förändring.

Många är i dag oroade över den destruktiva situationen i vårt samhälle och tänker med fasa på framtiden, om den rådande utvecklingen tillåts fortgå. Det är svenskar, unga som gamla, som sakta börjar öppna ögonen och se vad som faktiskt håller på att hända i vårt land. De känner samtidigt maktlöshet och vet inte hur de skall agera, men i denna hårda tid så finns det bara ett alternativ och det är att kämpa, kämpa och aldrig ge upp.

Likt en fors så måste vi kämpa tillsammans, som en kraftfull enhet, för att forcera alla hinder på vägen mot det slutliga målet

Att ta steget från att vara en, av etablissemanget accepterad, medborgare till att bli en aktiv nationalist kan för många vara både svårt och jobbigt. Många känner säkert osäkerhet då de har blivit skrämda av de svenskfientliga medierna som mer än gärna utmålar oss nationalister som farliga, extrema och fyllda av hat. De är helt enkelt rädda för omgivningens reaktioner och räds därför att stå upp för sin sak och delge sina tankar.

Att människor tänker på detta sätt är givetvis inget anmärkningsvärt i sig, men är det moraliskt försvarbart att kapitulera och låta sig skrämmas av de svenskfientliga marodörerna innan verkligheten har bemötts? Är det värdigt en man att frukta andras reaktioner och således förbli passiv, samtidigt som folket lider av orättvisor, moraliskt förfall, missbruk och våldtäkter? Samtidigt som folket hånas, förtrycks och bespottas?


Finns det hinder i ett aktivt deltagande i kampen så går det att bidra på andra sätt. En viktig sak är till exempel att bidra med ekonomiska bidrag för att underlätta för dem som har valt att kämpa aktivt.
Att sitta hemma i tysthet kommer aldrig att förändra situationen, kan du så bör du således kämpa.

För mig så är kampen för folket den mest ärofyllda kamp som en människa kan utkämpa. Naturen har format tillvaron så att kampen för livet självt alltid har varit närvarande i människors vardag. Kampen följer oss genom hat och kärlek, från födseln till döden. Den länkar ihop generationerna som utgör vårt folks existens, vi ärver den av våra förfäder och överlämnar den till kommande generationer. Utan kampen så är vi dömda att dö.

Att förändra vårt trasiga och rotlösa samhälle till ett värdigt hem för vårt folk kräver tid, pengar och inte minst modiga individer med en vilja av stål som är beredda att agera och göra rätt. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kommer vi att nå framgångar.
Det är tillsammans som vi kan agera kraftfullt, det är tillsammans som vi kan övervinna allt, allt som står mellan oss och friheten.

En sann soldat kämpar inte för att han hatar vad som står framför honom, utan för att han älskar vad som finns bakom honom
. Det är precis detta vår kamp handlar om. Vi som är nationalister är det inte för att vi hatar, utan för att vi älskar vår av naturen givna och av förfäder försvarade tillvaro i Nord. Vi älskar våra familjer, vårt folk, vårt land och allt som för oss samman. Vi kämpar för att försvara det vi älskar mot dem som föraktar allt som vi är, dem som föraktar våra förfäder och spottar på våra kommande generationer.

Kampen om vårt folks framtid utspelar sig här och nu. Våga ta steget att kämpa, i morgon kan det vara för sent!

söndag 3 oktober 2010

Årets Salemmanifestation närmar sig

Svenskfientligheten och det svenskfientliga våldet är, på ett eller annat sätt, alltid närvarande i människors vardag. Det upprör, det sårar och det tar liv ifrån oss. Därför är det alltid lika viktigt att protestera mot detta våld, detta våld vars politik det är sprunget ur måste fördömas, detta våld vars spelplan är vårt land och således vårt allas ansvar.

Att det förekommer en rasism, en svenskfientlighet i Sverige riktad mot svenskar, nordbor och nordeuropéer enbart på grund av det etniska ursprunget är något som etablissemanget vill dölja och tysta ned. Det passar nämligen inte in i deras mångkulturella och mångetniska agenda. För dem är det bara vi svenskar som är rasister, inga andra. Att detta är lögn hoppas jag att alla är medvetna om. Om inte annat så räcker det med att ta sig en titt i den bistra verkligheten som vi alla lever i. Senast i raden av uppmärksammade händelser är skändandet av 27-åriga Elin Krantz i Göteborg.

Varje år lägger manifestationsdeltagarna ned blommor och tänder ljus för att hedra dem som har fallit offer för det svenskfientliga våldet.

Det är i år tio år sedan den 17-årige pojken Daniel Wretström brutalt mördades av ett mångetniskt gäng i Salem. Efter en utdragen misshandel med slag, sparkar och knivhugg så skar en av förövarna halsen av honom, något som släckte Daniels liv för gott.

Efter mordet så har barn, kvinnor och män som har tröttnat på utvecklingen samlats i Salem, år efter år, för att låta facklorna lysa upp decembermörkret i en protest mot det svenskfientliga våldet. Det är även en stark signal till etablissemanget som tydligt deklarerat sitt hat mot det svenska folket och dess framtid, att det fortfarande finns medvetna och stolta svenskar i detta land som vägrar att hålla käften.

Mängder med facklor har lyst upp decembermörkret i Salem sedan Daniel Wretström brutalt mördades år 2000.

Att stå som åskådare och se på medan detta sker, att med tysthet och ignorans möta utvecklingen i vårt land, är att förneka blodsbandet till våra förfäder och att spotta de kommande generationerna i ansiktet. På valdagen protesterade flera hundra tusen svenskar mot den svenskfientliga doktrinen som i dag fjättrar vårt folk i skammens skugga. Detta bör ses som ett livstecken på att den nordiska själen håller på att få ny glöd. Den annalkande glöden får dock inte avta bara för att rösterna har lagts i valurnan, den måste fortsätta att spira i denna mörka tid. Vårt folk är i behov av starka män och kvinnor, svenskar som vägrar att gå på knä och fjäska inför marodörerna som har ockuperat vårt folks sinne med vanmakt. Det är dags att tända vårdkasarna för att återta vårt hem på jorden och befria våra svenska hjärtan från hatets käftar. Att kämpa är vårt enda alternativ, så låt kampen komma och låt oss kämpa heroiskt med tron i våra hjärtan.

Kampanjnätverk – Hjälp till!
Inför årets Salemmanifestation så har ett lokalt nätverk bildats. I nätverket återfinns människor som på allvar har tröttnat på utvecklingen, människor som har tagit steget från ord till handling. Nätverket kommer att bedriva en bred kampanj för att informera svenskar om Salemmanifestationens syfte och uppmana folk att ansluta till manifestationen i december. Beroende på intresse så kommer nätverket eventuellt att arrangera en gemensam resa till manifestationen.

För att uppnå största möjliga effekt så krävs i dagsläget två saker; handlingskraftiga individer och ekonomiska resurser. Människor som har frågor och som aktivt vill hjälpa till är välkomna att kontakta mig. Det geografiska området är i första hand Småland och Östergötland.

För att få in ekonomiska resurser i nätverket så har en insamling startats. Pengarna kommer att gå till inköp av material, kampanjrelaterade aktiviteter och mobilisering. Varje krona är värdefull. Eventuellt överskott kommer att gå till en social tillställning.

För kontakt: rasmus-blogg@hotmail.com
För att bidra till insamlingen: Sätt in beloppet på kontonummer 8401-2, 3 574 481-2 om du har Swedbank. Använd kontonummer
8401-2, 003 574 481-2 om du har Nordea som bank. Banken som kontot finns på är Swedbank. Skulle det uppstå problem så är det bara att kontakta mig.

Utöver ovanstående så finns det flertalet saker att hjälpa till med. Tex. att sprida länkar, texter och filmer som berör Salemmanifestationen. Uppmana folk i din närhet att delta i manifestationen, att alltid prata om det svenskfientliga våldet med familj, vänner och arbetskamrater.

Tills årets material anländer så vill jag uppmana er att läsa förra årets nummer av tidningen Salemfacklan samt besöka Salemfondens hemsida.