fredag 14 januari 2011

Ny forskning visar att nationalism är naturligt

Nättidningen Fria Tider uppmärksammar i dag en forskarstudie som förklarar att nationalism eller etnocentrism är fullt naturligt för människan. Biologiska faktorer gör att vi föredrar den egna etniska gruppen. Att nationalism är naturligt och inte skapat av sociala konstruktioner är något som har varit självklart för oss nationalister.

Bakom studien, som kom i slutet av förra året, står ett holländskt forskarlag från universitetet i Amsterdam. Enligt studien så beror det hela på hormonet Oxytocin som finns i hjärnan och utlöses bland annat vid närhet som amning och samlag.

Ny forskning visar att det är naturligt att vilja beskydda och känna samhörighet med den egna etniska gruppen. Forskningsrapporten bevisar således det redan självklara.

Studien är genomförd med hjälp av ett stort antal experiment på etniskt holländska studenter, där vissa hade fått en dos av hormonet. Personer som fått extra av hormonet var till exempel mer benägna att offra en arab framför en holländare.

Forskarna påpekar att höga halter av hormonet inte i första hand handlar om fientlighet gentemot andra etniska grupper. Utan snarare handlar det om en ökad känsla av samhörighet och en vilja att beskydda medlemmar ur den egna etniska gruppen mot främlingar som kan upplevas som ett hot.

Länk
Fria Tider – Forskning: Nationalism är naturligt

Inga kommentarer: