tisdag 25 januari 2011

Asylboendena börjar fyllas

Efter att både demokratin och folkviljan körts över i Kristdala, Kristineberg och Järnforsen så har nu de första asylsökande börjat anlända. För att klara av den ökade asylströmmen så har Migrationsverket utökat med sex heltidstjänster.

I slutet av förra året så arrangerade Migrationsverket flera möten runtom i norra Kalmar län för att informera om planerna på att upprätta asylmottagningar. Själv besökte jag två av dessa, dels det som berörde Kristdala/Kristineberg i Oskarshamns kommun och dels det som berörde Järnforsen i Hultsfreds kommun.

Informationsmöte i Kristdala. Uppemot 150 personer deltog och flera uttryckte sitt missnöje.

Järnforsen skall ta emot 20-talet asylsökande och dessa har redan anlänt. Enligt VT så rör det sig om fem familjer som kommer från fem olika länder; Serbien, Makedonien, Tjetjenien, Azerbajdzjan och Ryssland. Vilka etniciteter det rör sig om är oklart, men med tanke på att det har anlänt väldigt många romer den senaste tiden så går det att anta att flera av dessa är just romer.

Kristineberg skall ta emot 42 asylsökande och dessa kommer att anlända under nästa vecka enligt tidningen Nyheterna. Platserna kommer att fyllas med asylsökande som just nu uppehåller sig på Lysingsbadet i Västervik. Med andra ord så är dessa troligtvis romer.

Kristdala skall ta emot 78 asylsökande och dessa kommer att anlända någon gång i början av februari. De som skall till Kristdala kommer att förflyttas från Lundegårds camping på Öland. Troligtvis så handlar det även här om en stor andel romer.

Totalt så rör det sig om 140 asylsökande som skall placeras ut på de tre platserna, något som givetvis inte kommer att gå obemärkt förbi. Barnen som inte kan svenska skall gå i vanlig skola, något som kommer att ta resurser och göra de svenska barnen lidande. Det finns även en risk för att de asylsökande begår brott av olika slag, något som vi kan konstatera från de asylsökande i Hultsfred. Det slukar en massa pengar och Migrationsverket själva kommer att anställa sex nya heltidstjänster för att klara av det hela.

Som vanligt när det gäller denna fråga så ignoreras medborgarnas egna åsikter. På ett av mötena som jag besökte så framgick det väldigt tydligt att det var de styrande politikerna som avgjorde detta, och inte medborgarna själva som blir drabbade. Mötena var således inte till för någon debatt om huruvida det skulle tas emot eller inte, utan mer för att klargöra att det skulle tas emot och hur medborgarna skulle agera för att underlätta mottagandet. Både besluten och hyreskontrakten var klara redan innan mötena ägde rum.

På möten och genom kommentarer på nyhetsartiklar samt Facebook-sidor så har många berörda medborgare uttryckt sitt ogillande för detta. Det som är genomgående är besvikelsen över att ingen har frågat medborgarna om deras åsikter, att pengar går till asylsökande i stället för till skola och äldrevård samt en generell oro för den allmänna tillvaron.


Relaterat

Asylmöte i Järnforsen
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala
Asylsökande intar småorterna

4 kommentarer:

Mattias Berggren sa...

I Järnforsen är större delen av befolkningen mycket positiv då skolan länge har varit nedläggningshotad. Ditt sätt att argumentera går hela tiden ut på att sätta människor mot varandra, hur vore det om du istället öppnade upp ditt hjärta lät folk närma sig varandra.

Vi är inte så olika som du vill ge sken av, de flesta längtar efter fred, frihet och en möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och leva ett drägligt liv. Det visar väl utvecklingen i Tunisien och Egypten.

En människa är aldrig en belastning, utan en unik tillgång full av möjligheter bara man låter dem blomma ut. Så snälla du försök att fundera över hur vi kan göra det bästa av situationen istället för att bara gnälla och skapa motsättningar.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Mattias Berggren

Vad jag vet så har det inte gjorts någon opinionsundersökning som visar på att ”större delen av befolkningen” skulle vara ”mycket positiv”. Sett till informationsmötet så var det klart mindre kritik som framfördes i Järnforsen, än i Kristdala. Detta kan dock ha berott på att Samhällsföreningens ordförande öppnade mötet mycket ensidigt och sedan la sig i diskussionerna när det framfördes kritik. Bland annat genom att gå in och avbryta för att i stället prata om hur bra det var att asylsökande skulle komma till samhället. I pausen och efter mötet så var det flera som berättade om sitt missnöje för mig.

Du har åter igen helt fel. Jag sätter inte människor mot varandra, det är de ansvariga politikerna som gör genom att skapa ett mångetniskt samhälle. I dess kölvatten så skapas dels konflikter mellan svenskar och invandrade grupper och dels mellan invandrargrupperna själva. En av förutsättningarna för att skapa fred och frihet är att avveckla det mångetniska- och mångkulturella samhället. Folk är olika och skall inte leva i blandsamhällen.

Jag respekterar dig, men jag har svårt att ta till mig av ditt kristna budskap som lyser igenom i din retorik. Att blunda för problem, vända andra kinden till och leva bortom naturens verklighet är inget för mig. Jag hoppas att du en dag kommer att öppna ögonen, om inte för dig själv så för kommande generationer.

Mattias Berggren sa...

"Barnen som inte kan svenska skall gå i vanlig skola, något som kommer att ta resurser och göra de svenska barnen lidande."

Detta är väl ett sätt att argumentera som visar på att du sätter folk emot varandra. Att fortsätta som du gör förvärrar bara eventuella problem. Försöka istället att vara lite kreativ, ok, nu har vi 20 personer som kommer hur kan vi göra det bästa av situationen?

Ja folk är olika, just därför lever vi i blandsamhällen, men det gäller väl även individer. Du överdriver och generaliserar på gränsen till det absurda.

Kristen tro handlar inte om att blunda för problem, tvärtom, det handlar om att inse sina problem och göra något åt dem.

Tycker den nationalistiska tron blundar mer för problemen då man köper en så enkel och svart/vit världsbild. Jag tror inte ondska går mellan folkgrupper eller kulturer. Ondska går genom våra hjärtan, även ditt och mitt. Så när du öppnar ditt hjärta för Guds kärlek kommer även du ändra din syn på dina medmänniskor. Jag förstår att det är svårt att förstå men när man fått ta emot Guds kärlek är det omöjlig att inte ge den vidare och älska sina medmänniskor. Människan är inte bara en social och biologisk varelse utan även en andlig.

Anonym sa...

Precis som det står i inlägget så har tidigare erfarenheter visat att asylmottagning ofta leder till ökad kriminalitet och kostnader, så det är med omtanke till dessa orter man bör säga nej till detta.

Tittar man på landet i stort så är det även ett faktum att integrationen har misslyckats och att kriminaliteten har ökat.

Bland våldsrelaterade brott och våldtäkter så är utländska medborgare starkt överrepresenterade (ingen statistik finns hurvida invandrare med medborgarskap också är det).

Visst kan man påstå att vi alla är guds barn om man vill men det är väldigt naiv inställning att tro gott om alla som vänligt le. Empiriska studier visar som sagt att våran slappa invandringspolitik lockar till sig människor som gärna utnyttjar vår sociala välfärd och på vilket sätt är det en god gärning att skänka bort våra barn och barnbarns pengar till bedragare? Då får man vara villig att lägga upp mer än två kinder för att motivera det.

Människan har av naturen divergerat sig till flera olika folkslag och kulturer och att dessa identiteter är viktiga visar sig inte minst i så kallade mångkulturella samhällen där människor helst bosätter sig i områden där flera av deras landsmän redan bor. Ingen tvingar invandrare att bo just i Rosengård men de väljer enligt egen utsago att helst bostätta sig i sådana områden därför att där kan de leva med sin kultur och sina landsmän. Vi kan integrera enskilda individer i Sverige men vi kan inte integrera hela folkslag.