måndag 3 januari 2011

Betydelsen av en social verksamhet

En självklar del i ett politiskt engagemang är givetvis att arbeta politiskt. Detta faller sig naturligt och kan ta sig olika uttryck. Att fokusera på det politiska arbetet är det primära, men samtidigt så är det betydelsefullt att komplettera det politiska med andra verksamheter, inte minst med en social verksamhet.

De värderingar som ligger till grund för utvecklingen av det samhälle som vi i dag kan se är på många sätt en motpol till nationalistiska värderingar. Detta gäller inte bara rent politiska frågor utan detta är något som genomsyrar helheten. Därför är det av stor betydelse att vi arbetar brett med många kompletterande verksamheter.

Social verksamhet i form av paddling

En sådan viktig verksamhet är den sociala, och den kan se ut på olika sätt. Det finns många fördelar med sociala aktiviteter. Till exempel så stärks kamratskapen, individer kan umgås och lära känna varandra bättre under mer lättsamma former, det blir en plattform för alla som sympatiserar med nationalismen oavsett hur duktiga politiker de är eller hur offentliga de vill vara, det blir ett alternativ till många av samhällets destruktiva aktiviteter och det blir ett bra sätt för intresserade individer att komma i kontakt med nationalismen på ett avslappnat sätt.

Att starta en social verksamhet är inte speciellt svårt och det är bra att börja i liten skala. Kontakta andra nationalister i din närhet för att på så vis se om det finns något intresse. Den sociala verksamheten kan innefatta många olika aktiviteter, den kan vara lärorik och utvecklande. Viktigt är dock att verksamheten är sund och positiv. Exempel på aktiviteter kan vara att utöva olika sporter, göra saker ute i naturen som att vandra eller paddla, arrangera film- eller trubadurkvällar, fota, fiska, spela sällskapsspel, ordna middagar, etc.

Vissa aktiviteter kommer givetvis att kosta pengar och det går att lösa på olika sätt. Till exempel så kan ni bara dela på kostnaderna eller så försöker ni att samla ihop pengar så att ni har en liten kassa att röra er med. Det är även bra om det finns en struktur kring verksamheten med olika ansvarsområden och så vidare. Sedan kan ni utveckla verksamheten efter eget tycke, men glöm inte att tänka på säkerheten.

Givetvis så är det positivt om det på något sätt finns en politisk prägel även på de sociala aktiviteterna. Det går även att bredda verksamheten till att bli mer folkbildande genom att arrangera föreläsningar, studiecirklar, besöka historiska platser, träna retorik och skrivkunskap, etc.

Om det inte finns någon social verksamhet på din ort så är det bara att sätta igång. Förena nytta med nöje och kamratskap med nationalism. Lycka till!

Inga kommentarer: