lördag 8 januari 2011

Obama sviker vallöfte om att stänga Guantanamo-lägret

Trots flera löften om att avveckla och stänga det kritiserade fånglägret på Guantanamo så har fortfarande inget hänt. Nu väljer Barack Obama att prioritera ockupationskrigföring i stället för att följa sina löften.

Redan under valrörelsen så uttryckte Obama kritik mot Bush-administrationens läger på Guantanamo. I en intervju med tidskriften Times i slutet av år 2008 så berättade Obama att planen var att stänga fånglägret inom två år. Denna plan följdes inte. I januari år 2009 så undertecknade Obama till och med en order om att stänga lägret inom ett år. Denna order följdes inte heller.

Fredagen den 7 januari år 2011 så fanns dock chansen att avsätta pengar för att stänga fånglägret, detta genom ett omfattande budgetpaket som skulle antas. Paketet saknade dock formuleringar som skulle göra det möjligt att förflytta och döma fångarna, något som stöttades av en majoritet från både representanthuset och senaten. Obama hade ändå möjligheten att lägga in sitt veto för att på så sätt ändra formuleringarna. Detta var dock något som inte skedde, utan han valde i stället att underteckna det liggande förslaget, då han ansåg det nödvändigt för att finansiera USA:s krig under år 2011. Obama och hans regering har dock uttalat sig kritiskt mot formuleringarna, då de hade velat se en utveckling där fångarna börjar åtalas.

Fånglägret på Guantanamo började användas av USA i början av år 2002 för att där placera personer som ansågs ha kopplingar till olika terroristgrupper. Lägret har blivit hårt kritiserat av bland annat Amnesty International och Human Rights Watch för att det bryter mot de mänskliga rättigheterna och Genévekonventionen. Kritiken grundar sig på att fångenskapen sker utan rättegång och formella brottsanklagelser samt att tortyrliknande metoder används. I dag sitter runt 170 fångar i lägret, varav 60 är fängslade på obestämd tid.

I och med det antagna budgetpaketet så förhindras således en avveckling av fånglägret på Guantanamo, samtidigt som Pentagon erhåller närmare 160 miljarder dollar till ockupationskrigen i Afghanistan och Irak. Den amerikanska insatsen i Afghanistan förstärktes nyligen, trots att Obama uttalat löften om att ett tillbakadragande skall påbörjas redan under sommaren. Samtidigt så har shiitledaren Muqtada al-Sadr återvänt till Irak och uppmanar nu till motstånd mot USA.

Relaterat
USA skickar ytterligare soldater till Afghanistan

Inga kommentarer: