torsdag 25 november 2010

Asylmöte i Järnforsen

Under onsdagen besöktes ytterligare ett informationsmöte av nationalister. Denna gång i Järnforsen där Migrationsverket inom kort kommer att öppna upp ett asylboende med 25 platser. Mötet var välbesökt och stämningen var stundtals hätsk när kritiska frågor framfördes.

Cirka 80 personer trotsade vintervädret för att ta sig till Missionskyrkan i det lilla samhället Järnforsen, med cirka 660 invånare, i Hultsfred kommun. En mindre panel bestående av två representanter från Migrationsverket samt Samhällsföreningens ordförande fanns på plats för att berätta om mottagandet och besvara allmänhetens frågor. Märkligt nog så fanns varken kommunen eller bostadsbolaget Stångåkonsult representerade på mötet.

Många hade kommit för att lyssna på informationen och ställa frågor om Migrationsverkets planerade asylboende.

Frank Ståhl, Samhällsföreningens ordförande, inledde mötet på ett partiskt sätt genom att berätta att Samhällsföreningen ser mycket positivt på att det skall flytta in asylsökande i samhället. Han menade på att det ökar skolans elevunderlag, är positivt för affären samt att det skulle leda till en kulturell mångfald. Ståhl tycktes inte se något negativt över huvud taget med det planerade asylboendet. Innan han avslutade så uppmanade han ortsborna att ”visa öppet sinne och medmänsklighet.

Samhällsföreningens ordförande, Frank Ståhl, berättade att föreningen ser mycket positivt på att det skall flytta in asylsökande i Järnforsen.

Mötet fortsatte genom att Mikael Lönngren, handläggare på Migrationsverket, redogjorde för asylprocessen och hur det kommer att fungera i Järnforsen. Inger Hermansson, också från Migrationsverket och tänkt som ansvarig för boendet i Järnforsen, inflikade ibland genom korta inlägg om situationen.

Under informationen ställdes flera frågor. Några för att få mer information om de asylsökande som skall placeras i Järnforsen, men dessa frågor kunde inte besvaras. Däremot verkade det som att merparten kommer att vara romer. Andra frågor handlade om praktiska saker och mer ingående om själva asylprocessen.
Som det ser ut nu så har Migrationsverket hyrt fem lägenheter i centrala Järnforsen. Lägenheterna saknar för tillfället möbler, men de skall möbleras innan de asylsökande anländer. En kvinna undrade vem som skall betala detta. Lönngren svarade att det är Migrationsverket som betalar genom skattepengar.

En nationalist undrade om Migrationsverket ser asylboendena på andra platser i regionen, tex. Hultsfred och Virserum, som framgångsrika samt om det förekommer mycket kriminalitet. Lönngren hade inget att invända emot, men menade att det säkert förekommer kriminalitet. Nationalisten påpekade då att tre våldtäktsförsök har begåtts av asylsökande i Hultsfred under det senaste året. Detta konstaterande var dock mindre populärt och något som fick en kvinna att protestera. Jag berättade då hur statistiken såg ut, något som fick en annan kvinna i hennes sällskap att hoppa upp från stolen och börja gapa om både det ena och det andra som inte alls var relevant i sammanhanget.

Det hela avbröts snabbt av Ståhl som uppenbarligen ogillade diskussionen som föranletts av kritiska frågor. Han menade att syftet med mötet var att komma fram till hur de asylsökande bäst kan tas emot av samhället, och menade att "vi ska visa kärlek till våra medmänniskor". Efter att stämningen lugnat ned sig och några frågeställningar framförts så undrade jag på vilket sätt det är demokratiskt försvarbart att placera en grupp asylsökande i ett litet samhälle som Järnforsen utan att först fråga invånarna. Svaret Lönngren gav var att det var en politisk fråga och således inte kunde besvaras då det inte fanns några politiker på plats.

En äldre kvinna frågade om kostnaden för invandringspolitiken. Lönngren kunde inte svara mer än att Migrationsverkets enhet i Högsby, som ansvarar för regionen, har en årsbudget på 60 miljoner kronor. Ett svar som fick flera att reagera. En annan kvinna undrade varför samhället inte ser till att svenska ungdomar får arbete och praktik i första hand. Lönngren svarade då att det är upp till arbetsgivarna att avgöra.

Under fikapausen som följde var det flera som berättade för oss om deras missnöje, ett missnöje som de tyvärr inte framförde offentligt under mötet. De både kvinnorna som tidigare hade blivit irriterade över att vi påtalat mångkulturens konsekvenser kom fram och gjorde sig allmänt löjliga. De menade på att vi minsann var rasister. Dock så hade de inget att komma med i den efterföljande diskussionen. Inget mer än omogna och helt irrelevanta påhopp, något som oftast bottnar i brist på kunskap och argument. Efter att ytterligare några frågor framförts så avslutades mötet.

Inom kort kommer således de 25 platserna att fyllas med asylsökande i Järnforsen. Under tisdagen arrangerades även ett möte i samhället Totebo i Västerviks kommun som kommer att ha 35 platser. Tyvärr så besöktes inte detta möte av nationalister, men enligt uppgifter så skall det ha närvarat 12 personer.


Relaterat
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala
Asylsökande intar småorterna

Inga kommentarer: