lördag 1 januari 2011

Ett framsteg kommer inte av sig självt

År 2010 bjöd på flera mindre, men samtidigt betydelsefulla, framsteg för den nationella oppositionen. Ett framsteg kommer dock inte av sig självt och det stannar heller inte av sig självt. Skall vi lyckas befästa våra tagna framsteg och dessutom ta nya under år 2011 så måste vi alla hjälpas åt, för alla kan vi göra något.

Även det till synes minsta och obetydligaste framsteget kan i slutändan ha stor betydelse för helheten. Precis som den saknade pusselbiten kommer att ha stor betydelse för betraktelsen av ett pussel efter att den har lagts dit.

Att nå framsteg är en utmaning, då det oftast tar tid och slukar mycket resurser på vägen. Den största och kanske viktigaste utmaningen kommer dock efter att framsteget har vunnits, nämligen att befästa positionerna för att inte tappa framsteget. Sedan måste krafterna åter samlas för att anta nya utmaningar för att erövra nya framsteg som flyttar fram våra positioner. Tappas ett taget framsteg som föranletts av hårt arbete så är risken stor att det uppstår en negativ psykisk påverkan. Det gäller alltså att behålla fokuset och att ta hand om de erövrade framstegen.

För att avancera så måste många framsteg erövras. Det kommer att krävas hårt arbete och mycket resurser. För att klara av detta så måste vi kämpa tillsammans.

Ett viktigt framsteg som den nationella oppositionen lyckades med under år 2010 var att skapa en veckotidning med presstöd. Att vi i dag har Nationell Idag är väldigt betydelsefullt, och det är tack vara att vi kämpade tillsammans. Under den långa kampanjen som föranledde detta framsteg så deltog många nationalister genom att teckna en prenumeration, värva prenumeranter, skriva, dela ut provexemplar, bidra ekonomiskt och så vidare. Även att framsteget med Nationell Idag är nått så måste vi fortsätta att värva prenumeranter och sprida information om tidningen just för att befästa framsteget och utvidga dess omfattning. Samtidigt så måste vi vända blickarna mot nya utmaningar.

Ett framsteg kommer således inte av sig självt och det stannar heller inte utan omsorg. Skall den nationella oppositionen lyckas befästa framstegen från år 2010 och samtidigt flytta fram positionerna än mer under detta år så kommer det krävas en hel del av oss alla. Det finns garanterat ingen brist på nya idéer och planer för år 2011. Det finns dessutom många duktiga nationalister runt om i landet som är beredda att kämpa för att nå nya framsteg och samtidigt befästa redan tagna.

För att lyckas med detta så krävs det dock att alla som sympatisörer med den nationella oppositionen, men som inte bidrar aktivt i det kontinuerliga arbetet, gör den insats som är möjlig för varje individ. För att underlätta så tänkte jag ge några tips på enkla, men viktiga, saker som varje enskild individ kan göra. Dessa passar även bra för den som inte vill vara offentlig.

Bidra ekonomiskt
Att bidra ekonomiskt till olika nationella grupperingar och projekt är oerhört viktigt. I dag kan tillgången på kapital många gånger vara den faktor som bär eller brister. Påpekas bör att många aktiva nationalister själva lägger ut pengar för att arbetet skall rulla på, samtidigt som dessa även har alla andra utgifter som vem som helst. Att bidra ekonomiskt är därför av stor betydelse för att befästa och för att erövra nya framsteg. Gör det gärna till en vana att bidra samtidigt som du betalar räkningarna varje månad.

Stöd olika kampanjer och projekt
Just nu så finns det flera kampanjer och projekt som är i behov av stöd på olika sätt. Vissa varar under kortare perioder och andra under längre. Till exempel så kan du teckna en prenumeration på tidningen Nationell Idag eller värva bekanta som prenumeranter. På så sätt kan tidningen befästa sitt framsteg och ta ett nytt genom att öka prenumerationsantalet och således erhålla ett större presstöd.

Opinionsbildning
Att sprida det nationella budskapet till sina medmänniskor är en viktig och central del i verksamheten. Detta kan göras på många olika sätt. Till exempel genom att prata med människor, sprida länkar, skriva kommentarer, beställa informationsmaterial för att sprida i sitt närområde, skriva insändare till lokaltidningen och så vidare.

Hjälp till med det aktiva arbetet i bakgrunden
Även om du inte vill vara offentlig så kan du ändå hjälpa till med många saker i bakgrunden. Är du bra på att göra hemsidor, skriva, fota, teckna, lära ut självförsvar, etc.? Eller har du någon passande utbildning inom till exempel juridik, marknadsföring, ekonomi, statsvetenskap, etc.? Det finns som synes många sätt att hjälpa till på även i bakgrunden. Känner du att du har något att bidra med så kontakta den för dig mest passande grupperingen.

Varje individ bör finna i alla fall en av dessa fyra punkter som lämplig. Tänk på att framstegen varken kommer eller stannar av sig själva. Skall vi lyckas skapa ett samhälle värdigt vårt folk bortom destruktiva doktriner som förvirrar vår folksjäl så måste vi alla kämpa tillsammans. Vi måste göra vad vi kan, och alla kan göra något. Känner du dig redo att börja det nya året med en investering för kommande generationer?

4 kommentarer:

R sa...

Väldigt bra skrivet. Det kommer snart ett större projekt som kommer att syssla med opinionsbildning och vara till för alla nationalister oavsett organisation. Nationell enighet är något som gynnar alla.

blofeldt sa...

Jag tror att SD är det mest lämpliga partiet i dagens Sverige för att föra fram svenskarnas åsikter. SD sitter i riksdagen, och det betyder allt, om man skall kunna föra ut sin politik. Dessutom finns det en bra kompetens inom SD, man har skickliga politiker och en bra organisation. I vissa kommuner sitter det och alltid suttit en del SD stolpskott men dom brukar försvinna efter ett tag, då det visat sig att dom har haft en egen agenda.

Mitt förslag är att, lägg ned ND, det partiet är dömt att misslyckas. Nu när SvP dykt upp på scenen kommer ni att bli dom stora förlorar i den matchen. SvP är bättre organiserade än ND och er politik skiljer sig inte nämnvärt åt.

ND fick 1000 röster i valet 2010. Det är en bra bit kvar till 300.000 röster som fodras för ett inträde i riksdagen. SD fick 340.000 röster och 20 mandat.

Hur det än går för SD i riksdagen så skall ni inte räkna med, att om SD åker ur så strömmar inte medlemmar, sympatisörer och väljare över till er. Men jag har förstått att det scenariot är eran önskedröm. Det enda ND har tagit över från SD är avhoppade/uteslutna personer, var och en av dom med en egen politisk agenda. Dom här personerna som nu senast kom till ND från Demokratisk Allians visar vilket skräp ND får ta över.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till R

Tack! Det ska bli intressant att få ta del av dina planer med projektet. I övrigt så hoppas jag att vi kan utveckla flera projekt som innefattar nationell enighet, inte minst på det lokala planet.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till blofeldt

Jag håller inte med dig om att det betyder allt att sitta i riksdagen. Det är givetvis en bra fördel, men det är långt ifrån allt. Detta tankesätt tycks vara vanligt förekommande inom SD, då den utomparlamentariska verksamheten lyser med sin frånvaro.

Jag förstår inte din mening med ditt sätt att formulera dig, men jag antar att du är en SDare som räds den riktigt nationella oppositionen och således önskar en konflikt mellan ND och SVP. Tyvärr så måste jag göra dig besviken på den punkten. För mig är det av mindre betydelse vilken gruppering som avancerar, så länge som den nationella oppositionen som helhet avancerar. Det är här som vi kompletterar varandra. Jag ser inte andra nationalister som bittra konkurrenter, utan som medkämpar.

I fortsättningen så vill jag att du fokuserar mer på inläggets ämne i stället för att dela med dig av en dålig allmänpolitisk analys.