söndag 19 december 2010

Många frågetecken kring Sveriges insats i Afghanistan

Den 15 december röstade riksdagen igenom ett beslut som innebär att Sverige skall fortsätta att vara en understödjande part till ockupationskriget i Afghanistan. Beslutet är liksom syftet med truppnärvaron väldigt otydligt. Hur bör vi förhålla oss till den svenska truppnärvaron?

Den aktuella ockupationen av Afghanistan har pågått sedan år 2001, då USA kom att inleda Operation Enduring Freedom. Syftet var då att göra landet ”demokratiskt”, vilket i första hand skulle gå ut på att plocka bort talibanerna med alla till buds stående medel. I dag kan vi demaskera detta och konstatera att USA på intet sätt skulle ha en ovärderlig önskan om fred och demokrati. Det handlar helt enkelt om att tillsätta en lydig marionettregim för att säkra egna intressen.

Historiskt sett så är afghanerna ett folk som bevisat att de inte accepterar ockupanter, utan föredrar att styra sig själva i sitt eget land. Många försök har gjorts, däribland av Sovjetunionen som under 80-talet ockuperade landet med 100 000 soldater. Resultatet blev ett stort fiasko för Sovjet som tvingades till reträtt. Ett nytt fiasko håller nu på att bli verkligt. Denna gång med USA i spetsen understödda av flera nationer, däribland Sverige. Hittills i år så har över 700 ockupationssoldater dödats. Detta kan jämföras med 295 döda år 2008 och 521 döda år 2009.


Trots att en folklig opinion saknas för ett svenskt deltagande i ockupationen av Afghanistan så beslutade riksdagen den 15 december att förlänga insatsen.

Sverige tog beslut om att delta i ockupationen år 2002, under den dåvarande Socialdemokratiska regeringen. Det förelåg egentligen aldrig något skäl till att ta beslut om att delta i ockupationen, då vi varken hade blivit hotade eller att våra intressen skulle ha varit utsatta för hot. Att påstå att Sveriges närvaro skulle handla om demokrati, fred och mänskliga rättigheter bör knappast ses som trovärdigt. Dessutom så faller det argumentet då vi mer eller mindre verkar som understöd till krigförande part som bombar byar och mördar oskyldiga människor.

Under onsdagen den 15 december genomfördes en omröstning i riksdagen som handlade om Sveriges vara eller icke vara i Afghanistan. En bred majoritet röstade för en förlängning av svensk truppnärvaro även under år 2011. Dessutom beslutades att närvaron skall kunna omfatta maximalt 855 personer. År 2012 är det tänkt att närvaron skall omvandlas mer från en stridande till stödjande insats. År 2014 är det tänkt att afghanska säkerhetsstyrkor skall kunna genomföra säkerhetsarbetet på egen hand. Av beslutet går det att se att det i stor sätt råder konsensus i frågan bland riksdagspartierna, enbart Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valde att gå emot beslutet. Båda ville att den svenska närvaron skulle upphöra helt senast år 2013.

Det tagna riksdagsbeslutet är dock luddigt på flera sätt. Att situationen i Afghanistan skulle utvecklas på sådant sätt att det överensstämmer med beslutet är ytterst tveksamt. Påpekas bör också att regeringen ännu inte givit något besked om och i sådana fall hur länge som den svenska närvaron kan komma att bestå efter år 2014. Ockupationen har knappast varit framgångsrik, så vad händer om det inhemska motståndet ökar på ett framgångsrikt sätt även under och efter år 2014?

Enligt Internationella Röda Korset så kommer situationen för afghanerna att försämras under nästa år, mycket beroende på det upptrappade våldet. Bland annat så pekas det på ökat antal civila dödsoffer, en ökad ström av internflyktingar och en allt sämre tillgång till sjukvård. Är detta skapat av afghanerna själva som försvara sitt land, eller är det skapat av utländska ockupanters omoraliska tilltag som skapar internt kaos i landet?

Sveriges, eller de ansvariga politikernas, beslut om att vi skall delta i USA:s smutsiga ockupation av Afghanistan bör starkt kritiseras och fördömas. Det svenska folket har dragits in i ett ockupationskrig utan att vi har fått säga vår mening, något som bör ses som ytterst allvarligt. Det blir samtidigt absurt då de ansvariga politikerna skickar svenska soldater till ett främmande land för att påtvinga dem ”demokrati”, samtidigt som de demokratiska spelreglerna frångås på hemmaplan. Det går dock i linje med flera andra känsliga ämnen där det är uppenbart att de ansvariga politikerna har varit osäkra på folkviljan. Vad gäller just närvaron i Afghanistan så har flera opinionsundersökningar genomförts, med varierande utgång som följd. Det finns således inget som pekar på att det svenska folket skulle ställa sig bakom ockupationen.

Sverige har absolut inget att göra i Afghanistan, speciellt inte som understöd till USA. Det svenska folket har redan blivit drabbade av konsekvenserna av de styrande politikernas idioti, bland annat genom en stor mängd afghaner som anlänt, dödade svenska soldater och ett bombattentat. Frågan är hur mycket de ansvariga politikerna är beredda att offra för att få ta del av de blodiga brödsmulorna som faller ned från sionisternas och det globala kapitalets bord?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket tänkvärt.
Sverige har absolut ingen rätt att ha soldater i Afghanistan.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Tack! Precis, eller snarare så har de ansvariga politikerna ingen rätt att delta i ett smutsigt ockupationskrig utan att det svenska folket har blivit tillfrågat. Det finns trots allt inget som direkt pekar på att den svenska opinionen skulle vara positiv till närvaron.

R sa...

Bra skrivet! Jag har också skrivit om samma ämne flera gånger men det är fortfarande lika aktuellt. http://enannandelavsmedby.blogspot.com/2010/12/bortkastade-pengar-och-liv-i-nagon.html

Rasmus Gårdebrink sa...

Till R

Tack! Så länge som de ansvariga politikerna fortsätter med sitt omoraliska tilltag i Afghanistan så kommer frågan att vara aktuell.

Jag tittade på din länk. Det är bra att du uppmärksammar det, något som flera borde göra då det är en viktig fråga.