lördag 21 augusti 2010

En skola för framtiden

Ett grundläggande område inom samhällsbyggandet är skola och utbildning. Det är en viktig investering för framtiden som både skall lära och fostra våra unga. Dagens skola har dock misslyckats på många plan vad gäller denna viktiga uppgift. Därför fodras krafttag!

En gång i tiden så låg Sverige i framkant vad gäller kvalitén på skolan, i dag halkar vi efter. Orsaken är skapad av både höger och vänster under de senaste decennierna. Trots att de, ideologiskt sätt, erbjuder två olika alternativ så anser jag att båda alternativen är felaktiga. Vänstersidan skapar en slapp flumskola, medan högersidan erbjuder de rika företräde till bättre utbildningar och så vidare. Detta stöds även om vi ser till verkligheten och de reella resultaten där kunskapsnivån har sjunkit i takt med att lärarens auktoritet har minskat.

Mycket måste förändras när det gäller den svenska skolan

Ser vi på Vimmerby kommun så har det kommit flera undersökningar de senaste åren som pekar på bristerna inom skolan. År 2008 visade en undersökning på att var fjärde elev som gick ut grundskolan saknade behörighet till gymnasiet. En tid efter visade en annan undersökning på att skolket i kommunens skolor hade ökat i större proportioner.

I år presenterades en undersökning där sjätteklassarna fått svara på frågor om nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, välbefinnande, mobbning etc. Resultatet visade på att eleverna i Vimmerby mår sämre än riksgenomsnittet, och ligger sämre till på nästan alla områden i jämförelse med andra kommuner i Kalmar län.

I mars år 2009 genomförde Nationaldemokraterna i Vimmerby en omfattande kampanj för att informera om den rådande situationen på skolorna i Vimmerby. Detta efter ett större reportage i tidningen Nationell Idag där det framkom en obehaglig bild av elevernas verklighet, en verklighet bestående av svenskfientlighet, skadegörelse, bråk och en ignorerande skolpersonal. Läs hela reportaget här och kampanjreportaget här (Verkar dock som att bilderna har försvunnit för tillfället)

För att komma till rätta med skolan så krävs en rad insatser. En viktig åtgärd är att åter göra lärarna till auktoriteter som eleverna lyssnar på och respekterar. Det är oacceptabelt att lärarnas auktoritet undergrävs på ett sådant sätt att bråkiga elever tillåts att sätta agendan. Statusen för läraryrket måste lyftas, lönerna höjas och kvalitén hos lärarna förbättras. Klasserna bör även bli mindre för att förbättra lärarnas möjligheter att stötta eleverna och förbättra kunskapsnivån.

För att skolan skall vara effektiv så krävs studiero. Krafttag måste tas mot mobbning och trakasserier. För att ge lärarna ett verktyg i detta så är det positivt om betyg införs i ordning och uppförande. Elever som upprepade gånger stör undervisningen skall därför kunna flyttas till en annan skola för att få den uppfostran som krävs. Det är inte rimligt att enstaka elever skall kunna förstöra för en hel klass.

De unga är vår framtid - det kan vi inte blunda för

Undervisningen skall utgå från en svensk värdegrund där eleverna får lära sig att vara stolta över sitt ursprung, sin kultur och historia. Svenskfientligheten är något som många lärare räds att ta tag i, men detta måste resultera i varningar och i förlängningen avstängningar. Positivt är om andra grupper så som tex. muslimer har egna friskolor.

Skolans uppgift är inte enbart att lära ut kunskap, även om det är en viktig del, utan också att fostra eleverna och förbereda dem för livet i samhället. Att ta ansvar, visa respekt, omtanke, kamratskap, etik och moral. Skolan måste även ha ett bra samarbete med övriga komponenter i vuxenvärlden så som föräldrar, engagerade vuxna, polisen, politiker och så vidare.

Möjligheterna till en bra utbildning skall inte begränsas efter storleken på plånboken, men däremot är det positivt om utökade resurser satsas på mer begåvade elever. Skolan bör även erbjuda lärlingsutbildningar för att på bästa sätt ta till vara på varje individs fallenhet. Skolan måste också uppmuntra eleverna till ett hälsosamt liv, med utökade fysiska- och hälsofrämjande aktiviteter.

En röst på Nationaldemokraterna, är en röst för ordning och reda i framtidens svenska skola. En skola där kunskap och fostran står i centrum!

3 kommentarer:

Mattias sa...

Låter ju jättebra att ni vill höja lärarnas löner och minska storleken på klasserna, men hur har ni tänkt att finansiera det?

Efter att ha arbetat som lärare i 10 år är min erfarenhet att man som lärare får den respekt man förtjänar, möter man elever med respekt, tydlighet och kunskap får man respekt. Ibland tar det lite längre tid för vissa elever kommer in i klassrummet och har aldrig tidigare mött vettiga vuxna.

En auktoritet som sitter i själva yrket är bara en falsk auktoritet, tror inte eleverna gör särskilt stora framsteg om de sitter skrämda till tystnad för att sedan visa dissrespekt när man vänt ryggen till eller inte är där.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Mattias

Att göra läraryrket mer attraktivt genom att höja lönerna torde även leda till bättre lärare, och således är det en viktig investering i framtiden. Bland annat dessa förslag bör ingå i ett nationellt åtgärdspaket för att uppnå en ordentlig effekt på längre sikt som åter får skolan på fötter. Kommunerna kan givetvis göra förändringar och förbättringar, men den stora förändringen bör komma från riksdag och regering.

Nu är det inte så att jag vill att eleverna skall skrämmas till tystnad, vilket du säkert förstår. Det primära är att det är ordning och reda i skolan. Att eleverna respekterar de vuxna och övriga elever. Lärarna bör ha de möjligheter som krävs för att upprätthålla ett bra studieklimat. Bland annat att kunna utdela varningar som i förläggningen leder till förflyttning, betyg i ordning och uppförande, etc.

När jag gick i skolan så föredrog jag lärare som inte daltade, utan lärare som brydde sig, var ordentliga, raka, rättvisa och hade glimten i ögat. Det ingav en trygghet att veta vad som gällde. Sedan så fanns det även lärare som inte borde vara lärare. Jag anser att en lärare inte enbart skall kunna förmedla kunskap, utan även vara fostrande på ett konstruktivt sätt.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till den borttagna kommentaren

Läs kommentarsreglerna och håll dig till ämnet som i detta fall är skol- och utbildningspolitik.