fredag 20 februari 2009

Förtroendet för Vimmerbys lokalpolitiker sjunker...som en sten

En tredjedel av vimmerbyborna anser att lokalpolitikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Detta framkommer i en undersökning gjord av SKOP omkring årsskiftet 08/09. Undersökningen bygger på intervjuer med 500 kommuninvånare i åldern 18-74 år. Det intressanta är att det är en kraftig ökning bland antalet som tycker att politikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb i jämförelse med förra undersökningen som genomfördes år 2001.

I den nya undersökningen anser 34 % att politikerna gör ett mycket eller ganska bra jobb. I den förra undersökningen ansåg hela 65 % att politikerna gjorde ett mycket eller ganska bra jobb. Förtroendet har alltså sjunkit med hela 31 % sedan förra undersökningen.

Antalet som tycker att politikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb är 33 %. År 2001 ansåg enbart 9 % av de tillfrågade att politikerna gjorde ett mycket eller ganska dåligt jobb. Antalet som tycker att politikerna gör ett dåligt jobb har alltså ökat med hela 24 %. Om vi jämför med resultatet på riksnivå så ligger denna siffra på 19 %. Detta betyder att politikerna i Vimmerby kommun får klart sämre betyg än riksgenomsnittet.

Vidare framgår det i undersökningen att hela 65 % av kommuninvånarna anser att de har mycket eller ganska dåliga möjligheter att påverka. Detta var även ett problem vid 2001-års undersökning då siffran låg på 60 %. Hur som helst så är det alltså en ökning med 5 % och en tydlig signal på att politikerna inte tar medborgarnas åsikter på allvar.

Vad beror då detta på? Varför får lokalpolitikerna i Vimmerby ett sådant lågt omdöme av kommuninvånarna? Personligen så tror jag att det beror på lokalpolitikernas verklighetsfrånvaro och brist på förståelse och ansvarstagande inför de problem som uppenbarar sig, för även i Vimmerby finns det en verklighet, trots att staden kallas för ”Barnens stad”.

Ett stort problem, som också framkom i undersökningen, är att kommuninvånarna har svårt för att påverka. Det duger liksom inte att gå ut på gator och torg några månader inför valet för att lova en massa ohållbara löften för att locka röster och sedan stänga in sig i kommunhuset med hörselskydd och ögonbindlar. Att möta folket året om i deras vardag bör vara lika viktigt som att matcha rätt slips till rätt skjorta, dock så finns det brister på båda punkterna bland politikerna i Vimmerby så vi ska kanske inte hoppas på för mycket.

Det verkar nästan som att politikerna i Vimmerby anser att de är en liten hemlig klubb som enbart fattar beslut och för fram frågor som enbart gagnar dem själva. Vad ska man annars tro när de höjer sina löner samtidigt som de höjer skatten för kommuninvånarna?

Jag tror att kommuninvånarna har tröttnat på den förda politiken i Vimmerby där borgare och socialister gnäller på varandra utan att få något vettigt gjort. Kommuninvånarna har, inför varje val, ställts inför samma tråkiga ideologier som de alltid gjort, ideologier vars företrädare i alla fall i Vimmerby saknar nytänkande och fräscha idéer.

De politiska partierna i Vimmerby har också uppenbart misslyckats med nyrekryteringen bland ungdomar. Det räcker med att gå och titta på ett kommunfullmäktigemöte så får man en klar bild av läget. De som sitter på stolarna är knappast ungdomar. Inte heller ute på gatorna syns politiskt engagerade ungdomar, om de inte är nationaldemokrater vill säga, för vilka ungdomar lockas till de etablerade partierna i Vimmerby? Vad har de att locka med?

Politiken måste bli roligare och modernare. Nästa år kommer Nationaldemokraterna att ställa upp i kommunvalet i Vimmerby och då kan jag garantera att det kommer att svepa en frisk fläkt över den politiska arenan i Vimmerby. Jag tror helt klart att det finns ett stöd för den nationaldemokratiska ideologin i Vimmerby. Nationaldemokraterna är inte något parti som går åt höger eller vänster, utan rakt fram.

Inga kommentarer: