måndag 2 november 2009

På besök hos det ungerska nationalistpartiet Jobbik

Mellan den 22 och 24 oktober befann jag mig tillsammans med Marc Abramsson, partiledare för Nationaldemokraterna, i Ungerns huvudstad Budapest. Besökets huvudsyfte var att formellt grunda och gå med i partifederationen Alliance of European National Movements tillsammans med flera andra nationalistiska partier i Europa. Besöket kom även att innefatta en större manifestation till minnet av Ungernrevolten mot kommunismen år 1956, ett anförande av det Ungerska Gardet, trevliga middagar och mycket annat.

Nationalistisk partifederation bildad
Den Europeiska Unionen går mot en utveckling som innebär ytterligare centralisering, speciellt när det gäller valsystemet i EU-valen. Tanken är att de nationella partierna skall ersättas av federala Europeiska partier i framtiden. För att hänga med i utvecklingen hade nationaldemokratiska partier runt om i Europa tagit fram ett program för det Europeiska parti som skall representera alla Europas nationaldemokratiska partier.

Lokalen var fylld till max under Jobbiks partikongress. Under kongressen bildades även partifederationen.

Lördagen den 24 oktober, i samband med att det ungerska nationalistpartiet Jobbik arrangerade sin årliga partikongress var en av punkterna att representanter från de olika partierna skulle skriva under fördraget som resulterar i bildandet av partifederationen Alliance of European National Movements. Medlemmar i federationen är än så länge Jobbik i Ungern, Front National i Frankrike, Front National i Belgien, British National Party i England, Fiamma Tricolore i Italien och Nationaldemokraterna i Sverige. Diskussioner förs dock med andra partier och ett utökande av federationen är att vänta.

Presskonferens efter bildandet av partifederationen Alliance of European National Movements.

Syftet med den nybildade partifederationen är att samordna styrkan av de nationaldemokratiska partierna inom EU för att motverka fientligheter som inskränker rättigheterna för Europas folk och nationer. Tanken med EU är i dag inte att tjäna folken och dess stater i en positiv anda. EU har istället kommit att verka för maktcentralisering, antidemokrati, antinationalism, massinvandring och kapitalism. Europa håller på att förslavas av globala och nyliberala marodörer som enbart ser till egna intentioner.

Federationen ser utvecklingen av EU som mycket allvarlig och kommer därför att, inom ramen för det samma, verka för en nedmontering av EU då Unionen är ett ytterst allvarligt hot mot ett fritt Europa bestående av självständiga nationalstater.

Jobbik, det ungerska samhället och Ungernrevolten
Det ungerska nationalistpartiet Jobbik – Rörelsen för ett bättre Ungern, är Europas största och bildades 2003. I valet till Europaparlamentet i år erhöll partiet 14,77 % av rösterna vilket gav tre platser i Europaparlamentet och nu siktar man på det inhemska valet nästa år och hoppas på stor framgång. Inte minst sedan det efter senaste inhemska valet kom ut ett band där de styrande erkänner att de har fört folket bakom ljuset genom att plundra staten och köra landet i botten.

Det ungerska samhället håller i mångt och mycket på att förfalla med hjälp av en korrupt stat, bestående av socialister och liberaler, som ser till allt annat än nationellt välmående. Arbetslösheten är hög, kriminaliteten är utbredd och statens icke-agerande gör att urbaniseringen ökar och byarna töms på folk och som sedan köps upp av utländska investerare, ofta israeliska investerare. I Ungern är dessutom militären nästintill obefintlig då staten hoppas på sitt medlemskap i NATO. Människors förtroende för staten och polismakten är väldigt lågt, något som syns allt tydligare i det politiska klimatet.

Ungern har en historia av kommunistiskt förtryck som har satt djupa avtryck i den ungerska folksjälen. I slutet av andra världskriget tog Sovjet över en halv miljon ungrare som krigsfångar och 200 000 av dessa skulle aldrig återvända. I början av 1950-talet arresterades flera hundra tusen ungrare, tusentals avrättades och tre koncentrationsläger, så kallade gulager, upprättades för närmare 50 000 fångar.

År 1956 började ungrare att på allvar få nog av den röda terrorn och ett motstånd av studenter börjar forma sig, Ungernrevolten har inletts. I samband med en större demonstration inleds upproret den 23 oktober och för att visa sin avsky låter man bland annat välta och halshugga Stalinstatyn på Hjältarnas torg. För att nå ut med sina krav försöker en grupp ungrare inta radiohuset, men möts av kulsprutor som resulterar i att många dödas.

Den 24 oktober går röda armen till angrepp, men slås tillbaka av det ungerska motståndet. Röda armen drar sig tillbaka, men upproret fortsätter då vedergällningsaktioner utförs mot representanter av Kommunistpartiet och den ungerska säkerhetstjänsten vars syfte var att försvara kommunismen i Ungern.

Kommunisterna blir oroliga, och för att kväsa fortsatt motstånd från antikommunister så låter man röda armen inleda ett fullskaligt anfall över hela landet. Ungrarnas väpnade motstånd kom att upphöra den 10 november. Ett par hundra tusen ungrare lät då fly till väst.

Även om revolten inte uppnådde de mål som var tänkta så var den en bidragande orsak till att Ungern redan på 1960-talet kunde distansera sig från Sovjet och bli en mer självständig nation. År 1989 avvecklades Kommunistpartiet och året efter kunde de första fria valen hållas.

Manifestation för att minnas Ungernrevolten
Innan manifestationen, som arrangeras i centrala Budapest, har vi fått höra att det kan bli uppemot 10 000 deltagare. En imponerande siffra för oss svenskar och vi ser fram emot att få skåda detta folkhav av ungerska nationalister och fosterlandsvänner.

Bland deltagarna fanns en mängd olika flaggor.

När vi närmar oss platsen får vi syn på två enorma flaggor som vajar i skyn - en ungersk flagga och Ungerska gardets rödvit-randiga flagga. Vi åker vidare för att komma in bakom scenen. När vi väl kliver ur bilen möts vi av fantastisk syn. Från scenen dånar det då en informationsvideo, som visar lite av Jobbiks och Gardets verksamhet, spelas upp på storbildsskärmen. Den entusiasmerande filmen och den mäktiga musiken får omgivningen att nästan skaka. Filmen kan ni se här Framför scenen står ett hav av människor och mängder med olika flaggor rör sig ovanför demonstranterna. Bland annat ungerska flaggor med hål i då det var Ungernrevoltens symbol. Det är en mäktig syn och folkmassan tycks inte ha något slut.

Dagens konferencier äntrar scenen och följer gör tre ungerska talare som håller uppskattade tal. Följde gjorde tal från internationella gäster som alla fick sina tal översatta till ungerska.

EU-parlamentariker Krisztina Morvai från Jobbik talar vid manifestationen.

Under manifestationen framfördes även både sång och musik. Bland annat sjöng en gardemedlem flera ungerska sånger och det ungerska bandet Hungarica bjöd på en akustik låt från deras senaste skiva. I samband med att Hungarica framförde sin låt så smög sig EU-parlamentarikern Krisztina Morvai från Jobbik upp på scenen och sjöng med i slutet av låten. Morvais äntrande av scenen framkallade enorma applåder varpå hon höll ett längre och uppskattat tal.

Manifestationen bestod av ett folkhav med uppemot 10 000 deltagare.

En yngre pojke äntrar scenen och framför en ungersk dikt på ett mycket radikalt och imponerande vis. Den stillastående biten av manifestationen börjar gå mot sitt slut, men innan det är tid för avmarsch så är det dags för Gabor Vona, Jobbiks partiledare, att äntra scenen och hålla ett längre och kraftfullt tal. Vona är en ung partiledare som har karisma och hans popularitet går inte att ta miste på. Han är retoriskt skicklig. Vad vi kan förstå så är hans tal blandat med både allvar och humor då publiken då och då faller i skratt. Vona står dock vid talarstolen utan att röra en min. Hans tal är mycket uppskattat och framkallar stora ovationer.

Jobbiks partiledare Gabor Vona talar under manifestationen.

Samtidigt som deltagarna börjar den gående demonstrationen går Vona ner till sympatisörer för att hälsa, prata och bli fotograferad tillsammans med dem. En polishelikopter flyger fram och tillbaka över demonstrationen och polisbilar syns till överallt. Längst bak i demonstrationen åker en delegation av gardets MC-gren. Totalt består grenen av 2 000 MC-gardister. Vi har andra planer för kvällen och går därför inte med i den gående manifestationen.

Polisterror och det Ungerska gardet
När Jobbik, år 2006, höll en liknande manifestation för att minnas Ungernrevolten så kom denna att urarta på grund av polisens brutalitet. Nationalisterna utsattes för en terrorvåg av polismakten som försökte kväsa manifestationen med våld. Deltagare greps utan att ha gjort sig skyldiga till brott, flera blev brutalt misshandlade av polisernas slag och sparkar. Till slut besköts demonstrationen av tårgas och gummikulor som resulterade i flera grövre skador, bland annat blev runt 15 deltagare blinda.

Polisens terror och andra djupa problem i det ungerska samhället resulterade därför i att Jobbik bildade Ungerska gardet år 2007. Gardets främsta uppgifter är att försvara ungerska intressen, upprätthålla ordningen i samhället, arrangera kulturella aktiviteter och beskydda partiet Jobbik. Gardet har även en fostrande uppgift att förebygga att främst ungdomar inte ramlar ner i missbruk och kriminalitet.

Många ungrare har helt tappat förtroendet för polisen som ofta ignorerar brott och nödställda ungrare. Istället för att ringa polisen så ringer därför många till gardet, då de vet att gardet kommer att hjälpa dem till skillnad från polisen. Gardet har även tagit på sig många av militärens uppgifter, tex. vid översvämningar då gardets medlemmar får ryka in och bygga skydd med sandsäckar.

Jag tillsammans med två medlemmar ur det Ungerska gardet i samband med ett föredrag om gardet.

När gardet bildades satte medlemmarna familjen och jobbet framför engagemanget i gardet. Eftersom att klimatet har hårdnat på senare tid så har ordningen blivit den omvända, medlemmarna sätter alltså gardet före allt annat. Jobbar de så ryker de ändå ut även om det kan betyda att de får sparken, något som många också har fått.

Gardet är öppet för alla ungrare som vill försvara ungerska intressen och dess medlemmar behöver per automatik inte vara anslutna till Jobbik. Inom medlemsskaran finns många med bakgrund i både polis och militär. Medlemmarna genomgår regelbundet både fysiskt och mentalt träning. Hierarkin är stark och medlemmarna delas in i olika grupper för att komma på rätta platser och verksamheten bedrivs helt ideellt. Gardet finns över hela Ungern och i varje kommun finns en chef som ansvarar för verksamheten.

Det blev flera trevliga middagar. Här med bland annat EU-parlamentariker Bruno Golnich från franska Front National, Gabor Vona, partiledare för Jobbik, Marc Abramsson, partiledare för Nationaldemokraterna, EU-parlamentariker Krisztina Morvai från Jobbik, Claudio Pitti från Fiamma Tricolore och flera andra.

Besöket i Ungern var både givande och intressant. För mig som svensk nationalist är det imponerande att se en sådan stark och utvecklad nationalistisk rörelse som Jobbik är. Ungern har en population ungefär likt Sveriges, att samla 10 000 deltagare på en manifestation och över 600 delegater på en partikongress är väldigt imponerande. Den nybildade partifederationen kommer att stärka den Europeiska nationaldemokratin och förhoppningsvis leda till ett Europa bestående av självständiga nationer och fria folk.

Glöm inte att se infofilmen från manifestationen här

Továbbít!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Verkligen ett intressant inlägg, Rasmus! Tack för att du delade med dig av denna upplevelse.

Rasmus Gårdebrink sa...

Tackar! Det var en inspirerande upplevelse att besöka Ungern.

Det finns två reportage om vårt besök. Har du inte läst dem så finns de här:

http://nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=1000

http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1017