torsdag 7 maj 2009

Rösta på mig den 7 juni

Den 7 juni infaller valet till Europa parlamentet. Det är ett val som brukar intressera få väljare och årets val ser inte ut att bli ett undantag. Ska man då strunta i att gå och rösta den 7 juni? Absolut inte!

Jag som nationalist och representant för partiet Nationaldemokraterna kommer självklart verka för att Sverige skall lämna den Europeiska Unionen (EU) för att således återfå sin självständighet utan byråkratisk överstatlighet. Att lämna EU är inget vi kommer att ha möjlighet att göra på kort sikt så därför krävs det att vi kämpar för åtgärder som minskar EU´s inflytande över Europas nationer och medborgare. Detta kan vi effektivast göra genom att representanter från ND blir invalda i parlamentet. Tanken med EU var från början god då den skulle främja samarbete mellan nationer. Som nationalist ser jag ett utvecklat samarbete mellan nationer som en självklarhet, men bara så länge nationerna får behålla sin självständighet och inte tvingas till något som går mot folkens vilja.

Ett aktuellt exempel på denna odemokratiska överstatlighet är Lissabonfördraget, som innebär att Sverige förlorar ytterligare självständighet genom att tex. EU kan påtvinga Sverige att införa ytterligare lagar och vi tvingas införa euron etc. Lissabonfördraget skulle vara en katastrof för Sveriges självständighet och då kan man ju tycka att det vore rätt att det svenska folket skulle få rösta om fördraget. Så blev det dock inte utan politikerna klubbade igenom föredraget i november år 2008. På Irland fick dock folket rösta och de röstade nej. Nu tittar politikerna på hur de ändå skall lyckas få igenom ett godkännande av fördraget. I EU finns ingen demokrati, så länge folken röstar rätt och tycker rätt så är allt i sin ordning, men när väl folken röstar "fel" så försöker politikerna gå runt allt vad demokrati innebär. Ett nej är ett nej, svårare än så bör det inte vara. Det samma gäller euron som det svenska folket röstade nej till och det bör accepteras, men inte av de svenska politikerna som nu har klubbat Lissabonfördraget. Kronan är en symbol för vår självständighet och vi har redan sagt nej till att byta ut den.

Sverige är svenskarnas land och ingen bör ha större rätt att bestämma över Sverige än svenskarna själva. I och med EU så har svenskarna inget att säga till om, utan det är EU-politikerna som bestämmer över oss. När vi väl får möjlighet att bestämms så bestämmer våra egna politiker att det svenska folket inte skall få vara med och bestämma, för vi kan bestämma "fel". Därför bestämmer politikerna själva. Detta är inte unikt för Sverige utan nationer blir bestulna på sina självständigheter genom att den politiska makten centraliseras till Bryssel.

Jag är själv uppvuxen på landet med en nära relation till både djur och natur. Min uppväxt på landet har format mig till den jag är idag och därför värdesätter jag en levande landsbygd och ett ansvarstagande för djur och natur. Dock så verkar EU för att krossa Sveriges vackra landsbygd. Med hjälp av regler, riktade bidrag och den fria handeln importeras idag billiga livsmedelsprodukter med hjälp av EU till Sverige, från Europa och övriga världen. Samtidigt blir situationen ohållbar för svenska jordbrukare, men framförallt för småbrukare. Det blir helt enkelt svårt att konkurrera med andra länders jordbruk som inte har samma omkostnader för tex. skatter, avgifter och dyra maskiner.

Resultatet blir att svenska jordbrukare får en sämre ersättning för det som produceras då priserna dumpas när billiga livsmedelsprodukter kommer in utifrån. I längden blir det ohållbart för mindre produktioner att gå runt med en hållbar produktionsvinst. Enligt statistik från Jordbruksverket blir de svenska jordbruken större, men färre. De småskaliga jordbruken slås ut och ersätts av storskaliga jordbruk. Statistik från Svensk mjölk visar också på att Sveriges mjölkbönder försvinner i rasande tempo. I november år 2008 fanns det endast 6476 bönder i Sverige. Detta kan jämföras med år 1995 då det fanns över 17 000 bönder i Sverige. Om inte detta vore nog så var, enligt Jordbruksverket, var femte jordbrukare 65 år eller äldre år 2007.

Andra viktiga frågor är att säga nej till ett turkiskt EU-medlemskap. Det finns flera orsaker till att Turkiet inte bör ingå i EU. Dels så är Turkiet ett muslimskt land som inte har med Europa att göra. Ett medleskap skulle innebära att närmare 70 miljoner turkar fritt skulle kunna bosätta sig i Europa. Detta skulle leda till stora problem då Turkiet skiljer sig så pass mycket från Europa när det gäller saker som tex. etnicitet, språk, religion och kultur. Europeiska arbetare skulle tvingas gå ned i lön och mångkulturen skulle bli än mer påtaglig i Europa.

Nationers företag bör ägas av nationernas egna medborgare så att vinsten går tillbaka till folket och så att flytt till låglöneländer förebyggs i största möjliga mån. Vi är inte i behov av globala multinationella storföretag, utan av företag som tar ansvar för arbetarna, folket och nationen. Det är orimligt att stora vinster plockas ut och går rakt i fickan på ägarna, när de sedan sparkar ut arbetarna i arbetslösheten. Likt jordbruket så måste även näringslivet decentraliseras.

Alla nya övervakningslagar bör omedelbart brytas upp. Ett samhälle som behöver så många övervakningslagar är ett sjukt samhälle. Istället för att övervaka medborgarnas beteenden så bör samhället istället ta ansvar för problemet. Medborgarna kommer fortsätta ha kvar beteendet trots övervakningslagar och kameror. Jag vill även påstå att det har mycket att göra med att vuxenvärlden, i form av föräldrar, skola, politiker etc., har misslyckats med att ta hand om de nya generationena på ett bra sätt. Detta har sedan lett till att en ny samhällskultur har vuxit fram. En samhällskultur som varken tar hänsyn eller visar respekt.

Inom kort kommer ND´s EU-hemsida att dyka upp. På den kan ni läsa mera om hur partiet ställer sig i olika frågor, hur det går i valkampanjen, se alla företrädare och mycket mera.

Våra förfäder kämpade med blod, svett och tårar för att behålla vår självständighet. Låt oss inte rösta bort denna självständighet. Rösta på Nationaldemokraterna i valet den 7 juni!

Ps. Glöm inte att kryssa i mitt namn på valsedeln.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du har min röst gosse!

Tråkigt med knät och bilen men det stärker väl bara en ädel viking som dig.

MVH Johan

Rasmus Gårdebrink sa...

Tack för det!

Jo, det var tråkigt, men som du skriver så stärker det mig mer än vad det bryter ner mig :)