fredag 30 juli 2010

Informationsblad för bloggen

Jag har länge funderat på att trycka upp ett informationsblad som marknadsför bloggen och lockar människor till läsning. Då Vimmerby Tidning successivt började praktisera censur och en hård linje av politisk korrekthet, som innebar att vissa åsikter inte tilläts att bli yttrade, så blev det allt mer aktuellt.

Odemokraterna på Vimmerby Tidning kommer aldrig att få sätta agendan för vad som skall vara accepterat att föra fram och inte. Det är nu mindre än två månader kvar till valet och det finns ingen anledning att böja huvudet över att vi inte får vara med i spelet på samma villkor som de andra partierna i kommunen. Lösningen är att se framåt och kämpa än mer. Kommer vi in i kommunfullmäktige så är det vi som har segrat.

Informationsbladet

Nu äntligen så har ett enklare första informationsblad tagits fram, till att börja med i en mindre kvantitet. Texten är enkel och anpassad för Vimmerby kommun. Bladet har redan börjat spridas till kommuninvånarna. Vill du hjälpa till att sprida bladet så kan du kontakta mig. Finns det intresse att sprida det i andra delar av landet så går det att lösa.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Dagen kommer då dessa hycklare kommer få stå till svars för sitt agerande. Du har min klara röst till kommunfullmäktige i Vimmerby Kommun. Lycka till med allt och fortsätt vara en nagel i ögat på hycklarna..
Väl mött

/ omvänd Vimmerbybo

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1 (omvänd Vimmerbybo)

Precis, och en bra början är att få in folk som säger ifrån i kommunfullmäktige, folk som vågar säga sanningen och bemöta hyckleriet på ett rakryggat sätt. De etablerade kommunpolitikerna har fått göra som de vill allt för länge, det är hög tid att någon går in och slår näven i bordet.

Glädjande att du har bestämt dig för att rösta på mig, jag skall inte göra dig besviken om jag når ända fram. Tack för lyckönskningen!

Anonym sa...

Hej.

Jag funderar lite på vad du menar med att Vimmerby Tidning är odemokratiska.

För mig låter det väldigt underligt att som företrädare för en organisation med en klart tveksam uppbyggnad rent demokratiskt, anklaga andra organisationer för att vara odemokratiska.
Jag tänker naturligtvis på era stadgar, och där främst §4, som lyder:

§4 Stadgarnas bestånd och tolkning
Under inga omständigheter får §§ 1-4 ändras, förringas eller tas bort, och den politik partiet för skall utgå från dessa. Tolkningen av stadgarnas paragrafer och andemening åligger i första hand en enig partistyrelse.

Att en styrelse, om än demokratiskt vald, är den högsta tolkningsinstansen för det regelverk den lyder under är för mig, och alla jag diskuterat det här med, helt förkastligt. Det är inom politiken en självklarhet att man varken granskar sig själv eller har möjlighet att förkasta beslut tagna i högre instanser, vilket blir resultatet av den här skrivningen.

Fördelen med det här är såklart att ni kommer få svårt att kompromissa med andra partier i många frågor, då ni gjort det tydligt att ni inte får bryta mot de här stadgarna, som på många punkter är både i strid med andra partiers grundläggande åsikter och de i största allmänhet är väldigt luddiga, med möjligheter att göra direkt odemokratiska tolkningar.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2

Jag blir på gränsen oroad när du skriver att du måste fundera över vad jag syftar med att Vimmerby Tidning agerar odemokratiskt. För mig är det uppenbart, och om du har läst mina tidigare inlägg som berör ämnet så bör det vara uppenbart även för dig. Till ditt försvar så kan jag dock påpeka att vi alla upplever och tolkar olika.

I detta fall så är det dock en stor skillnad, då den ena parten är ett parlamentariskt alternativ och den andra en nyhetsförmedlande aktör. Är du av den åsikten att denna jämförelse är genomförbar så är en likartad jämförelse även med de övriga parlamentariska alternativen möjlig. För att återgå till frågan; tycker du att det är demokratiskt att VT i samband med ett val agerar på detta sätt?

Jag ser inga större problem med §1-4. Att §4 inte får ändras, förringas eller tas bort går givetvis att diskutera. Jag tror dock att det är oss till gagn på längre sikt. Givetvis så vill vi komma någon stans med vår verksamhet, men inte till vilket pris som helst. Tyvärr så fungerar många människor så att ju närmare makten de kommer ju mer är de beredda att ändra på sig. Ett flagrant exemplar på detta är kappvändarna i Sverigedemokraterna. Det jag vill säga är att jag tycker att det är beklagligt då politiker säljer sina ideologiska principer mot pengar och maktbegär.

Vad gäller samarbete med andra partier så är det för mig inga problem så länge som jag inte tvingas göra avkall på kärnfrågorna och grunden i den ideologi som jag representerar.

Anonym sa...

Har läst partiprogrammets §§ 1-4 och tycker att de är ok. Ska någon tolka dem måste det vara den valda styrelsen, annars får de skicka ärendet vidare till årsstämman. Hur sedan en kf-ledamot gör är upp till honom, men uteslutning riskeras. Intressant att så många §§ handlar om konfliktlösning inom partiet, men så är det kanske också i de etablerade partierna.

Vad gäller VT är det svagt att inte ta in insändare från ND. De etablerade medierna och partierna känner av de invandringskritiska strömningarna i Sverige och kan inte hantera dem demokratiskt, törs inte släppa fram dem, är tysta och hoppas att de försvinner.
Ett "Danskt folkeparti" saknas oerhört i Sverige

Anonym sa...

Bra gjort av dig att du tar tag i saken själv och inte låter dig stoppas av de anti-demokratiska tendenserna på Vimmerby Tidning.

Den fria opinionsbildningen är en förutsättning för demokratiska val.

Staten bedriver idag en extremistisk invandringspolitik och samtidigt så förvägras kritiker att komma till tals i media. Det kallas inte demokrati det stavas DDR.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 3

Visst är det så att de etablerade partierna och medierna räds den riktiga oppositionen. De begår dock ett stort misstag när de tror att de kan tysta ned oss.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 4

Jo, det finns egentligen två val. Antingen att ge upp eller att kämpa ännu hårdare, det förstnämnda är dock uteslutet för egen del.

Precis, demokratin i Sverige har på många områden upphört att existera. Därför är det också så viktigt att alltid fortsätta att kämpa och att aldrig ge upp.