lördag 24 juli 2010

Den moderna PK-kristendomen och mångkulturen

Fredagen den 23 juli publicerades en debattartikel på Dagens Nyheters hemsida som kritiserar allmänheten och de politiska partierna för att inte välkomna en utveckling där vi accepterar ritualslaktmetoderna kosher- och halalslakt.

Debattartikeln som bär namnet Är vi beredda att älska juden och muslimen?, är undertecknad av fyra representanter från olika grupper inom den svenska kristenheten; Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan, Sveriges kristna socialdemokratiska förbund och Svenska baptistsamfundet. De kristna företrädarna menar att vi svenskar måste acceptera mångkulturen, bli än mer toleranta och ”älska den andre”.

Denna acceptans, denna tolerans går enligt dessa dårar ut på att vi svenskar medvetet skall böja våra huvuden inför främmande folk och dess berikande kulturer. Nu förväntas vi även att applådera en legalisering av judisk och muslimsk ritualslakt. För dem som inte vet vad detta är så kan jag kortfattat berätta att det helt enkelt innebär att man skär halsen av levande och icke bedövade djur. Blodet sprutar och djuren skriker och sprattlar i panik. Se länken längst ned i inlägget.

Det är alltså detta som vi nu förväntas att acceptera. Mångkulturen skall alltså införas till vilket pris som helst och nu vill man även offra djuren på det altare som man genom åren har offrat mängder av svenskar på. Våga inte protestera mot detta, för då är du en hemsk rasist som underbygger den strukturella diskrimineringen av människor med en annan etnisk- och kulturell bakgrund. Är du svensk så skall du alltså hålla käften och vara tolerant.

Innehållet i debattartikeln är avskyvärd på alla sätt och framförallt så bekräftar det synen på den moderniserade PK-kristendomen i allmänhet. Genom en rad olika handlingar och uttalanden har dem bevisat att man inte är intresserad av kristendomen i första hand. Utan deras roll har omdanats till att försvara det politiskt korrekta samhället och dess konsekvenser. Man vurmar för mångkultur och föraktar den etniska och kulturella mångfalden.

I debattartikeln skriver man bland annat följande: ”I en integrationsprocess behöver olika kulturer brytas mot varandra så att samhället kan utveckla en gemensam högre kultur.

Företrädarna för kristenheten menar alltså att de olika kulturer som existerar i dagens Sverige skall brytas ned eller slå ut varandra och ersättas av ”en gemensam högre kultur”. Detta är inte bara svenskfientligt utan också rent absurt. Man besitter alltså den uppfattningen och önskan att den svenska kulturen skall brytas ned, tillintetgörs och ersättas av en mångkultur.

PK-kristendomens nya mångkulturella testamente - Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Under årets upplaga av Almedalsveckan så hade Nationaldemokraterna (Marc Abramsson) en debatt mot Svenska kyrkan (Mikael Mogren). Det var en debatt som bevisade Svenska kyrkans fanatiska politiska korrekthet och bugandet inför det mångkulturella samhället. I samband med debatten så hade jag en längre diskussion med en kvinnlig representant från Svenska kyrkan som även hon stod för PK-kristendomen. Jag fick även ett häfte av henne, utgivet av Sveriges kristna råd, som heter Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna. Häftet, som består av åtta sidor, är späckat med mångkulturella visioner i toleransens tecken.

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att alla troende kristna inte har samma inställning som Svenska kyrkan, och de andra som har undertecknat debattartikeln. Det finns trots allt olika inriktningar och jag känner flera troende kristna som absolut inte accepterar den moderna PK-kristendomen, utan förkastar Svenska kyrkan.

Vägvalet som Svenska kyrkan har gjort kommer garanterat att stå dem dyrt. Jag är inte troende på något vis, men jag ser ändå en tjusning med kyrkorna. Sedan en tid tillbaka har jag dock tappat all form av respekt för Svenska kyrkan och dess vidriga bihang. De står för mångkultur. Jag står för folk, familj och fädernesland. Således är vi motsatsen till varandra. Jag uppmanar därför alla att ta avstånd från de svenskfientliga hycklarna och genast begära om utträde.

Se film om hur halalslakt går till (Varning för väldigt starka bilder)
Läs debattartikeln på DN - Är vi beredda att älska juden och muslimen?
Se filmklipp från debatten - Marc i debatt med Svenska kyrkan i Almedalen

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kortfattat kan man säga så här: Kristendomen var från början något främmande som vi ändå kom att omfamna även om vi "gjorde om" den något för att bättre passa vårt kynne. Men efterhand har den återigen blivit främmande genom främst liberal och marxistisk infiltration. Sossarna är nog de som gjort mest här. Det var de som främst av alla ville att stat och kyrka skulle vara åtskilda men samtidigt vill de inte släppa greppet om kyrkan, tex genom kyrkovalet. SD:s inträde i kyrkopolitiken har fått SAP och co att se rött. Varför kan man egentligen undra?

I övrigt en bra text.

/fd Sverigedemokrat

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1 (fd Sverigedemokrat)

Jag håller med dig. Kristendomen är sprungen ut judendomen och skapad långt bortanför Nordens gränser. Att vi till slut blev kristna må vi i dag tycka vad vi vill om. Jag hade dock hellre sett att vi inte hade blivit det, då jag anser att kristendomen har gjort mer skada än nytta på många sätt. Historiskt, liksom i dag så används den som ett redskap för andra syften.

Kul att du uppskattar texten!

Anonym sa...

Kristendomen är en orientalisk religion som inte passar i Skandinavien. Kan nån förklara de tre gudarna fadern, sonen och den helige ande? Och meningen med att dö för våra skulder. Du kan bli skuldfri om du ber och dyrkar de tre formerna av gud. Mycket konstigt. Den Nordiska mytologin är bättre och humanare.

Mattias Berggren sa...

För det första måste jag själv säga att religionsfriheten är oehört viktig, den rörelse som jag själv tillhör är radikalbaptism/anabaptism och har genom historien förföljts av både lutheraner och katoliker. Men jag kan tycker att de tar upp en ickefråga, man kan redan idag utföra både kosher och halalslakt och samtidigt följa de svenska djurskyddsreglerna.

Vad gäller mångkulturen anser jag att vi självklart har saker att lära av andra kulturer liksom andra kulturer har att lära av oss, mänskliga kulturer har väl alltid tagit till sig av varandra men att acceptera och lära sig av varandra innebär inte på något sätt att utplåna sig själv eller sin egen kultur. Sen måste man skilja på kultur och religion, kristendom kan se ut och ser ut på väldigt många olika sätt beroende på vilken kultur som den utspelas in. Kyrkan är till sin natur mångkulturell eftersom den finns i stort sett alla världens kulturer.
Det enda sättet att avgöra hur ”bra” kristendom det rör sig om är om det följer Jesus eller inte, om det är kärleksfyllt eller inte. SKR:s lilla skrift är ett väldigt bra exempel på god kristendom, man tar ställning för den svage och visar på ett generöst och kärleksfullt förhållningssätt till andra människor, det ligger i Jesus lära och liv.

Din argumentation är väldigt svart och vit, du kallar dem som skrivit artikel för ”dårar” och deras artikel för ”avskyvärd på alla sätt” vilket skulle innebära att du tycker följande mening är avskyvärd ” Vi kan aldrig acceptera att någon individ eller grupp förtrycks eller kränks i religionens namn.” då denna mening finns med i artikeln som du tycker är avskyvärd. Att ständigt kalla sina antagonister för ”sverigefientliga” är också dålig retorik som innebär ett användande av härskarteknik där man skuldbelägger eller förlöjligar.