söndag 14 mars 2010

Ta emot frivilligt, eller bli tvingade

Turerna kring fenomenet ”ensamkommande flyktingbarnen” tas nu till nya proportioner. Tydligen så går mångkulturaliserandet av Sverige alldeles för långsamt, därför planerar nu regeringen att vidta drastiska åtgärder. Dessa åtgärder går ut på att de kommuner som inte frivilligt vill ta emot dessa flyktingbarn kan komma att tvingas till det, detta skrev regeringens samordnare för flyktingbarn Björn Eriksson samt rådgivaren Nima Poushin i DN för några dagar sedan. Håll i hatten gott folk, nu skall Sverige mångkulturaliseras med tvång.

Likt den vanliga invandringen så skenar även mottagandet av ”ensamkommande flyktingbarn”. År 2009 slogs som bekant ett nytt invandringsrekord då totalt 102 280 personer kom till landet. År 2009 innebar även ett rekordår för mottagandet av flyktingbarn, som främst kommer från Somalia och Afghanistan.

Så här ser statistiken ut från och med år 2005:
År 2005 – 398
År 2006 – 820
År 2007 – 1264
År 2008 – 1510
År 2009 – 2250
År 2010 – i år talar mycket för att det blir ytterligare en stor ökning

Vad är då problemet med att ta emot dessa? Det kan väl upplevas som generöst att ta hand om små ensamkommande flyktingbarn som inte har någonstans att ta vägen.

Sverige är det land som tar emot näst mest flyktingbarn i hela Europa. Det stora antalet sätter givetvis press på det fåtal kommuner som är ankomstkommuner. Från början var systemet tänkt att klara av 300-400 flyktingbarn per år. Nu har siffran dock skenat, precis som den övriga invandringen, och detta medför stora problem eftersom att många kommuner inte är beredda att ta emot flyktingbarnen.

När det gäller flyktingbarnen så finns det flera ytterst tveksamma omständigheter som går att ifrågasätta. En sak är själva benämningen ”ensamkommande flyktingbarn”. Att det skulle handla om barn är ytterst tveksamt, detta visar tex. tandtester från Norge utförda år 2009 som visade på att nio av tio ljuger om sin ålder. Vidare erkänner både personal på olika boenden samt de ensamkommande själva att det ljugs om åldern. En teori skulle kunna vara att etablissemanget medvetet benämner dessa människor som barn bara för att det skall bli mer sympatiskt och accepterat att ta emot dem, och att motståndet från svenskarna på så sätt skall minska. Alla medel är som bekant tillåtna när det gäller att göra Sverige mångkulturellt. Det har dessutom varit mycket oroligt på olika boenden för dessa flyktingbarn runt om i landet, inte minst i Skellefteå och Vällinge.

Enligt FN:s barnkonvention får ett land inte skicka hem ett barn och mottagarlandet måste dessutom erbjuda bostad, mat och utbildning. På grund av detta kan man ana att många medvetet ljuger om sin ålder för att få ta del av den svenska välfärden. Detta stöds även av en statlig utredning från år 2004 där det framkom att vissa barn skulle ha kommit till Sverige enbart för att utnyttja det svenska mottagningssystemet. I utredningen framkom det även att det förekommer att barn skickas till Sverige för att utnyttja asylansökan som en maskering för kriminell verksamhet.

Att ta hand om flyktingbarnen, eller ungdomarna, kostar väldigt mycket pengar för de svenska skattebetalarna. En bättre lösning på problemet hade självklart varit att hjälpa människor i deras närområden. För samma summa som vi i dag tar hand om ett par tusen flyktingbarn i Sverige skulle vi istället kunna hjälpa enormt många fler utsatta människor om vi gjorde det i deras närområden. Det hela skulle dessutom vara med humant då människorna slipper bryta upp från sina identiteter.

Vi kan lätt konstatera att regeringen har ett stort problem i detta. De så kallade flyktingbarnen anländer i ett större antal för varje år samtidigt som tveksamheterna och problematiken blir större. Vanliga människor verkar dessutom ha börjat demaskera detta fenomen i en större utsträckning. Regeringen står inför ett dödläge då man till vilket pris som helst vill genomföra samhällsexperimentet att förvandla Sverige till en total mångkultur samtidigt som kommunerna tydligen inte är villiga att gå lika långt. När regeringen nu inte lyckas övertala kommunerna att ta emot flyktingbarnen frivilligt så skall detta nu alltså ske via tvång.

Det är uppenbart att det börjar knaka i fogarna på det mångkulturella korthuset. En storm är på väg in över Sverige, en så kraftig storm att den kommer att blåsa bort både den politiska idiotin och mångkulturen ända ned i den mörkaste av avgrunder.

4 kommentarer:

Ryggrad sa...

Var går gränsen? Hur många icke-svenskar kommer kasta sina papper, låtsas vara under 18 och ta sig till Sverige när de vet att det är en gräddfil rakt in till social välfärd?

Nej jag förstår att personer som Rasmus som har civilkurage och att partier som Svenskarnas parti får mer och mer stöd. Fick flygblad från Svenskarnas parti häromdagen och jag kan bara hoppas att du stödjer dem också. Bra jobbat med bloggen!

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Ryggrad

Tack för din kommentar!

Tyvärr så har det mångkulturella Sverige uppvisat en allvarlig brist vad gäller gränser över huvud taget. Det finns tillräckligt med svenska barn som mår väldigt dåligt i dag, barn som är en produkt av detta sjuka samhälle. Dessa bör givetvis prioriteras, men sedan länge vet vi vart det politiska etablissemanget har sina sympatier.

Jag sympatiserar med SVP i flera frågor och jag respekterar deras insats. Dock så anser jag dem vara överflödiga, då jag tror att många av medlemmarna kunde ha gått in i redan etablerade grupper.

Anonym sa...

Men om man kommer på dem med att ljuga om sin ålder så måste man väl ha all rätt i universum att snöra kängorna och sparka ut med med talibanskägget före?

Norge har väl börjat praktisera detta? I övrigt så skärpte Danmark sin politik på migrationsområdet relativt radikalt idag, grattis!

/Svenne Banan

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym (Svenne Banan)

Vad jag vet så genomförs det inga vidare omfattande kontroller för att säkerställa åldern i Sverige, utan Migrationsverket utgår oftast från den ålder som ”flyktingbarnen” uppger. Jag vet dock att Migrationsverket har skrivit upp åldern i 15 % av fallen. Oavsett om ”flyktingbarnen” skulle bevisas vara över 18 år så kan de inte bara skickas hem, utan hänsyn måste tas till situationen i hemlandet etc.

Hur som helst så verkar detta vara en bluffverksamhet nästintill rakt igenom. Det är ingen hemlighet att Sverige är omtalat för att vara ett ”invandrarparadis” och därför kommer denna ytterst tveksamma verksamhet att fortsätta.

Vad gäller Norge så skall de ha utvisat 78 personer i lördags som hade fått avslag. Om och i hur stor utsträckning detta skulle handla om ”flyktingbarn” som ljugit om sin ålder vet jag dock ej.

Det är positivt att Danmark skärper sina regler, men det är långt ifrån tillräckligt.