tisdag 13 juli 2010

Kommunpolitikernas kylmat – en fråga som väcker ilska

Att beröra kylmatsfrågan i Vimmerby kommun kräver flera olika infallsvinklar. För att inte röra ihop det allt för mycket så tänkte jag därför dela upp det i minst två olika inlägg. Ett som kortfattat berör kylmatshistorien och den kommunpolitiska biten samt ett inlägg som tar upp min uppfattning om kylmatsystemet och vilka lösningar jag vill se när det gäller den kommunala kostfrågan.

Debatten om kylmatens vara eller icke vara har pågått under flera år i Vimmerby kommun och alla turerna, fram och tillbaka, får ett bungyjump-hopp att blekna. Frågan om kylmaten har till synes utvecklats till att likna allt annat än en ansvarsfull politisk verksamhet för medborgarnas bästa, och det politiska förtroendekapitalet behöver inte nämnas i bredare ordalag än att det står på minus, många minus.

I kommunen cirkulerar protestlistor mot de etablerade kommunpolitikernas planer på att införa ett kylmatsystem

För att få en liten inblick i i frågan om kylmaten så får vi spola tillbaka tiden till mitten av 2000-talet. På hösten år 2004 så lades en utredning fram om hur kostfrågan skulle lösas, innan hade det velats fram och tillbaka i frågan. Den dåvarande kommunstyrelsen föredrog då ett alternativ där ett centralkök skulle laga kylmat till hela kommunen. Efter flera vändningar var det åter aktuellt med centralkök år 2006, men innan valet så ändrades beslutet på nytt.

Turerna fortsatte sedan och vi kan hoppa fram till ett fullmäktigemöte i mitten av år 2009, då en stor majoritet i kommunfullmäktige röstade för kylmatsystemet. Flera politiker hävdade att de tidigare inte hade haft all nödvändig information och att man måste få ändra sig. Vad var det då för information som saknades och vem skulle leverera den?

På fullmäktigemötet fanns en representant från konsultföretaget Storköksplanerarna. Under mötet så gick en stor del av tiden åt för att ledamöterna skulle kunna ställa frågor till denna representant. Självklart så erhöll ledamöterna positiva svar då det var just Storköksplanerarna som hade föreslagit att kommunen skulle välja ett kylmatsystem. Som beslutsunderlag fanns även en utredning framtagen av samma konsultföretag, en utredning som har fått hård kritik för bland annat felräkningar, brist på trovärdighet och objektivitet. Det var alltså detta som var vägledande i kostfrågan.

Till en början så skulle centralköket enbart servera köken i tätorten Vimmerby. Resterande orter i kommunen skulle utredas med tiden, förutom skolköket i Tuna som skulle få fortsätta att laga mat till unga och gamla på vanligt vis. Det kommande resultatet från kommunstyrelsen blev dock en chock för de flesta, då samtliga kök i kommunen, inklusive skolköket i Tuna, skulle komma att bli mottagningskök av kylmat från centralköket i Vimmerby.

Vad innebär då ett kylmatsystem? För Vimmerby kommun kommer det att innebära att i princip all mat tillagas och fryses ned i centralköket i Vimmerby. Sedan körs den frysta maten ut, ett par gånger i veckan, till samtliga mottagningskök i kommunen för att där värmas upp när den ska serveras på kommunala förskolor, skolor och äldreboenden.

Västerviks kommun har haft ett kylmatsystem sedan 90-talet, men man är inte nöjd med helhetsresultatet och går nu tillbaka till flera tillagningskök. En av orsakerna som man pekar på är att det blir för dyrt, inte minst alla transportkostnader. I Vimmerby kommun tror politikerna på kylmat och i Västerviks kommun, men lång erfarenhet av kylmat, väljer man nu istället att bitvis avveckla kylmaten och investera i tillagningskök. Kanske borde de etablerade politikerna i Vimmerby kommun ta lärdom av politikerna i grannkommunen.

Kommunpolitikernas beslut har upprört väldigt många människor i kommunen, inte minst i Tuna. Barn har lämnat över protestlistor, många arga insändare har publicerats av människor som känner sig svikna och överkörda av de etablerade politikerna. Kylmatsystemet har kritiserats av såväl unga, gamla, kommunalanställda och olika lokala grupper. Jag har själv pratat med flera kommuninvånare i olika åldrar den senaste tiden, och kylmaten är inget man vill ha.

Just nu så cirkulerar protestlistor i kommunen och jag skrev själv på en i går som låg utlagd i den lokala livsmedelsaffären. Påpekas bör att den är fulltecknad, och detta vittnar om besvikelsen över de etablerade politikernas hantering av frågan.

Samtidigt som folk känner sig överkörda så byggs nu centralköket i Vimmerby för fullt. Politikerna har antagligen ändrat sig både en och två gånger efter beslutet, och om allt skall vara sig likt så är det ingen som har någon aning om vad kalaset kommer att kosta i slutändan. I vilket fall som helst så är detta garanterat inte det sista vi kommer att höra i frågan om kylmat. Redan så har Tomas Peterson (m) backat om beslutet i kommunstyrelsen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Arga insändare räcker inte, tycker att vår lokaltidning borde ta ställning i detta och uppmärksamma det rejält ! ! ! Tex publicera vilken väg de engelska skolköken tog för att hamna på den botten de är i idag...

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Insändare är ett bra verktyg för medborgarna att lyfta vissa frågor till debatt. Förhoppningsvis så kommer orden ända fram till beslutsfattarna, men i denna fråga så har det visat sig vara betydelselöst. Vissa politiker tycks känna ett stort obehag för denna fråga, inte minst med tanke på att det folkliga missnöjet börjar växa i stugorna.

Vad gäller lokaltidningen så läser jag den inte varje dag, men av det jag har läst så tycker jag att rapporteringen och inte minst granskningen är undermålig.

Jag håller dock med dig om att insändare inte löser något, förmodligen inte heller de protestlistor som cirkulerar i kommunen. Jag skulle gärna se folkliga manifestationer mot det fattade beslutet. Det enda som verkar fattas är individer som tar tag i frågan och går till handling.