fredag 16 juli 2010

Nej till kylmat, av flera skäl

Detta är det andra inlägget som berör kylmatsdebatten i Vimmerby kommun. I detta inlägg kommer jag att redogöra för varför jag anser att kommunen inte bör sats på ett centraliserat kylmatsystem, samt lägga fram min syn på hur kostfrågan bör lösas.

För det första så handlar detta om mat till barn och äldre, alltså människor som inte kan eller som kanske har svårt att tillreda sin egen mat. Det är människor som är vår framtid och människor som har kämpat för kommande generationers framtid. Som nationaldemokrat så blir jag djup oroad över kommunens planer på att införa ett kylmatsystem, då effekten av detta system är motsatsen till vad jag står för. Kylmat är absolut ingen bra lösning på kostfrågan, utan något som negativt påverkar kommuninvånarna, landsbygden och hälsomedvetenheten.

Jag är själv väldigt hälsomedveten och en mycket viktig ingrediens i en hälsomedveten livsstil är just kosten. Jag har turen att själv kunna bestämma vilken mat jag vill handla, tillaga och äta. Tyvärr så har inte alla denna möjlighet och får därför finna sig i vad kommunpolitiska beslut erbjuder, oavsett om det handlar om kartongmat, kylmat eller mat tillagad från grunden. Därför är det också så pass viktigt att kommunala beslutsfattare inser detta och försöker se till så att kommunen serverar bra mat och framför allt lyssnar på medborgarnas vilja och önskemål.

Kvaliteten på kosten bör vara det primära för varje människa. Därför anser jag att kommunens målsättning bör vara att använda ekologiska och närproducerade livsmedelsprodukter i den mat som skall serveras i kommunal regi. Jag anser även att vi skall skrota kylmatsystemet så snabbt som möjligt och istället upprusta och använda tillagningskök i samtliga kommunala tätorter. Maten skall alltså tillagas där den skall ätas, inte i ett centralkök i Vimmerby.

Att upprusta de befintliga köken i de olika tätorterna och satsa på ekologiska och närproducerade livsmedelsprodukter kostar givetvis pengar. Jag anser dock att det är väl investerade pengar i flera aspekter, samtidigt som jag ställer mig ytterst tveksamt till att kylmatsystemet skulle vara så mycket billigare i längden med en stor ombyggnation, transporter som inte kommer vara vidare miljövänliga och så vidare. De som direkt berörs av maten är två stora grupper av kommuninvånarna. Att varken lyssna eller kämpa för deras bästa är uselt.

Jag är säker på att många håller med mig om att landsbygden i kommunen har fått stå tillbaka oförtjänt mycket. Därför känns påhittet med ett centraliserat kylmatsystem som ett slag i ansiktet på alla människor som lever och kämpar för att hålla tätorterna på landsbygden vid liv. Det sista kommunen behöver är flera beslut om centraliserade verksamheter fattade av kommunpolitiker som tror sig verka för en levande kommun, när de i själva verket framställer sig som väldigt förvirrade och vilsna i brist på kunskap och kärlek till hela kommunen.

Att frågan om kylmat nu har beslutats ter sig lite märkligt då kommunen är centerstyrd. Ännu märkligare är att den lokala centern ser positivt på kylmaten och dess införlivande. En inställning som inte går ihop med jordbruksminister Eskil Erlandssons (c) vision om ”Sverige – det nya matlandet”, en vision som bland annat handlar om att skapa arbetstillfällen i samband med mat- och livsmedelsproduktion.

Genom att införa kylmatsystemet så mister man även den viktiga biten med att människorna som skall äta maten själva skall få möjlighet att vara med att tillaga den. Om det är något vi bör lära våra barn så är det att laga mat från grunden. Själv fick jag alltid vara med hemma i köket när jag var liten, något som jag så här i efterhand är tacksam över. Det är en möjlighet som även dagens barn bör få oavsett om de går på förskola eller är hemma. Under skoltiden i lågstadiet kommer jag ihåg att vi även fick praktisera några dagar i skolköket för att se hur verksamheten fungerade. Det samma gäller de äldre som bor på äldreboende eller liknande. Självklart så bör de som vill och kan få vara med i köket för att tillaga maten, uppleva glädjen, känna dofterna och sedan veta vad det är för mat som står på bordet.

Något att icke förglömma och som har varit övertydligt är kommunpolitikernas bristande hantering och omoraliska tilltag i denna fråga. Det har velats, både tidigare fattade beslut och folkviljan har helt respektlöst körts över och det aktuella beslutet anser jag vara tagit på felaktiga grunder. Den kommunala demokratin går att ifrågasättas på en rad punkter, inte minst i samband med denna fråga. Mat är glädje, att till och med centralisera matlagningen är att gå på tok för långt. Jag som nationaldemokrat kommer att verka för att detta beslut rivs upp så att lokaldemokratin kan stärkas och kostfrågan decentraliseras för hela kommunens bästa.

5 kommentarer:

Daniel sa...

Hej Rasmus!

Ett mycket välskrivet och tänkvärt inlägg! Detta är något som borde uppmärksammas över blocken och partigränserna, just vad vi stoppar i den kommande generationen. Vill vi gå i de Engelska skolornas fotspår då det gäller kost och framförallt syn på det vi stoppar i våra barn.

Jag är väldigt glad att någon uppmärksammar detta, vi föräldrar med barn i denna kommun är upprörda över detta men har svårt att få våra röster hörda i detta ämne. Tack för att du lyfter frågan, hoppas att fler partier följer!

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Daniel

Tack så mycket! Jag ser det som en mycket viktig fråga, en fråga som verkligen måste uppmärksammas på alla sätt.

Jag är helt klart öppen för att sluta mig samman med andra politiker för att åstadkomma en förändring i beslutet om att införa kylmat. Jag ska själv se till att ta första kontakten med lokala politiker som jag vet är missnöjda med beslutet. De är inte så många, men de finns.

Jag har en känsla av att det inte finns rent mjöl i påsen när det gäller denna fråga. För inte kan väl de lokala beslutsfattarna ha de engelska köken eller kylmaten som vision för den kommunala kostfrågan?

Om två månader är det val och om jag kommer in i fullmäktige så kan jag garantera att jag med min envishet kommer att kämpa för att riva upp beslutet om kylmaten.

Anonym sa...

Varför inte som sign Skattebetalare i VT nyligen skrev: ta bort skolmaten för låg-gymn. Förskola och äldrevård ska ha den kvar. Man kan servera mjölk och eleverna tar med smörgåsar, så görs i Norge och Danmark och det går ingen nöd på dem vad man kan se. Det går att äta en rejäl frukost och sedan middag på kvällen. Sen kommer vi ifrån problemet med vegetarianer och grisköttsvägrare. Något för ND att ta fasta på? Ev övertalig personal kan nyttjas i äldrevården, i integrationsarbetet mm; det bör bli en del pengar över också.
Partierna övertrumfar varandra med välfärdslöften, det är inte friskt.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Jag är skeptisk till det förslaget då dagens stressade samhälle med bristande matlagningskunskaper skulle kunna resultera i att vissa elever inte får i sig det som krävs. Jag skulle gärna se en annan inställning rent generellt till kost och matlagning, men det är inget som händer över en natt. Kostfrågan är viktig och den bör debatteras än mer, inte minst i tider av kyl- och snabbmat.

Sedan så tycker jag att det blir motsägelsefullt om vi ska dra in på skolmaten samtidigt som vi slår invandringsrekord år efter år. För oss i Nationaldemokraterna så kommer svenskarna alltid i första hand.

Du skriver att övertalig personal skulle kunna nyttjas i integrationsarbetet. Kan dock klargöra att vi inte vill ha någon integration, utan vi värna om den etniska och kulturella mångfalden.

Anonym sa...

Från Anonym 1: Det är ju självklart att invandringen måste stoppas. Enligt Jan Ekbergs utredning Invandringen och de offentliga finanserna (ESO 2009:3) gick gruppen utrikes födda med 1,5-2 % i förlust av BNP, dvs 45-60 miljarder kr (60 000 000 000 kr).
BRÅ 2005: 2,5 ggr vanligare att utlandfödda är registrerade för brott.
Idag 30/7-10 konstateras att romerna i Sverige kostar 12 miljarder per år. Det räcker att försörja dem - de är ju faktiskt svenska medborgare. Sen har vi alla svenska uteliggare som köpt sprit av Systembolaget och drogat ner sig. Någon procent av invandringskostnaden skulle fixa bra boenden åt dem och behandlingar. De skäggiga lever i fina lägenheter. Etablissemanget gör skillnad på folk, till svenskarnas nackdel.
Jag tycker också att man ska tänka förutsättningslöst, t ex föreslå att slopa skolmaten.