söndag 1 augusti 2010

Demokratin får underkänt på nytt i Vimmerby kommun

Det börjar näst intill att bli en vana att läsa enkäter och undersökningar som ger kommunen underkänt inom en rad olika områden. Inte minst när det handlar om förtroendet för politiker och tilliten till den lokala demokratin. Nedan följer resultatet från två underökningar som har pressenterats under året.

Den första undersökningen genomförde under år 2009 och är en så kallad Lupp-undersökning, där cirka 170 stycken 15-åringar svarade på frågor. Undersökningen redovisades i början av år 2010. Ett mer omfattande område av undersökningen ägnades åt samhällsfrågor, demokrati och påverkandemöjligheter. Inte helt överraskande så blev resultatet underkänt.

Nära 54 % av kommunens 15-åringar tror att de har små eller mycket små möjligheter att föra fram synpunkter till politikerna. Den främsta orsaken är att förtroendet för politikerna saknas. Ungdomarna tror helt enkelt inte att beslutsfattarna lyssnar på dem. Enbart 15 % av 15-åringarna anser dock att det finns bra möjligheten att vara med och påverka.

Vimmerby kommun, en kommun som tycks prenumerera på dåliga enkätresultat

Den andra undersökningen, som genomförts av Göteborgs universitet i samarbete med Dagens Samhälle och presenterades i mitten av året, är en riksomfattande sådan som har besvarats av landets kommunfullmäktigeledamöter. I undersökningen så fick ledamöterna besvara frågor om hur de upplever att demokratin fungerar i sina respektive kommuner. Inte helt överraskande så hamnar Vimmerby kommun väldigt långt ned på listan, närmare bestämt på plats nummer 267 av landets 290 kommuner.

Om 75 procent av ledamöterna aldrig säger sin åsikt kan de ju heller inte påverka, sade kommunfullmäktiges ordförande Leif Carlsson (m), till Vimmerby Tidning i samband med undersökningens redovisning.

Dåliga enkätresultat är en ihållande trend för kommunen. De etablerade politikerna tycks dock ta det med ro, då några direkta åtgärder inte vidtas. I årsskiftet mellan år 2008/2009 så gjordes en annan undersökning som berättade att var tredje Vimmerbybo anser att kommunpolitikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. I jämförelse med den tidigare undersökningen i samma ämne så är det en kraftig ökning.

Då jag själv pratar politik med många kommuninvånare så är detta något som många nämner. Missnöjet med de etablerade politikerna i kommunen är stort och vissa kommuninvånare uttrycker sig i starka ordalag. Att den negativa utvecklingen håller i sig är ett stort misslyckande för kommunpolitikerna. Det är en tydlig signal som säger att det behövs förnyelse i kommunpolitiken. En ännu tydligare signal är Carlssons uttalande om att 75 % av ledamöterna aldrig säger sin åsikt. Den 19 september har du din chans, och vi ger dig ett alternativ; Nationaldemokraterna!

Relaterat
Förtroendet för Vimmerbys lokalpolitiker sjunker...som en sten

Inga kommentarer: