lördag 11 december 2010

Summering av Salemkampanjen i nordöstra Småland

Inför årets Salemmanifestation så har nationalister i Småland bedrivit en lokal kampanj för att informera om dess bakgrund och syfte. Kampanjen kan summeras med att 5 000 flygblad har delats ut i fem olika kommuner. Arbetet har dessutom gett medial uppmärksamhet och nu inväntas årets manifestation.

5 000 informationsblad har delats ut i fem olika kommuner i nordöstra Småland.

Till en början så startades en insamling för att samla in pengar till två saker, dels till informationsmaterial och dels till att subventionera den gemensamma resan. Flygbladen anlände till Småland under den sista helgen i oktober och sedan så har kampanjen fortskridit på ett positivt sätt i fem olika kommuner.

Den första utdelningen ägde rum i Vimmerby, där svenskar i det invandrartäta området Bullerbyn fick ta del av flygbladen.

Vimmerby kommun har fått ta del av flest flygblad. Utöver själva staden så har även ett par mindre samhällen fått information om Salemmanifestationen. Även Vetlanda kommun har fått ta del av en större mängd flygblad som har delats ut till invånarna samt till elever på några skolor. Arbetet i Vetlanda ledde även till uppmärksamhet i Vetlanda Posten, samt ett efterföljande genmäle. Mindre antal flygblad har även spridits i Västerviks kommun, Oskarshamns kommun samt i östgötska Kinda kommun. I Oskarshamns kommun så delades flygblad ut i samband med asylboendemötet i Kristdala. Något som resulterade i flera positiva reaktioner.

Flygblad har delats ut på flera skolor i Vetlanda.

- Det har varit väldigt intressant att arbeta med den lokala kampanjen och samtidigt veta att så många andra gör samma sak över hela landet med sina respektive kampanjer. Det stärker motivationen. Dessutom så var det kul att arbetet i Vetlanda resulterade i medial uppmärksamhet, säger Simon Johansson, en av kampanjarbetarna från Vetlanda.

Många svenskar har fått ta del av informationsmaterial från Salemfonden.

Den lokala kampanjen i nordöstra Småland avslutas i och med detta och kan summeras som väl genomförd. Efter en dryg månads kampanjarbete så återstår nu enbart själva manifestationen. Alla till Salem!


Relaterat
Svenskhatet träder fram i Vetlanda
Genmäle publicerat i Vetlanda Posten
Välbesökt möte om asylboende i Kristdala

Inga kommentarer: