fredag 3 december 2010

Landets niondeklassare sämre i matte – Vimmerbys bland de sämsta

Skolverkets sammanställning av de nationella proven för årskurs nio under vårterminen 2010 visar på att 17,5 procent av eleverna i landet inte klarar målen i matematik. Vimmerby kommun hamnar i botten då hela 33,5 procent får underkänt. Områdeschefen tror att utbildning av lärarkåren är nyckeln till bättre resultat i framtiden.

Att 33,5 procent, mer än var tredje niondeklassare, får underkänt i matematik i Vimmerby kommun är givetvis ett stort misslyckande. Inte minst symboliskt då båda högstadieskolorna ligger i Vimmerby som ofta kallas för ”barnens stad”. Faktum är att det börjar bli mer av en vana att hitta kommunen långt ned i olika mätningar och undersökningar. Det positiva med det är att det bara kan bli bättre, men då krävs det hårt arbete.

Jag ringde upp Carllennart Johansson, områdeschef på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Han tycker att resultatet är tråkigt och tror att nyckeln till bättre resultat i framtiden ligger i att utbilda lärarna. Detta kommer att ske i samarbete med Göteborgs universitet. I övrigt så anser han att det diskuteras för lite matematik.

Matematik - ett svårt ämne för många av landets niondeklassare och speciellt för Vimmerby kommuns niondeklassare.

Totalt är det 20,8 procent av landets niondeklassare som får underkänt i ett eller flera kärnämnen. Matematiken är det kärnämne där kunskaperna brister som mest då 17,5 procent får underkänt. Denna siffra har aldrig varit så hög under Skolverkets mätperiod som började år 2003, då andelen underkända uppgick i 9,2 procent.

Faktorer som spelar in i matematikresultatet är bland annat olika bakgrundsfaktorer. Bland svenska elever så är andelen underkända 15,9 procent, medan andelen är 26,2 procent bland elever med utländsk bakgrund. Det finns även stora skillnader när det gäller föräldrarnas utbildningsnivå. Elever vars föräldrar har högst grundskoleutbildning så uppgår andelen underkända till 36,5 procent. Elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning så uppgår andelen underkända till 23,6 procent. För elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning så är det 10,2 procent som inte når målen.

Jag tror även att det finns andra faktorer som spelar in. När det gäller Vimmerby så tycker jag att det är uppenbart att det brister på personalsidan och på sättet som kunskapen lärs ut. Därför håller jag med Carllennart om att en viktig åtgärd är att utbilda lärarna.

Sedan så tror jag att mobiltelefoner och datorer är mer lättillgängliga för niondeklassare i dag, och att det således är enklare att använda dessa verktyg i stället för att räkna med huvudet. Något som hämnar den egna förmågan att räkna och förstå matematiken på ett naturligt sätt.

En faktor som aldrig går att bortse ifrån är föräldraansvaret. I dagens stressade samhälle så tror jag att många föräldrar helt enkelt inte tar sig tid med sina barn för att hjälpa dem.

Inga kommentarer: