fredag 13 augusti 2010

Kommunens ekonomi i kris

Den ekonomiska situationen ser annat än ljus ut i Vimmerby kommun. Under de senaste fyra åren så har skuldbördan mer än fördubblats från 103 till 219 miljoner kronor, trotts en hög kommunal skattesats. Detta är den högsta belåning som kommunen någonsin har haft.

Detta är givetvis allvarliga siffror som torde ha flera orsaker. Till exempel ombyggnationen av Vimmerby gymnasium som hade ett tak på 110,5 miljoner kronor, men som i slutändan stannade på cirka 114 miljoner kronor. Även andra anledningar spelar in så som byggnationen av Allaktivitetshuset och allehanda utvidgningar i den kommunala verksamheten och så vidare.

Vimmerby kommuns låneskuld har aldrig varit så stor som den är nu

Utöver att låneskulden har växt med 116 miljoner kronor på fyra år så har även räntekostnaden fördubblats till att nu ligga på över sex miljoner kronor per år. Under den senaste mandatperioden så har även den kommunala skattesatsen höjts för kommuninvånarna med 40 öre per 100 kronor. Detta gjordes i samband med att politikerlönerna höjdes, något som ND Vimmerby uppmärksammade för ett par år sedan. Enligt SCB så ligger Vimmerby kommuns skattesats på 1,53 kronor över riksgenomsnittet.

Kommunens ekonomiska situation bör ses för vad den är, nämligen allvarlig. Att blicka tillbaka och försöka vara efterklok löser dock inte situationen, däremot så bör alla ledamöter i kommunfullmäktige efter valet dra varningens lärdom av de senaste åren för att långsiktigt få ekonomin på fötter igen. Att ha 219 miljoner kronor i skuld för en medelstor kommun som Vimmerby tyder på bristande ledarskap och ett dåligt ansvarstagande.

Försiktighet måste vidtas när det gäller nya investeringar och andra satsningar, något som enbart drabbar medborgarna då förutsättningarna för att utveckla kommunen hindras. För att skapa trygghet och en långsiktigt hållbar situation så krävs det att den kommunala ekonomin är i balans. Arbetet med detta måste ta vid så snart som möjligt och besparingar bör göras inom områden där det minst drabbar redan utsatta människor. Någon eventuell skattehöjning bör givetvis inte vara aktuell, då skatten redan är så pass hög.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Om Vimmerbys låneskuld är så allvarlig är inte lätt att bedöma. Skulden per invånare blir ca 15 000 kr, således en månadslön. Sant är att kommunalskatten är hög. Dock ej så lätt att få ner den utan att arbetslösheten påverkas. Om du exempelvis säger upp 100 personer förbättras budgeten med 100 x 400 000 = 40 miljoner. Försörjningen får då A-kassan stå för, som till 95 % betalas av staten. Om alla 100 flyttar till annan kommun mister vi dessutom statsbidrag på 100 x 20 000 = 2 miljoner. Att förbättra Vimmerbys ekonomi är således en besvärlig uppgift för politikerna.
Kanske är en ökning av låneskulden bättre, om pengarna satsas på att få hit eller skapa fler företag.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Ja, det är en besvärlig situation som kommunen har hamnat i. Dock så finns det inga andra alternativ än att se framåt och kämpa för att uppnå en ekonomisk stabilitet.

Detta måste studeras noggrant, så att inga förödande risker tas i onödan. Samtidigt så hoppas jag att partierna kan upprätta ett någorlunda bra samarbete i frågan, för att tillsammans kämpa för en bättre ekonomi.

Anonym sa...

Ja, det blir hård nöt att knäcka för Dig och Micael Glennfalk m fl.
Skär man ner i kommunen blir ju folk arbetslösa. Ökat företagande är nog enda lösningen och företagandet måste kommunen uppmuntra.