lördag 28 augusti 2010

Vad är skillnaden mellan Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna?

Fortfarande finns det många som blandar ihop ND och SD. Detta trots att skillnaderna mellan partierna är väldigt tydliga, både ideologiskt och strategiskt så det finns således mycket att skriva om. För att underlätta för väljarna så tänkte jag därför klargöra vad det är som skiljer partierna åt. För att hålla ned längden på inlägget så väljer jag dock att mest fokusera på etnicitet och integration.

ND anser att det finns olika etniska grupper med tillhörande identiteter, kulturer och religiösa uppfattningar. Svenskarna är en etnisk grupp och vi menar att vem som helst inte kan bli svensk. För oss handlar svenskheten om så mycket mer än ett medborgarskapspapper. Invandrade människor kan dock bli kulturellt svenskar, men aldrig etniskt svenskar.

SD däremot anser att etnicitet är en struntsak och enligt dem så kan vem som helst bli svensk. De förespråkar integration av människor med annan etnisk bakgrund, så länge som dessa gör avkall på identiteten och blir kulturellt svenskar. För SD så spelar det således ingen som helst roll om befolkningen i Sverige består av etniskt svenskar eller somalier, bara de har anammat den svenska kulturen. I ett framtida sverigedemokratiskt Sverige så kan det alltså vara afrikaner som dansar runt den svenska midsommarstången.


Skillnaderna mellan ND och SD är tydliga och handlar om mycket mer än bara synen på etnicitet

Inför årets val så bevisar SD detta mycket tydligt. På flera orter runt om i landet så återfinns flera kristna irakier på SD:s vallistor. SD har även gått ut och sagt att flera kristna irakier är välkomna till Sverige. Detta var något som både chokade och irriterade partiets egna medlemmar och sympatisörer. De kände sig svikna och lurade då de trodde att SD var ett parti som stod på svenskarnas sida och som hade för avsikt att avveckla det mångkulturella- och mångetniska samhället.

ND motsätter sig integrationen då vi anser att det är människofientligt att försöka sudda ut människors identitet för att de skall kunna passa in. Vi förespråkar i stället att de olika etniska grupper som i dag uppehåller sig i vårt land skall leva i egna områden. Detta sker redan i dag till viss del då många invandrare flyttar till samma områden som sina landsmän, något som är helt naturligt. Genom att de olika etniska grupperna lever i egna områden så kan de bevara sin kultur, ha egna skolor och så vidare. Detta kommer att underlätta då dessa sedan skall återvända till sina ursprungsländer där de hör hemma.

En annan anledning till att ND motsätter sig integration är för att vi anser att alla etniska grupper har olika värdegrunder med varierande syner på hur ett samhälle skall se ut. I ett sådant samhälle så drar således invånarna åt olika håll vilket är negativt, speciellt för oss svenskar. Sverige är vårt hem på jorden, och vi har inget annat.

ND vill bevara den folkliga och kulturella mångfalden i världen och erkänner således alla folks rätt till liv. Detta innebär att alla folk skall ha rätten att leva i självständiga och fria nationer där den egna kulturen kan bevaras och utvecklas. Även om det primära för oss är Sverige och svenskarna så innebär inte detta att vi ser ner på andra folk eller vill andra människor illa, naturligtvis inte.

Vår vision är en värld av fred och respekt, en värld där den unika mångfalden värdesätts och accepteras. En värld där jag som turist gärna besöker andra folk för att uppleva deras kulturer, en värld där andra folk kommer som turister till Sverige för att uppleva den svenska kulturen.

Det vi kan konstatera är att svenskarna som etnisk grupp kommer att vara i princip lika utsatta oavsett om det är SD eller de etablerade partierna som håller i taktpinnen. SD har under det senaste året förändrats radikalt. Något som är talande för det nya SD är att ju närmare maktens korridorer de kommer desto mer är de villig att fjäska och överge sin politik för att bli accepterade av etablissemanget. Partiet har helt enkelt blivit lika lamt som de övriga etablerade partierna när det gäller denna överlevnadsfråga.

SD är och kommer aldrig att bli det verktyg som kommer att lösa de enorma problem som vi står inför då de saknar både mod och vilja. Tyvärr så har folk inte riktigt hängt med i partiets svängningar och många har invaggat sig i den falska föreställningen om att SD kommer att inleda återtåget mot ett svenskt Sverige. Ett uppriktigt alternativ till SD´s anpassningspolitik är partiet Nationaldemokraterna som verkligen står upp för svenskarnas rättigheter. På valdagen så hoppas jag att folk noga betänker detta och röstar med hjärtat. Frågan är helt upp till dig. Vilket samhälle vill du ha och vilken framtid vill du ge de kommande generationerna?


Relaterat
SD kandiderar mångkulturellt i Södertälje

2 kommentarer:

Kalle Rop sa...

Den som inte tar tills sig det du skrivit kan inte vara svensk i själ och hjärta oavsett om det råkar vara en etnisk svensk.

Kim sa...

Bra att du tar upp detta ämne. Viktigt för potentiella väljare att veta skillnaden mellan SD och ND.

Vanliga svensson är inte alltid på politiskt intresserade och då är det bra att du tar upp detta. Med en enkel googling får de reda på att nd finns representerade i Vimmerby samt varför de ska rösta på ND istället för kulturnationalisterna i SD.

Fortsätt så!