fredag 21 maj 2010

Svar till Micael Glennfalk

Med anledning av mitt besök på Moderaternas möte i går så anser Micael Glennfalk att jag inte har gett en sanningsenlig bild av vår diskussion i mitt tidigare blogginlägg om mötet. I en kommentar, som ni kan läsa här (tredje kommentaren), framför han sin kritik.

Nedan följer mitt svar på denna kommentar:

Jag förstår att du verkligen hade sett fram emot gårdagens möte med förhoppning om att många Vimmerbybor skulle komma för att berömma ert arbete och er politik. När verkligheten sedan bevisade sig så förstår jag att du blev djupt besviken med tanke på att mötet var i kommunens centrum och för att det enbart dök upp två personer. Två personer som dessutom är nationalister och som inte har för avsikt att vare sig rösta på eller stödja Moderaterna på något sätt.

När det gäller människors ointresse för politik så vet du att jag står på din sida. Vi tycker båda, i egenskap av politiker, att det är oerhört tråkigt att medborgarna inte engagerar sig i någon större utsträckning i politik eller samhällsfrågor. Därav tycker jag att det är onödigt att du går till angrepp mot mig, istället för att verkligen göra något åt ointresset. Jag har som sagt erbjudit dig att åka omkring i kommunens tätorter för att genomföra offentliga debatter.

För inte så länge sedan, den 17 mars, så skrev du följande om mig: ”Du formulerar dig väl, desto större anledning att ta dina värderingar på allvar.” Anledningen till att du helt plötsligt har vänt i den åsikten låter jag dock vara osagd. Precis som jag låter mycket annat vara osagt, då jag inte vill att detta skall utvecklas till någon pajkastning.

Moderaten Micael Glennfalk

1. I tider då allt fler politiker och partier öppet säger att de skall tysta ned partier som Nationaldemokraterna genom att bilda olika slags grupperingar, så uppskattar jag verkligen din öppenhet du uppvisar mot andra som inte tycker som du själv. När det gäller frågan om samarbete så har jag klart och tydligt skrivit att det inte var aktuellt med någon slags uppgörelse, eller allians som du själv uttrycker det. Detta skulle i princip vara omöjligt, då jag aldrig skulle kompromissa bort våra kärnfrågor.

Däremot så tolkade jag det som att du ställde dig positiv till ett visst samarbete vad gällde att samverka i frågor som vi tycker lika i och som kan vara till gagn för kommunens bästa. Jag tolkade din inställning som att det kunde bli aktuellt med något mer utvecklande än att vi kanske råkar rösta på samma förslag. Detta är säkert obekvämt för dig när det kommer ut till allmän beskådan, men som sagt så uppfattar jag dig som öppen. Det viktigaste för ett politiskt arbete på kommunal nivå torde väl vara att se till så att kommunen och dess medborgare har det bra, inte vilka man skapar detta med.

2. Betyder detta att du nu menar att problemen på Astrid Lindgrens skola inte alls har något att göra med vissa stökiga invandrarelever? Jag är fullt medveten om att alla problem som finns på skolorna i Vimmerby inte bara handlar om stökiga invandrarelever, däremot så förnekar jag inte att det är ett av problemen. Jag tycker att det är både fegt och farligt att förneka att det skulle vara ett problem, enbart för att det är politiskt inkorrekt att hävda detta. För drygt ett år sedan bedrev vi en kampanj i kommunen som hette ”Stoppa svenskfientligheten på Vimmerbys skolor” så jag vet hur det ligger till.

Både du och jag vet att situationen för ungdomarna i kommunen ser dyster ut på många områden. Det bästa vore väl att peka ut problemen och sedan tillsammans åstadkomma en förbättring?

3. I mitt inlägg så gjorde jag en kort summering, vilket förklarar att jag inte fick med precis allt som vi pratade om. Även jag tycker att det finns invandrare som är helt okej, men detta förändrar inte min inställning till att Sverige skall vara svenskarnas land. Vad gäller din åsikt om att vem som helst kan bli svensk bara genom att skriva på ett papper om medborgarskap så skrev jag faktiskt om det i mitt inlägg.

Att jag skulle ha påstått att jag kan godkänna alla européer som svenskar stämmer helt enkelt inte, speciellt inte ur ett etniskt perspektiv. Jag tycker att jag förklarade detta på ett korrekt sätt, men ändå tycks du ha missuppfattat mig. Som jag sa till dig i mitt exempel; om du och din hustru flyttar till USA och skaffar barn så blir barnet svenskt till etniciteten. Detsamma gäller för tyskar, afghaner och somalier. Om två somalier skaffar barn i Sverige så blir barnet somaliskt, inte svenskt. Det jag inte hann komma in på var att människor sedan kan ta till sig landets kultur och således bli kulturellt svenskar, men att assimileras in i det svenska folket är en process som tar lång tid och för vissa är det nästintill omöjligt. Tittar vi på samhället av i dag så är det dels omöjligt att assimilera alla invandrare och dels så vore det inte heller önskvärt.

Hur som helst så ser jag till kommunens bästa, men jag är inte beredd att kompromissa bort Nationaldemokraternas kärnfrågor. Däremot så skulle jag vara beredd att samarbeta med andra partier i vissa frågor för att skapa en bättre kommun. Det finns flera frågor där ett samarbete skulle vara möjligt. Ett samarbete som inte trampar på mina värderingar och som samtidigt gynnar kommunen och dess medborgare. Det är ingen hemlighet att kommunen är misskött, och då är det frågan om makt och prestige skall komma före kommunens bästa?

11 kommentarer:

Anonym sa...

Rasmus: Du gör ett bra jobb i Vimmerby och jag tror det kommer att gå bra för ND i höst, mycket beroende på ditt engagemang. Jag tror nämligen att ett partis framgångar hänger ihop med dels partiets innehåll men även det personliga engagemanget. En person som brinner för en sak präglar sin omgivning, och det gör du. Jag önskar dig lycka till.

Anonym sa...

Hej, jag har några viktiga frågor som jag undrar om Vite mannens visdom kan ge svar på.
1.När alla utlänningar och oäktingar ska skickas tillbaka till den bit av land i världen där dom en gång kanske föddes, eller iaf deras föräldrar eller morföräldrar. Har du då tänkt att likt under andra världskriget sitta vid ett skrivbord och så kommer de fram och får en stämpel och transport tillbaka om du bedömer dom osvenska? Eller vem gör bedömningen som avgör helas deras framtid och även kanske frågan om liv eller död?
2.Du verkar också försöka göra dig till språkrör för kärnfamiljen, skola och ungdomars situation i samhället. Då undrar jag lite hur det är i din egen familj? Hur långt tillbaka i tiden har ni bott i Sverige? Bedömer ni människor efter handlingar eller färg, utseende och härkomst? Tror du inte att problemen på en skola med elever med olika bakgrunder skulle minska om rasismen försvann? Alkohol i tidiga åldrar är ett stort problem, när började du och dina syskon dricka? Är det inte att kasta sten i glashus att prata om ungdomsproblem när du själv och dina vänner varit inblandade i så mkt bråk, både domar och misstankar från polisen har ju haglat?
3.Min sista fråga, hur tror du att vi människor(om du ursäktar att jag pratar om oss som en ras) kom till/skapades?

Anonym sa...

Anonym 23 maj 2010 09.55:

"Vite mannens visdom"? Är vita människor något ont? Som kanske ska bära skulden för allt ont i världen?

Din fråga 1:
Otrevligt språkbruk av dig att prata om "oäktingar". Idag erkänns bl a Israel, där tjänstemän
sitter och "likt under andra världskriget" avgör att bara ett visst folk får flytta dit. Och
hela Riksdagen erkänner Israel. Är inte det konstigt?


Din fråga 2:
Menar du att alla svenskar är "strukturella rasister" och är orsaken till de problem som finns, alltså de problem
som började dyka upp på 70-talet - då invandringen tog fart? Du verkar även glömma att invandrare inte är en homogen grupp
utan det finns inbördes mellan dessa olika värderingar och även rasism samt även nationalism. Kurder vill t ex ha ett Kurdistan
för kurder och syrianer vill ha ett eget land för syrianer. Exakt vad är skillnaden mellan den svenska nationalismen
eller den nationalism som invardragrupper står för?


Din fråga 3:
Människan är en art med ett antal raser. Läs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 2. Är FN rasistiskt?

/Erik

Anonym sa...

Bör alltså regeringens medlem Nyamko Sambuni kastas ut ur Sverige? Ja eller nej och gärna motivering tack!

Anonym sa...

Tack för dina ointressanta inlägg Erik. Är du Rasmus talesman eller kan han svara själv?

Anonym sa...

Jag tror säkert att Rasmus kan svara själv via sin blogg.

Anonym 23 maj 2010 09.55 skriver "Vite mannens visdom". Betyder det att Nyamko Sambuni representerar "Svarte kvinnans visdom"?

Jag är också intresserad av att få höra Rasmus svar angående Nyamko Sambuni, men personligen tycker jag inte att någon ska "kastas ut" som inte har begått något brott. Jag tycker vi ska ha ett återvandringsprogram eftersom jag anser att vi har rätt till ett eget land, precis som judarna har fått rätten till ett eget land och syrianer och kurder vill ha det - men det är ingen som kritiserar dem för det och kallar dem för rasister.

Det är märkligt att människor bedöms med olika måttstockar av "antirasister".
En svensk, en jude och en kurd säger: "-Jag vill ha ett eget land för mitt folk!" - men bara svensken blir kallad "rasist" av "antirasisterna". Konstigt, tycker jag. Vet du varför det är så här, Rasmus?

/Erik

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Tack så mycket! Det är alltid lika peppande att höra uppmuntrande ord :)

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2

1. För att fatta mig kort så är jag av den åsikten att individer som inte kan eller har för avsikt att assimilera sig bör återvända, detta gäller i första hand utomeuropéer. Självklart så vill vi genomföra denna process på ett ordnat sätt och vi kommer att uppmuntra de personer som bör återvända att göra detta. Det kommer också att erbjudas någon form av återvandringsbidrag. Många invandrare som lever i Sverige i dag vill faktiskt återvända och detta är helt naturligt, precis som det är helt naturligt att vi vill bevara och värna vårt land, folk och kultur.

2. Jag kan lugna dig med att jag och min släkt har levt i Sverige under så lång tid som det är känt. Vi bedömer individer efter deras härkomst eller etnicitet. De som begår brott bör dock utvisas direkt.
Vad gäller skolan så skulle situationen bli mycket bättre om rasismen mot de svenska eleverna skulle försvinna. Det skulle dock inte lösa alla problem då det finns alldeles för många ungdomsproblem i dagens samhälle som missbruk, psykisk ohälsa, etc.
Om det är någon som kastar sten i glashus så är det du, då du uppenbart inte har en aning om vad du skriver om.

3. Människan är en art som har utvecklat olika raser och folkgrupper. Dessa har i sin tur utvecklat olika karaktärsdrag, kulturer, etc.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 3

Nyamko Sambuni bör återvända av två skäl. För det första för att hon inte kan assimilera sig eller snarare för att det inte är önskvärt. För det andra för att hon är ett verktyg för detta destruktiva samhälle med tanke på att hon sitter i Sveriges regering.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 4 (Erik)

Anledningen till att vi svenskar blir kallade för rasister och inte invandrarna beror på flera saker, bland annat på okunnighet och för att det utspelar sig i vårt eget land. Sedan har etablissemanget lyckats bygga upp ett enormt självförakt bland oss själva. Detta självförakt passiviserar folk på grund av rädslan att bli utpekade som rasister. Fegheten tar över och folk väljer istället att tiga.

Hur som helst så bör alla fullkomligt strunta i dessa epitet. Detta eftersom att kampen för ett bättre samhälle alltid måste gå före okunniga och förvirrade människors tomma epitet.

Anonym sa...

Tack för svaren, känner dock att du undvek vissa frågor. Gör ett par återkopplingar:
1. Vem avgör om dom kan assimilera sig eller inte då? Om dom inte vill lämna landet trots uppmuntran från er sida då? Är det inte redan nu så att dom som kan och vill återvända isf gör det?
2.Ok, det var skönt att höra att ni har svensk härkomst! Bra att du står för att ni bedömer människor efter härkomst och etnicitet ist för deras handlingar. För min egen del säger det allt och jag tycker det är sjukt.
Du tycker alltså att rasism bara är ett problem som drabbar "svenskar"? Du verkar ha en ganska egocentrisk världsbild.
Ska lämna din familj i fred men antar att ni är utan problem eftersom att ni är svenska, så lycka till med att sprida familjelyckan.
3. Ok, men hur bildades den första arten då?