måndag 24 maj 2010

Svar på bloggläsarnas frågor

I början av maj så skrev jag ett inlägg där jag uppmanade bloggläsarna att skicka in frågor till mig. Jag har fått relativt många frågor och därför har jag valt ut tio av frågorna som jag har svarat på här nedan. Vissa frågor är väldigt omfattande, men jag har försökt att hålla svaren korta. Detta är dessutom inlägg nummer hundra! :)

Vilken är den viktigaste frågan du vill framföra (utom invandringen)?
Jag skulle inte vilja påstå att invandringen är den viktigaste frågan i sig. Den viktigaste frågan torde snarare vara kampen mot kapitalismen, globaliseringen, politiker och allt annat som verkar för invandring och spottar på vårt folk. Samtidigt så har vi en viktig opinionsbildande uppgift genom att förmå svenskarna att förstå situationen.

Invandringen och det mångkulturella och mångetniska samhället har en oerhört negativ påverkan på vårt folk och på vår civilisation. Resultatet av detta samhälle innebär att svenskarna kommer att bli än mer undantryckta och i förlängningen så kommer det att leda till obehagliga konsekvenser.

Att stirra sig blind på invandrarna och mångkulturen löser dock inte problemet. För att komma till rätta med ett problem så måste man skaffa sig kunskap om uppkomsten av problemet och vilka komponenter som upprätthåller det, för att sedan bekämpa dessa. Det gäller alltså att fokusera på roten till det onda.

Vad anser ni om fri abort?
Vi anser att möjligheten till abort utnyttjas i dag, och detta vill vi självklart ändra på. I Sverige genomförs det drygt 40 000 aborter per år, något som tyder på att samhället har misslyckats på flera plan. Varje individ som har sex bör ha i åtanke att det kan leda till en graviditet och då måste de båda parterna ta sitt ansvar. Ett påtagligt problem är den bristande sexualmoralen och det ansvarslösa sexet som skapar alla dessa aborter. Lyckas samhället förändra synen på sex, abort, familj etc. så kommer abortantalet automatiskt att minska.

Möjligheten till abort skall inte användas som ett preventivmedel, utan det bör enbart förekomma i speciella fall. Vi vill bland annat underlätta så att barnet kan adopteras till en svensk familj istället för att aborteras och vi vill sänka tiden för då en abort skall få genomföras. Personligen så anser jag att kvinnor som tex. har blivit våldtagna skall ha rätten att göra abort, då kvinnan inte kan anklagas för ansvarslöshet.

Vad tycker du om kärnkraft?
I dag är kärnkraften en energikälla att föredra framför många andra mer smutsiga alternativ. Hade vi inte haft möjligheten att kunna utvinna energi från kärnkraften så hade bland annat den svenska industrin fått påtagliga problem. Samtidigt så anser jag att det är ansvarslöst att nyttja kärnkraft då det medför risker och lämnar efter sig ett avfall som det finns en för stor osäkerhet kring. En möjlighet är ju att utveckla fjärde generationens kärnkraft där andra generationens avfall används som bränsle.

Helst av allt så skulle jag dock vilja se att vi kunde avveckla kärnkraften, men innan vi gör det så måste vi ha hållbara och utvecklade energikällor att ersätta med.

Vad tycker du om EU?
Jag tycker att hela EU-projektet är ett stort hot mot Europas folk, kulturer och nationer. Därför anser jag att vi bör lämna och avveckla EU så snabbt som det är möjligt. Kan även tillägga att jag vill att Sverige skall stå utanför EMU.

EU har med tiden utvecklats till en mäktig apparat som är rena motpolen till nationalistiska värderingar. Europas folk håller på att bli förslavade och berövade på deras rättigheter av globala och nyliberala marodörer som enbart ser till egna intentioner. Att protestera mot denna galenskap är varje sund man och kvinnas plikt.

Medlemsstaterna har berövats sin självständighet till förmån för maktcentralisering, antidemokrati och kapitalism. Maktcentraliseringen innebär att EU-byråkratin kan kontrollera och utveckla ett Europa efter en politisk agenda där bland annat många viktiga lagar för nationerna underställs EU-lag. EU verkar även för mångkultur och en förödande massinvandring till Europa. Allt detta riskerar att försätta Europas folk och nationer i den djupaste av avgrunder.

Jag vill helt enkelt se ett Europa bestående av fria och självständiga nationer där man uppvisar en naturlig respekt gentemot varandra. Ett Europa av nationer där vart folk har bestämmanderätt över sig självt och över sina egna lagar. Varje folk skall också ges rätten att få behålla kulturen och annat som gör folket unikt. En förlust av Europas folkliga och kulturella mångfald vore omöjlig att återskapa, något som vore förödande för framtiden. Därför måste också massinvandringen som fortgår till Europa stoppas och ickeeuropéer uppmanas att återvända.

Att Europas nationer samarbetar är givetvis inget negativt så länge som det sker med goda avsikter. Jag skulle inte se några som helst problem med olika samarbeten nationer emellan när det tex. gäller handel, olika utbyten, turism, miljö, etc.

Har du någon tidigare partibeteckning, i så fall vilken?
Ja, för många år sedan så var jag medlem i CUF (Centerpartiets ungdomsförbund). Det fanns dock inte några direkta politiska skäl till att jag var medlem där.

Vad tror du om möjligheterna att ND Vimmerby skulle ta ett mandat?
Jag tror att möjligheterna för oss att ta mandat i Vimmerby kommun är väldigt stor. Detta med tanke på att vi har funnits representerade i kommunen i snart fyra år. Vi har synts på ett bra sätt, blivit som ett naturligt inslag, vi har många prenumeranter och sympatisörer och dessutom så är kommunen misskött. Jag är övertygad om att kommuninvånarna vill se nya alternativ med nya idéer.

Kommunpolitiken måste helt klart förändras och det måste skapas debatter kring ämnen som i dag inte debatteras i kommunhuset. Jag är övertygad om att vi är det bästa alternativet för denna uppgift och jag kan garantera att vi kommer att röra runt ordentligt om vi får folkets förtroende. Vill folk hjälpa till i valkampanjen så är de välkomna att höra av sig, om inte annat så hoppas jag att folk röstar på oss.

Har du åkt ditt för något brott, i så fall vilket?
Ja, jag har blivit dömd en gång och det var för olaga intrång. Mer om detta går att läsa här

Hur ställer du dig till höger/vänster?
Den historiska höger-vänsterskalan har spelat ut sin roll för länge sedan. I Sverige har denna skala kommit att användas som en spelplan för att dra en tydlig linje mellan kommunister och borgare. I dag har flera olika alternativ dykt upp som absolut inte passar in på denna skala.

Nationaldemokraterna och andra nationalister beskrivs ofta av etablissemanget som högerextremister, detta saknar dock all form av verklighetsförankring. ND är absolut inte ett högerparti och vi är definitivt inte extrema. Etablissemanget använder sig dock av epitet som högerextrema, rasistiska, främlingsfientliga, etc. enbart för att de är rädda för att vi skall växa och få reell makt och då kunna sätta stopp för deras vidriga samhälle. Genom att beskriva oss med felaktiga epitet så hoppas de på att folk skall bli avskräckta och således inte stödja oss.

Deras taktik kommer dock att misslyckas, då verkligheten kommer i fatt dem. Folk börjar vakna upp och genomskåda lögnerna, både i deras retorik och i det fundament som dagens samhälle är uppbyggt på.

ND är vaken höger eller vänster. Vår ideologi går helt enkelt inte att stoppa in i höger-vänsterskalan. Vi är nationalister, inget annat och vi går helt enkelt rakt fram.

Är du beredd att tillgripa okonventionella metoder om det krävs? Tex om SD, ND och SvP förbjuds att verka parlamentariskt.
Jag anser att demokratin redan har fallit på många plan i vårt samhälle. Skulle etablissemanget gå längre genom att förbjuda mig att kämpa för det jag tror på så skulle jag inte tveka en sekunda på att tillgripa okonventionella metoder. Detta ser jag som helt naturligt.

Hur ser du på Sverige om 10 år, vilka styr och hur ser det ut?
En svår fråga, men jag tror att samhället har gått ner sig så pass mycket att folk har börjat leta efter andra alternativ och öppnat upp ögonen i en mycket större utsträckning. Massinvandringen är fortsatt stor, mångkulturens konsekvenser drabbar allt fler, missnöjet växer, segregationen tilltar och kravaller breder ut sig som både drabbar och engagerar folk runt om i hela landet. Nationalister i allmänhet och Nationaldemokraterna i synnerhet har avancerat på alla plan, både parlamentariskt och utomparlamentariskt.

Samhällsförfallet tilltar än mer, Sveriges nationalister söker en gemensam kamp och denna kamp kommer att leda till att nationalister en vacker dag kan bilda en nationalistisk regering och åter göra Sverige svenskt.

Även om tiden vi lever i ser väldigt dyster ut, så är jag fullt övertygad om att vi kommer att segra. Dagens samhälle kan inte bli bättre med de allvarliga problem som existerar och den värdegrund som det vilar på. Det kan enbart bli sämre. Det är bara framtiden som kan utvisa om jag har rätt eller fel, men jag är inte så pass engagerad som jag är helt utan anledning.

Hur som helst så är jag övertygad om att Sverige åter kommer att bli ett självständigt, fritt, tryggt och svenskt Sverige. Vi har inget att skämmas för, Sverige är svenskarnas land. Desto fler som engagerar sig och arbetar hårt, desto snabbare kommer vi att kunna förändra samhället till det bättre.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Var inte du med i sd också ett ag?

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Nej, jag har aldrig varit medlem i SD.

Anonym sa...

Abort kan bero på väldigt många olika saker..
Inte bara ansvarslöst sex, som du skrev.

Gör en undersökning ist om varför tjejer gör abort, så märker du att det finns många andra andledningar till abort!