torsdag 20 maj 2010

Moderat-fiasko och ännu ett samarbetsparti

Moderaterna i Vimmerby kommun genomför just nu en dialog-turné där man skall besöka kommunens tätorter. I dag var det dags att besöka Vimmerby. Intresset från allmänheten hade tidigare varit lågt, något som skulle visa sig även i Vimmerby. Dessutom blev Moderaterna det andra partiet i kommunen som kan tänka sig att samarbeta med ND i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet har sedan tidigare öppnat för samarbete.

Det politiska intresset, eller intresset för de etablerade partierna bland medborgarna är nästintill obefintligt i Vimmerby. I februari arrangerade Vänsterpartiet ett möte i Vimmerby och de enda som kom var jag själv samt en nationalistisk kamrat.

Nu var det Moderaterna som skulle arrangera mötet, så jag hörde av mig till samma kamrat som var med på Vänsterpartiets möte. Vi förberedde oss på att det säkert skulle dyka upp en del politiskt intresserade medborgare för att prata politik. Inte minst med tanke på att valrörelsen är i full gång och för att Moderaterna har uppmärksammat mötet bland annat genom bloggar och hemsidor.

Mötet var utannonserat att börja klockan 19:00, men vi anländer en kvart innan och märker till vår förvåning att det bara är moderater i lokalen. Vi tänker dock att det med all säkerhet kommer att dyka upp en del människor, vi är trots allt lite tidiga. Samtliga moderater kommer fram och hälsar och pressenterar sig. På plats finns bland annat stjärnorna Björn Swedborg (ordförande), Micael Glennfalk, Magnus Gustafsson, Tomas Peterson och Ylva Sandström, 32 år och den ”yngsta” kandidaten på kommunlistan.

En skock moderater

Vi börjar genast prata med Glennfalk, tredje namnet på kommunlistan. Samtidigt så springer klockan iväg och vi kan konstatera att de enda som var intresserade av mötet var vi, två nationalister. Samma scenario som utspelade sig på Vänsterpartiets möte utspelar sig alltså även på Moderaternas möte. Det är oerhört glädjande att de båda partierna inte intresserar medborgarna i Vimmerby, men samtidigt så är det tragiskt att människor är så pass ointresserade av politik.

Vi fortsatte sedan att prata med Glennfalk tills mötet avrundas runt klockan 20:00. Då vi var förberedda på ett helt annat upplägg med en riktig debatt, en debatt där vi hade kunnat krossa moderaternas argument inför vanliga människor, så blev det istället en samtalsdiskussion. Vi berörde flera olika ämnen på ytan så som ungdomsproblem, övervakning, det politiska ointresset från medborgarna, invandring, mångkultur, bloggande och politiskt arbete i allmänhet. Nedan har jag skrivit ihop en kort summering av vad vi pratade om.

Glennfalk menade bland annat att han ser stora problem med den nuvarande invandringspolitiken och berättade själv om hur han hade haft problem på sin egen turismanläggning och hur han såg på tex. Astrid Lindgrens skola som har problem med stökiga invandrarelever. Några svar eller lösningar på hur man skall komma till rätta med problemen hade han dock inte, utan han tryckte mer på att det var sossarna som låg bakom det enorma misslyckandet. Detta trots att hans eget parti har suttit i regeringsställning nu snart i fyra år utan att ha åstadkommit någon lösning på problemet, snarare förvärrat det.

Vad gäller invandringsfrågan som helhet så står vi långt ifrån varandra. Enligt Glennfalk så kan en afghansk man bli svensk bara genom att skriva på ett papper och familjen Bonnier är tydligen svenskar. Glennfalk är för integration, medan jag är för segregation med den enkla anledningen att Sverige är svenskarnas land och det är inte vi som skall flytta på oss eller få det sämre bara för att politikerna har öppnat våra gränser. Jag vill bevara den folkliga och kulturella mångfalden i världen, inte utplåna den med nedbrytande mångkultur. Han erkände dock att han inte lever i den verklighet som många vanliga svenskar lever i. Detta är självklart en bidragande orsak till hans inställning vad gäller mångkultur.

Vidare så trodde han att jag kunde ha en del att komma med när det gäller förebyggandet av alla de utbredda ungdomsproblemen som återfinns i Vimmerby. Glennfalk sade också att han inte skulle se några problem för Moderaterna att samarbeta med Nationaldemokraterna i kommunfullmäktige i frågor som vi tyckte lika i. Detta är något som är mycket glädjande och tyder på omtanke för kommunen och dess invånare, bortom den politiska korrektheten. Däremot så var det inte lika aktuellt med en uppgörelse om vi skulle bli vågmästare i kommunfullmäktige och att Moderaterna då skulle tvingas gå med på våra krav vad gäller invandringspolitiken.

Jag lade även fram ett förslag till Glennfalk om att jag, han och eventuellt någon socialdemokrat skulle åka runt i kommunens tätorter för att genomföra offentliga debatter. Detta med anledning av att jag tror att det skulle öka det politiska intresset. Han var dock lite osäker på detta, men hur som helst så står mitt erbjudande kvar.

Totalt sett så var kvällen lyckad, i alla fall för vår del. Det var trevligt att träffa några av kommunens moderater, speciellt att prata politik med Glennfalk och det härligaste av allt var att det blev ett stort fiasko för Moderaterna. Något som bevisar att det inte finns något brinnande intresse för deras politik i Vimmerby.

Relaterat
På möte med Vänsterpartiet i Vimmerby

6 kommentarer:

Anonym sa...

Han verkar inte direkt ha givit några svar på tal men det har ju inte du heller gjort. Vi skulle ju ställa frågor för en tid sedan och det gjorde många men några svar har vi knappast erhållit.

Vet du ens om du finns i verkligheten?

MVH Allan Lilja

PS. Tills vi får svar på frågorna så läser jag Bonnier, just nu en kokbok där lamm är mycket framträdande bland recepten. Och eftersom det är fredag så är ett mustigt rödvin från Golanhöjderna ett måste.

Trevlig helg på dig ditt självutnämnda orakel.

Rasmus Gårdebrink sa...

Förstår inte meningen med att du ska göra dig lustig. Du har gett indikationer på att du sympatiserar med Sverigedemokraterna och det förklarar det mesta av din kommentar. SD är ett parti som har stora problem just nu, inte minst efter det öppna samarbetet med de irakiska flyktingarna som dessutom tillåts att kandidera på olika platser. SD är inte längre något framtidsparti som kan förändra situationen i vårt land, utan SD är ett krisparti som mycket väl kommer att falla.

Flera avdelningar, företrädare och medlemmar har redan lämnat SD i protest mot girigheten efter makt som har liberaliserat sönder hela partiets tidigare värderingar. Flera av dem som har lämnat har dessutom gett sitt stöd till Nationaldemokraterna, framtidens parti som har modet och viljan att driva den hårda linje som krävs för att komma till rätta med problemen, en linje som SD för länge sedan övergav.

Att du sedan fortsätter att göra dig lustig genom att skriva om Bonnier och Golanhöjderna bevisar väl bara att du, i enlighet med SD, är prosionist som inte ser några problem i att Israel bedriver statsterrorism mot det palestinska folket.

Jag kommer att publicera svaren på frågorna under de närmsta dagarna. Då vi bedriver en valkampanj just nu plus att jag har mycket annat att göra så innebär det att tiden är knapp. Vad gör du själv för att förändra samhället till det bättre? Ligger det något i mitt antagande om att du är SD-sympatisör?

Micael Glennfalk sa...

Ja du Rasmus, nån journalist blir du nog aldrig, annat än på din partitidning. För varje gång vi samtalar via blogg, och nu live, så får jag mer och mer klart för mig hur du formulerar din verklighet. Jag ska rätta några av dina detaljer:
1) Jag samarbetar inte med ND. Ja sa att om ni ville rösta med (M) i fullmäktige OMK ni kommer in efter valet, så gör ni som ni vill. Jag sa också att jag aldrig skulle bilda någon allians där ND finns med som en part. Tyckte jag var tydlig om det.
2) Jag sa att jag var införstådd med problemen på AL-skolan, dock inte att problemet var just invandrarna, utan ett problem i stort. Ett problem har inte bara en sida i min värld, till skillnad mot din.
3) Jag sa också, vilket du inte har med, att jag har mycket goda erfarenheter av invandrare, både som anställda och som vänner och att jag anser att ett medborgarskap i Sverige innebär att man är svensk.
Jag noterar också att du sa att du tyckte vi kunde godkänna europeer som svenskar, och undrade givetvis vad dina överstepräster i Sthlm tycker om det.
Sedan sa jag också att du har rätt att uttrycka dina åsikter men inte att bruka våld, eller hets mot folkgrupp.
Det har du inte med men å andra sidan är kanske inte referat din yttersta begåvning.

Anonym sa...

Ja du Gårdebrink, det ligger mycket i ditt antagande om att jag är SD:are. Ända uti tåspetsarna de facto. Tillskillnad från dig så tycker jag inte att hud och hårfärg är det viktigaste här i världen utan snarare karaktären på personen. Det gäller att ha samma grundvärderingar när det gäller moral, etik och gärna även traditionsmässigt. Detta uppnår man bäst med en restriktiv invandringspolitik och genom högre krav på dem som vill leva här. Men de som vill själva borde klara det själv ochså. Anhöriginvandringen är ett stort problem då det skapar en negativ polarisering mellan det nya och det förflutna. Jag vill därför kraftigt minska anhöriginvandringen så att även dessa måste uppfylla Genevekonventionen när det gäller flyktingstatus. Idag är det tvärt om. Det svårt att komma som verklig flykting men nästan busenkelt för en anhörig vars barn eller dyl haft turen innan.

Angående Israel så stöder staten men tar avstånd övergrepp i krig och konflikter. Men då borde ju även Hamas och co tillrättavisas inte sant?

Trevlig helg på dig vite riddare!

MVH Allan Lilja

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym (Allan Lilja)

Intressant att jag prickade in mitt antagande, det förklarar tonen i dina kommentarer.

Jag tycker att din kommentar tyder på en stor okunnighet. Du skriver att hud- och hårfärg, jag antar att du syftar på etnicitet, är irrelevant. Sedan skriver du att det relevanta är karaktär, grundvärderingar, traditioner, etik och moral. Du har uppenbart missat det mesta när det gäller frågor som berör etnicitet och kultur.

Det har aldrig slagit dig att det finns naturliga skillnader mellan olika folk och kulturer? Tror du på fullaste allvar att en individ som är tex. arab eller syrian, både till etniciteten och kulturen har samma grundvärderingar och samma syn på etik och moral som en etniskt och kulturellt svensk individ har? Förstår du inte att det uppstår konflikter när så stora mängder människor från olika folk och kulturer skall bo i ett litet land som Sverige, där alla vill ha sina behov tillgodosedda?

Med tanke på att SD helt har gjort bort sig i denna essentiella fråga under senare tid, så är det inte förvånande att ditt parti har tappat stöd och numera ligger långt under riksdagsspärren i opinionsundersökningarna.

Du vill ha integration, en restriktiv invandring och en minskad anhöriginvandring. Jag vill stoppa invandringen, uppmuntra invandrarna att behålla sin identitet så att det skall bli lättare för dem när de skall återvända till sina hemländer. Sverige är svenskarnas land!

Anonym sa...

Shalom och Kwai Hariri min vite Store broder!

Hehehe. Det verkar vara du som inte har alla kusarna på hemmaplan. Bara några saker här:

1. Etnicitet använder även det du kallar etablissemanget. Så varför använder du inte ras som riktiga rassar/nazzar gör? Är du numera ofrivillig medlem av Mona, FR och SD? Vad jag menar är ju just att detta inte har någon betydelse så länge läget ligger på en hanterbar nivå. Med andra ord kraftigt minskad anhöriginvandring, utvisa buset och stimulera dom som kan till återvandring.

2. Varför vågar du inte svara på om du är för dödstraff?

3. Varför är du inte mer precis med hur och med vilka metoder du vill ha ut invandrarna, det var ju någon som frågade och bad dig konkretisera detta.

Nåväl, läs gärna lite Livets ord:

http://israeler.com/

MVH Allan Lilja