tisdag 30 mars 2010

Resultatet av en oansvarig politik och en blundande vuxenvärld

Vimmerbyborna har de senaste åren fått det bevisat för sig, genom undersökning på undersökning, att tillståndet i kommunen inte är som det bör. Lokalpolitikernas och vuxenvärldens ovilja till ansvarstagande har lett till en ohållbar situation som drabbat i synnerhet de yngre generationerna. Nu kommer det nya undersökningar som visar på att trenden håller i sig, samtidigt som de ansvarig har tagit på sig skygglapparna och vuxenvärlden är frånvarande.

År 2007 genomfördes en drogvaneundersökning i årskurs två på Vimmerby gymnasium. Undersökningen visade på att 16 procent hade använt narkotika under samma år, en siffra som mycket möjligt har ett betydande mörkertal. I dag är jag övertygad om att jag inte skulle bli kritiserad om jag hävdar att denna siffra har ökat i omfattning, kanske att siffran till och med har dubblats. Undersökningen visade även på att närmare 90 procent hade druckit alkohol under det senaste halvåret.

År 2008 visade det sig att var fjärde elev som gick ut grundskolan i kommunen skulle komma att göra det utan behörighet till gymnasiet. Främst handlade det om bristande kunskaper i kärnämnena.

Nyligen så kom det två olika undersökningar som visar på att den negativa trenden håller i sig i kommunen, och även dessa två undersökningar bevisar att de unga är utsatta i kommunen.

Den ena undersökningen är utförd av Folkhälsoinstitutet där man har låtit sjätteklassarna svara på frågor om bland annat nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, bristande välbefinnande och mobbning. Resultatet säger att 12-åringarna i Vimmerby mår sämre än genomsnittet. Vimmerbys sjätteklassare ligger dessutom sämre till på nästan alla områden i jämförelse med andra sjätteklassare i Kalmar län.

Den andra undersökningen är gjord av Rädda Barnen och visar på en utbredd barnfattigdom. I kommunen finns barnfattigdom i var tionde Vimmerbyfamilj. Dessa undersökningar är bara en del av det som pekar på att de yngres rop på hjälp ignoreras och en kommun, vars befolkning mår dåligt och är missnöjda.

Barn och ungdomar lever i dag långt ifrån den värld som Astrid Lindgren förmedlade i sina böcker. I dag handlar det om missbruk, psykisk ohälsa, dåliga studieresultat etc.

I mars år 2009 genomförde Nationaldemokraterna i Vimmerby en omfattande kampanj för att informera om den rådande situationen på skolorna i Vimmerby. Detta efter ett större reportage i tidningen Nationell Idag där det kom fram en obehaglig bild av elevernas verklighet, en verklighet bestående av svenskfientlighet, skadegörelse, bråk och en ignorerande skolpersonal. Läs hela reportaget här och kampanjreportaget här

Vimmerby brukar benämnas som ”barnens stad”, något som uppenbarligen är väldigt missvisande med tanke på alla undersökningar som visar budskapets raka motsats. Missbruk, psykisk ohälsa, dåliga studieresultat etc. är bara några av de allvarliga problem som i dag återfinns bland de unga i Astrid Lindgrens hembygd, Vimmerby. Att situationen ser ut som den gör är inte vidare överraskande, då kommunens ansvariga politiker tycks glömma kommuninvånarnas välbefinnande, inte minst de unga. Det är även tydligt att det finns ett bristande ansvar från vuxenvärlden, men om varken de etablerade politikerna eller vuxenvärlden bryr sig, vem skall då ta ansvaret?

Nationaldemokraterna har länge påtalat att situationen bland kommunens yngre generationer är allvarlig och måste åtgärdas väldigt snart. Dock så finns vi inte representerade i kommunfullmäktige ännu, vilket har medfört att vi inte har kunnat påverka på ett bra sätt.

Vi har tagit fram en rad olika punkter för att komma till rätta med barn och ungdomars situation i Vimmerby. För oss är barn och ungdomar framtiden, och framtiden kan vi inte negligera. Vi vill bland annat sätta in kraftfulla insatser för att förebygga missbruk och psykisk ohälsa genom att erbjuda snabb och professionell hjälp. Vi vill även utöka antalet fältarbetare, psykologer, vuxna i barn och ungdomars miljö och se en större samverkan mellan vuxenvärldens olika komponenter.
Inom en snar framtid kommer vi att presentera vårt politiska program för Vimmerby kommun. I vårt program kommer vi bland annat lägga fram vår politik för att främja ett Vimmerby som verkligen kan kalla sig för ”barnens stad”. Håll till godo!

Relaterat:
Tidigare blogginlägg - En generation i rop på hjälp - men vem skall hjälpa den?

Inga kommentarer: