måndag 1 mars 2010

Micael Glennfalk (m) och mångkulturen

På senare tid har flera politiskt engagerade kommuninvånare börjat blogga. En av dessa är Micael Glennfalk som har för avsikt att ställa upp i kommunvalet för Moderaternas räkning. Det intressanta med de olika bloggarna är att de ofta skiljer sig åt i de flesta frågorna förutom i en fråga, nämligen frågan om att göra Vimmerby och resten av Sverige mångkulturellt. Jag känner mig därför nödgad att bemöta Glennfalk i ett av hans inlägg om just mångkultur då vi i Nationaldemokraterna är det enda partiet i kommunen som tar avstånd från ett mångkulturellt samhälle.

I sitt inlägg skriver Glennfalk bland annat att han hade blivit påringd av en äldre man under sommaren. Den äldre mannen hade uttryckt en ovilja över att banklokalen i Vimmerby kommuns största samhälle, Södra vi, skulle blir föremål för flyktingmottagande av så kallade ”flyktingbarn”. Glennfalk ställer sig frågan om banklokalens vara eller icke vara samt flyktingmottagandets vara eller icke vara.

Glennfalks åsikt är att det på något sätt borde finnas en gräns för hur lite service en tätort skall ha. Han tror också att det bara är den äldsta generationen som är i behov av bankkontoret och att den servicen borde vara kvar så länge som den äldre generationen önskar den.

Rösta på Moderaterna om du vill ha ett mångkulturellt Sverige

När det gäller Vimmerby kommuns flyktingpolitik så är han glad över den. Glennfalk menar att alla som flyr borde få en fristad vart de än tar vägen i världen och den som inte kan sätta sig in i en sådan situation saknar inlevelseförmåga. Han menar att det är ett kvalitetstecken att kommunen öppnar för flyktingar, men vill ändå ta det ett steg längre. ”Mångkultur skapar dynamik, utveckling och - frihet.”, som han så fint skriver i sitt inlägg.

Till sist menar han dock att de som kommer till Sverige skall följa våra regler för mänsklig samlevnad. Religionsfriheten skall bara gälla så länge som den inte underbygger förtryck av andra människor. ”Vi kan inte ge frihet till något som tar vår frihet.”, som han uttrycker det hela.

Jag ställde mig dock undrande över hur ”mångkultur skapar dynamik, utveckling och – frihet.

Nedan följer mina funderingar kring hans inlägg.

Angående servicen på landsbygden
För det första så vill jag kort beröra servicen på landsbygden med tanke på den äldre mannens oro över att banklokalen skulle förvandlas till flyktingmottagning. Tittar vi på Vimmerby kommun som har styrts av en borgerlig majoritet med Centerpartiet i spetsen så kan man tro att den kommunala landsbygdspolitiken skulle vara relativt tillfredställande. Detta är som sagt enbart något man kan tro då Centerpartiet har övergivit landsbygden till förmån för städerna. Angående Centerpartiets svek mot landsbygden så bör det vara föremål för ett kommande inlägg.

Hur som helst så är det oacceptabelt att servicen på landsbygden minskas. Den senaste tiden har det pratats om att lägga ned allt från skolor till bibliotek. Mackar, post- och bankkontor har försvunnit. Tack vara lokalt motstånd så har vissa former av service behållits i småsamhällena, något som har visat politikerna att de inte kan göra som de vill med landsbygden och dess invånare.

Kommunen bör satsa på landsbygden för att utveckla den och uppmuntra barnfamiljer att flytta ut till kommunens småsamhällen. För att detta skall vara möjligt i en större skala så måste en tillfredställande service bibehållas. Det säger sig självt att det finns en ovilja att flytta ut på landsbygden när det talas om serviceminskningar som att lägga ned skolor etc. Vi i Nationaldemokraterna tror på landsbygden. För oss är en levande landsbygd ett mål och en viktig princip i vår ideologi, något som kommer att visa sig i samband med det stundande kommunalvalet.

Angående flyktingpolitik och mångkultur
Som jag skrev ovan så finns det inget parti i kommunen som motsätter sig ett mångkulturellt samhälle förutom vi i Nationaldemokraterna. Det är därför viktigt att belysa denna fråga ur en annan infallsvinkel. Detta är ett omfattande ämne, men jag skall ändå försöka fatta mig kort.

Micael Glennfalks parti, Moderaterna, har efter att de kom i regeringsställning slagit rekord på rekord vad gäller invandring. År 2008 överskred antalet invandrare till landet för fösta gången i Sveriges historia 100 000 personer. Sammanlagt kom 101 171 personer till Sverige. År 2009 innebar inget trendbrott utan ett nytt rekord slogs och hela 102 280 personer invandrare till Sverige.

Några av de största invandrargrupperna som kom år 2008 var irakier och somalier. Den borgerliga alliansregeringen erkände i en debattartikel i DN att ”Av dem som får uppehållstillstånd och deltar i kommunal introduktion är bara var femte självförsörjande efter två och ett halvt år med uppehållstillstånd”. Den moderatledda regeringens nya regler om fri arbetskraftinvandring från länder utanför EU trädde också i kraft, vilket resulterade i att tusentals personer ansökte direkt.

Under alliansens mandatperiod har flera platser runt om i Sverige skakats av mångkulturella kravaller. Inte minst i Malmö, Göteborg, Södertälje och Stockholm där invandrare har kommit i konflikt med det svenska samhället. Detta har bland annat kommit i uttryck genom eldhärjningar och stenkastning mot polis och brandkår. Sedan finns det som bekant en oändligt mycket längre historia att förtälja vad gäller negativa konsekvenser som skapats i kölvattnet av det mångkulturella experimentet.

Sverige står i dag under tryck av en enorm massinvandring, en massinvandring som tycks vara omöjlig att få kontroll på. Vare sig moderater eller socialdemokrater tycks kunna lösa detta enorma problem som har uppstått på grund av en ansvarslös politik. Trots att enorma summor investeras i olika integrationsprojekt så blir det aldrig bättre, utan snarare tvärtom.

Detta är dock inte så konstigt då det är omöjligt att ha en integrations- och assimileringsprocess som kan ta hand om alla dess människor som kommer till Sverige. Detta speciellt då många av dem kommer från så pass avvikande delar av världen som skiljer sig så pass mycket från Sverige.

Sedan är det självklart så att de flesta vill bevara sina respektive identiteter och inte göra avkall på sina kulturella- och religiösa tillhörigheter för att bli ”låtsassvenskar”. Ett mångkulturellt samhälle är dömt att misslyckas just på grund av att det finns så många olika viljor som omöjligt kan samarbeta och dra lika, skillnaderna är helt enkelt för stora.

Glennfalk skriver att människor som flyr borde få en fristad. Detta med att fly är en sak du borde titta närmare på Glennfalk, då enbart ett litet fåtal procent är flyktingar och uppfyller flyktingstatus. Resten är inte flyktingar. Vad gäller de så kallade ”flyktingbarnen” så är det bara ett förvridet ord som inte har någon som helst verklighetsförankring. Anledningen till att ordet används är för att det skall frambringa sympati samt att ingen skall våga kritisera mottagandet då det handlar om ”barn”. Det är inte barn det handlar om, utan ungdomar och vuxna.

Resultatet av dagens förda invandringspolitik är varken dynamik, utveckling eller frihet Micael Glennfalk. Resultatet av denna politik är kaos, stagnation och otrygghet. De som främst drabbas av det mångkulturella samhällsprojektets negativa effekter är svenskarna, men även invandrarna själva. För när det kommer till negativa effekter resulterade av mångkulturen så tycks du ha skygglappar. Våga öppna ögonen och se verkligheten Glennfalk. Stoppa detta vansinne innan det är för sent. Annat vore fruktansvärt ansvarslöst mot kommande generationer som annars tvingas leva i konsekvenserna av ert handlande.

Rösta på Nationaldemokraterna om du vill ha ett svenskt Sverige

Jag skulle som sagt hålla detta kort så att det inte blir en lång uppsats. Hur som helst så kommer vi i Nationaldemokraterna att verka för att avtalet med Migrationsverket sägs upp och verka för svenska intressen i kommunen. En röst på Nationaldemokraterna är en röst för Sverige och svenskarna.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vill bara i största allmänhet säga att du gör ett otroligt bra jobb, Rasmus.

Anonym sa...

Hej!
Tror du att SD kommer att "stjäla" en del av era röster, i och med att de ligger på gränsen till att komma in?
Och hur ser du i övrigt på valrörelsen, vilka chanser har Nd att ta sig in i fullmäktige på olika platser?

Själv bor jag i Göteborg och är i valet och kvalet mellan SD och Nd. Visst vet man att SD aldrig kommer att kunna lösa några problem, men samtidigt vill jag så otroligt gärna att nån står i riksdagens talarstol och talar om vilket massivt misslyckande mångkulturen är.

Tack för en bra och engagerad blogg!

Mvh. Johan

Anonym sa...

Finns det någon lokalavdelning för SD i Vimmerby, några folkvalda i fullmäktige?

/Realisten

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Tack för din kommentar, väldigt glädjande att höra.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2 (Johan)

Tack för din kommentar.

Till att börja med så förstår jag inte ditt resonemang. Du vet att SD inte kommer lösa de problem vi står inför, men du vill ändå att de skall in i riksdagen. Det enda jag kan säga är att du borde rösta på det alternativ som ligger dig närmast och som du själv tror kan åstadkomma förändring.

SD kommer med all säkerhet att plocka hem många röster. Människor är inte intresserade av politik i någon större utsträckning i dag, tyvärr. Anser man att invandringspolitiken har gått över styr så är SD det naturliga valet för många. Detta trots att många inte vet vad SD står för eller vad de vill göra.

Personligen så är jag övertygad om att SD inte kommer att kunna lösa de problem som vi står inför. Det finns många faktorer som pekar på detta, så det är inte tagit ur luften. För att förklara lite kort så saknar SD en ideologisk grund att stå på. Det som en gång fanns har trasats sönder av allt för liberala tankegångar, man har helt enkelt möblerat om i partiet för att passa in och detta bör inte vara acceptabelt. Många väljare tror fortfarande att SD är vad de var för många år sedan, men mycket har förändrats de senaste åren. Sedan har de inget folkrörelsebyggande, något som jag anser vara oerhört viktigt och som vi i Nationaldemokraterna arbetar mycket med.

Ett annat problem, som stöds av undersökningar, är att de SD-kandidater som blir invalda i olika kommuner kan hoppa av när som helst. Vad inger det för förtroende? Jag kan ta ett exempel; i en grannkommun till Vimmerby kommun fick SD två mandat förra valet, dessa står nu helt tomma. Sedan anser jag att man är för girig och låter i princip vilka som helst sitta på mandat. Detta blir ofta fel, något som vi har sett prov på många gånger då SDare har röstat tokigt eller gjort bort sig.

Vad gäller att komma in i kommunfullmäktige så tror jag att vi i Nationaldemokraterna har mycket stora möjligheter att komma in i Vimmerby kommun.

Det gäller att kunna se vad partierna kan åstadkomma i helhet. Våra problem är inte enbart koncentrerade till invandringen, detta måste man vara medveten om för annars är man väldigt fel ute.

Det är nu lite drygt ett halvår kvar till valet. Jag vill därför uppmana alla som läser detta att ta sig tid och titta på vad partierna verkligen vill.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 3 (Realisten)

Tack för din kommentar.

SD har inga mandat i Vimmerby kommunfullmäktige. Vad gäller lokalavdelning så existerar inte någon sådan. Jag tror dock att de, som i flera andra kommuner, försöker att starta upp på ett eller annat sätt.

Nationaldemokraterna har funnits i Vimmerby kommun i snart fyra år.

Anonym sa...

Tack för ett fylligt svar!

Mitt resonemang är att väldigt många idag lever i medelklass-områden långt från mångkulturen och saknar kunskap om kostnader och att våldsbrotten stigit dramatiskt.

Och om att vi riskerar att bli en minoritet, i vårt eget land.

Allt för många vet alltså inte exakt hur illa det är.

Jag menar att SD skulle kunna beställa utredning efter utredning och på 4år medverka i så många tv-program att svenska folket inte kan undgå att åminstone reflektera över frågan(med vissa undantag förstås, en del människor kan leva ett helt liv i förnekelse...).

SD skulle kunna få svenskarna att känna sig hotade.

Men visst finns det en annan sida av myntet. SD kan ju kanske komma in och lyckas minska invandringen en smula, men samtidigt få folk att tro att de "gjort tillräckligt" och att allt nog kommer att ordna sig.

Vilket det definitivt inte kommer att göra när vi redan idag har en enorm mängd, snabbt barnalstrande, utom-europeer i landet.

I så fall skulle ju SD bara "blockera" ett sant nationellt alternativ.


Mvh.Johan

Terese sa...

Jag är väldigt nyfiken:

"Invandrare har kommit i konflikt med det svenska samhället"

på vilket sätt och av vilken anledning?

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym (Johan)

Jag håller med dig om att många människor saknar kunskap om dagens samhälle och dess framtida konsekvenser. En orsak är, som du skriver, att många lever i relativt trygga områden och därför inte nödvändigtvis behöver tänka i ett större perspektiv. En annan orsak torde vara medias roll i det hela och med tanke på att människor verkar vara allmänt okritiskt mot det som förmedlas genom medierna så invaggas de i en falsk trygghet. Här har vi en viktig uppgift att fylla genom att informera människor om den rådande utvecklingen. Inte minst genom vår veckotidning Nationell Idag som förmedlar nyheter ur ett annat perspektiv än de etablerade medierna.

Jag är dock tveksam till att SD skulle kunna förmå svenskarna att känna sig hotade i någon större utsträckning, då de inte ser något större värde i det svenska folket. Möjligen att de skulle kunna skapa en känsla av att den svenska kulturen är hotad då de är kulturnationalister.

Sedan finns det en allvarlig risk med det du beskriver. Nämligen att SD skulle komma in och att folk skulle nöja sig med det. Ett flagrant exempel på detta ser vi i vårt grannland Danmark.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Terese

Anledningen till att ”invandrare har kommit i konflikt med det svenska samhället” torde bero på flera aspekter. En aspekt är att regeringen, även tidigare regeringar, har tappat kontrollen på hela invandringspolitiken och tagit in för stora mängder på för kort tid. Detta har resulterat i att de som har kommit hit inte har fått det stöd som de eventuellt skulle ha behövt. Det är bara att titta på förorter som Rosengård, Rinkeby, Ronna etc. för att förstå att så är fallet. Regeringen står helt enkelt handfallen inför ett enormt politiskt misslyckande.

En annan aspekt är att det uppstår en allt för stor kulturkrock som skapar en känsla av rotlöshet hos många invandrare, speciellt hos de yngre invandrarna. Människor kommer hit från alla delar av välden och med sig har de sin identitet, kultur, religion etc. och det blir svårt att försvara identiteten i ett så kulturellt olikt land som Sverige. De yngre invandrarna slits mellan deras föräldrar, som oftast vill behålla det egna, och det svenska samhället. De blir alltså rotlösa och detta skapar osäkerhet och desperation.

Jag ser absolut inget positivt i det mångkulturella samhället och det kommer bara att bli värre. Det är omöjligt att integrera och assimilera de stora invandrargrupperna som uppehåller sig i Sverige i dag och därför måste det mångkulturella samhället avvecklas.

Anonym sa...

Varför fungerar inte det sk mångkulturella samhället? Svaret är lika enkelt kort. De olika grupperna vill leva bland de sina och bo i egna områden. Detta gör att det bildas stater inom staten. Vilket i sint tur skapar instabilitet. Titta bara på Hovsjö och Ronna i Södertälje. Mer eller mindre alla assyrier/syrianer som kommer till Sverige flyttar dit trots att deras möjligheter att erhålla en bra bostad och arbete är betydligt större på andra orter. Samma sak i Malmö men då gäller det istället muslimer. Etc etc.

Nej, minst 8 av tio oavsett etnicitet vill inte integrera eller assimilera bort sin identitet. En mångkulturell värld är fullt möjlig men aldrig ett samhälle.

/Uffe Buffe

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym (Uffe Buffe)

Tack för din kommentar!

Visst är det så att de invandrare som kommer till Sverige oftast vill bo tillsammans med sina landsmän. Detta är helt naturligt och när dessa hittar varandra så skapas också en plattform för att bevara den egna identiteten, något som bör ses som mycket positivt. Det blir sedan lättare för dem att återvända till sina hemländer då de inte har givit upp sin identitet.