onsdag 24 mars 2010

Nej till övervakningskameror i Vimmerby

Debatten om storebrorssamhället har varit framträdande den senaste tiden, inte minst med tanke på FRA-lagen och övervakning i ren allmänhet. Det är en viktig debatt ur flera synvinklar då den även berör andra områden än just själva övervakningen i sig. Staten har börjat förlora kontrollen över medborgarna och för att täcka upp sitt misslyckande så vill man övervaka dem. Tyvärr så kommer inte detta att leda till ett tryggare samhälle, snarare tvärtom då man skapar nya problem genom övervakningen istället för att angripa grundproblemet. Detta är även en debatt som har blossat upp i Vimmerby kommun den senaste tiden.

I juli år 2007 fick jag en insändare publicerad i Vimmerby tidning som handlade om övervakning. Upprinnelsen till min insändare var att en centerpartist ville sätta upp kameror i kommunen. Nu är det åter aktuellt då en moderat har planer på att trycka på för att få upp övervakningskameror. Det finns flera likheter mellan de båda vurmarna för övervakning, varav de mest framstående är bristen på insikt, omtanke och hållbara argument.

Argumenten som moderaten, i detta fall Micael Glennfalk, lyfter fram är att det finns ett problem. Detta problem består av att det förekommer misshandelsfall samt vandalisering och skadegörelse. Glennfalks lösning på detta problem är att man sätter upp övervakningskameror på utvalda platser i centrala Vimmerby. Glennfalk tycker alltså att det är viktigare att övervaka medborgarna än att se till så att de mår bra. Då argumentationen implicit tar upp förmodade ungdomsrelaterad brottslighet så tänkte även jag angripa det ur den aspekten.

Jag håller med Glennfalk om att det är ett stort problem att folk idkar misshandel, vandalisering och skadegörelse, där är vi helt överens. Vi är dock inte överens om lösningen då hans lösning enbart skapar ytterligare problem och det kommer definitivt inte skapa någon reell trygghet eller välmående bland medborgarna. Ett tryggt samhälle kan helt enkelt inte byggas om inte medborgarna själva mår bra och känner sig trygga. Vi måste fråga oss vad den bakomliggande orsaken är till att det är på detta viset, sedan får vi sätta in åtgärder för att komma till rätta med det hela.

Genom Glennfalks strategi så undgås en nödvändig konfrontation med grundproblemet. Att kasta ut skattebetalarnas pengar på kameror som skall övervaka medborgarna hjälper inte, då detta inte angriper problemet. Även om Glennfalk får upp sina kameror så får han inte bort orsaken som skapar problemen med misshandel och skadegörelse, utan han går bara runt det. Denna negativa orsak torde alla i kommunen ha ett intresse av att komma till rätta med. Jag skulle tro att denna orsak består av bristande värderingar, respekt, etik och moral. Sedan tillkommer en rad andra faktorer så som hemförhållanden, uppfostran, missbruk, psykisk ohälsa osv. Ingen vinner på att negligera att många människor trasas sönder i detta destruktiva samhälle. Genom att satsa resurser på kameror så botar man inte detta, utan förstärker det till en sådan nivå att det kommer att bli omöjligt att hantera det.

Jag anser att Vimmerby kommun bör satsa på att komma till rätta med alla dessa faktorer som återfinns inom orsaken till problemet. Här har tex. föräldrar, skolan, polisen, politikerna och samhället som helhet ett stort ansvar att ta, ett ansvar som uppenbarligen inte har tagits. Dagens samhälle har tyvärr kommit att bli förslappat och det gäller att visa på att det skapas konsekvenser av handlingar, konsekvenser som måste tas av den som utför en handling.

Jag ser hellre att pengarna som eventuellt skall investeras i dyra kamerautrustningar läggs på förebyggande arbete nära medborgarna, speciellt nära ungdomar, samt på extra polisresurser, fältarbetare, psykologer, meningsfulla aktiviteter etc. Får man medborgarna att må bättre och samtidigt får dem att ändra värderingar och respektera sina medmänniskor så skapas en äkta trygghet. Många mår fruktansvärt dåligt i dag, inte minst ungdomar, och ungdomar behöver kärlek och någon som bryr sig, ser dem och lyssnar på dem.

Jag förstår dock att många tänker att övervakningskameror skulle vara en bra investering och att det skulle förebygga brott osv. Detta är dock inget långsiktigt tankesätt, utan snarare ett desperat försök att komma tillrätta med ett misslyckande. Vi kan lätt konstatera att om kommunen känner ett så starkt behov av att övervaka medborgarna så innebär det att kommunen har misslyckats. Det bästa vore om de ansvariga tog sitt ansvar eller lämnade sina platser till bättre lämpade personer.

Min grundinställning till övervakning, såväl statlig som privat, är att den skapar en falsk trygghet där problemet fortfarande finns kvar, men i andra former. Sedan kan man fråga sig vart gränsen skall dras, så väl omfattningen som den ekonomiska? Ponera att Glennfalk får som han vill och övervakningskameror placeras runt om i centrala Vimmerby, men att de kriminella gärningarna förflyttar sig till andra platser och tar sig andra uttryck. Skall Glennfalk då begära ytterligare övervakningskameror? Vart kommer det hela att sluta?

Nej, Glennfalk, det är dags att börja ta ansvar för medborgarna och sluta leka med skattebetalarnas pengar. Skulle du lägga en motion om detta så kan du räkna med att vi nationaldemokrater kommer att bemöta dig. Vi anser nämligen att medborgarna skall komma i första hand och vi tänker inte blunda bort problemet med att många människor mår dåligt i dag, i det samhälle som du och dina partikamrater underhåller. Vi tänker verka för att dessa får den hjälp de behöver och denna hjälp är definitivt inte övervakningskameror.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med om det mesta. Brottsligheten förflyttar sig. Om värdetransporterna blir säkrare blir det rån och gisslantagande någon annan stans i stället, liksom nu när bankerna helst inte tar in några lösa pengar i banklokalerna, så blir bankrånen mindra intressanta. Går man över till mera kortanvändning kommer brottslingarna att tvinga dig att ta ut pengar i automater osv. De kriminella är alltid steget före samhället tyvärr. Därför är det förebyggande arbetet det viktigaste. Lite övervakning som i affärer är inte fel. Genom dessa kameror hittades Anna Linds mördare

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Precis, jag antar att de som begår brott inte har för avsikt att åka fast. Därav kan man dra slutsatsen att de inte medvetet ställer sig framför en kamera, berättar sina personuppgifter och sedan slår sönder ett skyltfönster. Det är som med fartkameror, folk anpassar sig och lär sig vart kamerorna finns.

Skall det finnas övervakning i tex. affärer och på bussar så bör den vara restriktiv och motiven bör vara genomtänkta. Hela denna diskussion bottnar i att samhället har blivit trasigt och väldigt otryggt. Det vi bör fokusera på är att komma till rätta med detta problem, då det är ett allvarligt problem som visar på ett stort misslyckande. Tar vi inte tag i detta snarast så kommer det enbart att gå utför. Stenen är redan i rullning, men de ansvariga står bara bredvid och blundar.

Anonym sa...

Lite komiskt att läsa dina texter kring detta ämne. Antar att du själv har rent mjöl i påsen och civilkurage, moral och etik?

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2

Vem är du att döma mig, du som inte ens vågar stå för vad du skriver? Beträffande civilkurage så är det något som jag har gott om då jag är ärlig och står upp för det jag tror på, till skillnad från dig som inte verkar ha något civilkurage över huvud taget.

Angående ”rent mjöl i påsen” så är det helt irrelevant när det gäller debatten om övervakning.

Anonym sa...

Bra ställningstagande Rasmus! Klockrent! Mvh NU sympatisör.